ایران فایل اسکان

فروش مغازه طالقانی

فروش کلنگی/مغازه طالقانی شش روز قبل

زمین: ۳۲۵ متر قدیمی ; طالقانی بین نجات اللهی و سپهبد قرنی جنب بیمه آسیا مرک..

۲۷۶متر تجاری-دستورنقشه۳طبقه اداری ویک طبقه تجاری و ۲۵ پارکینگ

فروش کلنگی/مغازه طالقانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۶۶۸ متر قدیمی ; طالقانی جنب دانشگاه امیرکبیر نبش خ رشت ..

۱۵۰مترتجاری-بردیگر۳۰متر

فروش کلنگی/مغازه طالقانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

زمین: ۴۵۰ متر قدیمی ; طالقانی بین ویلا و حافظ روبروی ایستگ..

۱۰۰۰متر تجاری- ۷۰۰متر اداری

فروش کلنگی/مغازه طالقانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; طالقانی کوی مسعود پلاک ه..

۱۲۰متر تجاری

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۲۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; طالقانی ملک الشعرای شمالی پ..

امکانات: گاز

یک دهنه

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۲۲۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; طالقانی بین بهار و شری..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/مغازه طالقانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۵۰ متر - زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; طالقانی کوی مسعو..

امکانات: کولر . گاز

۴باب مغازه درکل ۱۲۰متر تجاری

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۵۶ متر - طبقه همکف نوساز ; طالقانی غربی بین ولیعصر و م فلسطین جنب سی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد

فروش معاوضه مغازه طالقانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; طالقانی بعداز چهارراه مفتح خ ملک الشعرای جنوبی بهار فروشگا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز تاسیسات-۲ دهنه- معاوضه با آپارتمان در شمال شهر

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۳۳ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; طالقانی خ ملک الشعرای بهار پ..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

فاقد جواز

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۸ متر - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر خ طالقانی مجتمع نور..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

دو دهنه - جواز پوشاک

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; طالقانی بعد از به..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز تاسیسات

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۴۷ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; طالقانی بین ویلا و حافظ گالری صنای..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز دائمی بالکن نصف محاسبه میشود

فروش کلنگی/مغازه طالقانی ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

زمین: ۲۰۷ متر قدیمی ; طالقانی نرسیده به میدان سپاه پل..

۲۵۰مترتجاری

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; طالقانی نبش خ بهار و شریعتی پلا..

امکانات: کولر . گاز

بازسازی شده- ۲دهنه -۱۲۰مترانباری

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۳۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; طالقانی نبش ملک الشعرا ی بهار ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۶ متر - طبقه همکف ۱۸ ساله ; طالقانی خ آمل ..

امکانات: گاز . آب و برق

فروش کلنگی/مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

زمین: ۲۵۵ متر قدیمی ; طالقانی بین بهار و شریعت..

سند اداری-۱۵۰متر تجاری

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۸۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; طالقانی غربی بین خ ولیعصر و فلسطین جنب سینما فلس..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

۲۲۰ متر ۳۰ ساله ; طالقانی بین بهار و شری..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۷۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; طالقانی خ سمیه روبروی خاقانی..

امکانات: کولر . گاز

فروش کلنگی/مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

زمین: ۳۸۲ متر قدیمی ; طالقانی روبروی سفارت آمریکا پلا..

۳بر-۳دهنه تجاری در کل ۱۱۵متر-اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۲۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; طالقانی بین بهار و شری..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

سرقفلی

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

۱۹ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ولیعصر طالقانی مرکز کام..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . آب و برق

جوازکامپیوتر-یک دهنه

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۷۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; طالقانی خ سمیه روبروی خاقانی جنب کتاب اول..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

بالکن نصف محاسبه میشود

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۲۲۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; طالقانی بین بهار و شری..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۲۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; طالقانی بین بهار و شری..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲ دهنه-دارای جواز تاسیسات

فروش کلنگی/مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

زمین: ۲۵۵ متر قدیمی ; طالقانی بین خ بهار و شریعتی پلا..

دارای۲باب مغازه-۱۰۰و۳۴متری

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

۱۰۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; طالقانی بین سپهبدو ویلا نرسیده به بی..

امکانات: کولر . گاز

زیر زمین ۲۲متر ۸۰متر انباری باز سازی

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

۶۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; طالقانی سمیه جنب هتل آزا..

امکانات: کولر . گاز

جواز ماشین اداری

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار طالقانی ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

۱۵۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; طالقانی بالاتر از پل حا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت . پارتیشن . فروش با مستاجر

۱۱۰متر تجاری

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

۲۵ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; ولیعصر خ طالقانی پاساژ ای..

امکانات: آسانسور . اسپلیت

فروش ۱/۵دانگ از۶ دانگ

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; طالقانی بین ولیعصر و فلسطین جنب سینم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مناسب کامپیوتر

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; طالقانی نرسیده به بها..

امکانات: شوفاژ . گاز . داکت اسپلیت . آب و برق

بالابر

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; طالقانی جنب سینما فلس..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز کامپیوتر

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار طالقانی ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

۱۵۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; طالقانی بین پل حافظ و ویلا ..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . باز سازی شده . فلت

۱۰۵متر تجاری- ۲طبقه زیرزمین

فروش کلنگی/مغازه طالقانی ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; طالقانی بین حافظ و وی..

۷۰مترتجاری-قابلیت تجمیع

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

۱۸۲ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; طالقانی نرسیده به چهارراه بهار مقابل بیما..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۲.۵ متر ،جواز چاپخانه-از جهت ملک بی اطلاع

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; ولیعصر طالقانی مجتمع نور تهران صنف ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

یک دهنه -جواز موبایل وکامپیوتر

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

۲۲ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; شریعتی طالقانی مجتمع بهار ..

امکانات: گاز . آسانسور . آب و برق

جواز آزاد -یک دهنه

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

۲۵ متر ۷ ساله ; طالقانی غربی بین ولیعصر و م فلسطین جنب سی..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۵ متر ،ملک و سرقفلی ، ۱۸ متر بالکن که در قیمت محاسبه نمی شود

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

۸۰ متر ۳۰ ساله ; طالقانی ایرانشهر روبروی دانشگ..

امکانات: کولر . گاز . پارتیشن

دارای قابلیت بندی - ملک و سرقفلی - دارای ۴۰ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه می شود کلا ۱۰۰ متر 

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

۲۰ متر ۲۵ ساله ; طالقانی بعد از خ به..

امکانات: گاز

۲۰ متر زیر زمین که در قیمت یک سوم محاسبه می شود کلا ۲۷متر، ارتفاع ۳ متر ، سرقفلی

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

۴۶ متر ۳۰ ساله ; طالقانی بین ویلا و حافظ گالری صنای..

امکانات: گاز

ارتفاع ۶ متر ،ملک و سرقفلی، دارای ۲۲ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه می شود کلا ۵۷ متر

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; طالقانی بعد از خ ب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز تاسیسات

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

۱۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; خ سمیه بین خاقانی و بهار ساختمان ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ملک و سرقفلی ، بازسازی شده ، ۲۰ متر بالکن که در قیمت محاسبه نمیشود

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

۵۶ متر - طبقه همکف نوساز ; طالقانی غربی بین ولیعصر و م فلسطین جنب سی..

امکانات: کولر . گاز

ت.ت/جواز هر شغلی، ارتفاع ۵ متر ،ملک و سرقفلی

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

۴۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; طالقانی بین خ ویلا و حافظ گالری صنا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز صنایع

فروش مغازه/دفتر کار طالقانی ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

۸۵ متر ۴ خوابه ۲۵ ساله ; طالقانی تقاطع بهار ساختمان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ملکیت و سرقفلی - ط۱ موجود - دارای پایان کار تجاری نامحدود از شهرداری دارا می باشد

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۴/۰۷/۱۴

۱۸۲ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; طالقانی نرسیده به چهارراه بهار مقابل بیما..

امکانات: گاز

ارتفاع ۲.۵ متر ، سرقفلی-جواز چاپخانه

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

۴۸ متر - طبقه همکف نوساز ; طالقانی بین ویلا و قر..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ،ملک و سرقفلی

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

۴۱۰ متر - طبقه اول نوساز ; طالقانی شرقی بین خ بهار و شریعتی نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۶۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; طالقانی سمیه جنب هتل آزا..

امکانات: گاز

جواز ماشین اداری- ارتفاع ۶ متر - سرقفلی- ۳۰ متر بالکن کاذب که در قیمت محاسبه نمیشود

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

۱۸۲ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; طالقانی نرسیده به چهارراه بهار مقابل بیما..

امکانات: گاز

ارتفاع ۲.۵ متر ، سرقفلی-جواز چاپخانه

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

۷۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; طالقانی خ سمیه روبروی خاقانی..

امکانات: گاز

ارتفاع ۶ متر ، ملک وسرقفلی ، ۷۰ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۱۰۵ متر

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۴/۰۲/۱۷

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; طالقانی غربی بین ولیعصر و م فلسطین جنب سی..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۵ متر ،ملک و سرقفلی ، ۱۸ متر بالکن که در قیمت محاسبه نمی شود

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

۱۸۲ متر ۳۰ ساله ; طالقانی نرسیده به چهارراه بهار مقابل بیما..

امکانات: کولر . گاز

جواز چاپخانه

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

۲۵ متر نوساز ; طالقانی غربی بین ولیعصر و م فلسطین جنب سی..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۱۱/۰۵

۴۶ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; طالقانی بین ویلا و حافظ گالری صنای..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ غیر سندی

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۰۹/۰۲

۱۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; طالقانی بهار جنوبی خ صدیق پاساژ ت..

امکانات: گاز . آب و برق

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۰۷/۰۶

۴۶ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; طالقانی بهار جنوبی پا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز خرازی

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۰۷/۰۵

۳۸ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; طالقانی بعد از خ بهار پلاک..

امکانات: گاز . آب و برق

۳۰مترانباری-یک دهنه -جواز تاسیساتی

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

۱۸۲ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; طالقانی نرسیده به ۴راه بهار مقابل بیما..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲۰پله به پایین-یک دهنه-جوازچاپخانه

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; طالقانی خ بهار شمالی روبروی بیمارستان ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه -جواز سوپر مارکت

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۰۶/۱۷

۱۸۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; طالقانی بین بهار و شر..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

۲دهنه- جواز تاسیسات -

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۰۵/۲۷

۸۵ متر - طبقه سوم ۲۵ ساله ; خ انقلاب خ بهار جنوبی تقاطع طالق..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه/دفتر کار طالقانی ۱۳۹۳/۰۵/۱۸

۱۰۱۶ متر ۱۶ خوابه - طبقه درکل ۳۰ ساله ; خیابان سمیه بین خ فرصت و ایرا..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل

۱۷۰ متر روی همکف تجاری ملک و سرقفلی

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۰۵/۱۱

۱۴ متر نوساز ; طالقانی طالقانی خ بهار جنوبی نبش کوی صدیق پاس..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۰۵/۰۴

۱۲ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; ولیعصر خ طالقانی مجتمع نور ته..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-فاقدجواز

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۰۳/۱۹

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; طالقانی خ بهار جنوبی نبش کوی صدیق پاساژ تخت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

یک دهنه - جواز تاسیسات

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۰۳/۱۸

۱۲ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; طالقانی خ فریما..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۰۳/۰۸

۱۲ متر - طبقه زیر همکف ۲۵ ساله ; طالقانی بعد از تقطع مفتح پاس..

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

۷۳ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; خ انقلاب خ ویلا جنو..

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۰۲/۱۵

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; انقلاب نرسیده به بهار جن..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۰۲/۰۶

۳۵ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; طالقانی ضلع شمال شرقی۴راه جنب سین..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار طالقانی ۱۳۹۳/۰۱/۳۱

۱۱۷ متر - زمین: ۳۳۰ متر قدیمی ; طالقانی بین بهار و شریعتی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۱۷متری فلت -دارای مغازه ۲۸۹متری به اضافه ۲۸۹مترانباری تجاری

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۰۱/۲۸

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; بهارشیراز طالقانی خ یزدان نیاز فرو..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

برق تک فاز- یک دهنه-دارای جواز تاسیسات

فروش مغازه طالقانی ۱۳۹۳/۰۱/۰۹

۱۲ متر - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; طالقانی بعد از تقاطع مفتح پاساژ دانش وا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

ت.ت/ یک دهنه-ازتعدادپله ها اطلاع نداشتند-کولر گازی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات