فروش مستغلات پیروزی

فروش مستغلات پیروزی دیروز

۴۷ متر - زمین: ۸۴ متر ۱ ساله ; پیروزی خ محصل کوی راه چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

ازطول براطلاع نداشتند

فروش مستغلات / کلنگی پیروزی سه روز قبل

۵۰ متر - زمین: ۸۶ متر قدیمی ; پیروزی اداره برق خ سر..

امکانات: کولر . گاز

دارای دستورنقشه ۹۷

فروش مستغلات / دفتر کار سند اداری پیروزی ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۵۰ متر - زمین: ۱۶۷ متر ۲۰ ساله ; پیروزی میدان باغچه بیدی کوی قزاقی پ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مغازه / مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۸۰ متر - زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; پیروزی روبروی بلوار ابوذر خ شهید ب..

امکانات: کولر . گاز

۲۵ متر تجاری در ۳ باب که سرقفلی آن واگذار شده -۳سند دودانگه

فروش مغازه / مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۱۲۰ متر - زمین: ۱۱۳ متر ۲۰ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر خ وحدت خ بوستان چها..

امکانات: کولر . گاز

۱۰۰مترتجاری

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۷۷ متر - زمین: ۱۴۰ متر ۸ ساله ; پیروزی خ پورمند کوی غف..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

بازدید با هماهنگی

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۶۱ متر - زمین: ۸۷ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ دژکام کوی محسن پونکی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه / مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

۱۱۵ متر - زمین: ۱۰۷ متر ۲ ساله ; پیروزی شکوفه بلوارنیک..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . پکیج

۸۴مترتجاری در۲ باب متری:--/۳۰م

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

۱۰۰ متر - زمین: ۱۷۵ متر ۲۰ ساله ; پیروزی خ چهارم فرعی ۴/۲۲ پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

به صورت جداگانه نیز به فروش می رسد

فروش مغازه / مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

۶۵ متر - زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; پیروزی نبردجنوبی خ مسلم جنوبی..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ حیاط-دارای ۱۶مترتجاری

فروش معاوضه مستغلات تفکیک شده / دفتر کار مناسب کار پیروزی ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

۷۵ متر - زمین: ۹۰ متر قدیمی ; پیروزی روبروی مترو نب..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات تفکیک شده پیروزی ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

۱۲۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر قدیمی ; پیروزی پرستار پائین تراز میدان۱۳آبان خ افراسیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مغازه / مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

۶۹ متر - زمین: ۲۸ متر ۲۵ ساله ; پیروزی خ افراسیابی چهارراه کوکا بعد از چهارر..

امکانات: کولر . گاز

۱۶ متر تجاری کلا۸۵متر پایان کار دارد(قیمت ۸۵ متر پایان کار)-قیمت زمین و تجاری وبنا با هم -دوکله

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۱۴۰ متر - زمین: ۸۴ متر قدیمی ; پیروزی بزرگراه آهنگ خ ارجمندی راد ک..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات تفکیک نشده پیروزی ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۵۰ متر - زمین: ۵۰ متر قدیمی ; پیروزی محلاتی بین ارجمندی و می..

امکانات: کولر . گاز

قابل تجمیع-از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مغازه / مستغلات / دفتر کار سند اداری پیروزی ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۱۰۵ متر - زمین: ۱۷۶ متر قدیمی ; پیروزی خ زاهدگیلانی..

امکانات: کولر . گاز

همکف تجاری ۱۰۵متر

فروش مغازه / مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار مناسب کار پیروزی ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۷۰ متر - زمین: ۱۵۳ متر قدیمی ; پیروزی روبروی ستادنیروی هوائی نبش کو..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۱۵۳مترتجاری

فروش مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار مناسب کار پیروزی ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۳۰ متر - زمین: ۳۰ متر قدیمی ; پیروزی میدان امام حسن خ فرشته..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۶۵ متر - زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ ک..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات / کلنگی پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۷۲ متر - زمین: ۱۲۵ متر ۲۷ ساله ; پیروزی شکوفه خ درودیان کوی ا..

امکانات: کولر . گاز

قابلیت تجمیع با ۲ قواره مجاور

فروش مغازه / مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱۳۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; پیروزی خ نبردشمالی روبروی سازمان آب نبش کوی تخ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

باجواز چلوکبابی-دارای پایان کار- ۱۱۰متر تجاری در همکف بصورت رستوران

فروش مستغلات تفکیک نشده پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۶۰ متر - زمین: ۹۰ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه دژکام خ جوادی کوی شریعتی بن ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۶۵ متر - زمین: ۹۶ متر ۱۸ ساله ; پیروزی نرسیده به صفای شرقی خ اف..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

در کل ۲انباری

فروش مستغلات تفکیک شده / دفتر کار سند اداری پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۶۵ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; پیروزی ۲۱متری دهقان بین کوی هشتم..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۹۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۰ ساله ; پیروزی شکوفه نرسیده به پارک وی ک..

امکانات: کولر . گاز . کولر گازی

فروش معاوضه مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

۱۲۶ متر - زمین: ۸۲ متر قدیمی ; پیروزی خ پاسدارگمنام نرسیده به امام علی..

امکانات: کولر . گاز

در طرح شهرداری واقع شده است-اتاقها تو در تو میباشند/فقط معاوضه با آپارتمان ۱۰۰متری

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۶۰ متر - زمین: ۳۶۳ متر قدیمی ; پیروزی بلوارابوذر پل پنجم خ مسلم شمالی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳بر

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۶۰ متر - زمین: ۸۰ متر ۱۷ ساله ; پیروزی ۲۱ متری دهقان کوی جمشید..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه / مستغلات / کلنگی پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۷۲ متر - زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; پیروزی خ تاجری نرسیده به چهاررا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۹۷مترتجاری در۴ باب متری:--/۳۰م

فروش مغازه / مستغلات تفکیک نشده پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۷۵ متر - زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; پیروزی خ فرزانه (داودآبادی)..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده . آب و برق

در حال حاضر تعمیرگاه-دارای ۱۱۴متر مغازه با ملک و سرقفلی با ارتفاع ۴/۵۰متر

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۶۰ متر - زمین: ۶۸ متر قدیمی ; پیروزی شهیدمحلاتی خ صاحب الزمان شمالی کوی بر..

امکانات: کولر . گاز

دارای ۴۴مترتجاری

فروش مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار مناسب کار پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۱۴۵ متر - زمین: ۱۹۶ متر قدیمی ; پیروزی چهارراه کوکاکولا خ ۲۱متری دهقان کو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

زیرهمکف ۶۵ متری ملکیت و۳۶ متری همکف ملک وسرقفلی

فروش مغازه / مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۷۰ متر - زمین: ۸۰ متر ۵ ساله ; پیروزی خ جعفرنژاد نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز

۲۷ متر تجاری

فروش مغازه / مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

۱۰۰ متر - زمین: ۱۳۹ متر ۳۰ ساله ; پیروزی خ پرستار بالاتر از چهارراه گلسرخی جنب..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

۴۶متر تجاری با ملکیت و سرقفلی و ۲۴متر فقط ملکیت

فروش معاوضه مغازه / مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار سند اداری پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۳۸ متر - زمین: ۵۲ متر ۴ ساله ; پیروزی اتوبان محلاتی نرسیده به ۱۷شهریور روبروی مسجد شه..

امکانات: کولر . گاز

۳۰مترمغازه

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۷۰ متر - زمین: ۱۴۴ متر قدیمی ; پیروزی جنب ایستگاه مترو خ پورمند ک..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ حیاط

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۹۰ متر - زمین: ۱۴۶ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه خ کرمان خ شهرابی خ..

امکانات: کولر . گاز

بصورت جداگانه نیز بفروش میرسد

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۷۵ متر - زمین: ۹۰ متر ۱۲ ساله ; پیروزی میدان سرآسیاب خ داورزنی ک..

امکانات: کولر . گاز

طرح بافت فرسوده

فروش مشارکت مغازه / مستغلات تفکیک نشده پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۱۰۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر بین پل پنجم و ششم خیایان وحدت ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۳متر تجاری در ۵ دهنه(ملکیت ) سرقفلی واگذار شده

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۴۰ متر - زمین: ۱۵۴ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر پل دوم کوی علی مرادیان..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ حیاط

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۴۰ متر - زمین: ۳۱۸ متر ۲۰ ساله ; پیروزی خ پرستار خ افراسیابی خ شهروی کوی ..

امکانات: کولر . گاز

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۵۴ متر - زمین: ۸۰ متر قدیمی ; پیروزی شکوفه میدان کلانتری خ کرمان خ طاهری..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار مسکونی اداری پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۷۰ متر - زمین: ۱۱۳ متر قدیمی ; پیروزی نرسیده به چهارراه کوکاکولا ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار / کلنگی پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۸۵ متر - زمین: ۸۵ متر قدیمی ; پیروی خ دهم فروردین خ ت..

امکانات: کولر . گاز

۶۰مترتجاری-ازطول بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات تفکیک شده پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

۶۵ متر - زمین: ۱۰۸ متر ۱۵ ساله ; پیروزی میدان سرآسیاب مکتب الزهرا خ حسین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

قابلیت تجمیع با ملک مجاور - بافت فرسوده و ناپایدار

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

۵۴ متر - زمین: ۷۰ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر پل دوم خ ائمه اطهار ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه / مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۱۱۰ متر - زمین: ۱۰۵ متر ۱ ساله ; پیروزی خ شکوفه بلوار نیک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۲باب مغازه در کل ۶۵متر

فروش مغازه / مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۵۰ متر - زمین: ۲۱۶ متر قدیمی ; پیروزی خ نبرد روبروی بانک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۲۰۰متر تجاری ملکیت و سرقفلی

فروش مستغلات تفکیک نشده پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۷۳ متر - زمین: ۱۱۸ متر قدیمی ; پیروزی خ پرواز کوی سوقانی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

گذر۲متری

فروش مستغلات تفکیک نشده پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۸۵ متر - زمین: ۱۳۷ متر ۵ ساله ; پیروزی بعداز ۴۰۰دستگاه خ شهید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش مستغلات تفکیک نشده پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۶۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; پیروزی اتوبان امام علی خ افسری آذر خ طوفانی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات تفکیک شده پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۸۲ متر - زمین: ۱۴۰ متر نوساز ; پیروزی خ شکوفه خ کرمان خ شهید محبی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار سند اداری پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۱۲۰ متر - زمین: ۷۰۰ متر ۲۰ ساله ; پیروزی خ مازندران روبروی بان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش معاوضه مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۹۰ متر - زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; پیروزی خ دهم فروردین پلاک ..

امکانات: کولر . گاز

معاوضه با واحد آپارتمان ۱۱۰متری با آسانسور

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۱۰۰ متر - زمین: ۱۸۹ متر ۳۰ ساله ; پیروزی خ افراسیابی خ شهرآبی..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۵۳ متر - زمین: ۹۰ متر نوساز ; پیروزی خ دهم فروردین کوی شهبازی کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

معاوضه با کلنگی

فروش مستغلات تفکیک شده پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۵۷ متر - زمین: ۷۰ متر ۶ ساله ; پیروزی خ زرین نعل خ پرستاری خ سی..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

۸۰ متر - زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; پیروزی خ تاجری..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش سوئیت / مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

۷۰ متر - زمین: ۱۰۶ متر قدیمی ; پیروزی خ پرواز..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲متر سوئیت -

فروش مستغلات تفکیک شده پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۷۹ متر - زمین: ۱۴۰ متر ۳ ساله ; پیروزی خ طبرسی پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۲واحد دارای پارکینگ و ۲واحد دارای انباری میباشد

فروش مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۱۵۰ متر - زمین: ۱۹۶ متر قدیمی ; پیروزی ۲۱متری دهقان کوی اول (سم..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۳۶ مترتجاری ملک و سرقفلی -سرقفلی زیرزمین واگذار شده

فروش مغازه / مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

۵۴ متر - زمین: ۷۰ متر قدیمی ; پیروزی محلاتی (خروجی امام علی) نرسید..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۵۷ مترتجاری-ازطول براطلاع نداشتند

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

۶۳ متر - زمین: ۷۵ متر ۱۰ ساله ; پیروزی خ همایون نبش کوی زر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

طبقه دوم دارای سوئیت ۲۸متری با ورودی مستقل

فروش مستغلات تفکیک نشده / کلنگی پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

۲۱۰ متر - زمین: ۱۲۶ متر قدیمی ; پیروزی خ محلاتی خ شهمیرزادی کوی کی..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

۸۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۳۰ ساله ; پیروزی چهارراه کوکاکولا نبردشمالی نرسیده به چهارراه فرزانه ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات / کلنگی پیروزی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۵۰ متر - زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; پیروزی خ بهمن یار دریاباری بن بست ..

جواز در دست اقدام -بافت فرسوده

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۶۰ متر - زمین: ۷۵ متر قدیمی ; پیروزی خ دهقان کوی بهر..

امکانات: گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات تفکیک نشده / کلنگی پیروزی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۷۰ متر - زمین: ۲۰۶ متر ۴۵ ساله ; پیروزی اتوبان محلاتی میدان امام حسن بلوار لرستان نب..

امکانات: کولر . گاز

دارای ۵باب مغازه ۳ تا فقط ملکیت ۲تا ملک و سرقفلی .فقط یکی از مغازه ها مشکل تجاری ندارد

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۷۷ متر - زمین: ۱۴۰ متر ۸ ساله ; پیروزی خ پورمند ک..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۳پارکینگ

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۳۹ متر - زمین: ۶۶ متر ۵ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین کوی شهید برادران میرز..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد-کنتورها مستقل میباشد-بصورت جداگانه نیز بفروش میرسد-از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۳۳ متر - زمین: ۱۳۲ متر ۸ ساله ; پیروزی نرسیده به چهارراه کوکا مترو نبرد خ جعفرنژاد خ م..

امکانات: کولر

در کل ۲ پارکینگ

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۳۰ متر - زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پورمند کوی د..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مغازه / مستغلات تفکیک نشده پیروزی ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۸۰ متر - زمین: ۱۴۹ متر ۳۰ ساله ; پیروزی ایستگاه درختی کوی رشیدی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴۹مترتجاری-ازطول براطلاع نداشتند

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۸۰ متر - زمین: ۱۳۰ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه میدان شکوفه خ دژکام کوی محمد..

امکانات: کولر . گاز

انباری درحیاط-بصورت اتاق تودرتو

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۱۷ متر - زمین: ۲۳۵ متر قدیمی ; پیروزی محلاتی خ مخبر شمالی خ ن..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

پارکینگ حیاط- جای پارک ۴ماشین

فروش مستغلات تفکیک شده پیروزی ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۴۶ متر - زمین: ۷۲ متر ۵ ساله ; پیروزی خ افراسیابی کوی مسعود خ..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور

تماس فقط جمعه ها از ساعت ۹ الی ۱۳ و از ساعت ۱۶

فروش مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار پیروزی ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

۲۷۰ متر - زمین: ۲۲۰ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر بالاتر از پل دوم نبش کوی عقیل مح..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۵۰متر تجاری

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۷۶ متر - زمین: ۱۲۰ متر نوساز ; پیروزی ۲۱متری دهقان کوی چر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات تفکیک شده پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۹۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۴ ساله ; پیروزی محلاتی بین پل آهنگ و پل ری بالاتر از کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

واحد دیگر ۴۵متری یکخواب میباشد- پارکینگ حیاط

فروش مستغلات تفکیک نشده پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۶۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۲۰ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر بین پل اول و دوم ۱۸..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۳۵ متر - زمین: ۵۶ متر ۲۷ ساله ; پیروزی محلاتی پاسدارگمنام خ صالحی ک..

امکانات: کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۷۵ متر - زمین: ۹۰ متر قدیمی ; پیروزی خ کرمان کوی نخ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۱۶۰ متر - زمین: ۸۷ متر ۲۵ ساله ; پیروزی اتوبان محلاتی بالاتر از پل امام علی خ..

امکانات: کولر . گاز

دارای ۸۰متر سندتجاری

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۵۰ متر - زمین: ۶۱ متر قدیمی ; پیروزی خ جعفرنژاد کوی با..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مغازه / مستغلات / کلنگی پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۶۰ متر - زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; پیروزی پرستار جنوبی چهارراه ائمه اطهار جنب تالار پذیرایی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

مغازه ۱۹۰متری با سند تجاری ملکیت و سرقفلی

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۸۷ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۲۴ ساله ; پیروزی بیدهندی ستادرک نبش کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۲۰ متر - زمین: ۲۱۵ متر قدیمی ; پیروزی خ سرآسیاب دولاب پلاک..

امکانات: کولر . گاز

۶۰متری فلت میباشد

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۵۹ متر - زمین: ۱۰۸ متر ۱۱ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی کوی اصلا..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات تفکیک نشده پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۵۶ متر - زمین: ۱۱۰ متر نوساز ; پیروزی بزرگراه محلاتی خ گیلکی جنوبی خ ب..

امکانات: گاز . آسانسور

درکل۲پارکینگ

فروش مغازه / مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۵۵ متر - زمین: ۹۳ متر قدیمی ; پیروزی خ کلینی جنب نانوائی ل..

۲۶ متر تجاری

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۵۰ متر - زمین: ۹۰ متر نوساز ; پیروزی خ تاجری خ جعفری کوی ضیائی بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده

فروش مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۶۲ متر - زمین: ۱۱۸ متر ۲۸ ساله ; پیروزی بلوارنیکنام کوی سر..

امکانات: کولر . گاز

فروش مغازه / مستغلات پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۹۲ متر - زمین: ۱۰۵ متر ۲۵ ساله ; پیروزی شکوفه تقاطع عزی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۳۲و۶۷ متر تجاری و ۹۰متر انباری تجاری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

فروش

پیروزی

مستغلات