ایران فایل اسکان

فروش مغازه دیباجی جنوبی

فروش مغازه دیباجی جنوبی پنج روز قبل

۱۵ متر - طبقه همکف ; دیباجی جنوبی نبش تسلیمی پلاک..

اطلاع دقیق نداشتند

فروش مستغلات/مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۴۱ متر - زمین: ۷۰ متر ۸ ساله ; دیباجی جنوبی بن بست ز..

امکانات: گاز

انباری ۴۷ متر- تجاری ۴۴ متر

فروش مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۴۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; دیباجی جنوبی بالاتر از پارک ارغوان نبش..

۱۵۰متر بنای مفید -جواز تجاری

فروش مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۸۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; دیباجی جنوبی خ شهید سنجابی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز سمساری-۳دهنه بالکن جداگانه محاسبه میشود

فروش کلنگی/مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; دیباجی جنوبی روبروی قنادی گیوین پارک ..

دارای ۱۵۰مترتجاری

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار دیباجی جنوبی ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۱۶۵۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر نوساز ; دیباجی جنوبی نرسیده به بزرگراه بابایی جنب خ تسل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . پکیج . فلت

۳۰۵متر تجاری

فروش کلنگی/مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

زمین: ۳۹۲ متر قدیمی ; دیباجی جنوبی نبش بن بست ..

تجاری ۲۰۰ متری جواز ۵ طبقه مسکونی - پهنه ۱۱۶m

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار دیباجی جنوبی ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

۱۳۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر نوساز ; دیباجی جنوبی نرسیده به بزرگراه بابایی نبش تسلی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

۳۰۵متری تجاری

فروش مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

۱۱ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; اختیاریه جنوبی خ تسلیمی روبروی پارک کیم..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

دارای جواز مواد کامپیوتر

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار دیباجی جنوبی ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

۱۹۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر نوساز ; دیباجی جنوبی جنب خ تسلیمی پلا..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

۳۰۵متر تجاری

فروش مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۱۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ غفوری خ رحمانی پل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

فروش مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

۱۵ متر ۲۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ غفوری فریدو..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر

فروش کلنگی/مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; دیباجی جنوبی خ مژگان ک ه..

امکانات: گاز

تجاری ۱۳ متر

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار دیباجی جنوبی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

۶۵۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر نوساز ; دیباجی جنوبی نرسیده به بزرگراه بابایی جنب خ ..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

۱۶۵۰ متر تجاری

فروش کلنگی/مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; دیباجی خ مژگان ک هم..

امکانات: گاز

تجاری ۱۳ متر

فروش کلنگی/مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

زمین: ۳۹۲ متر قدیمی ; دیباجی جنوبی نبش بن بست ..

امکانات: گاز

تجاری ۲۰۰ متری جواز ۵ ط - پهنه ۱۱۶ام

فروش مغازه/دفتر کار دیباجی جنوبی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

۱۹۰ متر - طبقه درکل نوساز ; دیباجی جنوبی نرسیده به صدر جنب خ تسلیمی..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فلت

۳۰۵ متر تجاری ملک و سرقفلی- تحویل ۲ماهه

فروش کلنگی/مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۴/۰۹/۲۹

زمین: ۵۱ متر قدیمی ; دیباجی جنوبی خ مژگان کوی همایون کوی..

یک باب مغازه ۱۳ متری

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار دیباجی جنوبی ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

۳۰۰۰ متر - زمین: ۸۳۰ متر نوساز ; دیباجی جنوبی خ محمود نوریان خ محمدرضا دقوز چسبیده به پل صد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

با۴۵۰متر تجاری متری ۵۰م- - -دارای واحدهای ۱۰۰ و ۲۱۰ و ۱۴۰ و ۱۵۰ متری-بر ۲۶*۴۶*۵۴

فروش مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

۱۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ غفوری فریدو..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر ، ملک و سرقفلی

فروش مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

۱۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ غفوری فریدو..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر ، ملک و سرقفلی

فروش مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

۸۰ متر - طبقه بالکن نوساز ; دولت بین اختیاریه و دیباجی جنوبی نبش..

ت.ت/

فروش مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۴/۰۶/۰۸

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; دولت دیباجی جنوبی غفوری کوی فری..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه - فاقد جواز

فروش مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

۱۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ غفوری فریدو..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر ، ملک و سرقفلی

فروش مستغلات/مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۴/۰۴/۲۴

۱۹۰۵ متر - زمین: ۵۰۰ متر نوساز ; دیباجی جنوبی نرسیده به بزرگراه باب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . پکیج . فلت

۳۰۵ متر تجاری ملک و سرقفلی

فروش دفتر کار دیباجی جنوبی ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

۲۲۰ متر ۱ خوابه نوساز ; دیباجی جنوبی خ محمود نوریان خ محمدرضا دقوز چسبید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

با۴۵۰متر تجاری متری ۵۰م

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار دیباجی جنوبی ۱۳۹۴/۰۱/۰۵

۱۹۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر نوساز ; دیباجی جنوبی نرسیده به بزرگراه بابایی جنب خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

۳۰۵متر تجاری

فروش مغازه دیباجی جنوبی ۱۳۹۳/۱۰/۲۳

۵۸ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; دیباجی جنوبی خ شهید تسلیمی نرسیده به پارک..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه-جواز سوپرمارکت-برق ۳فاز-آب و گاز مستقل میباشد

فروش دفتر کار دیباجی جنوبی ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

۲۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; دیباجی جنوبی شمالی خ محمود نوریان خ محمدرضا دقوز چسبی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۴۵۰متر تجاری متری ۵۰م-

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات