ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان هنگام

فروش آپارتمان هنگام دیروز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هنگام دلاوران نبش والائ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام دیروز

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; رسالت هنگام خ نعمت زاده پشت بازارچه شهردار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . درب ضد سرقت . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی۰۹۲۱۳۵۷۸۴۱۴آ. ابراهیم مستاجر

فروش آپارتمان هنگام دو روز قبل

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; رسالت هنگام بلوار کاظ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام دو روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; هنگام چهارراه استقلال شهرک هنگام..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام چهار روز قبل

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; هنگام دلاوران خ آزادگان شمالی کوی چه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام چهار روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; هنگام نرسیده به چهارراه استقلال روبروی باشگاه برادران ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای۸۰ مترقدرالسهم

فروش آپارتمان هنگام پنج روز قبل

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; هنگام خ فتح آباد..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام پنج روز قبل

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; رسالت خ هنگام نرسیده به الغدیر جنب شرکت واحد کوی ص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام پنج روز قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; هنگام دلاوران کوی چهارم غربی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; هنگام بالاتر از سی متری دوم کوی بهار پنجم..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; هنگام چهارراه استقلال ۱۶متری دوم نبش ک شهید علیم..

امکانات: شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; هنگام مجتمع بهاران بلوک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; رسالت هنگام کوی نوروزی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; هنگام خ بلوار شهید کاظمی مجتمع بها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; رسالت هنگام خ دانشگاه علم وصنعت روبروی کا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; رسالت خ هنگام خ دلاوران خ آزادگان کوی چهارم غربی یعق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۸۵ متر ۲ خوابه نوساز ; رسالت هنگام نرسیده به استقلال بن بست بهار پنج..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام بالاتر از سازمان آب کوی ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش معاوضه آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; رسالت خ هنگام نرسیده به فرجام خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه با واحد بزرگتر

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هنگام شهرک بهاران بلوک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; هنگام خ دهم شرقی..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; رسالت هنگام بالاترازمیدان الغدیر خ نعمت زاده خ ظهو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

در۲ بلوک

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; رسالت خ هنگام بلوار شهید ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; هنگام چهار راه استقلال ۱۶ متری دوم نبش گلستان دوم ( ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هنگام خ دلاوران خ سراج بلوار۳۰متری اول خ والاییان ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; رسالت خ هنگام ضلع شمالی میدان الغدیر کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۱۳۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; رسالت هنگام نرسیده به چهارراه ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هنگام خ عباسچی آلاله ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هنگام شمالی جنب سازمان آب خ گلها پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲متر انباری که به صورت سوئیت مصرف میشود

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هنگام دلاوران خ تکاوران جنوبی خ پنجم شر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; هنگام میدان الغدیر کوی چهارم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ-پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; هنگام خ هشتم شرقی پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲انباری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; هنگام دلاوران نرسیده به سراج والائیان جنوبی کوی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; هنگام بالاترازچهارراه استقلال پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۱۲۵ متر ۳ خوابه نوساز ; رسالت خ هنگام نرسیده به فرجام پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; هنگام کوی کاظمی مجتمع مسکونی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; هنگام استقلال کوی فرشید مجتمع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام ۳۵متری استقلال گلستان اول کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۷۵متر قدرالسهم

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هنگام والائیان شمالی بین خ یازدهم ودواز..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰مترانباری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هنگام خ دهم شرقی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱ ساله ; هنگام ۳۵متری استقلال ۱۶متری اول گل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران شمالی والائیان کوی پانزدهم ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; رسالت هنگام خ دلاوران خ تکاوران شمالی نبش چهاردهم م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۸۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; هنگام بالاتر از سازمان آب کوی برادر..

امکانات: کولر . گاز

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات