ایران فایل اسکان

فروش زمین داوودیه

فروش زمین شیخ بهایی یک هفته قبل

زمین: ۴۳۰۰۰ متر ; شیخ بهائی بالاترازهم..

امکانات: بایر

۴بر-کمیسیون کامل

فروش زمین پاسداران ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین: ۴۵۰۰ متر قدیمی ; پاسداران خ افشاری خ گیلان پلا..

موقعیت تجاری

فروش زمین ونک ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

زمین: ۴۷۶ متر ; ده ونک خ شهید مجیدپور تقاطع خ شهید..

۲بر-بردیگر:(۳۰متر)-محصور دارای اتاق

فروش زمین دیباجی جنوبی ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

زمین: ۶۷۹ متر قدیمی ; دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان پل..

فروش زمین شیخ بهایی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین: ۲۶۸۸ متر ; ونک خ شیخ بهائی کوی شاه نقی پلا..

فروش زمین ونک ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

زمین: ۴۰۰ متر ; ونک ضلع شمالی ده ونک پلاک ..

جواز ۵طبقه اداری- ۲۲۰متر تجاری-۳دانگ نیز به فروش میرسد

فروش زمین پاسداران ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

زمین: ۵۶۶ متر ; پاسداران خ مکران جنوبی روبروی بوستان۷ ..

فروش زمین امانیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

زمین: ۱۲۵۱ متر قدیمی ; جردن امانیه نبش خ ولیعصر خ ن..

فروش زمین دیباجی جنوبی ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

زمین: ۶۷۹ متر قدیمی ; دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان پل..

فروش زمین ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

زمین: ۳۰۰ متر ; ولیعصر خ مهری خ سوسن دوم..

۸۵۰متر تراکم مفید در ۵طبقه ۲واحدی- در مرحله گودبرداری با جواز

فروش زمین ونک ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

زمین: ۱۵۳ متر قدیمی ; ونک خ مجیدپور نبش کوی ..

فروش زمین جردن ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

زمین: ۴۰۰۰ متر ; جردن امانیه نبش ارمغان غ..

فروش زمین میرداماد ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

زمین: ۱۰۰۰ متر ; میرداماد نبش میرداماد کوی دفینه پل..

طرح تفصیلی S۱۲۲-دارای جواز

فروش زمین دیباجی جنوبی ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

زمین: ۶۷۹ متر قدیمی ; دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان پل..

فروش زمین شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

زمین: ۵۵۰ متر قدیمی ; شریعتی بین پل رومی وتجریش پلا..

فروش زمین ظفر ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

زمین: ۶۱۵ متر ; ظفر خ گوی آبادی خ پور اردکانی بن بست عظیم..

دارای دستور نقشه ۶ طبقه مسکونی

فروش زمین ظفر ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

زمین: ۱۸۳ متر ; ظفر کوی بامداد بن بست س..

فروش زمین دروس ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

زمین: ۶۰۰ متر ; دروس یارمحمدی کوی فرد..

فروش زمین جلفا ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۱۰۸ متر ; جلفا دراج شرقی..

دارای دستورنقشه ۴طبقه تک واحدی

فروش زمین جلفا ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۲۰۰ متر ; جلفا خ شفاپی پلاک هن..

زمین بایر

فروش زمین ارسباران ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

زمین: ۴۰۰ متر ; جلفا ارسباران خ شفاپی روبروی ناحیه شهردار..

دارای دستورنقشه ۵طبقه پهنه R۲۵۱ -گذر۱۰متری

فروش زمین ملاصدرا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

زمین: ۴۵۰۰ متر ; ملاصدرا نرسیده به کردستا..

کمیسیون کامل-فاقد جواز- زمین محصور شده

فروش زمین شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

زمین: ۵۱۰ متر قدیمی ; شریعتی پارک کوروش خ دی..

فروش زمین جردن ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

زمین: ۴۰۰۰ متر قدیمی ; جردن بالاتر از بلوار اسفندیار پل..

امکانات: محصور شده

باجواز ۱۹۰۰متر اداری ۶۸۰۰متر تجاری ۱۴۱۲متر پارکینگ

فروش زمین دیباجی جنوبی ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

زمین: ۶۷۹ متر قدیمی ; دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان پ..

فروش زمین شیخ بهایی ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۱۲۵۰ متر ; ونک شیخ بهائی شمالی خ عرفی شیرازی پ..

امکانات: بایر

فاقدجواز

فروش زمین ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

زمین: ۳۱۱۰ متر ; ولیعصر بالاتر از نیایش پلاک..

فروش زمین پاسداران ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

زمین: ۱۰۰۰ متر ; پاسداران روبروی برج سفید خ بوستان پنجم بین خ امیرابراهی..

با هزینه جواز و اوقاف- گود برداری

فروش زمین جردن ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

زمین: ۴۰۰۰ متر ; جردن نبش ارمغان..

۳بر

فروش زمین شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

زمین: ۵۰۰ متر ; شریعتی پارک کوروش خ دیل..

فروش معاوضه زمین ونک ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

زمین: ۱۵۳ متر ; ونک خ مجیدپور نبش کوی ی..

امکانات: بایر

معاوضه با آپارتمان در کرج

فروش زمین دیباجی جنوبی ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

زمین: ۶۷۹ متر قدیمی ; دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان پل..

فروش زمین شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

زمین: ۸۵۰ متر ; تجریش میدان قدس روبروی شهرداری پل..

دارای موقعیت صددرصد تجاری اداری و سابقه اسنادی بیش ازیک قرن--۴بر

فروش زمین ظفر ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

زمین: ۱۰۱۵ متر ; ظفر نرسیده به نفت شمالی پلاک..

فروش زمین دیباجی جنوبی ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

زمین: ۶۷۹ متر ; دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان پل..

فروش زمین پاسداران ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

زمین: ۴۵۰۰ متر ; پاسداران خ افشاری خ گیلان پلا..

محصورنشده-موقعیت اداری تجاری-داخل طرح شهرداری

فروش زمین شیراز ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

زمین: ۴۶۶۲ متر ; شیراز شمالی میدان فیروزان جنب با..

کمیسیون کامل-محصور شده-فاقد جواز

فروش زمین دیباجی جنوبی ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

زمین: ۶۷۹ متر قدیمی ; دیباجی جنوبی روبروی پ..

فروش زمین دیباجی جنوبی ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

زمین: ۲۹۲ متر ; دیباجی جنوبی خ مژگان بالاتر از چهارراه سو..

دارای پروانه ساخت

فروش زمین پاسداران ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

زمین: ۵۶۶ متر ; پاسداران خ مکران جنوبی روبروی بوستان۷ ..

از بر اطلاع دقیق ندارند

فروش زمین دیباجی جنوبی ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

زمین: ۶۷۹ متر ; دیباجی جنوبی روبروی پارک ا..

امکانات: محصور شده

فروش زمین جردن ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

زمین: ۴۰۰۰ متر ; جردن بالاترازبلواراسفندیاری پلا..

امکانات: بایر

۶۸۰۰مترتجاری-۱۴۱۲پارکینگ-جواز۷۰هزارمترتراکم-۱۹هزارمتراداری

فروش زمین شیخ بهایی ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

زمین: ۵۱۰ متر ; شیخ بهائی شمالی کوی یازدهم پلا..

۲کله

فروش زمین پاسداران ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

زمین: ۵۶۶ متر ; پاسداران روبروی بوستان هفتم خ مکران جنوبی نبش مکران س..

امکانات: بایر

زمین بایر-فاقد جواز-از طول بر اطلاع نداشتند

فروش معاوضه زمین جردن ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

زمین: ۴۰۰۰ متر ; جردن بین خ انصاری و ارمغان غربی پل..

(بازدید با هماهنگی از ساعت۹الی۱۹ )(-۶۰درصد نقد۴۰درصدمعاوضه در منطقه یک )

فروش زمین جردن ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

زمین: ۴۰۰۰ متر ; جردن بین ارغوان و ارمغان غربی پل..

دارای موقعیت تجاری و اداری

فروش زمین شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

زمین: ۲۹۰ متر ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی ..

فروش زمین شیخ بهایی ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

زمین: ۴۰۰ متر ; شیخ بهائی شمالی دانشورشرقی جنب پیتزا بهرو..

امکانات: محصور شده

فروش زمین پاسداران ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

زمین: ۱۱۵۰ متر ; پاسداران خ گل نب..

دارای پهنه M۱۱۱

فروش زمین شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

زمین: ۶۰۰ متر ; شریعتی خ زمرد پلاک ه..

کاربری مسکونی-پهنه R۲۵۱

فروش زمین ولیعصر(ونک تا پارک وی) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

زمین: ۱۱۰۰۰ متر ; ولیعصر بالاتر از ونک نبش سرو و تابان ..

۱۲۰میلیارد به ستاد اجرائی فرمان امام بدهکار میباشد-از طول بر اطلاع نداشتند

فروش زمین ونک ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

زمین: ۵۰۰۰ متر ; ونک نبش خ برزیل پلاک ه..

دارای سند شش دانگ-محصورشده

فروش زمین میرداماد ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

زمین: ۶۰۰ متر ; میرداماد نفت جنوبی خ ۱۲بهمن پلا..

امکانات: بایر

جواز ساخت

فروش زمین جردن ۱۳۹۵/۰۳/۲۰

زمین: ۵۷۰ متر ; جردن ظفر غربی بین جردن وول..

دارای پهنهM۱۱۲-موقعیت ادارای تجاری خدماتی

فروش زمین شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۴/۱۲/۲۲

زمین: ۱۱۰۰ متر ; شریعتی نرسیده به میرداماد پلا..

امکانات: محصور شده

فاقد جواز

فروش زمین پاسداران ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

زمین: ۵۸۵۰ متر ; پاسداران خ نارنجستان ..

کمیسیون کامل-دارای پایان کار-دارای ۴۶۰متر بنا

فروش مشارکت زمین ملاصدرا ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

زمین: ۳۶۰۰۰ متر ; ملاصدرا کوی خوارزمی پلاک ..

فروش زمین شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

زمین: ۴۶۳ متر ; شریعتی بالاتر از پل صدر کوی داد ..

۲بر - بر دیگر: ۲۳متر - فاقد جواز ساخت

فروش زمین شیخ بهایی ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

زمین: ۵۰۰۰ متر ; شیخ بهایی خ دانشور غربی کوی کولیوند ..

امکانات: بایر

فروش زمین پاسداران ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

زمین: ۲۷۰ متر ; پاسداران بهارستان ۵ پلاک ..

امکانات: محصور شده

فروش زمین جردن ۱۳۹۴/۰۸/۱۰

زمین: ۱۹۲ متر ; جردن خ روانپور ..

فاقدجواز-زمین بایر

فروش زمین شیخ بهایی ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

زمین: ۵۰۰۰ متر ; شیخ بهایی خ کولیوند جنب سفارت کره پ..

گذر ۴۷ متری-با جواز ساخت-دارای پهنه R۱۲۲

فروش زمین ونک ۱۳۹۴/۰۶/۲۶

زمین: ۶۸ متر ; ونک خ مجید پور کوی امید قو..

امکانات: بایر

فروش زمین شیخ بهایی ۱۳۹۴/۰۶/۰۱

زمین: ۵۰۰۰ متر ; شیخ بهایی خ دانشور غربی کوچه کولیوند..

امکانات: بایر

زمین

فروش زمین دولت ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

زمین: ۵۱۲ متر ; دولت چهارراه دلبخواه نرسیده به میدان ..

۲کله-موقعیت تجاری

فروش زمین ونک ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

زمین: ۶۸۹۰۰ متر ; ونک شیخ بهایی جنوبی پلاک ..

۵۵۰ میلیارد بدون تراکم - هزار میلیارد قیمت تراکم

فروش زمین ظفر ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

زمین: ۱۰۱۵ متر ; ظفر نرسیده به خ نفت پلاک..

فروش زمین ملاصدرا ۱۳۹۴/۰۲/۲۱

زمین: ۸۸۶۵ متر ; ملاصدرا خ خوارزمی خ گلریز بین گلبرگ دوم..

امکانات: بایر

فروش زمین شیخ بهایی ۱۳۹۴/۰۲/۰۳

زمین: ۱۲۰۰۰ متر ; شیخ بهائی جنوبی خ ایرانشناسی پل..

۱۸۳۰عددپارکینگ--برج ۳۵طبقه-پروانه ساختمانی ۱۰۰۰۰۰متر مربع سنداداری شامل ۳۵۰۰متر تجاری

فروش زمین جردن ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

زمین: ۴۵۰ متر ; جردن خ بابک بهرامی پلاک ..

فروش زمین پاسداران ۱۳۹۴/۰۱/۰۶

زمین: ۸۷۵ متر ; پاسداران نرسیده به میدان نوبنیاد بهارستان هفت..

دارای جوازساخت

فروش زمین ونک ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

زمین: ۷۰ متر ; ونک خ مجید پور کوی امیر ق..

امکانات: بایر

فروش زمین/مغازه پاسداران ۱۳۹۳/۱۲/۲۱

زمین: ۱۵۷ متر ; پاسداران خ کلاهدوز خ دولت نبش چهارراه دل..

/- دارای دستور نقشه و ۶۰ متر تجاری

فروش زمین جام جم ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

زمین: ۵۴۰ متر ; ولیعصر جام جم کوی روان..

فروش زمین پاسداران ۱۳۹۳/۱۲/۱۲

زمین: ۲۵۰۰ متر ; پاسداران نرسیده به فرمانیه جنب مه..

امکانات: بایر

پهنه m۱۱۱

فروش زمین ونک ۱۳۹۳/۱۱/۳۰

زمین: ۴۰۰ متر ; ونک ده ونک خ شرافتی نبش کوی چهارم پ..

دارای جواز ساخت ۴طبقه مسکونی-تخریب شده

فروش زمین جلفا ۱۳۹۳/۱۱/۲۳

زمین: ۱۰۸ متر ; شریعتی جلفا خ دراج ش..

امکانات: محصور شده

دستورنقشه ۴طبقه

فروش زمین شیخ بهایی ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

زمین: ۵۶۰۰ متر ; شیخ بهائی بالاتر از میدان خ ۱۲متری اول قواره..

۲۰۰۰مترتجاری-هزینه جواز پرداخت شده -۴۰۰۰۰متر مفید ۱۵طبقه مسکونی ۶طبقه مشاعات

فروش زمین ملاصدرا ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

زمین: ۲۵۰ متر ; ملاصدرا شیراز جنوبی..

امکانات: بایر

فاقد جواز ساخت

فروش زمین ظفر ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

زمین: ۵۰۰ متر ; ظفر خ فریدافشار بن بست ..

۲کله

فروش زمین شریعتی(ظفر تا تجریش) ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

زمین: ۲۵۰ متر ; شریعتی بالاتر از ظفر کوی صادقیان پ..

دارای جواز ۵طبقه مسکونی

فروش زمین دیباجی جنوبی ۱۳۹۳/۰۸/۱۸

زمین: ۸۰۰ متر ; دیباجی جنوبی کوی غلامرضا رحمانی نب..

۲نبش-فاقدجواز

فروش زمین جردن ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

زمین: ۴۲۵۱ متر ; جردن بالاتر از اسفندیاری خ شهید..

گذر ۱۲متری-دارای پهنه M۱۱۱

فروش زمین نفت ۱۳۹۳/۰۷/۱۶

زمین: ۷۸۰ متر ; میرداماد خ نفت شمالی کوی دوا..

فاقد جواز ساخت

فروش زمین دیباجی جنوبی ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

زمین: ۲۷۴ متر ; دیباجی جنوبی کوی م..

جواز ۵ طبقه مسکونی

فروش زمین شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۳/۰۶/۱۲

زمین: ۲۹۰ متر ; شریعتی روبروی پارک شریعتی کوی ذکائی بالاترازر..

محصور شده

فروش زمین ونک ۱۳۹۳/۰۴/۲۶

زمین: ۱۳۴۰ متر ; ونک نبش خ کار ..

فروش زمین شیخ بهایی ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

زمین: ۱۲۰۰ متر ; ملاصدرا شیخ بهائی شمالی کوی شهید عرفی ..

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات