ایران فایل اسکان

فروش دفتر کار شهر زیبا

فروش دفتر کار شهر زیبا چهار روز قبل

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون مجتمع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شهر زیبا حکیم غرب بعد از بلوار تعاون روبر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۰۵ متر ۲ خوابه نوساز ; شهر زیبا ابتدای خ شهران نبش کوی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیباحکیم بالاتر از پل باکری نرسیده به سازمان برنامه مرکز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شهرزیبا خ مخابرات بالاتر از پل لاله نبش جنوبی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهر زیبا نرسیده به میدان الغدیر پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرزیبا عاشوری نبش کوی بوستان پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۳نبش

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش کوی بوستان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرزیبا خ عاشوری نبش بوستان پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۵۵ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا خ احمد کاشا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیبا عاشوری نبش کوی ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۸۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; شهر زیبا خ مرادی..

امکانات: کولر . گاز

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۶۲ متر ۶ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شهرزیبا خ کاشانی پل شهید باکری جنب بانک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهرزیبا بلوار آلاله شرقی خ ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۵۲ متر ۱ خوابه نوساز ; شهر زیبا خ احمدکاشا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیبا نیلوفر آسیای ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش کوی بوستان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آنتن مرکزی

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شهرزیبا بلوار اصلی بلوکهای سیما..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; صادقیه شهرزیبا بلوارتعاون نبش کوی نوبه..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شهر زیبا خ مخابرات نبش کوی پزشکان پ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . تابلو خور

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; صادقیه شهرزیبا بلوارتعاون نبش کوی نوبه..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل

درحال حاضر آرایشگاه زنانه

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرزیبا نیلوفر آسیا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرزیبا ۱۲متری مراد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرزیبا خ عاشوری نبش بوس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهر زیبا حکیم روبروی بازار سنگ ساخت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهر زیبا خ عاشوری نبش کوی بستان پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیبا عاشوری نبش کوی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; شهرزیبا ضلع شمالی می..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرزیبا بلوار تعاون پارک جوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شهرزیبا ضلع شمالی میدان بلوک هشت پلاک۴ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون ساختمان تعاون دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرزیبا نرسیده به میدان الغدیر پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱۴ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون ساخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . تابلو خور

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بلوار تعاون کوی م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

قرارداد ۶ماهه

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرزیبا حکیم بالاتر از پل باکری نرسیده به سازمان برنامه مرکزی بین ف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهرزیبا میدان الغدیر پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

۱۵۰ متر ۲ خوابه نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش ک بوستان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

سنددردست اقدام

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیبا خ آشوری نبش کوی ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳طبقه مشاعات

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; شهر زیبا بالاترازپل باکری جنب املاک خانه ایرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۲/۲۶

۶۰ متر - زمین: ۱۴۰ متر ۳۰ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون خ مر..

امکانات: کولر . گاز

موقعیت تجاری اداری

فروش ویلا/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

زمین: ۸۰۰ متر ۱۵ ساله ; شهرزیبا خ اندیشه شمالی خ جا..

امکانات: گاز

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

۵۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا خ احمدکا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

تخفیف درب ریموت

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

۱ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون آلاله شرقی خ عدالت پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

۱۵۰ متر ۲ خوابه نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش کوچه ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

سند در دست اقدام

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

۱۹ ساله ; شهرزیبا حکیم غرب بالاتر از سازمان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرزیبا نیلوفر آسیا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

۱۴۰ متر - زمین: ۲۱۶ متر ۱۰ ساله ; شهرزیبا بلوارتعاون نبش سه راه پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . تابلو خور

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرزیبا خ آشوری نبش کوی بوستان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; شهرزیبا ابندای شهران نبش ک بوستان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

سنددردست اقدام

فروش معاوضه دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون روبروی بازار سنگ ته..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

معاوضه با واحد کوچکتر اداری در مناطق ستارخان و مرزداران و صادقیه یا بلوار فردوس-مورد ۲واحدی

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیبا نیلوفر آسیای ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شهرآراء نبش خ۱۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون ابتدای خ مرا..

امکانات: گاز . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

۸۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا حکیم بین باکری و بلوار تعاون ضلع جنوبی ساختمان ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اعلام حریق . اطفاء حریق

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون ابتدای خ مرا..

امکانات: گاز . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون نبش شریبانی غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

۸۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش ک بوستان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهرزیبا نبش میدان بلوک۷ پلاک..

امکانات: کولر . گاز

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

۸۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش ک بوستان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

سنددردست اقدام

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون خ عدالت مجت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۵/۱۴

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون نبش نوبهارشرقی جنب بستنی حا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرزیبا م غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهرزیبا حکیم تقاطع بلوار ابوذر جنب داروخانه شب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون خ مرادی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . پارتیشن

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شهرزیبا ابتدای جاده شهران کوی بوست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

۳۵۰ متر - زمین: ۲۱۱ متر ۲۵ ساله ; شهرزیبا خ آلاله شرقی خ عدالت سوم پ..

امکانات: کولر . گاز

مناسب مهدکودک-از طول بر اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شهر زیبا بزرگراه حکیم غرب نبش چهارراه تعاو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

۸۰ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; شهر زیبا م شهر زیبا پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فلت

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرزیبا میدان الغدیر ابتدای شهران جنوبی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون ساخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; شهرزیبا عاشوری نبش کوی بوستان پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۵/۰۱/۱۱

۱۱۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر نوساز ; شهرزیبا بلوار تعاون خ نیلوفر نبش نیلوفر چهارم و ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

۱۰۵ متر ۲ خوابه نوساز ; شهرزیبا بلوار تعاون بلوار آلاله خ نیلوفر نبش نیلو..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

۸۵ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش ک بوستان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرزیبا بلوار تعاون کوی مقصود پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

ملک روی مغازه واقع شده است-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهرزیبا بلوار تعاون خ شر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ - پارکینگ دوم جداگانه محاسبه میشود

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

۱۱۱۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر نوساز ; بلوار آلاله الاله خ نیلوفر نبش نیلوفر ۴و۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

۳۶۰ متر ۸ خوابه - طبقه درکل ۲۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار المپیک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۲ واحد ۱۰۳ متری و یک واحد ۸۵ متری که پارکینگ بوده تبدیل به مسکونی شده

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

۱۱۱۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر نوساز ; بلوار آلاله خ نیلوفر نبش نیلوفر ۴و۶ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه هشتم نوساز ; شهرزیبا بلوار تعاون سا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه واحد ها نوساز ; شهرزیبا اول شهران نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آنتن مرکزی

تحویل ۱ساله- مرحله ستون کاری- -

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

۱۱۵ متر ۲ خوابه نوساز ; شهر زیبا نبش بوستان پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شهر زیبا خ شربیانی شرقی روبروی میدان تره ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

۴۲۵ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار اقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵مترتجاری

فروش آپارتمان شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه واحد ها نوساز ; شهرک راه آهن منطقه ۲۲ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تحویل خرداد ۹۶

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

۹۰۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر ۱ ساله ; شهرزیبا شهرک راه آهن پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

۹۵ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار اقاقیا روبروی ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵متر تجاری

فروش آپارتمان شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

۲۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه واحد ها نوساز ; شهرک راه آهن برج های آرت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تحویل ۲.۵ ساله

فروش آپارتمان شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرک راه آهن منطقه۲۲ آزادشهر بلوار۲۵متری ..

امکانات: گاز . پکیج

پارکینگ۲

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهرزیبا خ اندیشه شمالی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شهرزیبا بلوارتعاون نبش شربیانی غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۲۹۶ متر - طبقه واحد ها نوساز ; شهرک راه آهن پاس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تحویل ۳ماهه- جنب دریاچه

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

۱۱۱۰ متر - زمین: ۳۰۰ متر نوساز ; بلوار آلاله خ نیلوفر نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

۹۰۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر ۱ ساله ; شهرک راه آهن پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

۲۴۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار اقاقیا روبروی ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵متر تجار

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۴۲۵ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار اقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵مترتجاری

فروش آپارتمان شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرک راه آهن منطقه۲۲ آزادشهر بلوار۲۵متری ..

امکانات: گاز . پکیج

-پارکینگ۲

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شهرزیبا خ کاشانی خ ۲۲ به..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۵/۰۳

۹۰۰ متر - زمین: ۵۰۰ متر ۱ ساله ; شهرک راه آهن پلاک هن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

۱۷۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار اقاقیا روبروی ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵متر تجاری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; اندیشه شمالی روبروی بازار سنگ پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای انباری ۳۵ متری با تجهیزات لوازم آرایشگاه

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

۱۲۵ متر - طبقه سوم نوساز ; شهرک راه آهن بر ..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

۱۴۶ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرک راه آهن پاس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

انتن مرکزی-تحویل ۲۸ماهه

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

۳۰۰ متر ۴ خوابه نوساز ; شهرک راه آهن برج های آرت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تحویل ۲.۵ ساله

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۲/۲۱

۲۴۰ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار اقاقیا روبروی ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵متر تجاری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

۱۵۰ متر ۲ خوابه نوساز ; شهرزیبا خ عاشوری نبش کوی بوستان روبرو..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۲/۰۵

۶۰ متر - زمین: ۱۵۰۰ متر نوساز ; شهرزیبا باکری بلوار تعاون پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳بر-مناسب شرکت و ارگانها-جداگانه نیزفروخته میشود

فروش آپارتمان شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۲/۰۳

۳۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهرک راه آهن شهرک المپیک شهرک صدرا مجتم..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۱/۲۷

۱۱۰ متر ۳ خوابه نوساز ; بر حکیم خ ۵..

امکانات: کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۱/۲۳

۵۶۰ متر - زمین: ۲۱۶ متر ۱۰ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۱/۲۳

۹۰ متر - طبقه پنجم نوساز ; شهرک راه آهن منطقه ۲۲ م ساحل بلوار علام..

امکانات: گاز . آسانسور

فروش آپارتمان شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۱/۱۵

۱۴۱ متر - طبقه دوم نوساز ; شهرک راه آهن شهرک گلستان بعد از اتریش ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

-مالک

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۱/۱۰

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; انتهای همت غرب منطقه ۲۲ شهرک امید دژبان ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ت.ت/۵۰ متر تراس اختصاصی - حیاط خلوت مسقف

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۴/۰۱/۰۸

۵۷ متر - زمین: ۸۰ متر ۸ ساله ; شهرزیبامیدان کودک کوی ش..

امکانات: کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

۱۳۵۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۱۰ ساله ; شهرزیبا خ احمد کاشانی ک ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۱۲/۲۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; شهر زیبا اول مرادی پ..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

/-

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۱۲/۲۱

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهرزیبا شربیانی شرقی بعد باکر..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

/*-

فروش آپارتمان شهر زیبا ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

۱۱۰ متر - طبقه سوم نوساز ; شهرزیبا اول خ شهران ن..

امکانات: گاز . آسانسور

در مرحله نازک کاری- قیمت همین مرحله

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرک راه آهن شهرک گلستان بلوار امیر..

امکانات: گاز . آسانسور . آنتن مرکزی . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۱۰/۱۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرزیبا سرو ۳آلاله ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; شهرک راه آهن شمال دریاچه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی

ت.ت/در مرحله اسکلت

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۹/۲۳

۹۵ متر ۲ خوابه نوساز ; شهر زیبا نرسیده به میدان الغدیر نبش خ عاشوری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درمرحله نما-تحویل ۴ ماه آینده

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; اتوبان حکیم نرسیده به سه راه دهکده المپیک رو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

امکان پارک ۳ خودرو در پارکینگ

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۹/۰۶

۵۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شهرک راه آهن سمت دریاچه مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

۴۲۵ متر - زمین: ۱۶۰ متر ۶ ساله ; شهرک راه آهن بلوار اقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۵مترتجاری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۸/۰۸

۱۰۵ متر ۲ خوابه نوساز ; بلوار آلاله خ نیلوفر نبش نیلوفر ۴و۶ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شهر زیبابلوار تعاون خ عاشوری نبش بوستان ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

مرحله گچ و خاک - تحویل یکساله

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۷/۱۷

۲۹۶ متر ۵ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرک راه آهن پاس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۷/۱۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شهر زیبا اول خ شهران نبش ک بوستان پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

درمرحله سقف سوم

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۷/۰۷

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون ساختمان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۷/۰۶

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرک راه آهن منطقه ۲۲ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۶/۱۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرک راه آهن سمت دریاچه مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۶/۰۳

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; شهرزیبا اول شهران نبش ک بوستان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آنتن مرکزی

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۶/۰۲

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون نبش آلال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۶/۰۱

۸۵۵ متر - زمین: ۲۳۱ متر ۳ ساله ; شهرک راه آهن ک گلن..

امکانات: گاز . فلت

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۵/۲۶

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شهرزیبا بلوار تعاون بلوار آلاله غربی ساختمان کوروش پلاک هنگا..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۵/۲۳

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شهرک راه آهن بین ۴راه کالج و هاشم زاد..

امکانات: گاز . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۵/۰۹

۵۲۵ متر - زمین: ۳۵۰ متر نوساز ; بلوار تعاون خ شربی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۵/۰۵

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; بر حکیم غرب بلوار آسیا ..

امکانات: شوفاژ . کولر

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شهرک راه آهن بلوار کاج نبش سروستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۴/۱۲

۱۸۰ متر ۴ خوابه نوساز ; شهرک راه آهن برهمت پلاک ..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار شهر زیبا ۱۳۹۳/۰۴/۰۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شهرک راه آهن نبش آزادگان و ام..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات