ایران فایل اسکان

فروش دفتر کار سهروردی

فروش دفتر کار سهروردی امروز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; سهروردی شمالی بالاتر از بهشتی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار سهروردی امروز

۱۲۵ متر - زمین: ۲۲۴ متر نوساز ; سهروردی شمالی خ قندی نبش خ چهارده..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . پکیج

۲طبقه تجاری ۱۴۰و۸۰متری

فروش دفتر کار سهروردی امروز

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ پالیزی ساخت..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده . مبله

فروش دفتر کار سهروردی امروز

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی نرسیده به میدان پالیزی بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی امروز

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی خ قندی نبش ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی دیروز

۱۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; سهروردی ملک جنب بانک صادرات ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۳۰متر تابلو خور

فروش دفتر کار سهروردی دو روز قبل

۲۳۵ متر - طبقه همکف ۳۵ ساله ; سهروردی جنوبی خ نوب..

امکانات: شوفاژ . گاز

۶پارکینگ-ازطول براطلاع نداشتند

فروش دفتر کار سهروردی دو روز قبل

۱۱۷ متر - طبقه دوم قدیمی ; سهروردی نبش اندیشه ش..

امکانات: گاز . اسپلیت . باز سازی شده . فلت

فروش دفتر کار سهروردی دو روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; سهروردی خ سورن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

درحال نقاشی

فروش دفتر کار سهروردی دو روز قبل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی کوی بسطامی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار سهروردی سه روز قبل

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; سهروردی شمالی روبروی پمپ ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش دفتر کار سهروردی سه روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سهروردی شمالی هویزه غربی نرسیده ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار سهروردی سه روز قبل

۸۰ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; سهروردی جنوبی خ ملایری پور پلا..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار سهروردی چهار روز قبل

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; سهروردی شمالی بر خ ابن ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار سهروردی چهار روز قبل

۹۲ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; سهروردی شمالی بالاترازپالیزی نرسیده به ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . تابلو خور

فروش دفتر کار سهروردی چهار روز قبل

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; سهروردی جنوبی خ ملایری پور پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش معاوضه دفتر کار سهروردی شش روز قبل

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سهروردی شمالی ابن یمین نبش خ ۱۴..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

با اختلاف سطح معاوضه با آپارتمان

فروش دفتر کار سهروردی شش روز قبل

۱۲۳ متر ۱ خوابه ۱ ساله ; سهروردی شمالی تقاطع خرم..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار سهروردی شش روز قبل

۵۰۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر ۲۵ ساله ; سهروردی خ سیبویه نبش پا..

امکانات: شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی یک هفته قبل

۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی نرسیده به میدان پالیزی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; سهروردی خ عربعلی خ نوبخت نبش کوی هفت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ-تابلوخور

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ برازنده ساختمان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سهروردی شمالی نبش خ کیهان پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . تابلو خور

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سهروردی جنوبی خ حسام زاده غربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش مستغلات/دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۲۴۵ متر - زمین: ۳۹۰ متر نوساز ; سهروردی شمالی خ هویزه غ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سیدخندان زیرپل ابتدای سهروردی شمالی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سهروردی شمالی خ پالیزی کوی سوم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; سهروردی جنوبی نبش افرا غربی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

همکف تجاری میباشد

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سهروردی شمالی بر کیهان غ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . چیلر . پکیج . باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۱۳۲ متر ۵ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سهروردی شمالی خ پالیزی خ ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده . تابلو خور

۲۰مترتابلوخور

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; سهروردی شمالی خ خرمشهر کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۲۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; سهروردی شمالی نبش خ شهر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; سهروردی شمالی خ کیهان خ آشوری نرسیده به..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ زینعلی خ خلیل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۹۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; سهروردی جنوبی ملایری پور نرسیده به مطهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . مبله

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; سهروردی شمالی کوی اندیشه یکم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سهروردی جنوبی حسام زاده ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۱۰ متر - زمین: ۲۳۰ متر ۱۲ ساله ; سهروردی شمالی خ قند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سهروردی جنوبی روبروی بانک اقتصا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش معاوضه دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سهروردی شمالی خ ابن یمین نبش خ چهارده..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

معاوضه آپارتمان بزرگتر-انباری داخل واحد

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; سهروردی شمالی کوی اندیشه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۰۰ متر - زمین: ۱۹۲ متر ۸ ساله ; سهروردی خ پالیزی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ زینالی غ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سهروردی شمالی خ قندی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش دفتر کار سهروردی ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; سهروردی شمالی خ سور..

امکانات: گاز . اسپلیت . باز سازی شده

تابلوخور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات