فروش مستغلات حکیمیه

فروش مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار حکیمیه دیروز

۸۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر ۱۵ ساله ; حکیمیه شهرک حکیمیه بلوار ..

امکانات: گاز

۲۵متر تجاری ۲ باب-۲کله

فروش آپارتمان / مستغلات حکیمیه دیروز

۱۰۰ متر - زمین: ۱۰۸ متر ۴ ساله ; حکیمیه ابتدای بهار نبش چمن آرا پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار حکیمیه ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۳۰۰ متر - زمین: ۱,۰۰۰ متر ۲۰ ساله ; حکیمیه بلوار بابائیان کوی امام حسین ..

امکانات: کولر . گاز

۶۰۰متر پارکینگ -مناسب انبار

فروش مستغلات حکیمیه ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۶۰ متر - زمین: ۶۰ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار عباسپور (بهار) بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار حکیمیه ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۱۱۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر نوساز ; حکیمیه بلوارعباسپور نبش میدان روبروی دانشگا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات تفکیک نشده / دفتر کار مناسب کار حکیمیه ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۷۰ متر - زمین: ۲۵۴ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار بهار روبروی تربی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

۳بر-۲۵۴مترتجاری

فروش مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار حکیمیه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۱۳۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر ۱۵ ساله ; حکیمیه ابتدا بلوار عبدالرضا..

امکانات: کولر . گاز . فلت

۲۵متر تجاری ۲ باب -سند تجاری -۲کله

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار حکیمیه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۱۱۰ متر - زمین: ۱۱۳ متر ۳ ساله ; حکیمیه بلوارعباسپور نبش میدان چمن آراء ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات حکیمیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۲۵ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۸ ساله ; حکیمیه خ فرهنگ خ پیام سوم ..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۲نبش

فروش مستغلات تفکیک شده حکیمیه ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۵۵ متر - زمین: ۱,۰۰۰ متر نوساز ; حکیمیه بلوار بهار خ سازمان آب خ..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

از جهت ملک اطلاع نداشتند-متراژ واحدها از ۵۵ الی ۱۰۰ متر میباشد

فروش مستغلات حکیمیه ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۳۰۰ متر - زمین: ۱,۰۰۰ متر ۲۰ ساله ; حکیمیه بلواربابائیان کوی اما..

امکانات: کولر . گاز

موقعیت اداری

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار حکیمیه ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۹۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر ۱۵ ساله ; شهرک حکیمیه ابتدا بلوار عبدالرض..

امکانات: کولر . گاز

سالن-۵۰متر تجاری

فروش مستغلات حکیمیه ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۳۰ متر - زمین: ۱۹۶ متر ۲۰ ساله ; حکیمیه فازیک خ پیام نبش پیام چها..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار حکیمیه ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۳۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر ۱۵ ساله ; شهرک حکیمیه ابتدای بلوار عبدالرضا..

امکانات: کولر . گاز

بصورت جداگانه هم فروخته میشود

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار حکیمیه ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۱۰۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۳ ساله ; حکیمیه بلوار عباسپور نبش م چمن آرا پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات تفکیک نشده حکیمیه ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۱۳۵ متر - زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه فاز یک گلریزپنجم ب..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات / کلنگی حکیمیه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۱۳۰ متر - زمین: ۲۲۱ متر ۲۰ ساله ; حکیمیه خ طلوع..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات حکیمیه ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

۱۰۰ متر - زمین: ۱۱۰ متر ۴ ساله ; حکیمیه ابتدای بهار نبش چمن آرا پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش مستغلات حکیمیه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; حکیمیه فازیک گلریز پلاک ..

امکانات: کولر . گاز

گذر۱۰ متری

فروش مستغلات حکیمیه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

۱۴۸ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه خ خرم خ پگاه س..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات تفکیک شده حکیمیه ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

۱۱۶ متر - زمین: ۲۱۶ متر قدیمی ; حکیمیه شهرک والفجر خ نگارستان..

امکانات: کولر . گاز

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات حکیمیه ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

۱۸۵ متر - زمین: ۲۸۸ متر قدیمی ; حکیمیه بلواربهار خ بهشت بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات حکیمیه ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

۱۳۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; حکیمیه بلوار بهشت خ ارکیده پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش مغازه / مستغلات / کلنگی حکیمیه ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

۹۰ متر - زمین: ۲۱۹ متر قدیمی ; حکیمیه فاز۲ خ فروردین نبش لال..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

درکل ۲پارکینگ-۴۰مترتجاری

فروش مستغلات تفکیک نشده / کلنگی حکیمیه ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; تهرانپارس حکیمیه بلوار بهار خ بهشت یکم ..

امکانات: کولر . گاز

قابل تجمیع

فروش مستغلات حکیمیه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه خ بهشت خ ارکیده..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات حکیمیه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه فاز۳ خ شکوفه کوی لا..

امکانات: کولر . گاز

بردیگر۲۲متر

فروش مستغلات تفکیک نشده حکیمیه ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

۹۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه فاز یک خ خرم خ پگاه یک..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

فروش مستغلات تفکیک شده حکیمیه ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

۱۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; حکیمیه خ پیام سوم شر..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . پکیج

فروش مستغلات تفکیک نشده حکیمیه ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

۱۴۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر ۲۲ ساله ; حکیمیه فاز یک کوی گلریز ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات تفکیک نشده حکیمیه ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

۱۱۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر ۲۰ ساله ; حکیمیه بلوار عباسپور روبروی دانشگاه آزاد تهران شمال جنب تعویض رو..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات حکیمیه ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

۲۵۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر ۳۰ ساله ; حکیمیه خ خرم نبش پگاه چ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات حکیمیه ۱۳۹۴/۰۹/۰۹

۱۲۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر ۲۵ ساله ; حکیمیه فاز ۲ بلوار لاله یا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مشارکت مستغلات / کلنگی حکیمیه ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

۱۱۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; حکیمیه فاز اول میدان فرهنگ خ خرم کوی پگا..

امکانات: کولر . گاز

کمیسیون کامل-مشارکت ۵۰ به ۵۰-بلاعوض ۲۰۰م-شیرینی مشاور

فروش مستغلات حکیمیه ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

۱۵۳۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر نوساز ; شهرک حکیمیه بلوار بهار ک ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار حکیمیه ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

۱۲۰ متر - زمین: ۲۱۸ متر ۲۰ ساله ; تهرانپارس حکیمیه کوی طلوع ..

امکانات: کولر . گاز

۲کله- ۴۲متر مغازه

فروش مستغلات تفکیک نشده / کلنگی حکیمیه ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

۱۳۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر ۲۰ ساله ; تهرانپارس حکیمیه بلواربهار خ فروردین خ ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات / کلنگی حکیمیه ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

۱۳۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر قدیمی ; حکیمیه بلوار بهار خ لاله..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات تفکیک نشده حکیمیه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

۱۳۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر ۱۵ ساله ; حکیمیه خ پیام کوی دوم..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات تفکیک نشده حکیمیه ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

۱۳۶ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۸ ساله ; شهرک حکیمیه فاز۳ پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات تفکیک نشده حکیمیه ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

۱۴۰ متر - زمین: ۱۹۸ متر ۱۰ ساله ; حکیمیه خ خرم کوی سحر (اص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲کله

فروش مستغلات حکیمیه ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

۲۲۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; حکیمیه فاز۲ گلستان..

امکانات: گاز

فروش مستغلات حکیمیه ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

۲۵۶ متر - زمین: ۱۹۸ متر ۱۸ ساله ; حکیمیه خ بهشت خ بوستا..

امکانات: کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

فروش

حکیمیه

مستغلات