فروش مستغلات گلبرگ غربی

فروش مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار گلبرگ غربی سه روز قبل

۹۴ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بین سامان و سمنگان..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۹۰متر تجاری

فروش مستغلات / دفتر کار سند تجاری گلبرگ غربی ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۲۲۰ متر - زمین: ۲۲۰ متر نوساز ; گلبرگ تقاطع شهید آیت الله مدنی جنب مسجد جلیل و رح..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فلت

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۴۵ متر - زمین: ۷۴ متر ۲۰ ساله ; گلبرگ غربی خ حیدری خ رضائی کوی ق..

امکانات: کولر . گاز . فلت

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار گلبرگ غربی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۴۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۵ ساله ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ گلش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۱۱۰ متر - زمین: ۵۲۵ متر ۴۰ ساله ; گلبرگ غربی بین رشید و ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش سوئیت / مستغلات تفکیک نشده گلبرگ غربی ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۳۳ متر - زمین: ۶۰ متر ۱۰ ساله ; گلبرگ غربی خ مسیل باختر کوی شهید ..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

در کل۲ انباری و یک پارکینگ-سوئیت ۱۷متری

فروش مغازه / مستغلات / کلنگی گلبرگ غربی ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۸۰ متر - زمین: ۱۶۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ کرمان جنوبی خ اکب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۱۳۱مترتجاری

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۵۰ متر - زمین: ۱۰۵ متر ۹ ساله ; گلبرگ غربی خ حیدری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار گلبرگ غربی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۵۶ متر - زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی نرسیده به امام علی ضلع جنوبی مسیل باخت..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲ باب تجاری

فروش مغازه / مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۵۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ شهید حسین صفائی خ شهید عزیزالله..

امکانات: کولر . گاز . فلت

۱۴متر تجاری- بازدید از ساعت ۱۷ الی ۲۱

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۹۷ متر - زمین: ۹۹ متر قدیمی ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ نوروزی ف..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۲۶مترتجاری

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۴۰ متر - زمین: ۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴متری لش..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۴۰ متر - زمین: ۵۳ متر ۳ ساله ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ نوروزی فرد خ نیکبختان خ زهر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار گلبرگ غربی ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۷۰ متر - زمین: ۳۰۱ متر قدیمی ; گلبرگ غربی تقاطع مسیل باختر خ نقابی کو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند-۲کله- پارکینگ حیاط

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۷۰ متر - زمین: ۸۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی میدان امام رضا مسیل باختر خ نوروزی فرد ش..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۵۴ متر - زمین: ۹۶ متر نوساز ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نوروزی فرد کوی..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳واحد دارای پارکینگ میباشد

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

۱۱۲ متر - زمین: ۴۴ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴ متری لشگر خ نقابی کوی شهید بامح..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۶متر انباری

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۳۰ متر - زمین: ۶۰ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفائی کوی ۸متری انوار کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

۴۲ متر - زمین: ۵۸ متر نوساز ; گلبرگ غربی خ حیدری کوی ش..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۲واحد دارای پارکینگ میباشد-۲بر

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

۳۷ متر - زمین: ۶۰ متر نوساز ; گلبرگ غربی خ صفائی خ رضائی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

در کل ۲پارکینگ

فروش مستغلات تفکیک نشده گلبرگ غربی ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

۹۲ متر - زمین: ۹۰ متر ۲۸ ساله ; گلبرگ غربی خ حیدری خ فتحی کوی کر..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات / کلنگی گلبرگ غربی ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

۹۰ متر - زمین: ۱۳۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی کوی شهید رح..

امکانات: کولر . گاز

گذر۸متری

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

۸۴ متر - زمین: ۶۰ متر ۲۰ ساله ; گلبرگ غربی خ حیدری بن بست ک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات تفکیک نشده گلبرگ غربی ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

۷۰ متر - زمین: ۹۵ متر قدیمی ; گلبرگ غربی بین اتوبان امام علی و مدنی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

امکان جواز ۲۳متر تجاری

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

۷۲ متر - زمین: ۱۱۵ متر ۱۲ ساله ; گلبرگ غربی خ کرمان خ صافی خ طهماسبی بن بست ربی..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

۵۳ متر - زمین: ۹۰ متر ۳ ساله ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نقابی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۲پارکینگ-۴مترانباری- بازدید با هماهنگی

فروش مغازه / مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار مناسب کار گلبرگ غربی ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

۷۰ متر - زمین: ۲۰۲ متر نوساز ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نوروزی فرد ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر تجاری متری ---/۲۲ م سرقفلی و ملکیت

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

۲۷۰ متر - زمین: ۱۵۲ متر ۲۰ ساله ; گلبرگ غربی خ کرمان جنوبی خ تقی ائی نرسیده به صف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

دارای دستور نقشه ۵طبقه

فروش مستغلات تفکیک نشده گلبرگ غربی ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

۷۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; گلبرگ غربی خ حیدری خ نوروزی فرد نبش کوی باقر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش معاوضه مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

۵۰ متر - زمین: ۷۴ متر ۳۰ ساله ; گلبرگ غربی نرسیده به مسیل باختر کوی..

امکانات: کولر . گاز . فلت

فروش مستغلات تفکیک شده / کلنگی گلبرگ غربی ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۱۲ متر - زمین: ۸۳ متر قدیمی ; نارمک خ گلبرگ غربی میدان..

امکانات: کولر . گاز . فلت

پارکینگ حیاط

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

۸۰ متر - زمین: ۱۱۰ متر ۱ ساله ; گلبرگ غربی خ صفایی ک انوار ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش معاوضه مستغلات تفکیک شده گلبرگ غربی ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

۹۶ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۱ ساله ; گلبرگ غربی خ صفائی کوی معار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در کل ۳ انباری-از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات تفکیک نشده گلبرگ غربی ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

۶۷ متر - زمین: ۹۹ متر ۴۰ ساله ; گلبرگ غربی روبروی ۱۶ متری اول خ شه..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

ازطول براطلاع دقیق نداشتند

فروش مستغلات تفکیک نشده گلبرگ غربی ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

۲۱ متر - زمین: ۵۸ متر قدیمی ; گلبرگ غربی ۱۴متری لشگر کوی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

بصورت اتاق تو در تو

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

۴۰۰ متر - زمین: ۷۰۰ متر ۳۰ ساله ; گلبرگ غربی نرسیده به میدان هلال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مستغلات تفکیک نشده گلبرگ غربی ۱۳۹۴/۰۹/۰۷

۱۵۰ متر - زمین: ۹۰ متر ۲۵ ساله ; گلبرگ غربی خ مسیل باختر کوی شهید ایز..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات تفکیک شده گلبرگ غربی ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

۱۲۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۲۵ ساله ; گلبرگ غربی خ شهید حیدری (ل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

۹۸ متر - زمین: ۱۴۵ متر ۲۰ ساله ; گلبرگ غربی مسیل باختر خ س..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

فروش مستغلات تفکیک شده گلبرگ غربی ۱۳۹۴/۰۱/۲۳

۱۱۵ متر - زمین: ۱۹۷ متر ۳ ساله ; نارمک گلبرگ غربی جنب مترو گلبرگ ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

۵۵ متر - زمین: ۷۵ متر ۲۴ ساله ; گلبرگ میدان ۱۰ کوی ۸ متری..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات تفکیک نشده گلبرگ غربی ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

۶۵ متر - زمین: ۹۳ متر ۲۵ ساله ; گلبرگ غربی خ قاری کوی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات گلبرگ غربی ۱۳۹۳/۱۲/۲۵

۸۱ متر - زمین: ۴۲ متر قدیمی ; گلبرگ غربی خ صفایی کوی ستار..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات تفکیک شده / دفتر کار مناسب کار گلبرگ غربی ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

۱۰۰ متر - زمین: ۲۹۰ متر نوساز ; گلبرگ غربی بین ۱۶متری اول ودوم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات تفکیک شده گلبرگ غربی ۱۳۹۳/۰۹/۲۰

۱۴۰ متر - زمین: ۶۰ متر نوساز ; گلبرگ غربی خ حیدری خ ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

دارای ---/۲۷ م وام

فروش سوئیت / مستغلات تفکیک شده گلبرگ غربی ۱۳۹۳/۰۹/۱۳

۱۴۶ متر - زمین: ۲۴۰ متر ۳۰ ساله ; گلبرگ خ گلستان خ شهید بزرگیان کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

سوئیت ۴۴متری روی سند طبقه اول میباشد

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

فروش

گلبرگ غربی

مستغلات