ایران فایل اسکان

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق شش روز قبل

۱۸۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بلوار فردوس شرق چهارراه مخابرات پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲انباری

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار بلوار فردوس شرق یک هفته قبل

۱۵۰ متر - زمین: ۴۸۱ متر نوساز ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر نبش با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

۲۹۰متر تجاری ملکیت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بلوار فردوس شرق نبش خ وفا آذر جنوبی ساختم..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۷۶ متر - طبقه پنجم ۳ ساله ; بلوار فردوس شرق بعد از وفا آذر مجتمع ..

امکانات: آسانسور . چیلر . فلت . فروش با مستاجر

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; بلوار فردوس شرق بین خ ابراهیمی وعلی حسینی..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; بلوار فردوس شرق روبروی اموزش و پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; بلوار فردوس شرق کوی اعتمادیان نرسیده به میدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۹۸ متر - طبقه پنجم ۲ ساله ; بلوارفردوس شرق نبش وفاآذرجنوبی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت . فروش با مستاجر

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; بلوار فردوس شرق بین قبادی و ولیعصر روبروی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; بلوارفردوس شرق بین خ قبادی و ولیعصر طبقه فو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲انباری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

۷۰ متر - طبقه پنجم ۴ ساله ; بلوار فردوس شرق چهارراه وفاآذر مجتمع..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

پارتیشن بندی

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بلوارفردوس شرق نبش ولیعصر خ اعتمادیان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۶۵ متر ۳ خوابه نوساز ; بلوار فردوس شرق طبقه فوقانی بان..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بلوارفردوس شرق(بربلوار) نرسیده به مت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

شبکه کامپیوتر-پارتیشن بندی شده

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; بلوار فردوس شرق تقاطع ستاری جنب بان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

در کل ۲۰ واحد

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۳۸ متر - طبقه چهارم نوساز ; بلوار فردوس شرق روبروی عقیل ساختمان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

همکف تجاری-جواز آرایشگاه

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; بلوار فردوس شرق بین سلیمی جهرمی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; بلوارفردوس شرق خ ولیعصر کوی پنجم روبرو..

امکانات: کولر . آسانسور . پکیج

سابقه داروخانه

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۳/۰۲/۲۴

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; بلوار فردوس شرق جنب ساختمان مخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۵۰ متر نوساز ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصرباقر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۲۸۰ متر - طبقه همکف نوساز ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر نبش باقری شرقی ..

امکانات: گاز . آب و برق

۴دهنه - جواز ازاد

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; بلوار فردوس شرق روبروی خ احمدی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۱۵ متر نوساز ; فردوس شرق بین ابراهیمی جنوبی و علی حسینی جنب..

امکانات: کولر . آسانسور . پکیج . فلت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; فردوس شرق روبروی اموزش و پرو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۱۷ متر - طبقه دوم نوساز ; بلوار فردوس شرق نبش خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فلت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۶۷ متر ۳ خوابه ۵ ساله ; بلوار فردوس شرق رامین جنوبی نبش نی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۰۰ متر نوساز ; بلوار فردوس نبش وفاآذرجنوبی ساختمان ..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فلت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; بلوار فردوس شرق بالاتر از خ و..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰م رهن مستاجر-در کل ۸ واحد

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۱۲۵ متر - زمین: ۸۰۰ متر نوساز ; بلوارفردوس شرق جنب بانک سر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای ۲ باب مغازه ۲۴۰متری ویک باب۱۷۰متری(ملکیت متری:--/۵۰م )

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بلوار فردوس شرق جنب بانک ق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۳/۰۱/۲۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; بلوار فردوس شرق۲۰ متری ولیعصر تق..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بلوار فردوس شرق خ مترو خ اعتمادیان پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; بلوار فردوس شرق بالاتراز وفا آذر آیر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۹۸ متر - طبقه پنجم ۱ ساله ; بلوار فردوس شرق نبش وفاآذر مج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۲۴ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; بلوار فردوس شرق نبش وفا آذر مج..

امکانات: گاز . آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۱۱۷ متر - طبقه اول نوساز ; بلوارفردوس شرق نبش خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فلت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۶۰ متر - طبقه سوم ۲ ساله ; بلوار فردوس شرق نبش وفا آذر مج..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . فلت . فروش با مستاجر

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم ۱۵ ساله ; بلوار فردوس شرق بین وفا آذر و..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . مبله

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; بلوار فردوس شرق بعداز شقایق بین لاله و سازمان برن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; بلوار فردوس شرق جنب زمین ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۷۸ متر - طبقه پنجم ۴ ساله ; بلوار فردوس شرق نبش خ وفاآذر ..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فلت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; بلوارفردوس شرق روبروی اح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; بلوار فردوس شرق بین سلیمی جهرمی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلید نخورده

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۳/۰۳/۰۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بلوارفردوس شرق گلستان جنوبی ضلع جنوب غربی مید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; بلوارفردوس شرق علی حسینی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۰۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; بلوار فردوس شرق ابتدا را..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش معاوضه دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۶۶ متر ۳ خوابه نوساز ; بلوار فردوس شرق طبقه فوقانی بان..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; بلوارفردوس شرق بین ابراهیمی وستاری پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; بلوار فردوس شرق روبروی آموزش وپ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; بلوار فردوس شرق روبروی عقیل پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر خ شهید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; بلوارفردوس شرق چهارراه وفاآذر م..

امکانات: گاز . آسانسور

گرمایش مرکزی-ازتعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۱۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; بلوار فردوس شرق نبش خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; بلوارفردوس شرق وفاآذرجنوبی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

---/۸۰م وام

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۶۰ متر - طبقه سوم نوساز ; بلوار فردوس شرق نبش خ وفا آذر جنوبی ساختم..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فلت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; بلوار فردوس شرق ولیعصر کوی طاهریان پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش مستغلات/دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۳۰۰ متر - زمین: ۴۸۰ متر ۱ ساله ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر نبش با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

۲ کله

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر ک تقد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; بلوار فردوس شرق بین رامین و باصفا روبروی بان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۱۰۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; بلوار فردوس شرق نرسیده به ر..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; بلوارفردوس شرق حکیم بین باکری وساز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده . فروش با مستاجر

۵ پله به پایین

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; بلوار فردوس شرق بین ولیعصر و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده . مبله . پارتیشن . دوربین مداربسته

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; بلوار فردوس شرق جنب بانک ق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بلوار فردوس شرق بین وفاآذر و علی حسینی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; بلوار فردوس شرق نبش ابراهیمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . تابلو خور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۰۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; بلوارفردوس شرق نرسیده به رامین پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بلوارفردوس شرق خ ولیعصر خ ط..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; بلوار فردوس شرق بین قبادی و سلیمی جهرمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; بلوارفردوس شرق اعتمادیان شرقی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . اطفاء حریق

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۶۵ متر ۳ خوابه ۵ ساله ; بلوار فردوس شرق خ رامین جنوبی نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; بلوار فردوس شرق اعتمادیان س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; بلوار فردوس شرق بین سلیمی و گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; بلوار فردوس شرق سازمان برنامه شمالی خ ۱۴ مرکزی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰متر انباری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر نبش اعتمادیان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۱۲۵ متر نوساز ; فردوس شرق بین ابراهیمی جنوبی وسلیمی جهرمی جنب..

امکانات: کولر . آسانسور . پکیج . فلت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۶۰ متر - طبقه سوم ۳ ساله ; بلوار فردوس شرق نبش خ وفا آذر جنوبی ساختم..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فلت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بلوارفردوس شرق روبروی آموزش و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; بلوار فردوس شرق بین رامین جنوبی و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

۸۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; بلوار فردوس خ ولیعصر ساختمان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

۱۵۰ متر - طبقه درکل ۱ ساله ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر نبش با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

بنای مفید ۱۵۰۰متر

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

۱۵۰ متر ۱ خوابه نوساز ; فردوس شرق خ ولیعصر باقری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۹۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; بلوار فردوس شرق بین عقیل و حس..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; بلوار فردوس شرق روبروی خ ع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . مبله

جواز آرایشگاه فعال زنانه با تجهیزات

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; بلوارفردوس شرق نرسیده به ولیعصر روبروی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۱۲۵ متر نوساز ; فردوس شرق بین ابراهیمی جنوبی وسلیمی جهرمی جنب..

امکانات: کولر . آسانسور . پکیج . فلت . لابی

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر کوی تق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۹۷ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; بلوارفردوس شرق روبروی گلستان شمالی ساخت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۳ ساله ; بلوار فردوس شرق بین قبادی و ولیعصر روبروی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بلوار فردوس شرق نرسیده به سلیمی جهرمی روبروی فرهن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۹ ساله ; بلوار فردوس شرق بر بل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۶۲ متر - طبقه دوم ۴ ساله ; بلوار فردوس شرق بالاتر از وفاآذر ساخ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فلت . مبله

همکف اداری-از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش مستغلات/دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

۱۵۰ متر - زمین: ۱۵۰۰ متر نوساز ; فردوس شرق خ ولیعصر باقری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۹۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; بلوار فردوس شرق بین عقیل و ا..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش مستغلات/دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۱۶۰ متر - زمین: ۲۱۵ متر نوساز ; بلوارفردوس شرق نبش پروانه جنوبی پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بلوار فردوس شرق خ سلیمی جهرمی به سمت مترو صادقیه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

۶۸ متر - طبقه چهارم نوساز ; بلوار فردوس شرق نبش خ وفاآذر جنوبی م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فلت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; بلوار فردوس شرق خ رامین شمالی نبش گل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

موقعیت اداری تجاری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر کوی تق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم ۱۵ ساله ; بلوارفردوس شرق بین وفاآذر و ر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; بلوارفردوس شرق رامین جنوبی نبش نی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; بلوارفردوس شرق خ ولیعصر کوی طاهریان ساخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز . تابلو خور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بلوارفردوس شرق سازمان آب خ آزادگان کوی لال..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش مستغلات/دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

۱۱۵ متر - زمین: ۸۰۰ متر نوساز ; بلوارفردوس شرق جنب بانک سر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳باب مغازه ۲۳۵و ۲۲۰و۱۵۰متری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; صادقیه بلوارفردوس شرق بین ولیعصر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بلوار فردوس شرق روبروی تره ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

با هماهنگی

فروش مستغلات/دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

۱۰۲ متر - زمین: ۳۵۰ متر ۱۵ ساله ; بلوارفردوس شرق نبش عقیل روبروی علی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

۷واحددارای پارکینگ-بعضی واحدهادارای بالکن

فروش مستغلات/دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

۱۱۵ متر - زمین: ۸۱۰ متر نوساز ; بلوار فردوس شرق رامین جنوبی کوی نی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بلوار فردوس شرق بین ستاری و خ ابراهیمی جنوبی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; بلوار فردوس شرق رامین جنوبی نبش نی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۸۸ متر - طبقه چهارم نوساز ; بلوار فردوس شرق تقاطع وفاآذر مج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فلت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۱۲۵ متر نوساز ; بلوار فردوس شرق بین ابراهیمی جنوبی و سلیمی جهرمی جن..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . فلت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بلوار فردوس شرق بین گلستان و سلیم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۱۷۰ متر ۳ خوابه ۱۰ ساله ; بلوار فردوس بعداز شقایق بین لاله و ساز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش معاوضه دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بلوار فردوس شرق نرسیده به خ رامین پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

معاوضه با کلنگی یا مغازه تجاری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

۱۱۵ متر ۱ خوابه نوساز ; بلوار فردوس شرق بین حسن آباد و عقیل جنب بانک سرم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

۱۵۰ متر ۱ ساله ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر نبش با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بلوار فردوس شرق روبروی تره بار جنب آیریک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

بازدید با هماهنگی

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; بلوار فردوس شرق جنب باشگاه م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

نما کامپوزیت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر خ طا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; بلوار فردوس شرق حکیم بین باکری و ساز..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فروش با مستاجر

۵پله به پائین - موردتکواحدی

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; بلوار فردوس شرق نبش ابراهیمی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فروش با مستاجر . تابلو خور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; بلوار فردوس میدان نور نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

۱۶۶ متر ۳ خوابه نوساز ; آریا شهر ابتدای بلوار فردو..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر کوی اع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بلوار فردوس شرق بین حسن آباد و ابراهیمی جنب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

در کل ۱۲ واحد

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بلوار فردوس بعداز شقایق بین لاله و ساز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بلوارفردوس شرق گلستان جنوبی ضلع جنوب غربی میدان روبروی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

۱۱۵ متر ۱ خوابه نوساز ; بلوار فردوس شرق بین ابراهیمی و عل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بلوار فردوس شرق جنی بانک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; بلوار فردوس جنب باشگاه مخا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; بلوار فردوس شرق روبروی آموزش و پر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بلوار فردوس شرق بین رامین و گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

در۳ورودی مجزا-انباری مشاع

فروش مستغلات/دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

۹۵ متر - زمین: ۳۹۰ متر ۲۰ ساله ; بلوار فردوس روبروی خ عقیل پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

مناسب مهدکودک و آموزشی

فروش مستغلات/مغازه/دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

۲۴۰۰ متر - زمین: ۷۸۰ متر نوساز ; بلوار فردوس شرق بین حسن آباد و عقیل جنب بانک سرم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۸۰متر تجاری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بلوار فردوس روبروی استخر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

سیستم حرارتی داکت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

۶۵ متر ۱ خوابه نوساز ; بلوار فردوس شرق خ گلستان جنوبی بن بست بنفشه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بلوار فردوس شرق نبش خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

۲۱۰ متر - طبقه اول ۲۱ ساله ; بلوار فردوس شرق نبش رامین شم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; بلوار فردوس شرق خ اعتمادیان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۲/۰۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; بلوار فردوس بن بست ولیعصر ظرا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

۱۰۰ متر نوساز ; بلوار فردوس شرق نبش خ وفا آذر جنوبی ساختم..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فلت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

۱۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بلوار فردوس شرق روبروی گلستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰متر قدرالسهم

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

۱۵۰ متر نوساز ; بلوار فردوس خ ولیعصر باقر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

گرمایش از کف-

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بلوار فردوس شرق روبروی استخرخاد..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; بلوار فردوس شرق چهارراه مخابرات جنب امل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بلوار فردوس بعداز شقایق بین لاله و ساز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۱/۲۴

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; بلوار فردوس شرق نرسیده به چهارراه قبادی بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش مستغلات/دفتر کار بلوار فردوس شرق ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

۱۵۰ متر - زمین: ۱۷۰ متر قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ عق..

امکانات: کولر . گاز . داکت اسپلیت . پکیج . باز سازی شده . فلت

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات