ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان)

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) دیروز

۲۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر بالاتر از میدان خ قضایی عتیق ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) دیروز

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; ولیعصر میدان ولیعصر خ گیلان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) دو روز قبل

۲۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر نوفل لوشاتو کوی بابی سندز پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) چهار روز قبل

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولیعصر بالاتر از میدان کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) شش روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; ولیعصر خ فروزش کوی محمودیان بن بست نوبهارا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) یک هفته قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; ولیعصر بالاترازمیدان کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) یک هفته قبل

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر پارک دانشجو خ آراکلیان بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; ولیعصر نرسیده به منیریه خ مدرس کوی ت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

سوم سندی

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; ولیعصر خ مختاری غربی خ رجعتی کوی نوذ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر بالاترازمیدان ولیعصر کو..

امکانات: کولر . گاز

--/۲۰۰م دررهن بانک

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; ولیعصر روبروی مهدیه تهران کوی آقازاده کوی کیهانیان ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش معاوضه آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; ولیعصر نبش پل امیربهادر کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

قابل معاوضه با ۲واحد کوچکتر

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; ولیعصر خ مختاری کوی زارعی پ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازسازی

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; ولیعصر نرسیده به میدان کوی ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; ولیعصر بالاتر از طالقانی خ فرهنگ حسی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۲۵۷ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ولیعصر جنب سینما آفریقا کوی عتی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم قدیمی ; ولیعصر چهارراه طالقانی کوی رحمت ر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۲۲۰ متر ۵ خوابه - طبقه چهارم ۲۸ ساله ; ولیعصر پارک دانشجو خ ر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر نرسیده به سه راه جمهوری ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; ولیعصر روبروی پارک دانشجو کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; ولیعصر چهارراه ولیعصر خ رازی نبش هاشمی فر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; ولیعصر بالاترازحسن آباد کوی قیومی جنب کلانتری ج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۳متر قدرالسهم-۷۷مترانباری

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; ولیعصر روبروی مهدیه تهران کوی ع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; ولیعصر روبروی دوراهی یوسف آباد کوی افتخاری ن..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

--/۱۶۰م دررهن مستاجر

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; ولیعصر بالاتر از میدان نرسیده به سینما آفری..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۸۷ متر ۳ خوابه نوساز ; ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر بالاتر از میدان خ فرشید خ مرتضی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۲۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; ولیعصر به آفرین روبروی بیمارستان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۲۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر بالاتر از میدان خ قضایی عتیق ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۷۳ متر ۲ خوابه ۵ ساله ; ولیعصر بالاترازجامی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; ولیعصر بالاتر از چهارراه ولیعصر خ رازی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۷۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ولیعصر بالاترازمیدان جنب سینما استقلال ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲واحددارای یک سند

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۲۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; ولیعصر نرسیده به زرتشت کوی قزائ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۲۰۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر نرسیده به زرتشت کوی..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

فروش معاوضه آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; ولیعصر نرسیده به زرتشت کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فقط معاوضه

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; ولیعصرمقابل پارک دانشجو خ رازی بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور . دوربین مداربسته

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۷۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ولیعصر روبروی سینما آفریقا کوی رحمتی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; میدان ولیعصر کوی فر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر بالاترازمختاری کوی میرکاظمیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۷۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر روبروی سینما آفریقا کوی بهمبر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۱۸۷ متر ۳ خوابه نوساز ; ولیعصر بالاتراز میدان ولیعصر کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . سالن اجتماعات

فروش آپارتمان ولیعصر(محدوده میدان) ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; ولیعصر نرسیده به زرتشت کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات