ایران فایل اسکان

فروش مستغلات تهرانپارس

فروش مستغلات تهرانپارس دیروز

۶۵ متر - زمین: ۱۱۰ متر ۲۰ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین بین ۱۳۱ و بلوار..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات/دفتر کار تهرانپارس دیروز

۸۵ متر - زمین: ۱۴۴ متر ۹ ساله ; تهرانپارس خ استخر بین بوستان ..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج . فلت

فروش مستغلات تهرانپارس چهار روز قبل

۴۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۶شرقی خ ربیعی کو..

امکانات: کولر . گاز

۱۱۵ متر مغازه

فروش مستغلات/دفتر کار تهرانپارس چهار روز قبل

۱۳۰ متر - زمین: ۱۱۰ متر ۹ ساله ; تهرانپارس بالاترازمیدان پروین خ ۱۹۶شرقی خ ۱۳۷..

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس پنج روز قبل

۲۰۰ متر - زمین: ۶۰ متر نوساز ; تهرانپارس خ اتحاد خ ۱۹غربی ک..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز

۵۰ متر مغازه با ارتفاع از کف ۴متر

فروش مستغلات تهرانپارس شش روز قبل

۱۳۲ متر - زمین: ۲۴۰ متر ۱۳ ساله ; تهرانپارس خ استخر بالاتر از باشگاه دارائی کوی صدی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات تهرانپارس شش روز قبل

۱۰۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۱۵ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ ۲۱۲شرقی بین ۱..

امکانات: کولر . گاز

تودلی---دارای ۳۰متر سوییت

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۹۰ متر - زمین: ۹۲ متر ۸ ساله ; تهرانپارس جشنواره ۲۰متری همای شرقی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۵۰ متر - زمین: ۹۵ متر ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۴۴ خ شهید رجائی کوی سوم پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰متر تجاری

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۵۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس باقری خ ۲۲۲غربی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۸۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۸ ساله ; تهرانپارس میدان رهبر خ بهارآزادی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . برق ۳ فاز

موقعیت تجاری- سند ندارد

فروش مستغلات/دفتر کار تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۸۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۲۰ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین بین ۲۱۶..

امکانات: کولر . گاز

۶۰ متر تجاری

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۳۵ متر - زمین: ۵۰ متر ۱۰ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ زهدی بالاترازبانک پارسیان کوی طالقان..

امکانات: کولر . گاز . فلت

اطلاع دقیق نداشتند

فروش معاوضه مستغلات/دفتر کار تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۱۷۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر نوساز ; تهرانپارس ۱۹۶غربی تقاطع اردی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۸۵ متر - زمین: ۱۳۰ متر ۸ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم خ توحید ۳۵ متری استقلال ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲متر تجاری

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۸۵ متر - زمین: ۱۱۳ متر ۵ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۴۴شرق..

امکانات: کولر . گاز

۹۰متر تجاری

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۹۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۴۴ش..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۳۰متر مغازه

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۵۵ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ درختی کوی همتی ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

۲نبش ۶۰متر تجاری

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۴۸۰ متر - زمین: ۱۶۳ متر ۳ ساله ; تهران پارس فلکه ۴ خ توحید دهم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۴۰۰ متر - زمین: ۵۵۷ متر نوساز ; تهرانپارس خ ۱۹۶غربی بلوار اردیبهشت نبش ..

امکانات: فلت

۳بر- ۲بردیگر:(۳۰ و ۳۱متر)- دارای ۲۸۸۰متر تجاری- در مرحله سفت کاری-اطلاع دقیق نداشتند

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۰ متر - زمین: ۶۵ متر نوساز ; تهرانپارس جشنواره خ پانزدهم غربی نبش کوی یک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵متر مغازه

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۸۵ متر - زمین: ۱۲۰ متر ۱۰ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ۱۹۸ بین ۱۳۱..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

۲باب مغازه ۱۰ و ۱۳ متری

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۰۰ متر - زمین: ۷۰ متر ۵ ساله ; تهرانپارس وفادار شرقی خ ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۴۰مترتجاری - اتاقها تو در تو میباشند

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۲۵۵ متر - زمین: ۱۵۵ متر ۴ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین ضلع جنوبی می..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۰۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۱۵ ساله ; تهرانپارس بالاتر از خ ۱۹۶شرقی خ ۱۳۷ بین ..

امکانات: گاز . باز سازی شده

۱۰۰متر مغازه

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۴۰۰ متر - زمین: ۷۰۴ متر ۲۰ ساله ; تهرانپارس وفادار شرقی بین خ ۱۳۷..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۲ باب تجاری۲۴و ۱۵متر

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۰۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر نوساز ; تهرانپارس جشنواره امین خ بهار..

امکانات: کولر . گاز

۱۰۰متر تجاری

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۱۰ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ مطهری خ نهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۱۵ متر - زمین: ۹۸ متر ۵ ساله ; تهرانپارس استخر بوستان دو..

امکانات: کولر . گاز

۱۵متر مغازه

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۷۱ متر - زمین: ۳۲۰ متر ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ بهار خ ۱۰۹ خ ۱۱۱ پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۹۲ متر - زمین: ۱۰۰ متر قدیمی ; تهرانپارس استخر خ ۲۲۸شرقی تقاط..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲نبش

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۶۰ متر - زمین: ۶۰ متر ۲۰ ساله ; تهرانپارس وفادارشرقی خ سجاد ایستگاه مسجد کو..

امکانات: کولر . گاز

دوم بازسازی شده

فروش آپارتمان/مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۵۰ متر - زمین: ۶۰ متر نوساز ; تهرانپارس خ اتحاد خ ۱۹ غربی ..

امکانات: کولر . گاز

۵۰ متر مغازه

فروش معاوضه مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۷۲ متر - زمین: ۱۳۶ متر نوساز ; تهرانپارس فلکه اول خ ۱۴۶..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش معاوضه مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۵۰ متر - زمین: ۸۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادار شرقی خ ۲۲۲ بین ۱۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

معاوضه با ملک در نارمک.

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۵۰ متر - زمین: ۸۵ متر قدیمی ; تهرانپارس خ امین خ مخابرات کوی ۸متر..

امکانات: کولر . گاز

در کل یک پارکینگ

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۶۰ متر - زمین: ۶۰ متر ۱۰ ساله ; تهراتپارس بلوار پروین خ ۲۱۴شرقی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۴۰ متر - زمین: ۴۵ متر ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ امین نرسیده به تپه ۱۰متری طالقان..

امکانات: کولر . گاز . فلت

پشت قواره ای

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۴۵ متر - زمین: ۴۵۰۰ متر ۱۸ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ جعفرپناه کوی سپهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

متراژ واحدها از ۹۰ الی ۱۵۰متر میباشد

فروش معاوضه مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۲۵ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۷ ساله ; تهرانپارس شهرک امید بلوار استقلال خ کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

یک کارگاه ۹۰متری -۲۱ متر تجاری

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۳۵ متر - زمین: ۲۲۵ متر نوساز ; تهرانپارس خ رشید خ ۱۳۲ بین رشید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش معاوضه مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۳۵ متر - زمین: ۲۲۵ متر نوساز ; تهرانپارس خ ۱۳۲ بین عادل و..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه با کلنگی درفلکه اول تهرانپارس

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۶۰ متر - زمین: ۲۰ متر ۱۰ ساله ; تهرانپارس ۲۱۲شرقی بین ۱۳۷و..

امکانات: کولر . گاز

۲۸متر تجاری

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۰۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۳ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ ۱۳۷ بین ۲۰..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۵۰ متر - زمین: ۲۲۵ متر ۶ ساله ; تهرانپارس اتوبان بابائی جنب رستوران طلایی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش معاوضه مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۹۰ متر - زمین: ۸۴ متر ۱۵ ساله ; جشنواره خ امین میدان رهبر ضلع جنوبی پا..

امکانات: کولر . گاز

دارای یک باب مغازه ۱۲ متری

فروش مستغلات/کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۱۳۵ متر - زمین: ۴۸۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه سوم بر خ عادل بین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش مستغلات/مغازه/سوئیت تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۸۰ متر - زمین: ۸۰ متر ۳ ساله ; تهرانپارس خ ۱۳۳ خ ۲۱..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه مغازه ۱۴متری (ملکیت) - ۴۵ متر سوئیت

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴۵ متر - زمین: ۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ امین کوی موسوی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات/دفتر کار تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۱۰ متر - زمین: ۱۸۰ متر ۳ ساله ; تهرانپارس خ بهار(حسینی) جنب آرایشگا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بصورت جداگانه نیز بفروش میرسد

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴۷ متر - زمین: ۴۷ متر ۷ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۲شرقی میدان تختی بن ..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۵۵ متر - زمین: ۱۷۲ متر ۸ ساله ; تهرانپارس بلواراستخر روبروی باشگاه دارائی کو..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۴۵ متر - زمین: ۵۵ متر ۲ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره جنب فرهنگسرای اشر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۵متر تجاری

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۷۰ متر - زمین: ۲۴۰ متر ۴ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ همای..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۳۵ متر - زمین: ۲۱۰ متر قدیمی ; تهرانپارس فلکه دوم خ جشنواره خ زهدی کوی ملکی رو..

امکانات: کولر . گاز

۴۰متر تجاری- در کل یک پارکینگ

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۹۰ متر - زمین: ۱۲۴ متر ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره بلوار احسان روبروی خ دهم ..

امکانات: کولر . گاز

پشت قواره-از طول بر اطلاع نداشتند

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۴۰ متر - زمین: ۱۲۰۰ متر ۲۰ ساله ; تهرانپارس وفادارغربی جنب ایران ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش معاوضه مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۹۵ متر - زمین: ۱۸۲ متر نوساز ; تهرانپارس امین کوی مل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه با کلنگی-۲۸مترتجاری

فروش آپارتمان/مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۳۳ متر - زمین: ۲۲۵ متر ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۱۸ بین ۱۰۵ و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۴متر پیلوت-قابلیت تجمیع با ملک مجاور برای ساخت ۵یا ۶طبقه

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۶۵ متر - زمین: ۲۷۰ متر ۲۰ ساله ; تهرانپارس میدان فجر بلوارنور نبش گلس..

۵باب تجاری

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۱۰۵ متر - زمین: ۱۵۰ متر ۱۲ ساله ; تهرانپارس بین اردیبهشت وباقری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۶۸ متر - زمین: ۱۵۶ متر ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی بین ۱۳۱ و..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸متر تجاری

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۲۰ متر - زمین: ۲۷۶ متر قدیمی ; تهرانپارس خ رشید بین ۱۶۴ و ۱۶۶ پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۵باب مغازه که ۴باب آن با ملکیت میباشد

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۰۰ متر - زمین: ۶۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بلوار استخر انتهای ۲۴۴ شرقی خ رجایی ک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

دارای کنتورهای مجزا

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۴۵ متر - زمین: ۹۰ متر ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ احسان خ بهار آزادی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

تجاری ۱۲ متری

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۶۵ متر - زمین: ۲۴۰ متر ۴ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ درختی جنب مجتمع قضائی خ همای ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باربیکیو

فروش مستغلات/دفتر کار تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۷۷ متر - زمین: ۲۲۰ متر نوساز ; تهرانپارس جشنواره جعفر پناه محس..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یک طبقه پارکینگ و یک طبقه انباری

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۹۰ متر - زمین: ۱۸۷ متر ۹ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶ بین ۱۳۷ و ۱۳۹ ک..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای یک باب مغازه ۱۸متری

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۲۹۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; تهرانپارس اتوبان باقری پایین تر ..

امکانات: کولر . گاز

۱۰۰متر زیر زمین تجاری

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۷۰ متر - زمین: ۷۵ متر نوساز ; تهرانپارس میدان پروی..

امکانات: کولر . گاز

۲۱متر مغازه

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱۰۷ متر - زمین: ۴۸۵ متر قدیمی ; تهرانپارس ۲۰۲شرقی بین گیو و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۶۰ متر - زمین: ۳۸۰ متر نوساز ; تهرانپارس روبروی باشگاه دارایی شهی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات/کلنگی تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۵۰ متر - زمین: ۱۱۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ ۲۰۸ بین ۱۳۷ و..

امکانات: کولر . گاز

از نما اطلاع نداشتند

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۲۰۰ متر - زمین: ۸۰ متر ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ وفادار شرقی ایستگاه مدرسه خ ۲۲۲ بین..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

واحدهای ۶۳متری

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۷۵ متر - زمین: ۱۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس بین اردیبهشت و باقری وفادارغر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۱۵۰ متر - زمین: ۲۵۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ رشید خ ۱۶۰غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۳۵ متر - زمین: ۳۷ متر ۸ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین چهارراه سیدالشهدا بین..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۲۵ متر - زمین: ۲۰۵ متر ۹ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم نرسیده به بلوار پروین بین ک رزیکم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۶۵ متر - زمین: ۲۳۳ متر ۲۵ ساله ; تهرانپارس تقاطع باقری بین ایزدپناه و بزرگراه خ حش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۶۰ متر - زمین: ۶۰ متر ۸ ساله ; تهرانپارس وفادار شرقی ایستگاه مدرسه خ رجائی نبش کوی دو..

امکانات: کولر . گاز

۱۲متر مغازه-کنتور مجزا

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۶۰ متر - زمین: ۱۲۵ متر ۶ ساله ; تهرانپارس ۲۱۴شرقی بین۱۳۳..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۶۰ متر - زمین: ۹۷ متر ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶غربی بین سراج و اردیبهشت نبش دهق..

امکانات: کولر . گاز

۶۰مترانباری تجاری-۸۷متر مغازه

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۹۰ متر - زمین: ۲۹۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ جشنواره خ زهدی نبش کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۵متر تجاری- ۵دهنه مغازه با سند

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۶۰ متر - زمین: ۷۰ متر قدیمی ; تهرانپارس خ وفادار شرقی بین خ طالقانی و الله اک..

امکانات: کولر . گاز

پشت قواره

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۰۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۱ ساله ; تهرانپارس جشنواره امین خ بهار..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . پکیج

۱۰۰متر تجاری-

فروش مستغلات/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۵۰ متر - زمین: ۱۵۵ متر ۲ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین ضلع جنوبی مید..

امکانات: کولر . گاز

۴۰متر مغازه

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۷۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۲۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۳۱ بین ۲۰۸و..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴مترتجاری

فروش معاوضه مستغلات/مغازه/دفتر کار تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۶۰ متر - زمین: ۵۴ متر ۱۰ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ امین بالاتر از میدان رهب..

امکانات: کولر . گاز

دارای ۵۴ متر تجاری -معاوضه با آپارتمان

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۷۰ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۱۱ ساله ; تهرانپارس وفادار شرقی دو راهی رهبر کوی..

امکانات: کولر . گاز

یک باب مغازه ۲۰متر در۲طبقه

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۶۶ متر - زمین: ۲۲۰ متر نوساز ; تهرانپارس جشنواره خ جعفرپناه خ محس..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش معاوضه مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۰۰ متر - زمین: ۱۳۰ متر ۲ ساله ; تهرانپارس بزرگراه زین الدین خ رجائی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

معاوضه با آپارتمان

فروش مستغلات/کلنگی/مغازه تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۹۱ متر - زمین: ۱۰۰ متر ۱۲ ساله ; تهران پارس استخر خ ۲۲۸ شرقی تقاط..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲ باب مغازه ۲۵متری و ۱۵ متری

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۸۰ متر - زمین: ۳۰ متر قدیمی ; تهرانپارس استخر خ جهان..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۱۸ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۵ ساله ; تهرانپارس ۲۱۶شرقی بین خ ۱۳۳..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۳۷ متر - زمین: ۴۰ متر ۱۰ ساله ; تهرانپارس میدان رهبر خ بهارآ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

از نما و طول بر اطلاع نداشتند-پشت قواره

فروش آپارتمان/مستغلات تهرانپارس ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۵۰ متر - زمین: ۲۲۵ متر ۶ ساله ; تهرانپارس بزرگراه بابایی شهرک کوثر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳واحد ۱۵۰متری ۳خوابه -

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات