فروش مستغلات سبلان شمالی

فروش مستغلات سبلان شمالی شش روز قبل

۵۰ متر - زمین: ۱۳۳ متر نوساز ; سبلان شمالی خ آزادی خ خالقی بن بست س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در کل ۵پارکینگ-در مرحله نازک کاری-فروش در این مرحله

فروش مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۹۰ متر - زمین: ۹۰ متر ۱۰ ساله ; سبلان شمالی چهارراه نظام آباد روبروی مترو سبل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

مناسب جهت مهدکودک و آموزشگاه

فروش مغازه / مستغلات / کلنگی سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

۶۰ متر - زمین: ۷۵ متر قدیمی ; سبلان شمالی هشت متری علی..

امکانات: کولر . گاز

۱۲مترتجاری(ملکیت)

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

۳۳ متر - زمین: ۴۵ متر نوساز ; سبلان شمالی کوی شهید مصطفی شجاعی نبش ا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

در کل ۲تا پارکینگ - --/۲۰ م وام

فروش مغازه / مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

۴۲ متر - زمین: ۹۰ متر قدیمی ; سبلان شمالی خ فتاحی جنب نانوا..

۴۰متر مغازه -۲۵مترزیر زمین

فروش مستغلات / کلنگی سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

۴۰ متر - زمین: ۵۵ متر قدیمی ; سبلان شمالی خ حیدری خ دزفولیان خ ولیعصر..

امکانات: کولر . گاز

فروش معاوضه مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

۵۵ متر - زمین: ۳۲۰ متر ۵ ساله ; سبلان شمالی خ شهید ابراهیم حسنی (گلسرخ )خ علیپو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۸۰ متر - زمین: ۱۳۰ متر نوساز ; سبلان شمالی خ موتورآب ۱۰متری ارامنه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ازجهت ملک اطلاع نداشتند-۳واحدپارکینگ و۲پارکینگ مزاحم

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۴۵ متر - زمین: ۸۵ متر قدیمی ; سبلان شمالی کوی نیکوک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سبلان شمالی جنب موتور آب خ سیاوش کوی مجدآ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . گرمایشی از کف

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۱۰۱ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سبلان شمالی خ خطیبی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مغازه / مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

۶۰ متر - زمین: ۹۱ متر قدیمی ; سبلان شمالی ۸متری داوودآبادی ۸متری..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲۵متر تجاری

فروش معاوضه مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۷۵ متر - زمین: ۱۱۴ متر قدیمی ; سبلان شمالی خ مطلب نژاد کوی م..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

بافت فرسوده

فروش مستغلات تفکیک شده سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۸۴ متر - زمین: ۱۲۱ متر نوساز ; سبلان شمالی ۱۰متری ارا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۵۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۲۰ ساله ; سبلان شمالی خ فتاحی کوی صالحی پل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

گذر ۸متری

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۷۰ متر - زمین: ۱۱۰ متر ۴۰ ساله ; سبلان شمالی بن بست سا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش مستغلات / کلنگی سبلان شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۱۷۰ متر - زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; سبلان شمالی روبروی بازار روز نبش ک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

قابل تجمیع باملک همجوار پلاک یک

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۰۴ متر - زمین: ۶۴ متر قدیمی ; سبلان شمالی کوی داوودآبادی کوی نیکوکلام..

امکانات: کولر . گاز

قابل تجمیع

فروش مغازه / مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۱۷۰ متر - زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; سبلان شمالی روبروی بازارروز نبش کوی طاهری..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲۱مترتجاری

فروش مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۴۰ متر - زمین: ۶۰ متر ۳۰ ساله ; سبلان شمالی خ حسن..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات تفکیک نشده / کلنگی سبلان شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۴۸ متر - زمین: ۶۰ متر قدیمی ; سبلان شمالی نرسیده به موتورآب ک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مغازه / مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار سند اداری سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۷۰ متر - زمین: ۹۰ متر ۲۵ ساله ; سبلان شمالی روبروی بانک صا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۷۶متر تجاری

فروش مستغلات / کلنگی سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۶۰ متر - زمین: ۹۶ متر قدیمی ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوی..

امکانات: کولر . گاز

بر یگر ۱۶متر

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۴۷ متر - زمین: ۹۲ متر قدیمی ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی علی خالقی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

فروش سوئیت / مستغلات تفکیک نشده / کلنگی سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۶۵ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوی..

امکانات: کولر . گاز

دارای یک دهنه مغازه۴۲متری- سوئیت ۱۵ متری

فروش مستغلات تفکیک شده سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۵۵ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۱۳ ساله ; سبلان شمالی روبروی موتورآب خ حقیقت پسند نبش کوی ن..

امکانات: کولر . گاز

دارای یک باب مغازه۱۲متری

فروش مغازه / مستغلات / کلنگی سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۸۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; سبلان شمالی دیلمی شمالی (ن..

امکانات: کولر . گاز

دارای ۷۴مترتجاری متری۱۲

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

۴۵ متر - زمین: ۹۲ متر ۳۵ ساله ; سبلان شمالی محسن آزادی کوی علی خالقی بن بست و..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

۴۷ متر - زمین: ۹۲ متر قدیمی ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی علی خالقی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مغازه / مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار سند تجاری سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

۱۰۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۲۵ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲ طبقه ۵۰ متری ، قیمت زمین ، دارای ۲۴ متر تجاری - ۳ بر

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

۷۵ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۲۰ ساله ; سبلان شمالی خ مطلب نژاد کوی موسی پور ..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ حیاط

فروش مستغلات / کلنگی سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

۵۵ متر - زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; سبلان شمالی کوی کوروش یوسفی پل..

امکانات: کولر . گاز

بصورت اتاق تودرتو

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۵ ساله ; سبلان شمالی جنب موتور آب خ سیاوش ک مجدآ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

گرمایش ازکف

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

۳۲ متر - زمین: ۵۰ متر ۴ ساله ; سبلان شمالی ۸متری حقیقت پسند کوی ح..

امکانات: کولر . گاز

بازدید با هماهنگی-۲پارکینگ-۴انباری

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

۴۷ متر - زمین: ۶۳ متر نوساز ; سبلان خ شهید فتاحی خ داوود آبادی خ امین آبادی..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بردیگر۴متر

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

۶۰ متر - زمین: ۱۰۵ متر نوساز ; سبلان شمالی کوی کمال مو..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات تفکیک نشده / کلنگی سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

۲۵۰ متر - زمین: ۹۲ متر ۲۰ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی کوی علی خالقی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

فروش مستغلات تفکیک شده سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سبلان شمالی خ سیاوش کوی مجدآبادی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . پکیج

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

۹۳ متر - زمین: ۹۳ متر قدیمی ; سبلان شمالی خ گلسرخ کوی سادات..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

۵۳ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; سبلان شمالی خ بخت آزاد کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۱۸۷۴ متر - زمین: ۴۱۰ متر نوساز ; میدان سبلان اتوبان صیاد شیرازی..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۷۲ متر زیربنای مفید در ۱۶ واحد(۸واحد۱۱۵ متری و۸واحد۹۴ متری) + ۲۰۲ متر تجاری ، قیمت بنا و تجاری با هم ، ۴ بر

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

۴۵ متر - زمین: ۵۵ متر نوساز ; سبلان شمالی خ سوسن آب هشت متری ولیعصر کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

۶۰ متر - زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; سبلان شمالی کوی شهید یو..

امکانات: گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

۵۵ متر - زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; سبلان شمالی خ طیران..

امکانات: کولر . گاز

گذر ۱۰متری-جواز ساخت ۴ طبقه ۶۲ متری-بازدید با هماهنگی

فروش مستغلات درحال تفکیک سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

۴۳ متر - زمین: ۷۵ متر نوساز ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند بن بست صا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

۷۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; سبلان شمالی خ گلسرخ کوی ری..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش مستغلات تفکیک شده سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

۳۰ متر - زمین: ۷۰ متر قدیمی ; سبلان شمالی جنب بانک قوامین ک..

امکانات: کولر . گاز . فلت

طبقه اول بازسازی شده است

فروش مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

۱۸۰ متر - زمین: ۶۱۴ متر ۲۰ ساله ; سبلان شمالی خ قدوسی ساختمان بنیاد عل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده . فلت

۵۱متر تجاری

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

۱۴۰ متر - زمین: ۸۰ متر قدیمی ; سبلان شمالی چهارراه نظام آباد کو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات تفکیک شده سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

۶۸ متر - زمین: ۱۰۵ متر قدیمی ; سبلان شمالی کوی داودآبادی ۸متری..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

فروش مستغلات درحال تفکیک سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

۴۳ متر - زمین: ۵۵ متر نوساز ; سبلان شمالی خ داودآبادی خ امین آبادی بن بست نازن..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

درکل ۲پارکینگ

فروش مستغلات تفکیک شده سبلان شمالی ۱۳۹۵/۰۱/۱۵

۹۷ متر - زمین: ۱۵۰ متر نوساز ; سبلان شمالی نرسیده به گل سرخ کوی ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

۱۶۸ متر - زمین: ۶۰ متر نوساز ; سبلان شمالی خ حیدری ک م..

امکانات: گاز . پکیج

۴ واحد ۴۲ متری ۱خ

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

۵۰ متر - زمین: ۷۷ متر قدیمی ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند کوی خ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

۴۷ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; سبلان شمالی کوی شجاعی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

۱۶۸ متر - زمین: ۶۰ متر نوساز ; سبلان شمالی خ حیدری ک م..

امکانات: گاز . پکیج

ت.ت/۴ واحد ۴۲ متری ۱خ

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

۱۶۳ متر - زمین: ۱۶۳ متر قدیمی ; سبلان ابتدای خ انصار ال..

امکانات: کولر . گاز

قابل تجمیع با ملک کناری

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۱۶۰ متر - زمین: ۱۱۳ متر ۲۵ ساله ; سبلان شمالی خ مطلب نژاد ک مو..

امکانات: گاز

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۸/۱۰

۵۵ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; سبلان شمالی خ امین آبادی کوی مه..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج . درب ضد سرقت

فروش مستغلات تفکیک شده سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

۵۰ متر - زمین: ۷۵ متر نوساز ; سبلان شمالی خ شجاعی ک خسروپورح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

درکل ۲ واحد ۲پارکینگ

فروش مستغلات تفکیک شده سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۷/۰۹

۹۰ متر - زمین: ۳۲۰ متر ۱۴ ساله ; سبلان شمالی ۱۰متری گل سرخ ۸متری ر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۶/۱۸

۸۰ متر - زمین: ۱۳۲ متر ۲۵ ساله ; سبلان شمالی میدان صیاد شیرازی کوی شهید اح..

امکانات: کولر . گاز

طبقه اول بازسازی شده است- با تخفیف

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۵/۱۷

۹۰ متر - زمین: ۱۱۹ متر قدیمی ; سبلان شمالی روبروی بازار روز کوچه شهید..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۲۰ متر تجاری - کنتورها مستقل

فروش مغازه / مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۵/۰۸

۱۱۵ متر - زمین: ۴۱۰ متر نوساز ; سبلان شمالی صیادشیرازی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۴بر-۳ط پارکینگ -همکف ۲۰۲متر تجاری با ملکیت -۱۵۳۲متر بنای مفید-بنای کلی ۳۳۰۰متر

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

۶۰ متر - زمین: ۵۰ متر ۲۵ ساله ; سبلان شمالی کوچه ع..

امکانات: کولر . گاز

۶۰ متر زیر بنا در ۲ طبقه ، قابل تبدیل

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

۱۶۰ متر - زمین: ۱۱۳ متر قدیمی ; سبلان خ مطلب نژاد کوی مو..

امکانات: کولر . گاز

جواز ساخت ۴ طبقه ۷۶ متری دارای ---/۲۰۰م وام

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

۱۷۳۴ متر - زمین: ۴۱۰ متر نوساز ; میدان سبلان اتوبان صیاد شیرازی..

امکانات: گاز . آسانسور

۱۵۳۲ متر زیربنای مفید در ۱۶ واحد + ۲۰۲ متر تجاری ، قیمت بنا و تجاری با هم ، ۴ بر

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۲/۰۲

۲۲۸ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; سبلان شمالی خ محسن آزادی ک بدیع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

ت.ت/۴ واحد ۵۷ متری

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

۲۲۴ متر - زمین: ۱۱۰ متر نوساز ; سبلان شمالی خ داود آبادی خ امین آبادی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۱/۱۱

۳۰۰ متر - زمین: ۱۴۰ متر قدیمی ; سبلان شمالی خ حسنی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش معاوضه مستغلات / کلنگی سبلان شمالی ۱۳۹۴/۰۱/۰۹

۱۰۰ متر - زمین: ۶۳ متر قدیمی ; سبلان شمالی روبروی موتورآب کوچه داوودآبادی..

امکانات: کولر . گاز

معاوضه باآپارتمان

فروش مغازه / مستغلات تفکیک نشده / کلنگی سبلان شمالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

۷۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; سبلان شمالی ۱۴متری لشگر جنب پا..

امکانات: کولر . گاز

۲۷ مغازه متر تجاری با ۱۵متر زیر زمین

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۳/۱۲/۰۲

۱۸۸ متر - زمین: ۶۰ متر نوساز ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند ک لو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

۴ واحد ۴۷ متری ، دارای ۲ پارکینگ که قیمت آنها هر کدام ۱۵ م جداگانه میباشد

فروش مستغلات درحال تفکیک سبلان شمالی ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

۱۴۰ متر - زمین: ۱۵۱ متر نوساز ; سبلان نبش ک حمید درم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

۱۶۷ متر - زمین: ۶۳ متر ۲۷ ساله ; سبلان شمالی کوچه بی..

امکانات: گاز

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۳/۱۰/۱۴

۱۵۰ متر - زمین: ۱۳۰ متر ۲۸ ساله ; سبلان شمالی ک بازر..

امکانات: گاز

فروش مستغلات تفکیک شده سبلان شمالی ۱۳۹۳/۱۰/۰۷

۵۷ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۱ ساله ; سبلان شمالی خ محسن آزادی ک بدی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

هر واحدی دارای --/۳۰م وام

فروش مغازه / مستغلات تفکیک نشده / کلنگی سبلان شمالی ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

۹۵ متر - زمین: ۷۲ متر ۲۵ ساله ; سبلان شمالی خ دیلمی شمالی نبش ک ع..

امکانات: کولر . گاز

۲۵متر تجاری با ملکیت

فروش مغازه / مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۳/۰۹/۰۳

۲۴۵ متر - زمین: ۱۱۹ متر ۲۵ ساله ; سبلان شمالی روبروی بازار روز کوچه شهید..

امکانات: کولر . گاز

دارای ۲۰متر تجاری

فروش مستغلات سبلان شمالی ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

۳۱۰ متر - زمین: ۹۶ متر نوساز ; سبلان ۸ متری صاد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

ت.ت/

فروش مستغلات تفکیک شده سبلان شمالی ۱۳۹۳/۰۸/۲۹

۴۵ متر - زمین: ۶۰ متر نوساز ; سبلان شمالی خ حقیقت پسند ک ل..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

درکل۲تا پارکینگ

فروش مستغلات تفکیک شده سبلان شمالی ۱۳۹۳/۰۸/۰۸

۴۰ متر - زمین: ۶۸ متر نوساز ; سبلان شمالی چهارراه مدنی خ شهید فتاحی کوی نور..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

بصورت جداگانه نیز بفروش میرسد

فروش مغازه / مستغلات تفکیک نشده سبلان شمالی ۱۳۹۳/۰۸/۰۳

۱۲۰ متر - زمین: ۷۰ متر ۲۵ ساله ; سبلان شمالی جنب بازار روز کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰متر تجاری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

فروش

سبلان شمالی

مستغلات