ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان پیروزی

فروش آپارتمان پیروزی دیروز

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; پیروزی خ پاسدارگمنام خ شاهد خ شاهد یک..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی دیروز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پیروزی خ زینتی افخم کوی خاکبازان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی دیروز

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; پیروزی خ پرستار جنوبی نرسیده به چهارراه صاحب الز..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری در سند قید نشده است

فروش آپارتمان پیروزی دیروز

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پیروزی خ تقدیری ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پیروزی دیروز

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پیروزی خ قره یاضی خ دریا..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی سه روز قبل

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر خ بهشتی کوی یازدهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور . پکیج

پارکینگ:(---/۲۰م)- بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان پیروزی سه روز قبل

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پیروزی خ زینتی افخم سه راه چرم سازی کوی نگه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

فروش آپارتمان پیروزی سه روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه نوساز ; پیروزی ربذه شمالی نبش مرادی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

پارکینگ ---/۲۵م

فروش معاوضه آپارتمان پیروزی سه روز قبل

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی کوی شهید شا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

معاوضه با آپارتمان یا خودرو

فروش آپارتمان پیروزی سه روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی کوی ث..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی سه روز قبل

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; پیروزی خ محصل کوی اصغر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پیروزی سه روز قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; پیروزی بلوار ابوذر خ میثم ۱۸متری صاحب الزمان..

امکانات: گاز . آسانسور

تحویل ۲ماه آینده

فروش آپارتمان پیروزی سه روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; پیروزی خ شهید درودیان کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی سه روز قبل

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پیروزی ابتدای شکوفه خ بیدهندی کوی مستوفی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی سه روز قبل

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر خ میثم خ شهروی نبش کوی ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی سه روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; پیروزی بزرگراه محلاتی خ شهمیرزادی مجتمع مسکونی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پیروزی سه روز قبل

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهرانپارس بلوار ابوذر بین پل دوم و سوم کوی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی سه روز قبل

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; پیروزی خ علامه امینی نبش کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی سه روز قبل

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; پیروزی نبردجنوبی خ نصر یکم پ..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج . اطفاء حریق . دوربین مداربسته

۲پارکینگ

فروش آپارتمان پیروزی چهار روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیروزی خ زاهد گیلانی شمالی نبش ک..

امکانات: کولر . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی چهار روز قبل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; پیروزی خ پرستار جنوبی کوی صفاری..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی چهار روز قبل

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; پیروزی خ۱۷ شهریور شمالی نرسیده به سه راه خیام کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پیروزی چهار روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; پیروزی تقاطع امام علی ونیکنام کوی ت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی چهار روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; پیروزی نبردشمالی نرسده به چهارراه نبی اکرم کوی موس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی چهار روز قبل

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; پیروزی چهارراه یاس کوی امیدبیگی پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان پیروزی چهار روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; پیروزی نبردشمالی قیام جنوبی شاهد ش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی چهار روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; پیروزی بلوارابوذر خ ده حقی نصرسو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی چهار روز قبل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; پیروزی میدان بروجردی خ بروجردی کوی قلبی کوی خادمی نبش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی چهار روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; پیروزی اتوبان محلاتی جنب ورزشگاه سعیدی خ ستار..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پیروزی پنج روز قبل

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پیروزی خ شکوفه روبروی خ آذرباد کوی شهید گوگر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی پنج روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر نرسیده به پل سوم خ ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی پنج روز قبل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ نورصالحی خ درودیان شمالی بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش معاوضه آپارتمان پیروزی پنج روز قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پیروزی داوودآبادی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

معاوضه با آپارتمان در خ دریاباری ۷۰متری

فروش آپارتمان پیروزی پنج روز قبل

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پیروزی افراسیابی کوی قیمی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

--/۸۰م دررهن مستاجر

فروش آپارتمان پیروزی پنج روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; پیروزی محلاتی آهنگ خ میرهاشمی خ میثم مجتمع عب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی پنج روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; پیروزی ۴۰۰دستگاه خ زینتی افخم نبش کوی ستار..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی پنج روز قبل

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیروزی خ شیوا کوی بنی اسد بن بست..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور

در مرحله نازک کاری-تحویل ۶ماه آینده

فروش آپارتمان پیروزی پنج روز قبل

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; پیروزی خ کرمان کوی باستین بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

---/۴۰م وام بافت فرسوده

فروش آپارتمان پیروزی پنج روز قبل

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پیروزی بین پل دوم وسوم بلوارابوذرخ بوستان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان پیروزی پنج روز قبل

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; پیروزی بلوارنیکنام خ نظرآهاری کوی فراهانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ باتوافق

فروش آپارتمان پیروزی شش روز قبل

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; پیروزی شکوفه درودیان کوی موسوی کوی خالقی بن بست ل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان پیروزی شش روز قبل

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی کوی قاضی م..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی شش روز قبل

۱۳۳ متر ۳ خوابه نوساز ; پیروزی خ نبردشمالی چهارراه فرزانه کوی می..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ:(---/۳۰م)

فروش آپارتمان پیروزی شش روز قبل

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; پیروزی جعفرنژاد بن بست بنفشه..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی شش روز قبل

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; پیروزی دهم فروردین کوی اکبری ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پیروزی شش روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پیروزی خ همایون کوی سبزی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تحویل ۷ ماه آینده-درمرحله سفیدکاری

فروش آپارتمان پیروزی شش روز قبل

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیروزی خ شکوفه خ درودیان کوی خضرائی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی شش روز قبل

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; پیروزی خ پرواز بن بست غیاثی..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان پیروزی شش روز قبل

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; پیروزی میدان بروجردی کوی فلاحیان پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی نرسیده به چهارراه فرزانه کوی خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر پل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; پیروزی خ شکوفه کوی خوشرو خ مفرح نژاد نبش بن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; پیروزی محلاتی بزرگراه امام علی خ نظر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; پیروزی خ زاهدگیلانی شمالی نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی چهارراه فرزانه خ ارجمند کوی مح..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۳۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; پیروزی خ نظرآهاری کوی فتحعلی آ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیروزی محلاتی آهنگ خ گیلکی شمالی خ طباطبائی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

در مرحله تخریب-تحویل ۸ماه آینده

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیروزی خ پاسدارگمنام خ صاحب الزمان ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود:(----/۲۰م)- طبقه دوم بدون پارکینگ

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۳۵ متر - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; پیروزی سرآسیاب کوی چندی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; پیروزی نبرد بزرگراه محلاتی میدان قیاسی خ رحمتی شم..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۶پله به پائین

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; پیروزی بلوارابوذر نرسیده به پل دوم ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; پیروزی محلاتی خ آهنگ خ شهمیرزادی کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر خ علامه امینی شمالی خ بهشت یک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

جهت بازدید هماهنگی با آقای حسنی ۰۹۱۹۰۷۶۷۷۳۴ و ۳۳۸۲۹۷۱۷

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; پیروزی بلوارابوذر پل دوم کوی مطهر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی خ صددستگاه خ نجار محمودی کوی دوست..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; پیروزی خ کرمان خ فتحعلی آشتیانی پل..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پیروزی محلاتی خ عارف جنوبی مخبرجنوبی کوی فرشچی نسل ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; پیروزی خ محصل کوی دق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳۰میلیون پارکینگ

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پیروزی سه راه سلیمانیه خ یاسین کوی قاسمی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۹۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; پیروزی خ نبردجنوبی خ شهید بقائی روبروی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی خ ۴۰۰دستگاه خ جابری کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان پیروزی یک هفته قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پیروزی کنارگذرامام علی شمال نبش کوی طیبات..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; پیروزی پیچک کوی موسوی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۴پله به پایین

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی سه راه سلیمانیه جنب پارک گلنما ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش معاوضه آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; پیروزی خ نبرد شمالی کوی عا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

معاوضه با کلنگی در محدوده

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; پیروزی خ زرین نعل خ احمدی بن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲پارکینگ

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; پیروزی خ کرمان خ نظرآه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۳۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; پیروزی جنب مترو خ جعفرنژاد کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۳۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; پیروزی بلوار نیکنام خ خاکبازان کو..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین خ لرستان خ بابایی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پیروزی آهنگ خ وفائی برومند خ سرخوش کوی صادق..

امکانات: کولر . گاز

--/۱۲م وام مسکن

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; پیروزی خ پرستار خ مریم شرقی پلاک ۳..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; پیروزی محلاتی خ پاسدارگمنام خ صالحی خ عبدالمح..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی کوی پشت مخابرات کوی ا..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر پل ششم خ ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; پیروزی میدان بروجردی خ حسین حیدری پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پیروزی خ شکوفه خ حاجیان فر کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; پیروزی خ محصل نبش مهاجر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود:(---/۳۰م)

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; پیروزی پاسدار گمنام خ فرخی بن بست جلوه ..

امکانات: آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; پیروزی سرآسیاب کوی دوشهید پلا..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; پیروزی پل دوم بلوار ابوذر خ ائمه اطه..

امکانات: کولر . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; پیروزی محلاتی خ آهنگ خ میثم نبش کوچه شهید رضائی مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۱۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; پیروزی خ مقداد کوی مغ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۲۳ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پیروزی نبرد شمالی خ قیام شمالی کوی چ..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; پیروزی خ افراسیابی خ شهروی خ حریرباف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; پیروزی خ شهید بیدهندی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; پیروزی خ مسلم شمالی خ هانی پ..

امکانات: کولر . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; پیروزی خ دریاباری شمالی کوی جع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ کرمان کوی خ..

امکانات: کولر . آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین خ عباس قلی زاده کوی با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر نرسیده به پل اول کوی ..

امکانات: شوفاژ . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; پیروزی بالاتر از چهارراه شکوفه کوی مسلسل کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲مترانباری

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پیروزی سه راه سلیمانیه خ دریاباری کوی جعفرآب..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پیروزی کریمشاهیان کوی سبز پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تحویل ۸ماه آینده

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پیروزی بلوارابوذر بین پل دوم وسوم بوستان شش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; پیروزی سه راه سلیمانیه خ قلی زاده ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; پیروزی محلاتی مخبرشمالی کوی امینی سپهر کوی آس..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پیروزی بلوارابوذر پل ششم خ بهشتی کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پیروزی شکوفه خ فلاح کامبیز سوم(حسی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

--/۷۰م وام

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; پیروزی خ شکوری خ کرمان غربی خ محبی کوی نیک پر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; پیروزی خ تاجری کوی حافظ پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; پیروزی خ پرستار کوی ی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج . مسترروم

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۹۶ متر ۲ خوابه نوساز ; پیروزی خ دهم فروردین نبش کوی مهدیه و اعتصام..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین خ تاجری کوی جز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; پیروزی بهشتی بلوارابوذر پل ششم نبش ۳..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ ۱۷شهریور شمالی بالاتراززیرگذر خ حاجیان فر ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; پیروزی خ پرستار شمالی خ لادن غربی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . دزدگیر . دوربین مداربسته

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; پیروزی بلوار نیکنام نبش کوی ط..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی صددستگاه خ نجارمحمودی خ حبی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; پیروزی پرستار بین ائمه اطهار وصاحب الزمان کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی نبرد دهم فروردین خ لرستان کوی ع..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

درکل ۱۰ واحد

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۹ ساله ; پیروزی میدان شکوفه سه راه باقرآباد روبروی کوی جوا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فلت

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ درودیان خ موسوی ک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

انباری کاذب

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پیروزی نبرد شمالی پایین تر از چهارراه فرزانه کوی خس..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

سوم سندی

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; پیروزی کنارگذرامام علی خ شکوری پل..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پیروزی کنارگذرامام علی خ شکوری کوی مطلبی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ جداگانه محسابه می شود-ط اول فروش با مستاجر

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پیروزی سرآسیاب نبش کوی اقتداری ساخ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پیروزی خ نبرد جنوبی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی کوی عاب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مالک تمایل به رهن دارد

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پیروزی تاجری کوی جزدره شرقی بن بست م..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر بوستان دو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; پیروزی محلاتی گیلکی جنوبی کوی غلام..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; پیروزی خ درودیان ۴۰۰دستگاه ورودی ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; پیروزی ابوذر روبروی شهرداری منطقه ۱۵ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارکینگ و انباری جداگانه محاسبه میشود

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پیروزی نبردشمالی بلوارقیام جنوبی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیروزی پاسدارگمنام خ جعفری کوی اسماعیل زاده کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; پیروزی سه راه سلیمانیه خ درودیان روبروی مق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیروزی عارف شمالی خ ولیعصر شرقی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود:--/۲۵ م

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پیروزی پاسدارگمنام خ رضایی تاجری خ مخبری کوی نعمت الله..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارکینگ:--/۲۰م

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ نورصال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; پیروزی ۲۱متری دهقان کوی دوم..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پیروزی خ همایون کوی حاج احمدی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پیروزی پاسدارگمنام پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پیروزی خ نبردجنوبی شهرک گلسرخ بهستان دوم غربی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; پیروزی بلوارابوذر ربذه شمالی کوی بیات ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پیروزی (لاین کندرو امام علی) بین کوی ادبی فر و نو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پیروزی آهنگ خ صفری کوی قربا..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

واحد نمی دانست

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; پیروزی نبرد کوی شیردم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پیروزی شکوفه خ درودیان کوی ابوتراب کوی مه..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

انباری کاذب

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پیروزی ۴۰۰دستگاه کوی حسینی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; پیروزی محلاتی خ گیلکی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیروزی روبروی ۴۰۰دستگاه خ پیچک کوی مزینان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

بازدید با هماهنگی-کلیدنخورده

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۳۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی شکوفه پلاک هن..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پیروزی ۲۱متری دهقان کوی امیرم..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پیروزی سرآسیاب خ کندی خ تاجزاد خ شهرابی فراهانی کوی میر..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

تحویل یکماه آینده

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پیروزی پاسدارگمنام خ واضحی فر نبش کوی کربلائ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; پیروزی خ تاجری کوی نورافکن پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پیروزی پرستار جنوبی کوی سماو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۳۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; پیروزی بلوارابوذر نرسیده به محلاتی پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; پیروزی پرستارجنوبی نرسیده به ائمه اطهار کوی ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

انباری غیرسندی

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; پیروزی علامه امینی بهشت یکم پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

با ۲ پارکینگ---/۳۰۰م رهن مستاجر

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; پیروزی نبردشمالی بالاترازچهارراه ائمه اطها..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی ۰۹۰۲۷۳۲۲۵۵۳ازساعت ۱۷

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۷ ساله ; پیروزی پاسدار گمنام کوی قانع پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

۵ پله به پائین-دارای ---/۲۰ م وام - ۲۰۰ هزار اجاره------/۳۳م در رهن مستاجر میباشد

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; پیروزی ضلع شمالی بزرگراه آهنگ روبروی مسجد شهد..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; پیروزی میدان بروجردی خ پورعبدی کوی دوشهید کوی ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پیروزی محصل پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; پیروزی میدان سرآسیاب کوی عباسی..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پیروزی بلوار ابوذر خ بوستان کوی بو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; پیروزی بلوارابوذر پل سوم خ ربذه شمالی کوی می..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; پیروزی کوی باغچه بیدی کوی مجی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷پله به پائین

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین خ یاسین کوی عقیانی یا من..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

انباری کاذب-۰۹۱۸۹۴۷۶۳۰۴هماهنگی با اقای نظری (مستاجر)

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; پیروزی نبردشمالی خ شی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; پیروزی خ پرستار جنوبی بالاتر از چهارراه ائمه ا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پیروزی خ محصل کوی دقیق پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی کوی اسم..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; پیروزی خ زینتی افخم پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ غیر مزاحم-انباری کاذب

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; پیروزی خ پاسدارگمنام خ ملاپور کوی ع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

فروش معاوضه آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پیروزی بلوارابوذر نرسیده به پل سوم پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فقط معاوضه باملک بزرگتر

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; پیروزی چهارراه کوکاکولا خ محصل پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

دررهن مستاجر۷۰۰---/۳۰م

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; پیروزی خ شیوا کوی نظام دوست نبش متحدین ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; پیروزی ۲۱متری دهقان کوی کریمی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; پیروزی تاجری چهارراه شیوا کوی اصغررس..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

۲انباری-وام:--/۵۰م- دررهن مستاجر:---/۴۵م

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; پیروزی سه راه چرم سازی جنب فروشگاه کوروش..

امکانات: کولر . گاز

۱۲مترانباری

فروش آپارتمان پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پیروزی خ لرستان کوی عرب حلوائی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات