ایران فایل اسکان

فروش مغازه آرژانتین

فروش مغازه آرژانتین سه روز قبل

۱۵۲ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; آرژانتین خ الوند پلاک ه..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۱۵ متر - طبقه اول نوساز ; آرژانتین ابتدای خ الو..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد- دو باب

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; آرژانتین الون..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

دو دهنه - جوازازاد

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

۱۶ متر نوساز ; آرژانتین خ عماد مقنیه مجتمع..

امکانات: آب و برق

دوباب مغازه یکجا

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; آرژانتین مرکز خرید آفریقا پلا..

امکانات: گاز . چیلر . آب و برق

بازدید با هماهنگی

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; آرژانتین نبش خ الوند پ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه-جواز آزاد-ملکیت-اطلاع دقیق نداشتند-سرقفلی و ملکیت

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۲۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; آرژانتین الوندکوی ۲۷ پلاک ..

امکانات: کولر . فن کوئل

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۲۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; آرژانتین مرکز خرید آفر..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; آرژانتین ضلع جنوب غربی میدان مر..

امکانات: چیلر . فن کوئل . باز سازی شده

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۳۵ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; آرژانتین ضلع شمال غربی ابتدای خ بهاران ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

سنداوقافی -جواز سوپرمارکت

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۳۰ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; آرژانتین خ الوند جنب هایدا ساند..

امکانات: کولر . اسپلیت . آب و برق

دو دهنه -جواز ندارد

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۱۵ متر نوساز ; آرژانتین خ الون..

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; میدان آرژانتین ابتدای خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز فست فود

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; آرژانتین خ الوند پلاک ه..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد-۲۷متر بالکن که در سند قید نشده -از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

۶۵ متر - طبقه همکف نوساز ; آرژانتین ضلع شمال غربی میدان عماد مغنیه (..

امکانات: اسپلیت . آب و برق

۱۰۰ متر زیر زمین ۱/۳ محاسبه می شود:۲/۲۰۰میلیارد- ۳دهنه - جواز ازاد

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

۵۰۰ متر - طبقه همکف نوساز ; آرژانتین خ عماد مغنیه جنب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فاقد جواز-۳دهنه

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; آرژانتین ضلع جنوب غربی میدان مرکز خر..

امکانات: کولر . گاز

دو دهنه- جواز پوشاک

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۵/۰۷/۰۱

۱۸ متر - طبقه همکف ۲۸ ساله ; آرژانتین میدان آرژانتین مرکز خرید..

امکانات: کولر . گاز

۱۸ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه می شود در کل ۲۷ متر

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; آرژانتین خ الوند پ ..

امکانات: کولر . گاز

۲۷ متر زیر زمین بدون جواز آب ۳.۲ اختلاف سطح دیوارسرامیک

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۵/۰۱/۱۱

۸۸ متر ۶ ساله ; بخارست بین خ ۱۲ و ۱۴ پ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۴/۱۲/۲۲

۳۵ متر - طبقه همکف نوساز ; آرژانتین ابتدای بها..

امکانات: کولر . گاز

جواز سوپر مارکت

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

۱۸ متر نوساز ; آرژانتین مرکز خر..

امکانات: شوفاژ

سرقفلی- ارتفاع ۶متر-تمایل مالک به رهن

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

۱۹ متر - طبقه دوم قدیمی ; آرژانتین جنب بانک پارسیان مرک..

امکانات: شوفاژ . کولر

جواز آزاد- یک دهنه

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

۲۴ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; میدان آرژانتین مرکز خرید آ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ، سرقفلی

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

۱۸ متر - طبقه همکف نوساز ; آرژانتین مرکزخرید آفر..

امکانات: کولر . چیلر . آب و برق

جواز خرازی- بازدید با هماهنگ بالکن در قیمت نصف حساب میشود

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۴/۰۵/۲۱

۲۷ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; آرژانتین خ بیهقی فست فود ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

بازدیدباهماهنگی-با جواز اغذیه فروشی-کنتورآب و برق وگاز مستقل

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۴/۰۵/۱۹

۳۶ متر - طبقه همکف نوساز ; میدان آرژانتین ضلع شمال غربی ابتدای ..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۴.۸ متر- سرقفلی-۳متر بالکن که محاسبه نمی شود

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

۳۱ متر نوساز ; میدان آرژانتین ضلع جنوب غربی میدان ..

امکانات: گاز . فن کوئل

سرقفلی

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; آرژانتین ضلع جنوب غربی میدان ..

امکانات: باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه - جواز پوشاک

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; میدان آرژانتین مرکز خرید آ..

امکانات: گاز

شغل و جواز خرازی- ارتفاع ۴ متر- سرقفلی- ۲۰ متر بالکن که درقیمت نصف محاسبه می شود کلا ۳۰ متر در قیمت کل حساب شده

فروش مغازه/دفتر کار آرژانتین ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

۱۱ متر - طبقه بالکن قدیمی ; وزراء نبش خ ۱۳ ساندو..

امکانات: کولر

ارتفاع ۳متر - باجواز ساندویچی

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۴/۰۳/۰۳

۱۰ متر نوساز ; آرژانتین مرکزخرید آ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۵متر - برق - سرقفلی

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; آرژانتین ضلع جنوب غربی میدان مر..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه - جواز کافی شاپ

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۴/۰۱/۱۰

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; آرژانتین مرکزخرید آفر..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز خرازی مالک از طول بر اطلاع نداشت

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۳/۰۹/۰۳

۳۰ متر - طبقه اول قدیمی ; آرژانتین مرکز خرید آف..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جوازصرافی

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۳/۰۸/۱۱

۲۶ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; آرژانتین مرکز خرید آفریقا پلا..

امکانات: گاز . آب و برق

دارای جواز پوشاک یک دهنه

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۳/۰۶/۱۷

۱۸ متر نوساز ; آرژانتین مرکز خر..

امکانات: شوفاژ

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۳/۰۶/۱۰

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; آرژانتین ابتدای خ ا..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۳/۰۶/۰۴

۱۵ متر نوساز ; م آرژانتین ابتدای خ الوند پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مغازه آرژانتین ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

۱۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; آرژانتین مرکز خر..

امکانات: شوفاژ . آب و برق

بازسازی شده- یک دهنه -جواز پوشاک

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات