ایران فایل اسکان

فروش مستغلات سردار جنگل

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۴ ساله ; سردارجنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

واحدهای ۱۲۰متری

فروش دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

۱۴۰ متر - زمین: ۱۸۷ متر ۱ ساله ; سردار جنگل شمالی خ ۵ تن بل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۲نبش-۱۳۰متر تجاری -۲۰۰متر باشگاه

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارتیشنبدی-۲ کله-تکی و یکجا

فروش مشارکت مستغلات/کلنگی سردار جنگل ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

زمین: ۴۴۰۰ متر ۱۶ ساله ; سردارجنگل ۳۵متری گلستان نبش ایران زمین جنوبی روبروی دیوان عدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در ۱۲بلوک-کلا۹۶واحد --سند عرصه و عیان می باشد

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۱۴۰ متر - زمین: ۱۲۷۰۰ متر قدیمی ; سردار جنگل گلزار یکم ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

در۱۱بلوک-درکل ۶۶واحد

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارتیشنبدی-به صورت تکی و یکجا

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۴۰ متر - زمین: ۱۸۷ متر ۱ ساله ; سردار جنگل شمالی خ ۵ تن بل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

تجاری ۱۳۰متر - باشگاه بدنسازی

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۱۳۰ متر - زمین: ۲۲۱ متر ۲۰ ساله ; سردارجنگل ۳۵ متری گلستان خ ایران زمین جنوبی کوی جع..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

قابل تجمیع با ملک کناری

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۱۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر نوساز ; سردارجنگل جنوبی ضلع غربی بلوار نبش شاهد ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۳بر

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۵۰ متر - زمین: ۱۸۷ متر نوساز ; سردارجنگل خ ۵تن بلوار قدس نبش کوی سوم شرق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۳۰متر تجاری - ۲۰۰متر باشگاه بدنسازی

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۳ ساله ; سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۱۵۰ متر - زمین: ۲۴۰ متر نوساز ; سردارجنگل جنوبی ضلع غربی بلوار نبش شاهدیک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۴۰مترتجاری(قیمت روز)-اطلاع دقیق نداشتند

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۳۰۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۱۶ ساله ; سردار جنگل شاهد شاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

۲ سند ۳ دانگ

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۱۳۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل نبش ۵تن کوی ۱..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

مرحله نازک کاری--فروش در این مرحله ---مغازه ۲۲۰متر که فقط ۲۰متر قانونی

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۱۳۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردارجنگل نبش خ ۵تن کوی یکم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

از نما و طول بر اطلاع نداشتند-در مرحله سفیدکاری-۲طبقه تجاری-۵طبقه اداری-۲طبقه پارکینگ

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

۳۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; سردار جنگل خ بهار غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۶۰متر تجاری ۲ دهنه مغازه بنگاه و نمایشگاه اتومبیل فعال

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲ ساله ; سردارجنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۳ ساله ; سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین شمال..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

۴۹۰ متر - زمین: ۲۳۱ متر ۱۰ ساله ; سردارجنگل شمالی خ لادن خ ارکیده..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

۱۳۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲ ساله ; سردار جنگل شمالی خ نشاط نشاط ۳ پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فروش با مستاجر

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

۲۸۵ متر - زمین: ۴۱۰ متر نوساز ; سردار نبش شاهد۲ پلاک ه..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فلت

تجاری ۲۸۵متری

فروش معاوضه مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

۶۵۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲ ساله ; سردار جنگل خ ۵ تن خ ارکیده ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

با کلنگی

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

۱۵۰ متر - زمین: ۲۳۱ متر ۱۶ ساله ; سردارجنگل کوی فروردین ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

واحدهای ۱۲۰ متری موجود

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

واحدهای ۱۲۰ متری موجود

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

۱۰۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۲۰ ساله ; سردارجنگل تقاطع ایرانپارس کوی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۳بر

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردارجنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردارجنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

۶۷ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۳ ساله ; سردار جنگل خ پنج تن بالاتر از چهارراه ال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

۱۲۷ متر - زمین: ۲۴۶ متر قدیمی ; سردارجنگل ۱۶متری شقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

طبقه سوم بازسازی شده است

فروش مستغلات/مغازه سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۱/۱۹

۱۲۷ متر - زمین: ۴۱۰ متر نوساز ; سردار نبش شاهد ۲ پلاک ه..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

تجاری ۲۸۵متری - ۲۲پارکینگ - م اداری کلی- قیمت۲۶میلیاردIRA

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۵/۰۱/۰۵

۳۰۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۱۶ ساله ; سردار جنگل شاهد شاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازسازی شده--۳ واحد ۹۰ متری ۲ خواب-

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

۱۵۰۰ متر - زمین: ۴۱۰ متر نوساز ; سردار جنگل نبش شاهد۲ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

شامل ۲۸۵متر تجاری

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

۱۲۰ متر - زمین: ۱۷۶ متر ۲۰ ساله ; سردارجنگل خ آسترکی غربی روبروی پا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲مترتجاری

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

۸۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۱۵ ساله ; سردارجنگل بلوارمیرزابابائی غربی خ شاهد کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فلت

پس ازتجمیع دارای گذر۳۰و۱۲متری خواهد بود-قابلیت تجمیع باملک همجوار به مساحت ۱۵۰متر

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

۱۲۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل خ ۵تن ۳۵ متری قدس کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

ت.ت/

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

۱۵۰۰ متر - زمین: ۴۱۰ متر نوساز ; سردار جنگل نبش شاهد۲ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

شامل ۲۸۵متر تجاری

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

۱۲۵ متر - زمین: ۱۵۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل انتهای سردار جنگل خ ۵ تن خ قدس خ فرهنگیان نبش سلمان..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

۳۰۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۱۶ ساله ; سردار جنگل شاهد شاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازسازی شده--۳ واحد ۹۰ متری ۲ خواب-

فروش مستغلات/کلنگی سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

۱۱۵ متر - زمین: ۲۵۲ متر قدیمی ; سردارجنگل سعیدی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

۱۵۰۰ متر - زمین: ۴۱۰ متر نوساز ; سردار جنگل نبش شاهد۲ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

شامل ۲۸۵متر تجاری با ارتفاع ۶متر

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۷/۲۶

۹۶ متر - زمین: ۱۶۰ متر قدیمی ; پونک سردار جنگل کوی یا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

۵۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل خ ۵ تن نبش ۳۵ مت..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

۱۵۰۰ متر - زمین: ۴۱۰ متر نوساز ; سردار جنگل نبش شاهد۲ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

۷۰ متر - زمین: ۱۱۵ متر ۱۲ ساله ; سردار جنگل شمالی خ چمران کو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط - انباری در زیرزمین - قابلیت تبدیل به ۲ خواب

فروش مستغلات/مغازه سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۶/۰۸

۶۳۸ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲ ساله ; سردار جنگل خ پنج ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

دارای ۲۷مترتجاری

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۵۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل خ ۵ تن نبش ۳۵ مت..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۴/۲۵

۳۰۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۱۶ ساله ; سردار جنگل شاهد شاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

۱۵۰۰ متر - زمین: ۴۱۰ متر نوساز ; سردار جنگل نبش شاهد۲ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۸۵متر تجاری

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۳/۲۸

۱۱۲ متر - زمین: ۲۱۰ متر نوساز ; سردار جنگل ایران زمین شمالی ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

فروش مستغلات/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

۱۵۰۰ متر - زمین: ۴۱۰ متر نوساز ; سردار جنگل نبش شاهد۲ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

شامل ۲۸۵متر تجاری

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

۳۷۲ متر - زمین: ۱۸۰ متر ۴ ساله ; سردار جنگل بین بلوار عدل و سردار ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

۲۲۰ متر - زمین: ۹۰۸ متر ۲۵ ساله ; سردارجنگل ۳۵متری گلستان بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار سردار جنگل ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

۱۲۰ متر - زمین: ۳۷۰ متر نوساز ; سردارجنگل نبش شاهد س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فلت

۳۰۰مترتجاری متری:(---/۴۰م)

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۳/۱۱/۲۳

۲۵۰ متر - زمین: ۲۸۵ متر ۲۰ ساله ; سردارجنگل خ کمالی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

۱۲۵۰ متر - زمین: ۳۲۰ متر نوساز ; سردار جنگل نبش اتوبان نیایش ..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

۱۳۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۶ ساله ; سردارجنگل خ شهید چمران نبش ارغوان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۳/۱۰/۲۳

۹۳ متر - زمین: ۱۸۰ متر ۴ ساله ; سردارجنگل بین بلوار و سردار کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

۶۳۸ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سردار جنگل خ۵ت..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

دارای ۲۷مترتجاری

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۳/۰۶/۱۹

۵۲۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر ۲۰ ساله ; سردار جنگل ایران زمین شمالی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۳/۰۵/۲۷

۴۶۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۲ ساله ; سردار جنگل غربی مجتمع اداری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش مستغلات سردار جنگل ۱۳۹۳/۰۵/۰۵

۱۲۸ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; سردارجنگل خ قدس کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

ملک تودلی میباشد-۲طبقه بازسازی شده است

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات