ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان 17 شهریور

فروش آپارتمان 17 شهریور امروز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; امام حسین ابتدای ۱۷شهریور کوی توکل نبش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

---/۶۲م وام

فروش آپارتمان 17 شهریور امروز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; ۱۷شهریور بالاتر از تقاطع غیاثی کوی تشکری ..

امکانات: کولر . گاز

۱۶/۵۰۰م وام

فروش آپارتمان 17 شهریور امروز

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ۱۷شهریور خ عجب گل (جهان پناه) کوی سعیدی پلاک ۴..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور دیروز

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; ۱۷شهریور خ آبشار خ بیگلو تهرانی کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور دیروز

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; ۱۷شهریور بلوار آهنگ خ میثم خ کیانی اسلامی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان 17 شهریور دو روز قبل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; پیروزی خ ۱۷شهریور کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور سه روز قبل

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; ۱۷شهریور جنوبی خ صفاری خ لرزاده قدیمی کاشانی غربی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور شش روز قبل

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; ۱۷شهریور شمالی خ ثارالله کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه سوم سندی

فروش آپارتمان 17 شهریور یک هفته قبل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; ۱۷شهریور خ خاوران امیرسلیمانی کوی سعیدی..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان 17 شهریور یک هفته قبل

۹۰ متر ۲ خوابه نوساز ; ۱۷شهریور تیردوقلو خ مظاهری کوی ط..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۵۸ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ۱۷شهریور جنوبی نرسیده به تیردوقلو خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قیمت پارکینگ:(---/۱۵م)- تحویل ۲ماه آینده

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; ۱۷شهریور خ حداد عاد..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پیروزی بزرگراه محلاتی ۱۷شهریور خ آیت الله سعیدی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; ۱۷شهریور جهان پناه خ عجب گل نرسیده به عارف بین خ سمنان و..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; ۱۷شهریور شمالی کوی خر..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; ۱۷شهریور خ ایران خ گوته خ محقق عطائی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶پله به پائین

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; ۱۷شهریور خ صفاری خ یزدی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; ۱۷شهریور خ شهید گیلکی خ مینای شمالی ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; ۱۷شهریور جنوبی نرسیده به چهارراه منصور خ قنبری خ طالب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش معاوضه آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; ۱۷شهریور شمالی کوی خرداد پلاک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

معاوضه با آپارتمان بزرگتر

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; ۱۷شهریور خ محلاتی جنب درمانگاه ولی الله کوی فائز..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; ۱۷شهریور خ آبشار نبش سماواتی پل..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; ۱۷شهریور جنب آتش نشانی خ رزاق..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; ۱۷شهریور کوی اسماعیلی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; ۱۷شهریور نرسیده به میدان خراسان خ عجب گل بالاتر از چهارراه ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; ۱۷شهریور نرسیده به میدان شهداء خ کابلی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۸۵ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ۱۷شهریور بزرگراه محلاتی بلوار پاسدارگمنام بلوار ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله تاسیسات- تحویل ۴ماه آینده- ۲پارکینگ- قیمت پارکینگ:(---/۲۰م)

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; ۱۷شهریور خ گوته بالاترازباشگاه فرهنگیان ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

سندی طبقه سوم- ---/۲۰م وام بانکی

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; ۱۷شهریورشمالی خ طوفانی بالاترازتقاطع منتظر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; ۱۷شهریور بالاتر از بلوار قیام خ شهید..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; ۱۷شهریور شمالی خ خشکبار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; ۱۷شهریور خ منتظری(ایرانمهر) روبروی پارک خیام کوی ا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; امام حسین ۱۷شهریور خ صفای غربی کوی..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۳ ساله ; ۱۷شهریور بالاتر از پل آهنگ کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ۱۷شهریور جنوبی ۱۲متری خل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود- ---/۴۰م وام

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; ۱۷شهریور خ آیت الله سعیدی میدان آیت الله سعیدی کوی نظ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; ۱۷شهریور کوی تهرانی نژاد مرعشی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; ۱۷شهریور خ عجب گل کوی مجیدی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; امام حسین ۱۷شهریور کوی ت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

دارای --/۶۲م وام کم بهره

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; ۱۷شهریور خ عامری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; ۱۷شهریور جنوبی بالاتر از تیردوقلو خ ابوفاضلی بی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ۱۷شهریور جنوبی خ علی جهانگرد نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شهداء خ ۱۷شهریور خ صفا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; ۱۷شهریور خ دولو کوی سرخوش کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; ۱۷شهریور خ مجاهدین اسلام چهارراه آبسردار خ شهید صادق ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان 17 شهریور ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; ۱۷شهریور زرین نعل کوی پر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات