ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان هنگام

فروش آپارتمان هنگام دیروز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; هنگام خ ششم غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان هنگام دیروز

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; هنگام روبروی شهرداری خ ۳۴غربی پل..

امکانات: گاز . آسانسور

فروش آپارتمان هنگام دو روز قبل

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام نرسیده به چهارراه استقلال ک حاجی بیگی مجتمع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش معاوضه آپارتمان هنگام چهار روز قبل

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; رسالت هنگام میدان الغدیر خ دلاوران خ والائیان شمالی کوی دواز..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فقط معاوضه با کلنگی جنوبی درمنطقه

فروش آپارتمان هنگام یک هفته قبل

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; رسالت هنگام بالاترازسازمان آب کوی شی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; هنگام بالاتر از سازمان آب کوی پن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; رسالت خ هنگام خ مینو تقاطع می..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; هنگام بالاترازسازمان آب کوی ب..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; هنگام دلاوران خ آزادگان خ ششم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; هنگام بالاتر از میدان الغدیر کوی ششم غربی خ شهید کا..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

دارای ۱/۵ دانگ از هر واحد قدرالسهم- ----/۶۵م در رهن مستاجر میباشد

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; هنگام نعمت زاده نبش ۲۲بهمن پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; رسالت هنگام نرسیده به استقلال بن بست بهار پنج..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

با زیر زمین ۱۱۶ متری به فروش میرسد

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

معاوضه با ملک ویلائی -۸مترانباری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; هنگام دلاوران والائیان شمالی خ رضائ..

امکانات: کولر . گاز

۳پله به پائین

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; هنگام میدان الغدیر دلاوران آزادگان جنوبی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هنگام الیاسی ۱۰متری افغان جنب مسجد موس..

امکانات: کولر . گاز

۴۰مترسوئیت

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هنگام دلاوران تکاوران جنوبی خ ش..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; هنگام نرسیده به استقلال ..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; هنگام بالاتر از میدان الغدیر کوی دوازدهم م..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هنگام بلوارشهیدکاظمی کوی ع..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; هنگام بلوارشهیدکاظمی روبروی پارک ش..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; رسالت خ هنگام خ الزهرا خ به..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; هنگام دلاوران آزادگان شمالی خ ده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲کله

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; هنگام ۳۵متری استقلال شهرک گلستان ارک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هنگام چهارراه استقلال خ ۳۵ متری استقلال گذردوم گلستان ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام بالاتر از سازمان آب کوی ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰متر قدرالسهم

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; هنگام خ شهید نعمت زاده بعد از ورزشگاه شهدای شمیران نو خ سی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در۲بلوک

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۹۹ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; هنگام چهارراه استقلال خ استقلال کوی عامره ای..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش معاوضه آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; هنگام میدان الغدیر شمیران نو خ الیاسی کوی شاملو بن بست ت..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران جنوبی کوی د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲انباری-۲پارکینگ

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۳۹ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; هنگام پشت دانشگاه علم و صنعت خ تکاوران جنوبی کوی سوم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

از نما و تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; هنگام خ استقلال خ والائیان نبش گلستان دوم..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; رسالت خ هنگام ضلع شمالی میدان الغدیر کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هنگام نرسیده به چهارراه استقلال کوی بنا..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۳۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; رسالت هنگام نرسیده به چهارراه ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; هنگام میدان الغدیر خ دلاوران تکاوران جنوبی ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; هنگام نرسیده به چهارراه استقلال روبروی باشگاه برادران ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای۸۰ مترقدرالسهم

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; هنگام چهارراه استقلال بلواراستقلال ۱۶متری دو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; هنگام نرسیده به چهارراه استقلال بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; رسالت خ هنگام نرسیده به الغدیر جنب شرکت واحد کوی ص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; هنگام چهارراه استقلال ۱۶متری دوم نبش ک شهید علیم..

امکانات: شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

۸۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; هنگام بالاتر از سازمان آب کوی برادر..

امکانات: کولر . گاز

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هنگام تقاطع فرجام میدان ۶۹ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; هنگام استقلال سراج کوی گمنا..

امکانات: گاز . اسپلیت

۸پله به پائین

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; هنگام دلاوران خ آزادگان شمالی کوی چه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; هنگام خ دهم شرقی..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; هنگام چهارراه استقلال ورودی لوزان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش معاوضه آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; رسالت خ هنگام نرسیده به فرجام خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه با واحد بزرگتر

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; هنگام چهار راه استقلال ۱۶ متری دوم نبش گلستان دوم ( ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هنگام خ عباسچی آلاله ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام خ دلاوران خ سراج بلوار۳۰متری اول خ والاییان ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; هنگام چهار راه استقلال پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; هنگام کوی کاظمی مجتمع مسکونی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۱۲۵ متر ۳ خوابه نوساز ; رسالت خ هنگام نرسیده به فرجام پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هنگام خ دهم شرقی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران شمالی والائیان کوی پانزدهم شرقی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; هنگام خ کاظمی مجت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان/سوئیت هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; هنگام خ نونوار کوی پاکزا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۵پله

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۳۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام غربی تقاطع نیروی دریائی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; هنگام نرسیده به چهارراه استقلال نبش کوی فرشید جنب قنا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; هنگام شمیران نو خ غفاری شمالی خ ده..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; هنگام خ نعمت زاده خ گلها پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

در۲بلوک

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; رسالت هنگام کوی الیاسی نبش کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲انباری-انباری داخل واحد

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; هنگام دلاوران خ والائیان جنوبی پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

--/۴۰م وام

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هنگام دلاوران نبش والا..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

بازسازی

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران جنوبی کوی کیا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; هنگام بالاتر از سازمان آب کوی حاجی بیگی مجتمع مس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

در۲بلوک با اختلاف سطح

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; هنگام خ شمیران نو ۶شرقی پ..

امکانات: کولر . گاز . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۳۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; هنگام خ نعمت زاده کوی ۲۲بهمن ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; رسالت هنگام میدان الغدیر خ الیاسی بن ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; رسالت هنگام الغدیر کوی یکم پلا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; هنگام سازمان آب کوی شر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; هنگام چهارراه استقلال کوی مسجد علی ابن ابیطا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; هنگام خ نعمت زاده پشت بازارچه شهرداری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; هنگام میدان الغدیر خ نعمت زاده خ نوظهور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

در۴ورودی- از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; هنگام خ دانشگاه کوی هنر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; هنگام بالاتر از چهارراه است..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; هنگام شمیران نو ۲۰ متری غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۳۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; هنگام خ دلاوران خ تکاوران شمالی خ پانز..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; هنگام بلوار کاظم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; رسالت هنگام نرسیده به فر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; رسالت خ هنگام چهارراه استقلال مجتمع مسکونی هنگام بل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده . لابی . دوربین مداربسته

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; هنگام نرسیده به پل زین الدین خ دلار سطاقی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; هنگام دلاوران خ تکاوران خ هشتم مرکزی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; هنگام روبروی باشگاه براد..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۸۰ متر ۲ خوابه نوساز ; هنگام خ بهار پنج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; رسالت خ هنگام بلوار شهید ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; هنگام دلاوران والائیان جنوبی نبش ششم شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

سوم سندی

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; هنگام شمالی خ ۱۳مرکز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۶۸ متر ۱ خوابه نوساز ; هنگام نرسیده به چهارراه اس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; هنگام وحیدکاظمی مجتمع به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; هنگام الغدیر خ شاملو بن بست ا..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; هنگام چهارراه استقلال خ آمره ای کوی میرزا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هنگام میدان الغدیر ۱۰متری الیاسی نبش هد..

امکانات: کولر . گاز

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران جنوبی کوی کیا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; رسالت خ هنگام خ سروش کوی نی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; رسالت هنگام خ نعمت زاده پشت بازارچه شهردار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . درب ضد سرقت . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی۰۹۲۱۳۵۷۸۴۱۴آ. ابراهیم مستاجر

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هنگام دلاوران نبش والائ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; رسالت هنگام بلوار کاظ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; هنگام چهارراه استقلال شهرک هنگام..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; هنگام دلاوران کوی چهارم غربی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; هنگام خ فتح آباد..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; هنگام بالاتر از سی متری دوم کوی بهار پنجم..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; هنگام مجتمع بهاران بلوک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; رسالت هنگام کوی نوروزی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; هنگام خ بلوار شهید کاظمی مجتمع بها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; رسالت خ هنگام خ دلاوران خ آزادگان کوی چهارم غربی یعق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; رسالت هنگام خ دانشگاه علم وصنعت روبروی کا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; رسالت هنگام بالاترازمیدان الغدیر خ نعمت زاده خ ظهو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

در۲ بلوک

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; هنگام شهرک بهاران بلوک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هنگام دلاوران خ تکاوران جنوبی خ پنجم شر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; هنگام شمالی جنب سازمان آب خ گلها پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲متر انباری که به صورت سوئیت مصرف میشود

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; هنگام میدان الغدیر کوی چهارم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ-پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; هنگام خ هشتم شرقی پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲انباری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; هنگام دلاوران نرسیده به سراج والائیان جنوبی کوی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; هنگام بالاترازچهارراه استقلال پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; هنگام بالاتر از سی متری دوم کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; هنگام استقلال کوی فرشید مجتمع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هنگام والائیان شمالی بین خ یازدهم ودواز..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰مترانباری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هنگام ۳۵متری استقلال گلستان اول کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۷۵متر قدرالسهم

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱ ساله ; هنگام ۳۵متری استقلال ۱۶متری اول گل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; رسالت هنگام خ دلاوران خ تکاوران شمالی نبش چهاردهم م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۳۵ متر - طبقه دوم ۲۰ ساله ; رسالت میدان الغدیر خ دلاوران کوی اسلامی روبروی..

امکانات: کولر . گاز . فلت

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۱۳۰ متر ۳ خوابه نوساز ; هنگام چهارراه استقلال کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲کله- در مرحله سرامیک- تحویل ۵ماه آینده-متراژ واحدها از ۸۵ الی ۱۳۰متر میباشد

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; رسالت هنگام تکاوران شمالی پانزدهم شر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; هنگام شمیران نو خ دهم غربی پلا..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; هنگام چهارراه استقلال ۱۶متری اول پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران جنوبی کوی کیادربندس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; هنگام چهارراه استقلال کوی وفائی (فرشیدسابق) پل..

امکانات: شوفاژ . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

پارکینگ محوطه

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; هنگام ۳۰متری دوم پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; هنگام دلاوران والائیان جنوبی کوی د..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; هنگام بالاتراز خ نعمت زاده کوی ظهور ساخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۷۴ متر ۱ خوابه نوساز ; هنگام خ دوازدهم شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; هنگام دلاوران تکاوران شمالی خ رئیسی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درکل ۲۰ واحد

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; هنگام خ نعمت زاده خ ظ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

--/۲۰م وام

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۲۰ متر ۳ خوابه نوساز ; تهرانپارس خ هنگام نرسیده به پل زین الدین ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰متری دارای مستر میباشد

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; هنگام کوی کاظمی مجتمع مسکونی بهارا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هنگام خ بهارامین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; رسالت خ هنگام نرسیده به چهارراه فرجام کوی کر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; هنگام کوی فاطمی..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; هنگام والائیان جنوبی کوی ا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; هنگام چهارراه استقلال باغ پرندگان شهرک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; هنگام ۳۵متری استقلال گلستان سوم (پاشائی نژاد غ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; رسالت هنگام جنب شهرداری منطقه ۴ خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; هنگام دلاوران تکاوران جنوبی خ د..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; هنگام بلوار استقلال کوی آمره ای کوی جعفریا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; رسالت خ هنگام کوی حمیدرضا ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; رسالت هنگام بالاتر از میدان الغدیر کوی یع..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; هنگام کوی یعقوب علیپو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; هنگام خ بهارامین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هنگام چهارراه استقلال خ علی محمدی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; رسالت هنگام چهارراه استقلال ۱۶متری اول نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲بالکن

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; رسالت خ هنگام خ صبو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هنگام خ استقلال جنب شهرک امید شهرک گلستان کوی رز ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

۱۳۵ متر قدرالسهم -۱۰۵متر مشاعات - دارای ۱۱۰ متر مشاعات مشترک با همسایه

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; هنگام خ الغدیر خ الیاسی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; هنگام طاهرخانی کوی تر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲بالکن ۶ متری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; رسالت هنگام نرسیده به چهارراه استقلال کوی فرشید مجتمع مسکو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان/سوئیت هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; هنگام پایین تراز چهارراه استقلال خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دارای سوئیت ۱۱ متری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; هنگام شمیران نو کوی ششم شرقی پ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; رسالت خ هنگام کوی هامون ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰مترقدرالسهم

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; رسالت هنگام خ دلاوران خ تکاوران خ ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; هنگام میدان الغدیر کوی چهارم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; رسالت هنگام میدان الغدیر خ محمدحسی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هنگام خ دلاوران خ سراج بلوار۳۰متری اول خ والاییان ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; رسالت هنگام سازمان آب (نعمت زاده) خ ظهوری کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; رسالت خ هنگام بلوار دلاوران بلوار تکاوران شمالی کوی د..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۲۷ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; رسات هنگام تکاوران خ دوازدهم ..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . فلت

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; هنگام بلوار دلاوران خ آزادگان خ دوم غربی..

امکانات: شوفاژ . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; رسالت هنگام دلاوران خ دوازدهم مرکزی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; هنگام دلاوران خ تکاوران جنوبی کوی کیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

---/۳۵م وام

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; هنگام خ نعمت زاده خ ظهور پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; هنگام کوی ششم غربی (کاظمی) پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در کل ۸ واحد

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هنگام چهارراه استقلال نبش آمرائی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; هنگام بلوار کاظمی کوی رم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; هنگام خ ششم غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; هنگام خ تکاوران شمالی خ دوازدهم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان هنگام ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; هنگام دلاوران والائیان جنوبی کوی ششم ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات