ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان نامجو

فروش آپارتمان نامجو امروز

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نامجو کوی برادران اقبالی بن بست..

امکانات: کولر . گاز

انباری کاذب

فروش آپارتمان نامجو امروز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; نامجو خ شیخ صفی جنب پلاستیک ..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو چهار روز قبل

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; نامجو سلمان فارسی کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید ازساعت ۱۸:۳۰به بعد

فروش آپارتمان نامجو چهار روز قبل

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی بهشید پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۰مترپارکینگ-۵مترانباری

فروش آپارتمان نامجو چهار روز قبل

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; نامجو ایستگاه کاشیها کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

دارای --/۴۵م وام- تماس تا یک هفته

فروش آپارتمان نامجو پنج روز قبل

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نامجو خ احتشام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان نامجو شش روز قبل

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نامجو کوی شهدا بن بست بی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو شش روز قبل

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نامجو ایستگاه کاشیها ۱۰متری سلمان فارسی کوی حق ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان نامجو یک هفته قبل

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; نامجو کاوه شرقی کوی نوعپرست کوی جلالی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو یک هفته قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; نامجو خ کاوه غربی نبش مقسمی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶پله به پائین

فروش آپارتمان نامجو یک هفته قبل

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; نامجو تقاطع اجاره دار کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نامجو یک هفته قبل

۳۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نامجو خ رفیعی کوی خوش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نامجو نرسیده به چهارراه عظیم پور بن بست مقدم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; نامجو محلوجیان پور بن بست جما..

امکانات: کولر . گاز

۲ واحد دارای یک سند

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نامجو ایستگاه مسجد ۱۰متری سلمان..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نامجو کاوه غربی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نامجو نرسیده به چهارراه خواجه نصیر کوی شهید پوراسفند..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

طبقه سوم پارکینگ در انتظار

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نامجو کوی مینا پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نامجو خ سلمان فارسی کوی گل آقائ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۱۰۸ متر ۳ خوابه نوساز ; نامجو خ شیخ صفی خ ادیب نبش خ حا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۴۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نامجو خ سلمان فارس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی حسینی نژاد نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی خ لسانی بحری نبش بن بست اول ج..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نامجو خ شیخ صفی پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

مبله متری:( ۴/۷۰۰م)

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نامجو خ تیموری پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نامجو بالاتر از م بر شیخ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نامجو کاوه شرقی کوی نوپرست کوی آشور..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲متر انباری

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی درگری کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; نامجو خ کاوه شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; نامجو کوی شفق بن بست اول ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نامجو کوی یزدی نبش سلمان فارسی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی تقاطع ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی نرسیده به قجاوند ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; نامجو بالاتر از چهارراه معینیه کوی اسفهرود..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نامجو ایستگاه مدرسه کوی عزیزآبادی فراهانی بن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نامجو خ کاوه غربی مجتمع طالقانی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

دارای ۷۲ متر قدرالسهم زمین-در ۷ بلوک

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نامجو کوی علی محمدحسینی پل..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; نامجو خ شهبازی کوی کرمی بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نامجو ایستگاه کاشیها کوی سعیدی قو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; نامجو چهارراه معینیه کوی خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نامجو صفی علیشاه بالاترازچهارراه هدایت کوی خب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۷۰مترقدرالسهم

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نامجو بالاتر از چهار راه معینیه کوی شهید خاکی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوچه شهید منوچهر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; نامجو کاوه شرقی کوی نوع ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نامجو خ انارکی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوچه شهید منوچهر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نامجو خ حمیدی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نامجو کوی خاکی آبکنار پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

---/۸۰ وام

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; نامجو کوی نورانیان بن بست..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; نامجو کوی یزدی پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; نامجو خ اکبر نژادکوی نوع پرست کوی باقرزاد..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; گرگان نامجو شیخ صفی مجتمع کوی طالقان..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

پارکینگ محوطه

فروش معاوضه آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; نامجو کاوه شرقی خ آشوری ..

امکانات: کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فقط معاوضه با آپارتمان

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نامجو خ کاوه شرقی نبش خ ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نامجو چهارراه معینیه نرسیده به میدان سپاه..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; نامجو سلمان فارسی خ حسن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نامجو تقاطع زیب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; نامجو خ شیخ کوی دقت پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

---/۴۰م وام

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی شه..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; نامجو خ مقدمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۸پله پایین

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; نامجو بین چهارراه خواجه نصیر و قجاوند نبش کوی مر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; نامجو کوی محلوجیان پور بن بست دو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نامجو کاوه غربی نبش فقیهی پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۶۲ متر ۲ خوابه نوساز ; نامجو خ نصرآبادی کوی خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

درکل ۲پارکینگ- پارکینگ جداگانه محاسبه میشود:(---/۲۰م)

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نامجو خ حسینی روبروی بازار روز شهرداری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; نامجو ایستگاه مدرسه پلاک ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نامجو خ سلمان فارسی کوی مهدی قائم پ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۲۵م وام

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; نامجو خ شیخ صفی کوی شهید مقسمی مجتمع شهدای ..

امکانات: گاز

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۸۹ متر ۲ خوابه نوساز ; نامجو خ اکبرنژاد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; نامجو اکبرنژاد کوی کریمی پ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نامجو خ سلمان فارسی خ خرم کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

یک سوم از واحد زیر همکف مربوط به این واحد میباشد به صورت سندی

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نامجو کوی امیرجاهد بن بست نظام المل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; نامجو کوی زندحبیبی پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی۰۹۳۵۳۱۷۱۵۸۳-۷۷۵۸۷۰۳۹

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نامجو سلمان فارسی ک حق پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نامجو کوی نورانیان پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۱۱۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; نامجو خ حسینی نژاد نبش دهقانی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . اطفاء حریق

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; نامجو نبش بانک پاسارگاد کوی عبداللهی نبش سلمان فا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵مترانباری- بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; نامجو کوی قیداری..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . فروش با مستاجر

--/۴۰م دررهن مستاجر

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی درگری پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۱ متر ۱ خوابه ۲ ساله ; نامجو نیکزاد خ اسکو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; نامجو بالاترازخواجه نصیر نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اعلام حریق . اطفاء حریق

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; نامجو کوی امیرجاهد نبش فرزانه ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نامجو شمالی روبروی کوی زیبا کوی پوراسفن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۶ ساله ; نامجو خ انارکی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; نامجو کوی احتشام..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶پله به پائین

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نامجو شاهمرادی کوی ارغیانی پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نامجو خ یزدی پلاک هن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; نامجو سلمان فارسی کوی حق ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نامجو کوی رفیعی پلا..

امکانات: کولر . گاز

دوم سندی-۹مترانباری

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نامجو خ شیخ صفی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۰ با مستاجر.با وام میباشد

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نامجو سلمان فارسی کوی شهبازی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نامجو کوی نورانیان پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نامجو کوی احتشام..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . درب ضد سرقت

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; نامجو کوی انارکی کوی قیداری ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۴۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; نامجو کوی تیموری نبش تا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نامجو کوی شهید عبا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نامجو کوی خداشنا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نامجو نرسیده به چهارراه معینیه کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; نامجو ک احتشام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی شهبازی کوی شمس ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; انقلاب خ نامجو کوی محت..

امکانات: شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی حسین..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

سوم سندی

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; نامجو ایستگاه روشنائی خ یزدی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نامجو کوی افضلی بن بست اول جنوب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; نامجو خ اجاره دار بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نامجو خ شیخ صفی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نامجو کوی شهدا بن بست بی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نامجو کوی تیموری نبش کوی رضایی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

----/۴۰م در رهن مستاجر - ۰۹۳۵۶۸۸۹۱۳۳ جهت هماهنگی (آقای قربانی)

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نامجو سلمان فارسی ک قبا..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نامجو خ جلالی کوی نکو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; نامجو ۱۰متری سلمان فارسی کوی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; نامجو کوی پوراسفندیا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; نامجو ک امیر جاه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نامجو کوی محلوجیان پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; نامجو خ شیخ صفی نرسیده به چهارراه شیخان کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; نامجو سلمان فارسی کوی موسوی خواه تقاطع مهتا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اعلام حریق . اطفاء حریق . فروش با مستاجر

انباری غیرسندی

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; نامجو کاوه شرقی کوی نوپرست کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; نامجو خ یزدی نبش گوهر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; نامجو ضلع شرقی میدان نامجو پلا..

امکانات: کولر . گاز

دارای یک سوئیت ۱۷متری

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نامجو خ شیخ صفی خ کاوه غربی کوی تهرانی کوی شاهمرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۴۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; نامجو سلمان فارسی کوی ..

امکانات: کولر . آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; نامجو کوی فراهانی پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نامجو کوی رفیع..

امکانات: کولر . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نامجو خ احتشام..

امکانات: کولر . گاز

----/۷۰م وام

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نامجو تقاطع انقلاب کوی رامیان پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نامجو کوی افضلی پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نامجو کوی شهید انار..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نامجو سلمان فارسی بن بست قاضی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; نامجو کوی احتشام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; نامجو نرسیده به انقلاب کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴پله به پائین

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نامجو خ شیخ صفی کوی د..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; نامجو کوی شایقی بن بست حق..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دوم سندی

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نامجو کوی پور اسفندیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فروش با مستاجر

۶۶م رهن مستاجر

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; نامجو نرسیده به عظیم پور کوی پوراسفندیاری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

انباری کاذب

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی نرسیده به قجاوند ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۶ ساله ; نامجو کوی علیرضا شی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۸۰مترقدرالسهم

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; نامجو سلمان فارسی نبش کوی ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

--/۳۸م وام

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۳۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; نامجو خ شیخ صفی خ صحرائی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۳مترانباری

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۴۷ متر ۱ خوابه نوساز ; نامجو خ شیخ صفی کوی درویش بن بس..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; نامجو ضلع غربی میدان کوی احتشامی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶پله به پایین

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نامجو خ سلمان فارسی خ شهبازی خ کرمی بن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; نامجو کوی قشقائی کوی جوادهوشنگی بن..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۳ ساله ; نامجو خ کاوه شرقی خ نوپرست نبش ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ با توافق

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; نامجو کوی آغاسی اصفهانی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نامجو کوی تیمور..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

انباری کاذب

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نامجو خ صحرائی کوی ارغی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲کله

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۱۱۹ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; نامجو نرسیده به چهارراه عظیم پور کوی حسام منصور مقدسی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; نامجو ۱۰متری سلمان فارسی کوی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; نامجو کوی تیموری کوی دولت ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۳ ساله ; نامجو کوی حسینی کوی منشور بن بست وطن خو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵مترانباری

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; نامجو خ اجاره دار کوی پنجم پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نامجو خ علی محمدحسینی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; نامجو خ قجاوند شرق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اعلام حریق . اطفاء حریق

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نامجو کوی مقصودی..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۹ ساله ; نامجو خ شیخ صفی کوی خسرو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷پله به پایین

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نامجو کوی احتشام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نامجو کوی محلوجیان پور کوی امیرمتقی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; نامجو کوی محلوجیان پور پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; نامجو خ شایقی بن بست خان ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه همکف قیمت روز

فروش معاوضه آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نامجو عبداللهی خ شهریاری پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه با واحد۱۳۰متری از همت تا قلهک

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نامجو بالاتر از چهار راه عظیم پور کوی رمضان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نامجو خ پازوکی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; نامجو خ ارامنه پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۱ ساله ; نامجو کوی ارغیان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی حاج آقازاده پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نامجو بالاترازمیدان کوی باق..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

--/۴۲م دررهن مستاجر

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; نامجو کوی رفیعی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نامجو تقاطع خواجه نصیر کوی پورا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نامجو کوی کیهان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

به مدت ۶ماه رهن میشود توسط مالک

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴۰ ساله ; نامجو خ امیرجاهد پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش معاوضه آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; نامجو شیخ صفی کوی صحر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

معاوضه با آپارتمان در همین منطقه یا غرب

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نامجو کوی رمضان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نامجو خ محلوجیان کوی امید متقی بن ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۰۳ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی د..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۶پله به پائین

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نامجو بالاترازچهارراه معینیه بن بست خدا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

سوم سندی-بازدید ازساعت ۱۷

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نامجو خ کاوه غربی پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نامجو کاوه غربی(شاهمرادی) ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲کله بازدیدبا مستاجراقای عقل مند ۰۹۱۲۲۴۷۰۹۷۰هماهنگ شودبازدید۶تا۸شب

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نامجو شیخ صفی پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; نامجو خ عبدالهی کوی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نامجو کاوه شرقی نبش میدان ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نامجو کوی شهدا کوی بیگلری غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی حاج آقازاد..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نامجو اقبالی پلاک هن..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; نامجو پائین تر از چهارراه خواجه نصیر کوی شهید پوراسفن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . درب ضد سرقت . فروش با مستاجر

پارکینگ در انتظار

فروش آپارتمان نامجو ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نامجو کوی حسینی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات