ایران فایل اسکان

فروش مستغلات خرمشهر

فروش مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۱۴۰ متر - زمین: ۲۲۴ متر ۳۰ ساله ; خرمشهر جنب روزنامه ایران نرسیده ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; خرمشهر جنب رستوران ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

فروش مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۱۳۰ متر - زمین: ۲۱۲ متر قدیمی ; خرمشهر قنبرزاده نبش کوی دو..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سهروردی شمالی خرمشهر روبروی پم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

موقعیت اداری و تجاری

فروش مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; خرمشهر جنب رستوران نو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش مستغلات خرمشهر ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۱۱۵ متر - زمین: ۲۷۰ متر نوساز ; خرمشهر خ عربعلی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات خرمشهر ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۸۵ متر - زمین: ۷۵ متر قدیمی ; خرمشهر نیلوفر پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵متر تجاری

فروش مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۶۰۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر نوساز ; سهروردی شمالی خ خرمش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فلت

دارای جواز ساخت ۳ ط تجاری ۳ط پارکینگ

فروش مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

۸۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۵ ساله ; خرمشهر سیبویه کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

۸۵ متر - زمین: ۷۵ متر قدیمی ; خرمشهر نیلوفر پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵متر تجاری

فروش مستغلات خرمشهر ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سهروردی شمالی خرمشهر روبروی پمپ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

۵۵۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; سهروردی شمالی خ خرمش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

از طول بر بی اطلاع بودند

فروش مستغلات خرمشهر ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

۵۰۰ متر - زمین: ۳۲۰ متر ۳۰ ساله ; سهروردی خ خرمشهر خ نیلوفر ک..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

فروش مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

۱۲۰۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۵ ساله ; آپادانا روبروی پمپ بنزین ک فرهاد ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات خرمشهر ۱۳۹۵/۰۱/۰۹

۶۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; خرمشهر خ نوبخت کوی چها..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۵/۰۱/۰۸

۵۵۰ متر - زمین: ۴۲۰ متر قدیمی ; خرمشهر مرغاب خ سرم..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط-۲سالن اجتماعات- مناسب درمانگاه - مدرسه - آموزشگاه

فروش مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

۱۲۰۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۵ ساله ; آپادانا روبروی پمپ بنزین ک فرهاد ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

۳۷۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; آپادانا گلشهر گلز..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات خرمشهر ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۱۲۶۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر نوساز ; آپادانا خ عربعلی ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰ واحد ۱۲۶ متری ۲ خ -سالن ورزشی

فروش مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

۳۷۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; آپادانا گلشهر گلز..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات خرمشهر ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

۵۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۳۰ ساله ; آپادانا روبروی پمپ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۴ واحد ۱۲۰ متری ۲ خ- بازسازی شده

فروش مستغلات خرمشهر ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

۱۲۶ متر - زمین: ۴۰۰ متر نوساز ; خرمشهر خ عربعلی کوی د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن بدنسازی . لابی

فروش مستغلات خرمشهر ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

۵۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۳۰ ساله ; آپادانا روبروی پمپ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۴ واحد ۱۲۰ متری ۲ خ- بازسازی شده

فروش مستغلات خرمشهر ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

۱۰۰۰ متر - زمین: ۴۲۰ متر نوساز ; آپادانا خ مهناز ک هف..

امکانات: کولر . آسانسور . چیلر

فروش مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

۱۲۰۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۵ ساله ; آپادانا روبروی پمپ بنزین ک فرهاد ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

۳۷۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; آپادانا گلشهر گلز..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات خرمشهر ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

۴۸۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۳۰ ساله ; آپادانا روبروی پمپ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

فروش مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

۱۲۰۰ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۵ ساله ; آپادانا روبروی پمپ بنزین ک فرهاد ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار خرمشهر ۱۳۹۴/۰۵/۰۸

۳۷۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر ۲۰ ساله ; آپادانا گلشهر گلز..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات خرمشهر ۱۳۹۴/۰۵/۰۱

۵۲۰ متر - زمین: ۲۲۴ متر ۳۰ ساله ; آپادانا تقاطع آپادانا و قنبر..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات خرمشهر ۱۳۹۴/۰۴/۰۴

۱۴۰ متر - زمین: ۲۲۴ متر ۳۰ ساله ; سهرودی شمالی خ آپادا..

امکانات: کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات