ایران فایل اسکان

فروش مستغلات هفت تیر

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۱۰ متر - زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; هفت تیر مدرس روبروی سه راه..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

فروش مستغلات/کلنگی هفت تیر ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۱۲۰ متر - زمین: ۱۹۵ متر قدیمی ; هفت تیر خ سلیمان خاطر خ عیس..

امکانات: گاز

از نما اطلاع نداشتند

فروش مستغلات/مغازه هفت تیر ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۰۰ متر - زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; هفت تیر خ لطفی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۳کله -۸۰ متر مغازه با سرقفلی و ملکیت

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۹۰ متر - زمین: ۱۷۳ متر نوساز ; هفت تیر کوی عارف ادیب کوی گیتی بن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۱۰ متر - زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; هفت تیر روبروی خ زهره..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۲۵ متر - زمین: ۴۵۰ متر ۳۰ ساله ; هفت تیر مدرس نبش ۲۰متری زهره جنب داروخانه روب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه اول سند اداری

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۳۵۷ متر - زمین: ۱۲۵ متر قدیمی ; هفت تیر خ بهارمستیان بن بس..

امکانات: کولر . گاز

ازطول براطلاع نداشتند

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۲۴۰ متر - زمین: ۲۲۰ متر ۳۰ ساله ; هفت تیر خ جواد کارگر کوی میرا..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۱۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی خ..

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۶۰ متر - زمین: ۱۳۴ متر قدیمی ; هفت تیر خ تور..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۹۰ متر - زمین: ۱۱۵ متر ۷ ساله ; هفت تیر کوی شیمی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۳۶۰ متر - زمین: ۱۸۵ متر نوساز ; هفت تیر جنب مترو کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۲طبقه مشاعات

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

۸۵ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۱۲ ساله ; هفت تیر قواره سوم کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

۱۰۶ متر - زمین: ۳۵۰ متر نوساز ; هفت تیر کوی شاهد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بصورت جداگانه نیز بفروش میرسد

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

۸۵ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۱۳ ساله ; هفت تیر بر م هفت تیر قواره سوم ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش مستغلات/کلنگی/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

۱۶۰ متر - زمین: ۱۳۴ متر قدیمی ; هفت تیر خ تور..

امکانات: کولر . گاز

دوبلکس

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۸۵ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۱۲ ساله ; هفت تیر ک شیمی قواره ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

۷۶ متر - زمین: ۱۲۸ متر ۲۸ ساله ; هفت تیر خ بهارمستیان ( خ مسجد ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۸۸ متر - زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; هفت تیر کوی بخت یا..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

۱۲۰ متر - زمین: ۱۷۱ متر ۲۵ ساله ; هفت تیر کوی جار پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

۸۵ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۱۰ ساله ; هفت تیر بر م هفت تیر قواره سوم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . برق ۳ فاز

بدون پایان کار-

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

۸۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۵ ساله ; هفت تیر کوی شیمی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

موقعیت اداری تجاری

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۵/۱۲/۰۵

۸۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۵ ساله ; هفت تیر کوی شیمی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

۳۵۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۸ ساله ; هفت تیر بر م هفت تیر قواره سوم..

امکانات: کولر . گاز

بدون پایان کار- دارای واحدهای ۸۵ متری

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

۱۴۸۸ متر - زمین: ۵۲۵ متر ۱۰ ساله ; هفت تیر فراهانی خ بیستم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

هر واحد ۲ پارکینگ سندی یا ۳ پارکینگ

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

۵۰۰ متر - زمین: ۱۷۵ متر نوساز ; هفت تیر جنب هتل مروارید ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰متر زیرزمین تجاری قیمت متری ---/۳۵م

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

۳۵۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۸ ساله ; م هفت تیر قواره سوم ک ..

امکانات: کولر . گاز

بدون پایان کار

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

۹۴۰ متر - زمین: ۷۰۰ متر ۱۸ ساله ; هفت تیر ابتدای کریم خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

بازسازی-کل بنا۹۴۰متر-م.اداری

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۵/۰۶/۲۱

۳۵۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۸ ساله ; هفت تیر بر م هفت تیر قواره سوم..

امکانات: کولر . گاز

بدون پایان کار- دارای واحدهای ۸۵ متری

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

۱۱۵ متر - زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; هفت تیر کوی آقامحمد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

۱۲۰ متر - زمین: ۱۹۰ متر قدیمی ; هفت تیر ضلع شمالی میدان کوی آقامحمدی ..

امکانات: کولر . گاز

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۵/۰۵/۱۷

۳۵۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۸ ساله ; هفت تیر بر م هفت تیر قواره سوم..

امکانات: کولر . گاز

بدون پایان کار- دارای واحدهای ۸۵ متری

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

۱۰۰ متر - زمین: ۳۶۵ متر نوساز ; هفت تیر کوی شاهد..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

۳۵۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۸ ساله ; هفت تیر بر م هفت تیر قواره سوم..

امکانات: کولر . گاز

بدون پایان کار

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

۳۵۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۸ ساله ; هفت تیر قواره سوم ک س..

امکانات: کولر . گاز

بدون پایان کار- دارای واحدهای ۸۵ متری

فروش مستغلات/مغازه هفت تیر ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

۱۱۰ متر - زمین: ۱۰۸ متر قدیمی ; هفت تیر خ لط..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . چیلر

همکف تجاری ۸۰متری ملک وسرقفلی - بازسازی -

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

۱۸۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۲۵ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی ک ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

۱۲۰۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر نوساز ; هفت تیر خ مشاهیر نبش مازندرانی ساخت..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

۱۰۵ متر - زمین: ۳۴۰ متر نوساز ; هفت تیر مفتح جنوبی خ شیرودی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

۳۵۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۸ ساله ; هفت تیر قواره سوم ک س..

امکانات: کولر . گاز

بدون پایان کار- دارای واحدهای ۸۵ متری

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

۲۶۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۲۰ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی ک نو..

امکانات: گاز

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

۸۸ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۲۲ ساله ; هفت تیر کوی بخت..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

بازسازی ،

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۱۰/۱۶

۳۵۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۸ ساله ; میدان هفت تیر قواره سوم ک..

امکانات: کولر . گاز

ت.ت/بدون پایان کار- دارای واحدهای ۸۵ متری

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۱۰/۰۹

۱۸۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۲۵ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی ک ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

۱۲۰۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر نوساز ; هفت تیر خ مشاهیر نبش مازندرانی ساخت..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

۳۵۲ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۲۲ ساله ; هفت تیر ک بخت یا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۱۸۵ متر - زمین: ۳۶۵ متر قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی خ ورکش کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

۱۸۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۲۵ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی ک ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۰۷/۲۶

۳۵۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۸ ساله ; هفت تیر بر م هفت تیر قواره سوم..

امکانات: کولر . گاز

بدون پایان کار- دارای واحدهای ۸۵ متری

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

۸۸ متر - زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; هفت تیر کوی بختب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

درکل۳پارکینگ سندی

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

۱۰۶۰ متر - زمین: ۴۶۵ متر ۳۰ ساله ; هفت تیر مفتح ج خ سمیه خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

-بازسازی شده

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

۳۵۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۸ ساله ; هفت تیر قواره سوم ک س..

امکانات: کولر . گاز

بدون پایان کار- دارای واحدهای ۸۵ متری

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۶/۰۸

۱۸۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۲۵ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی ک ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

۱۲۰۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر نوساز ; هفت تیر خ مشاهیر نبش مازندرانی ساخت..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۵/۰۸

۱۵۰۰ متر - زمین: ۵۲۵ متر ۱۰ ساله ; قام مقام فراهانی خیابان بیستم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

۵۰۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر نوساز ; هفت تیر ک مانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش مستغلات/مغازه هفت تیر ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

۲۸۰ متر - زمین: ۱۰۸ متر ۲۵ ساله ; هفت تیر خ لطفی..

امکانات: کولر . گاز

۸۰متر مغازه

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

۵۴۷ متر - زمین: ۱۶۷ متر نوساز ; هفت تیر خ بهارشمالی نبش ک مه..

امکانات: گاز . آسانسور

فروش معاوضه مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

۹۸۴ متر - زمین: ۶۰۵ متر ۳۰ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

۵۰۰ متر - زمین: ۱۷۵ متر نوساز ; هفت تیر جنب هتل مروارید ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

۵۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; هفت تیر بهار جنوبی جنب بهار خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

۱۰۴۰ متر - زمین: ۴۶۵ متر ۳۰ ساله ; هفت تیر مفتح ج خ سمیه خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

-بازسازی شده

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

۳۵۲ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۲۲ ساله ; هفت تیر ک بخت یا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۲/۰۹

۳۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۳۰ ساله ; قام مقام فراهانی بین کریم خان و..

امکانات: گاز

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۲/۰۶

۲۷۰ متر - زمین: ۲۰۳ متر ۳۰ ساله ; هفت تیر خیابان بهار شمالی کوچ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۲/۰۶

۱۵۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۲۵ ساله ; هفت تیر خ بهار شمالی ک بخت..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/کلنگی هفت تیر ۱۳۹۴/۰۲/۰۵

۲۴۰ متر - زمین: ۱۹۷ متر ۳۰ ساله ; هفت تیر کوچه عبدالکریم شر..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

۴۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۵ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ ط..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۴/۰۱/۰۹

۱۰۵ متر - زمین: ۱۸۳ متر قدیمی ; هفت تیرمدرس روبروی خ زهر..

امکانات: کولر . گاز

فروش با مستاجر-(۴۰متر پارکینگ بصورت اداری در آمده)

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

۷۲۵ متر - زمین: ۳۰۰ متر ۴ ساله ; قام مقام فراهانی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵ واحد ۱۴۵ متری ۲ خ-قیمت بنا

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

۱۸۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۲۵ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی ک ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

۶۰۹ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۸ ساله ; هفت تیر مفتح جنوبی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

۲۲۰ متر - زمین: ۱۶۲ متر ۴۰ ساله ; هفت تیر کوی آذری..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

۵۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۹ ساله ; هفت تیر جنب مسجد الجواد کوی بهار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی -درحال حاضر آموزشگاه زبان

فروش مستغلات/کلنگی هفت تیر ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

۲۰۰ متر - زمین: ۱۶۲ متر قدیمی ; هفت تیر کوی آذری..

امکانات: گاز

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۳/۱۰/۲۱

۵۰۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر نوساز ; هفت تیر ک مانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۳/۰۹/۱۹

۱۲۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۲۵ ساله ; هفت تیر بهار شیراز خدا پرست ک ح..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار هفت تیر ۱۳۹۳/۰۷/۰۷

۵۳۳ متر - زمین: ۱۳۷ متر ۳۵ ساله ; هفت تیر ضلع جنوبی مسجد الجواد کوی بختیار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

۷۰۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر ۴۰ ساله ; کریم خان نرسیده به..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۳/۰۶/۰۲

۳۴۸ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; هفت تیر خ بهارشمالی ک ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۳/۰۵/۳۰

۳۵۲ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۲۲ ساله ; هفت تیر خ بهار شمالی ک بخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۳/۰۵/۱۶

۶۸ متر - زمین: ۱۶۵ متر قدیمی ; هفت تیر خ آقا محمد..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۳/۰۵/۰۲

۵۱۶ متر - زمین: ۲۸۲ متر ۳۰ ساله ; هفت تیر خ بهار شمالی/بینک صارم..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۳/۰۵/۰۱

۸۸ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۲۲ ساله ; هفت تیر کوی بختیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

درکل ۳پارکینگ سندی-

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

۳۸۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر نوساز ; هفت تیر خ بهار شمالی خ بهار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

۱۰۰ متر - زمین: ۲۱۴ متر ۴۰ ساله ; هفت تیر بهارمستیا..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; هفت تیر خ شیمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

انباری مشاع

فروش مستغلات هفت تیر ۱۳۹۳/۰۴/۲۱

۵۶۲ متر - زمین: ۱۷۲ متر نوساز ; هفت تیر خ بهار شمالی نبش ک م..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳تا پارکینگ

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات