ایران فایل اسکان

فروش مستغلات گاندی

فروش مستغلات/دفتر کار گاندی سه روز قبل

۱۸۵ متر - زمین: ۳۳۰ متر نوساز ; گاندی کوی چهارده..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش مستغلات/دفتر کار گاندی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۲۰۰۰ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر قدیمی ; گاندی خ ششم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

گذر۲۴متری-مشاعات بازسازی شده

فروش مستغلات گاندی ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۲۲۳ متر - زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; گاندی جنوبی خ ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش مستغلات/دفتر کار گاندی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۲۶۵ متر - زمین: ۵۰۰ متر نوساز ; گاندی خ چهارم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . فلت . لابی

فروش مستغلات گاندی ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۱۲۰ متر - زمین: ۴۸۵ متر ۲۰ ساله ; گاندی خ ۲۵ پلاک هنگ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۸پارکینگ

فروش مستغلات/کلنگی گاندی ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

۱۱۱ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر ۲۵ ساله ; گاندی کوی ششم پلاک هن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

فروش مستغلات گاندی ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

۱۴۵ متر - زمین: ۸۵۰ متر ۳۰ ساله ; گاندی خ خالد استانبول..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

فروش مستغلات گاندی ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۱۲۰ متر - زمین: ۴۸۵ متر ۲۰ ساله ; گاندی خ ۲۵پلاک هنگ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۸پارکینگ

فروش مستغلات/دفتر کار گاندی ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

۸۳ متر - زمین: ۱۵۰۰ متر نوساز ; گاندی جنوبی کوی س..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله تیغه بندی-تحویل یکسال آینده

فروش دفتر کار گاندی ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

۲۳۰۴ متر - زمین: ۸۷۵ متر ۲۵ ساله ; گاندی خ ۱۳..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات گاندی ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

۱۲۰ متر - زمین: ۴۸۵ متر ۲۰ ساله ; گاندی خ ۲۵ پلاک هنگ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸واحد پارکینگ

فروش مستغلات گاندی ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

۱۲۸ متر - زمین: ۹۵۸ متر قدیمی ; گاندی خ ۱۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش مستغلات/دفتر کار گاندی ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۸۰ متر - زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; گاندی کوی پنجم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش مستغلات گاندی ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۴۴۰ متر - زمین: ۸۷۵ متر ۲۵ ساله ; گاندی خ ۱۳..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات گاندی ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

۲۳۲ متر - زمین: ۵۲۰ متر قدیمی ; گاندی کوی نهم پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده

ازطول براطلاع نداشتند

فروش مستغلات/دفتر کار گاندی ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

۱۳۶ متر - زمین: ۸۸۰ متر قدیمی ; گاندی نبش خ نهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش مستغلات گاندی ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

۲۳۰۴ متر - زمین: ۹۵۸ متر ۲۵ ساله ; گاندی خ ۱۳..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸واحد ۱۲۸متری

فروش مستغلات/دفتر کار گاندی ۱۳۹۴/۰۹/۱۸

۲۰۰ متر - زمین: ۵۰۷ متر قدیمی ; گاندی نبش کوی یازدهم و سی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

در کل ۵ واحد

فروش مستغلات گاندی ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

۲۰۰۰ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر ۲۱ ساله ; گاندی خ ششم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ت.ت/

فروش معاوضه مستغلات گاندی ۱۳۹۴/۰۷/۱۶

۱۵۰۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر نوساز ; گاندی خ ۱۶ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار گاندی ۱۳۹۴/۰۶/۲۲

۲۷۰ متر - زمین: ۴۹۳ متر نوساز ; گاندی جنوبی کوی ۲..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۳طبقه مشاعات- مرحله برق و تاسیسات-تحویل ۶ماه آینده-۱۹پارکینگ-بصورت جدا متری:(---/۱۱م)

فروش مستغلات/دفتر کار گاندی ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

۳۱۰ متر - زمین: ۵۳۵ متر قدیمی ; گاندی نرسیده به کوی یکم خ ۳۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

پهنه M۱۱۳-دارای دستورنقشه

فروش مستغلات گاندی ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

۲۰۰۰ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر ۲۱ ساله ; گاندی خ ششم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات گاندی ۱۳۹۴/۰۳/۲۸

۳۳۰ متر - زمین: ۵۴۰ متر ۱۵ ساله ; گاندی خ۳۹ خالداستان..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

بازسازی شده-جهت مشارکت-قیمت کلی متری ۱۷م ،

فروش مستغلات گاندی ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

۱۱۱ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر ۲۵ ساله ; گاندی کوی ۶ پ۱..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

فروش مستغلات گاندی ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

۲۱۱ متر - زمین: ۴۹۰ متر ۲۵ ساله ; گاندی خ نهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش مستغلات گاندی ۱۳۹۴/۰۲/۰۸

۹۹۰ متر - زمین: ۵۸۰ متر ۲۵ ساله ; گاندی خ ۳۹ ..

امکانات: کولر . گاز

دارای دستور نقشه

فروش مستغلات گاندی ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

۱۳۵ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر ۲۱ ساله ; گاندی خ شش..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار گاندی ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

۲۵۰ متر - زمین: ۱۰۰۰ متر ۳۵ ساله ; گاندی کوی ششم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

کمیسیون کامل-بنای مفید ۲۰۰۰متر-۵۰مترسوییت-جهت-هماهنگی۰۹۱۲۱۹۷۶۰۴۰

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات