ایران فایل اسکان

فروش مستغلات مطهری

فروش مستغلات/دفتر کار مطهری دو روز قبل

۷۰ متر - زمین: ۱۲۶۰ متر ۸ ساله ; مطهری سلیمان خاطر کوی اصلی پور پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار مطهری ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۰۰ متر - زمین: ۱۸۴ متر ۲۰ ساله ; مطهری خ سلیمان خاطر خ ورا..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده . فلت

۱۱۰متر تجاری- پارکینگ حیاط

فروش معاوضه مستغلات مطهری ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۱۴۵ متر - زمین: ۲۵۰ متر نوساز ; مطهری خ جم کوی گودر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار مطهری ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۳۰ متر - زمین: ۱۲۸ متر قدیمی ; مطهری خ سلیمان خاطر نرسیده به وراوینی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مشارکت مستغلات/دفتر کار مطهری ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۴۰۰ متر - زمین: ۲۸۰ متر قدیمی ; مطهری خ جم کوی مگنول..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵۰متر پیلوت

فروش مستغلات/دفتر کار مطهری ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۴۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر نوساز ; مطهری خ فجر کوی مدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار مطهری ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۱۰ متر - زمین: ۱۸۰ متر نوساز ; مطهری جنب هتل بزرگ تهران کوی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

طبقه اول سنداداری میباشد-تهویه مرکزی هرواحد مستقل-بصورت جداگانه نیز بفروش می رسد

فروش معاوضه مستغلات/دفتر کار مطهری ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۵۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر نوساز ; ولیعصر خ مطهری خ لارستان نبش کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات مطهری ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۱۰۰۰ متر - زمین: ۳۳۰ متر نوساز ; مطهری کوه نور بین کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

واحدهای ۳۳۰متری

فروش معاوضه مستغلات/دفتر کار مطهری ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۱۷۰ متر - زمین: ۳۸۷ متر قدیمی ; مطهری بالاتر از مفتح خ م..

امکانات: کولر . گاز

معاوضه با ملک نوساز درمنطقه

فروش مستغلات/دفتر کار مطهری ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۸۵ متر - زمین: ۳۹۰ متر ۱۲ ساله ; مطهری خ لارستان کوی مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار مطهری ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۱۰۰ متر - زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; مطهری نرسیده به سهرور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۱۰مترتجاری

فروش مستغلات/کلنگی مطهری ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۱۴۵ متر - زمین: ۲۸۰ متر نوساز ; مطهری خ جم کوی گودر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

درکل ۸۷۰متر بنای مفید

فروش مستغلات/کلنگی مطهری ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۱۲۰ متر - زمین: ۷۰۰ متر ۳۵ ساله ; مطهری خ کوه نور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش مستغلات مطهری ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۸۷۰ متر - زمین: ۲۸۰ متر نوساز ; مطهری خ جم کوی گودر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار مطهری ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

۷۰ متر - زمین: ۹۰ متر نوساز ; مطهری میرزای شیرازی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش مستغلات/دفتر کار مطهری ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

۱۴۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر نوساز ; مطهری خ فجر کوی مد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار مطهری ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

۹۲ متر - زمین: ۳۶۰ متر قدیمی ; مطهری خ مفتح کوی بخشی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

درکل ۱۷۵۰متر بنای مفید(۱۰باب تجاری درکل ۳۶۰مترتجاری)۴طبقه سنداداری(۷۲۰مترانباری در۲طبقه واقع درزیرزمین)

فروش مستغلات مطهری ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

۸۷۰ متر - زمین: ۲۸۰ متر نوساز ; مطهری خ جم کوی گودر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار مطهری ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

۲۰۰ متر - زمین: ۳۳۰ متر نوساز ; مطهری کوه نور بین کوی چهارم و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار مطهری ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

۱۰۰ متر - زمین: ۱۸۴ متر ۲۰ ساله ; مطهری خ سلیمان خاطر خ ورا..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . فلت

۱۱۰متر تجاری-از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات/دفتر کار مطهری ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

۱۰۰۰ متر - زمین: ۳۳۰ متر نوساز ; مطهری کوه نور بین کوچه چهارم و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای واحد های ۲۰۰ متری-۳ پارکینگ سندی ۱۵ مزاحم

فروش مستغلات مطهری ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

۸۱۰ متر - زمین: ۳۰۸ متر نوساز ; مطهری شرقی خ فرهنگ بن بست ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای واحدهای ۸۴ و۷۸ متری

فروش مستغلات مطهری ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

۱۴۵ متر - زمین: ۲۷۲ متر نوساز ; مطهری خ جم کوی گودر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات مطهری ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

۸۱۰ متر - زمین: ۳۰۸ متر نوساز ; مطهری شرقی خ فرهنگ بن بست ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات مطهری ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

۹۵ متر - زمین: ۱۷۲ متر ۲۵ ساله ; ولیعصر مطهری حسینی مراد افتخار پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

فروش مستغلات مطهری ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

۸۱۰ متر - زمین: ۳۰۸ متر نوساز ; مطهری شرقی خ فرهنگ بن بست ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای واحدهای ۸۴ و۷۸ متری

فروش مستغلات/دفتر کار مطهری ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

۹۵۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر ۳ ساله ; مطهری نرسیده به ۴راه میرزای ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش مستغلات مطهری ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

۴۳۵ متر - زمین: ۲۵۰ متر نوساز ; مطهری خ فجر ک مد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات مطهری ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

۹۵ متر - زمین: ۱۷۲ متر ۲۵ ساله ; ولیعصر مطهری حسینی مراد افتخار پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات