ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان پاسداران

فروش آپارتمان پاسداران امروز

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; پاسداران پایین تر از سه راه اقدسیه روبروی دبیرستان دخترانه..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

فروش آپارتمان پاسداران امروز

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پاسداران نیستان هشتم نبش خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پاسداران دیروز

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پاسداران نگارستان ۸ خ شهید کشوری کوی رحیمی تفر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان پاسداران دیروز

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پاسداران شهیدعراقی خ کشوری خ رضاسیف کوی بهار جن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان پاسداران دیروز

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پاسداران بهستان ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان پاسداران دیروز

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; پاسداران خ سروستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اختلاف سطح

فروش آپارتمان پاسداران دیروز

۱۹۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; پاسداران خ بهستان هش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان پاسداران دو روز قبل

۱۲۷ متر ۳ خوابه نوساز ; پاسدارن ک نیستان نبش ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پاسداران چهار روز قبل

۳۱۱ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; پاسداران خ بهستان یکم نب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فن کوئل

۳پارکینگ

فروش آپارتمان پاسداران چهار روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پاسداران خ گلستان ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان پاسداران پنج روز قبل

۱۶۷ متر ۳ خوابه نوساز ; پاسداران بوستان دوم گیلان..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

فروش آپارتمان پاسداران پنج روز قبل

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; پاسداران خ گلستان ی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

هر طبقه ۲۵۰هزار افزایش قیمت

فروش آپارتمان پاسداران شش روز قبل

۲۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; پاسداران خ نیستان د..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

طبقه اول دارای ۳پارکینگ و طبقه چهارم دارای ۲پارکینگ

فروش آپارتمان پاسداران شش روز قبل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پاسداران خ نیستان دوم کوی حکم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; پاسداران خ عابدینی زاده خ نارانی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; پاسداران بوستان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۲ نوساز ; پاسداران خ گلستان ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; پاسداران روبروی باشگاه بانک مرکزی خ ..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; پاسداران عابدینی زاده بن بست نیمر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پاسداران روبروی پارک شریعتی خ سروستان یکم جنب درمانگاه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

اطلاع دقیق نداشتند

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۳۴۰ متر ۳ خوابه نوساز ; پاسداران خ نیستان سوم کوی دولتشاهی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فن کوئل . پکیج

هر واحد ۳پارکینگ

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پاسداران خ دشتستان پنجم پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; پاسداران خ سروستان چهارم بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۲۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پاسداران گلستان یکم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۳پارکینگ-۲۰۰مترقدرالسهم

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; پاسداران کوهستان چهارم ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۲۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پاسداران محسنیان سه راه سلیمانیه خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; پاسداران نارجستان س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; پاسداران بوستان دوم کوی سوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; پاسداران بوستان دوم خ گیلان کوی موحد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پاسداران خ محسنیان خ بهستان دوم نبش فریبا دوم و محس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; پاسداران خ گلستان دوم جنب سفارت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

هرطبقه ۵۰۰هزار نومان افزایش قیمت

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; پاسداران انتهای نگارستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; پاسداران گل نبی زمرد جنوبی انتهای کوچه لا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

فروش معاوضه آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۹۰ متر ۲ خوابه نوساز ; پاسداران بهستان ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . سالن اجتماعات . لابی

معاوضه با ملک تجاری در محدوده

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پاسداران بهستان ده..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۲مترانباری

فروش آپارتمان پاسداران ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پاسداران بوستان ششم خ سپهری کوی طا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات