فروش دفتر کار شهر زیبا

فروش دفتر کار آرایشگاه شهر زیبا چهار روز قبل

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; بلوار تعاون نبش ک نوبهار س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۶۵ متر ۲ خوابه نوساز ; شهر زیبا خ احمدکاشا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرزیبا عاشوری نبش کوی بوستان پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۳نبش

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرزیبا خ عاشوری نبش بوستان پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهر زیبا نرسیده به میدان الغدیر پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیباحکیم بالاتر از پل باکری نرسیده به سازمان برنامه مرکز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; شهر زیبا ابتدای خ شهران نبش کوی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شهرزیبا خ مخابرات بالاتر از پل لاله نبش جنوبی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

۶۰ متر ۲ خوابه نوساز ; شهرزیبا خ احمد کاشا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون مجتمع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شهر زیبا حکیم غرب بعد از بلوار تعاون روبر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شهرزیبا خ مخابرات بالاتر از پل لاله نبش جنوبی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش کوی بوستان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیبا عاشوری نبش کوی ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۸۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; شهر زیبا خ مرادی..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۶۲ متر ۶ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شهرزیبا خ کاشانی پل شهید باکری جنب بانک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهرزیبا بلوار آلاله شرقی خ ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیبا نیلوفر آسیای ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش کوی بوستان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شهرزیبا بلوار اصلی بلوکهای سیما..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش دفتر کار سند اداری شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; صادقیه شهرزیبا بلوارتعاون نبش کوی نوبه..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شهر زیبا خ مخابرات نبش کوی پزشکان پ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . تابلو خور

فروش دفتر کار سند اداری شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; صادقیه شهرزیبا بلوارتعاون نبش کوی نوبه..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل

درحال حاضر آرایشگاه زنانه

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرزیبا نیلوفر آسیا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرزیبا ۱۲متری مراد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار مسکونی اداری شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرزیبا خ عاشوری نبش بوس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهر زیبا حکیم روبروی بازار سنگ ساخت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهر زیبا خ عاشوری نبش کوی بستان پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیبا عاشوری نبش کوی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; شهرزیبا ضلع شمالی می..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرزیبا بلوار تعاون پارک جوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهرزیبا ضلع شمالی میدان بلوک هشت پلاک۴ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون ساختمان تعاون دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرزیبا نرسیده به میدان الغدیر پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱۴ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون ساخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . تابلو خور

فروش دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بلوار تعاون کوی م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

قرارداد ۶ماهه

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرزیبا حکیم بالاتر از پل باکری نرسیده به سازمان برنامه مرکزی بین ف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرزیبا میدان الغدیر پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

۱۱۵ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش ک بوستان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

سنددردست اقدام

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیبا خ آشوری نبش کوی ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳طبقه مشاعات

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; شهر زیبا بالاترازپل باکری جنب املاک خانه ایرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۲/۲۶

۱۱۰ متر - زمین: ۱۴۰ متر ۳۰ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون خ مر..

امکانات: کولر . گاز

موقعیت تجاری اداری

فروش ویلا یک طبقه / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

زمین: ۸۰۰ متر ۱۵ ساله ; شهرزیبا خ اندیشه شمالی خ جا..

امکانات: گاز

فروش دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

۵۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا خ احمدکا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

تخفیف درب ریموت

فروش دفتر کار سند اداری شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

۱ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون آلاله شرقی خ عدالت پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

۱۵۰ متر ۲ خوابه نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش کوچه ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

سند در دست اقدام

فروش آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

۱۹ ساله ; شهرزیبا حکیم غرب بالاتر از سازمان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

۱۳۵ متر - زمین: ۲۱۶ متر ۱۰ ساله ; شهرزیبا بلوارتعاون نبش سه راه پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . تابلو خور

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرزیبا نیلوفر آسیا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرزیبا خ آشوری نبش کوی بوستان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

۸۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا ابندای شهران نبش ک بوستان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

سنددردست اقدام

فروش معاوضه آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون روبروی بازار سنگ ته..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

معاوضه با واحد کوچکتر اداری در مناطق ستارخان و مرزداران و صادقیه یا بلوار فردوس-مورد ۲واحدی

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیبا نیلوفر آسیای ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرآراء نبش خ۱۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون ابتدای خ مرا..

امکانات: گاز . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

۸۵ متر ۲ خوابه نوساز ; شهرزیبا حکیم بین باکری و بلوار تعاون ضلع جنوبی ساختمان ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اعلام حریق . اطفاء حریق

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون ابتدای خ مرا..

امکانات: گاز . پکیج

فروش دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون نبش شریبانی غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

۸۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش ک بوستان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

۸۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش ک بوستان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

سنددردست اقدام

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرزیبا نبش میدان بلوک۷ پلاک..

امکانات: کولر . گاز

فروش دفتر کار سند اداری شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون خ عدالت مجت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

فروش آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۵/۱۴

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون نبش نوبهارشرقی جنب بستنی حا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرزیبا م غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرزیبا حکیم تقاطع بلوار ابوذر جنب داروخانه شب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار سند اداری شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون خ مرادی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . پارتیشن

فروش آپارتمان / دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شهرزیبا ابتدای جاده شهران کوی بوست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

۳۵۰ متر - زمین: ۲۱۱ متر ۲۵ ساله ; شهرزیبا خ آلاله شرقی خ عدالت سوم پ..

امکانات: کولر . گاز

مناسب مهدکودک-از طول بر اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار سند اداری شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شهر زیبا بزرگراه حکیم غرب نبش چهارراه تعاو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرزیبا میدان الغدیر ابتدای شهران جنوبی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

۸۰ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; شهر زیبا م شهر زیبا پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فلت

فروش آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون ساخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; شهرزیبا عاشوری نبش کوی بوستان پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۱/۱۱

۱۰۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر نوساز ; شهرزیبا بلوار تعاون خ نیلوفر نبش نیلوفر چهارم و ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

۱۰۵ متر ۲ خوابه نوساز ; شهرزیبا بلوار تعاون بلوار آلاله خ نیلوفر نبش نیلو..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

۱۱۵ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش ک بوستان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیبا بلوار تعاون کوی مقصود پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

ملک روی مغازه واقع شده است-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرزیبا بلوار تعاون خ شر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ - پارکینگ دوم جداگانه محاسبه میشود

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

۱۱۱۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر نوساز ; بلوار آلاله الاله خ نیلوفر نبش نیلوفر ۴و۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

۳۶۰ متر ۸ خوابه - طبقه درکل ۲۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار المپیک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۲ واحد ۱۰۳ متری و یک واحد ۸۵ متری که پارکینگ بوده تبدیل به مسکونی شده

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

۱۱۱۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر نوساز ; بلوار آلاله خ نیلوفر نبش نیلوفر ۴و۶ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان پیش فروش / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه واحد ها نوساز ; شهرزیبا اول شهران نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آنتن مرکزی

تحویل ۱ساله- مرحله ستون کاری- -

فروش دفتر کار سند اداری شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه هشتم نوساز ; شهرزیبا بلوار تعاون سا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

۹۵ متر ۲ خوابه نوساز ; شهر زیبا نبش بوستان پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شهر زیبا خ شربیانی شرقی روبروی میدان تره ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش مغازه / مستغلات / دفتر کار سند تجاری شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

۴۲۵ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار اقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵مترتجاری

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه واحد ها نوساز ; شهرک راه آهن منطقه ۲۲ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تحویل خرداد ۹۶

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

۹۰۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر ۱ ساله ; شهرزیبا شهرک راه آهن پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

۹۵ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار اقاقیا روبروی ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵متر تجاری

فروش آپارتمان پیش فروش / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

۲۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه واحد ها نوساز ; شهرک راه آهن برج های آرت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تحویل ۲.۵ ساله

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهرزیبا خ اندیشه شمالی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرک راه آهن منطقه۲۲ آزادشهر بلوار۲۵متری ..

امکانات: گاز . پکیج

پارکینگ۲

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شهرزیبا بلوارتعاون نبش شربیانی غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۲۹۶ متر - طبقه واحد ها نوساز ; شهرک راه آهن پاس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تحویل ۳ماهه- جنب دریاچه

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

۱۱۱۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر نوساز ; بلوار آلاله خ نیلوفر نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

۹۰۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر ۱ ساله ; شهرک راه آهن پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

۲۴۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار اقاقیا روبروی ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵متر تجار

فروش مغازه / مستغلات / دفتر کار سند تجاری شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۴۲۵ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار اقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵مترتجاری

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرک راه آهن منطقه۲۲ آزادشهر بلوار۲۵متری ..

امکانات: گاز . پکیج

-پارکینگ۲

فروش آپارتمان / دفتر کار سند اداری-تجاری شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شهرزیبا خ کاشانی خ ۲۲ به..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

۹۰۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر ۱ ساله ; شهرک راه آهن پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

۱۷۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار اقاقیا روبروی ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵متر تجاری

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; اندیشه شمالی روبروی بازار سنگ پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای انباری ۳۵ متری با تجهیزات لوازم آرایشگاه

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

۱۲۵ متر - طبقه سوم نوساز ; شهرک راه آهن بر ..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

۱۴۶ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرک راه آهن پاس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

انتن مرکزی-تحویل ۲۸ماهه

فروش آپارتمان پیش فروش / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

۳۰۰ متر ۴ خوابه نوساز ; شهرک راه آهن برج های آرت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تحویل ۲.۵ ساله

فروش مغازه / مستغلات / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۲/۲۱

۲۴۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار اقاقیا روبروی ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵متر تجاری

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

۱۱۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا خ عاشوری نبش کوی بوستان روبرو..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات تفکیک شده / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۲/۰۵

۷۵ متر - زمین: ۱,۵۰۰ متر نوساز ; شهرزیبا باکری بلوار تعاون پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳بر-مناسب شرکت و ارگانها-جداگانه نیزفروخته میشود

فروش آپارتمان / دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۲/۰۳

۳۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهرک راه آهن شهرک المپیک شهرک صدرا مجتم..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

فروش دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۱/۲۷

۱۱۰ متر ۳ خوابه نوساز ; بر حکیم خ ۵..

امکانات: کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۱/۲۳

۹۰ متر - طبقه پنجم نوساز ; شهرک راه آهن منطقه ۲۲ م ساحل بلوار علام..

امکانات: گاز . آسانسور

فروش مستغلات / دفتر کار سند اداری شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۱/۲۳

۵۶۰ متر - زمین: ۲۱۶ متر ۱۰ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۱/۱۵

۱۴۱ متر - طبقه دوم نوساز ; شهرک راه آهن شهرک گلستان بعد از اتریش ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

-مالک

فروش دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۱/۱۰

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; انتهای همت غرب منطقه ۲۲ شهرک امید دژبان ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ت.ت/۵۰ متر تراس اختصاصی - حیاط خلوت مسقف

فروش مستغلات تفکیک شده / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۱/۰۸

۵۷ متر - زمین: ۸۰ متر ۸ ساله ; شهرزیبامیدان کودک کوی ش..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات / دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

۱۳۵۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۰ ساله ; شهرزیبا خ احمد کاشانی ک ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش دفتر کار سند اداری شهر زیبا ۱۳۹۳/۱۲/۲۱

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهرزیبا شربیانی شرقی بعد باکر..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

/*-

فروش دفتر کار سند اداری شهر زیبا ۱۳۹۳/۱۲/۲۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; شهر زیبا اول مرادی پ..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

/-

فروش آپارتمان پیش فروش / دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

۱۱۰ متر - طبقه سوم نوساز ; شهرزیبا اول خ شهران ن..

امکانات: گاز . آسانسور

در مرحله نازک کاری- قیمت همین مرحله

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرک راه آهن شهرک گلستان بلوار امیر..

امکانات: گاز . آسانسور . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان / دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۱۰/۱۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرزیبا سرو ۳آلاله ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; شهرک راه آهن شمال دریاچه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی

ت.ت/در مرحله اسکلت

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۹/۲۳

۹۵ متر ۲ خوابه نوساز ; شهر زیبا نرسیده به میدان الغدیر نبش خ عاشوری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درمرحله نما-تحویل ۴ ماه آینده

فروش دفتر کار سند اداری شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; اتوبان حکیم نرسیده به سه راه دهکده المپیک رو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

امکان پارک ۳ خودرو در پارکینگ

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۹/۰۶

۵۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرک راه آهن سمت دریاچه مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش مستغلات / دفتر کار سند تجاری شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

۴۲۵ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار اقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵مترتجاری

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۸/۰۸

۱۰۵ متر ۲ خوابه نوساز ; بلوار آلاله خ نیلوفر نبش نیلوفر ۴و۶ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پیش فروش / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهر زیبابلوار تعاون خ عاشوری نبش بوستان ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

مرحله گچ و خاک - تحویل یکساله

فروش آپارتمان / دفتر کار مناسب کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۷/۱۷

۲۹۶ متر ۵ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرک راه آهن پاس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

فروش

شهر زیبا

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه