فروش مغازه فرجام غربی

فروش مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار فرجام غربی دیروز

۶۵ متر - زمین: ۵۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین ولیعصر و سراج روبروی نمایندگی سایپا جنب باشگاه بی..

امکانات: کولر . گاز

۵۰مترتجاری-۳۷۰مترانباری تجاری

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز فرجام غربی چهار روز قبل

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; فرجام غربی روبروی خ۴۱ ..

۲۴مترتجاری( ملک و سرقفلی)

فروش مغازه / دفتر کار سند تجاری فرجام غربی ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

۱۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; فرجام غربی چهارراه خاور روبروی مسجد وحدت..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۳۴ متر - طبقه همکف ۲۳ ساله ; فرجام غربی چهارراه خاور کوی ب..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز فرجام غربی ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

زمین: ۷۰۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین هنگام و آ..

۱۷۰متر تجاری

فروش معاوضه مغازه فرجام غربی ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۰۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; فرجام غربی بین خاور و چهار راه ولیعصر ..

امکانات: شوفاژ . اسپلیت . آب و برق

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۱۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; فرجام غربی چهارراه خاور خ حیدرخانی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه / کلنگی فرجام غربی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بین خاور و حیدر..

۶۰مترتجاری

فروش مغازه / دفتر کار سند تجاری / کلنگی فرجام غربی ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۵۰۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر ۲۰ ساله ; فرجام غربی تقاطع ولیعصر پلاک..

امکانات: گاز

مناسب برای پاساژ و بانک - قیمت زمین و تجاری با هم-۷۰متر تجاری

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۵۵۰ متر قدیمی ; فرجام غربی خ عبادی پلاک ..

امکانات: گاز . آب و برق

کارواش میباشد

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; فرجام غربی خ عبادی خ احد زاده روب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز آزاد

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; فرجام غربی بین اردیبهشت و باقری جنب بانک پارسی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

زیرزمین یک سوم قیمت مغازه میباشد

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; فرجام غربی چهارراه ولی عصر پانزده متری شمالی..

امکانات: کولر . آب و برق

جواز شوینده بهداشتی دو دهنه

فروش مغازه / کلنگی فرجام غربی ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی چهارراه ولیع..

۴۳متر تجاری

فروش معاوضه مغازه فرجام غربی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; تهرانپارس تقاطع باقری و فرجام نبش شم..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۱۵متر تابلوخور-سابقه داروخانه -دو نبش

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۲۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; فرجام غربی نرسیده به چهارراه نیروی دریائی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد- ملکیت

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۵۱ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; فرجام غربی نرسیده به نیروی دری..

امکانات: گاز

یک دهنه-

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز فرجام غربی ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بر چهار راه ولی..

۶۰ متر تجاری ملک و سرقفلی

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز فرجام غربی ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; فرجام غربی خ ولیعصر خ احدز..

۱۵متر تجاری

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۵۵ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; فرجام غربی بین هنگام و نیرو دریایی ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۲۵ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; فرجام غربی بین آیت و هنگ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز فرجام غربی ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نبش چهارراه ولیعصر پل..

۶۰متر تجاری بر دیگر ۳۵

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۱۳۰ متر - طبقه دوم نوساز ; فرجام غربی ۴راه خاور خ حیدرخانی پل..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۱۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; فرجام غربی چهارراه خاور خ حیدرخانی شمالی ..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . پکیج . آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

۶۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; فرجام غربی بین نیروی دریائی و ه..

امکانات: کولر . گاز

۲دهنه- جواز پوشاک یا سر قفلی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

۱۰۲ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; فرجام غربی هنگام وشهید ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز فرجام غربی ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

زمین: ۳۵۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نبش چهارراه ولیعصر پل..

۶۰متر تجاری-۲بر-بردیگر:(۳۵متر)

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

۱۰۲ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; فرجام غربی روبروی دبیرستان حصرت..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

۸۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; فرجام غربی خ حیدرخانی روبروی درب اصلی د..

امکانات: گاز . پکیج . آب و برق

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

۲۴ متر - طبقه زیر همکف ۱۳ ساله ; فرجام غربی نبش شمالی غربی ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

به همراه ۷۰متر دفتر تجاری در یک سند فروش با سرقفلی و ملکیت

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

۵۰ متر ۲۰ ساله ; فرجام غربی بین باقری و اردیبهشت ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز کاشی و سرامیک

فروش معاوضه مغازه فرجام غربی ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

۵۰ متر ۲۰ ساله ; فرجام غربی بین باقری و اردیبهشت بورس کاشی و سرام..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

معاوضه با آپارتمان در شرق تهران

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

۷۰ متر - طبقه همکف نوساز ; فرجام غربی نرسیده به چهارراه ..

امکانات: گاز

جواز کبابی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

۱۸۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; فرجام بین سراح و باقر..

امکانات: گاز

ماهیانه - دیوار MDF - جواز ندارد لوازم بهداشتی ۵ اختلاف سطح

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

۱۹ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; فرجام غربی بین خ ولیعصر و سراج روبروی ب..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۵/۰۱/۱۵

۳۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; فرجام غربی نرسیده به طاهر ..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه - جواز دفتر مهندسی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

۸۰ متر - طبقه همکف نوساز ; فرجام غربی حیدرخانی روبروی دانشگاه علم وصنع..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۳ دهنه - جوار آزاد

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز فرجام غربی ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نرسیده به چهارراه..

۵۱متر تجاری -

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

۱۹ متر ۱۰ ساله ; فرجام غربی بین خ ولیعصر و سراج روبروی ب..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳.۱۵ متر ، سرقفلی ، بازسازی شده

فروش مغازه / کلنگی فرجام غربی ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; سراج ۳۰ متری دوم جنب خ س..

امکانات: گاز

۴۰ متر مغازه

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۱۱/۰۸

۳۵ متر ۶ ساله ; سراج روبروی دبستان چمران نبش ک ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

۷۰ متر ۲۵ ساله ; سراج نبش حصاری..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳.۵ متر ، ملکیت

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

۸۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; هنگام خ شمیران نو خ ۱۲ غربی پل..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

۲۶۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سراج ۳۰ متری دوم جنب خ س..

امکانات: گاز

۲ طبقه ۱۳۰ متری که در حال حاضر کارگاه میباشد ، قیمت زمین ، ۴۰ متر مغازه که در صورت تمایل ج

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; فرجام غربی خ ولیعصر ک رح..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر - ملک و سرقفلی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

۱۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; فرجام غربی بین ۴ راه ولیعصر و..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ، سرقفلی ، ۳ متر بالکن در قیمت نصف محاسبه می شود

فروش مغازه / کلنگی فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی بر ۴ راه ولیع..

امکانات: گاز

۶۰ متر تجاری ملک و سرقفلی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

۳۵ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; سراج روبروی دبستان چمران نبش ک ..

امکانات: کولر . گاز

شغل املاک ، ارتفاع ۴ متر ، سرقفلی

فروش مغازه / کلنگی بدون جواز فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; فرجام غربی نرسیده به چهارراه ..

دارای ۵۸متر تجاری

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

۱۹ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; فرجام غربی بین ولیعصر و سراج روبروی با..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳.۱۵ متر ، سرقفلی ، بازسازی شده

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; فرجام غربی خ ولیعصر ک رح..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر - ملک و سرقفلی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; سراج خ سروش ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ، سرقفلی ، ۶ متر بالکن که در قیمت کلی محاسبه شده

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; سراج عنبرستانی..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳.۸ متر ،ملک و سرقفلی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

۱۷ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; هنگام شمیران نو نبش ۷ غربی..

امکانات: کولر . گاز

۲۰متر زیرزمین که در قیمت نصف محاسبه میشود ، جواز و شغل پوشاک ، با آپارتمان، ارتفاع

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

۳۳ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; هنگام بلوار کاظمی بها..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴.۵ متر ، سرقفلی،۳۳ متر زیرزمین در قیمت ۱/۳ محاسبه می شود

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

۲۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سراج ۳۰ متری دوم خ سروش ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر ، سرقفلی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۲۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; هنگام بالاتر از سازمان آب نبش ۱۲ متری ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ، سرقفلی ، ۱۴ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود

فروش مغازه / کلنگی فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; سراج روبروی بانک تجارت ک جا..

امکانات: گاز

۲۵ متر مغازه ملک و سرقفلی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۵۷ متر - طبقه همکف نوساز ; فرجام غربی بین نیرو دریایی و ه..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۴ متر ، ملک و سرقفلی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; سراج بالاتر از دلاورا..

امکانات: گاز

، ارتفاع ۴.۵ متر ،ملک و سرقفلی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۵۳ متر - طبقه همکف نوساز ; بر خ هنگام بالاتر از میدان الغدیر جن..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳.۶ متر ،ملک و سرقفلی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

۲۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; فرجام چهارراه خاور..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲دهنه-جواز لوازم خانگی-۱۰۰متر بالکن

فروش مغازه / کلنگی فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

زمین: ۱۰۴ متر قدیمی ; فرجام روبروی خ۴۱ پل..

امکانات: کولر . گاز

۲۴مترتجاری( ملک و سرقفلی)

فروش معاوضه مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۵/۲۱

۳۱ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; فرجام غربی بین نیرو دریایی و ه..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه-جوازنمایندگی تعمیرات تلویزیون-بالکن درسندقیدنشده

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۷ متر - طبقه دوم نوساز ; هنگام شمیران نو پاساژ طلا و ..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۲.۸ متر، ملک و سرقفلی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۳۴ متر - طبقه همکف نوساز ; هنگام ک اداره پست..

امکانات: گاز

، ارتفاع ۴ متر ، سرقفلی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۳۵ متر - طبقه همکف نوساز ; هنگام شمیران نو پاک دامن جنوبی نبش ک..

امکانات: گاز

ارتفاع ۵ متر ،ملک و سرقفلی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

۳۳ متر - طبقه همکف نوساز ; قنات کوثر نبش دوم شرقی نب..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر - سرقفلی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۵/۰۵

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; فرجام غربی خ ولیعصر ک رح..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر - ملک و سرقفلی

فروش مغازه / مستغلات تفکیک شده فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

۱۰۲ متر - زمین: ۲۸۵ متر ۱۷ ساله ; فرجام غربی بلوار اردیبهشت کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دارای ۴۵ متر تجاری

فروش مغازه / کلنگی فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

زمین: ۲۰۰ متر ۲۸ ساله ; هنگام ۳۰متری اول شهید دلو..

امکانات: کولر . گاز

ت.ت/ ۱ باب مغازه ۲۵ متری،ملک و سرقفلی - قیمت زمین و تجاری باهم

فروش مغازه / کلنگی فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

زمین: ۳۶۰ متر ۳۰ ساله ; فرجام غربی بر ۴ راه ولیع..

امکانات: گاز

۶۰ متر تجاری ملک و سرقفلی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۳/۲۶

۱۳۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; فرجام خ آیت شمالی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه-فاقدجواز-درحال حاضراجاره به بانک

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

۷ متر - طبقه دوم نوساز ; هنگام شمیران نو بر خیابان اصلی بازار بزرگ طل..

امکانات: کولر . گاز

۲ بر - ارتفاع ۳.۵ متر - ملک و سرقفلی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۳/۰۷

۱۱ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; هنگام شمیران نو مجتمع تجاری..

امکانات: گاز

شغل و جواز لوازم آرایشی ، ارتفاع ۳ متر ، ملک و سرقفلی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۲/۱۷

۳۰ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; نارمک فرجام غربی پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-فاقد جواز

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۲/۰۸

۱۷۰ متر - طبقه همکف نوساز ; فرجام غربی خ حیدرخانی روبروی درب اصلی دانشگاه..

امکانات: آب و برق

کمیسیون کامل

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۲/۰۵

۸۰ متر - طبقه همکف نوساز ; فرجام غربی خ حیدر خانی روبروی درب اصلی ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

دو دهنه - جواز ازاد

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۲/۰۳

۸۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هنگام شمیران نو خ ۱۳ شق..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ، ملک و سرقفلی ، ۱۰ متر بالکن کاذب که در قیمت محاسبه نمیشود(در حال حاضر قهوه

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

۴۷ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; اتوبان باقری فرجام غربی حیدر خانی شمالی ن..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۴/۰۱/۰۹

۲۰۰ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; رسالت فرجام غربی چهارراه ..

امکانات: کولر . گاز

جواز آزاد - سه دهنه

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; فرجام غربی تقاطع سراج و ول..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فاقدجواز - یک دهنه

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۳/۱۰/۰۱

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; فرجام غربی بعد از تقاطع نیروی دریایی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

بالکن در سند قید نشده -بالابر- یک دهنه - جواز تعمیر گاه وسایل صوتی

فروش مغازه فرجام غربی ۱۳۹۳/۰۸/۱۷

۲۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; فرجام غربی بین ولیعصر و س..

امکانات: کولر . گاز

سه دهنه جواز نمایشگاه فروش سر قفلی و ملکیت

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

فروش

فرجام غربی

مغازه