ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان نارمک

فروش آپارتمان نارمک امروز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نارمک آیت خ مینوی غربی بالاترازتقاطع ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک امروز

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; نارمک میدان ۶۶ نبش بن بست ف..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷پله به پائین

فروش آپارتمان نارمک امروز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ; نارمک خ مهر کوی کیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نارمک امروز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; نارمک میدان ۷۳ کوی ساره پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نارمک امروز

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; نارمک خ گلستان خ بزرگیان کوی ارسلان کتا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نارمک امروز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نارمک میدان ۸۸ کوچه شهید ا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک دیروز

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نارمک میدان ۴۴ هشت متری غربی اول پ..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نارمک دیروز

۹۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۴ ساله ; نارمک میدان ۸۵ کوی بها..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۵۰مترقدرالسهم

فروش آپارتمان نارمک دیروز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; نارمک مدائن نبش دفارز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نارمک دیروز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; نارمک میدان ۸۵ بهار چهارم بن ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نارمک دیروز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نارمک ۳۰متری آیت خ ملایری ..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نارمک دیروز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲۱ ساله ; نارمک خ امامت کوی لال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک دیروز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نارمک خ چمن شرقی بین آیت و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان نارمک دیروز

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; نارمک میدان ۸۶ دانش سوم پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نارمک دیروز

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نارمک چهار تلفنخانه مسیل جاجرودبین سعدی و س..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نارمک دیروز

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نارمک ۴۶متری شرقی روبروی مدائن جنب ایران خ..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

--/۱۴۰م وام بانک مسکن

فروش آپارتمان نارمک سه روز قبل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; نارمک سرسبز خ ۴۹ شما..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نارمک سه روز قبل

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نارمک میدان ۵۳ کوی فرشید دا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نارمک سه روز قبل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نارمک خ گلستان خ محمد ارشی ورودی میدان ۹۵ خ جوا..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نارمک سه روز قبل

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; نارمک میدان هفدهم کوی صف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک سه روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; نارمک نرسیده به میدان صد ابتدای فرجام روبرو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

فروش آپارتمان نارمک سه روز قبل

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نارمک میدان ۶۹ کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان نارمک سه روز قبل

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; نارمک میدان ۷۱ کوی شربتی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه سوم سندی

فروش آپارتمان نارمک سه روز قبل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; نارمک میدان تسلیحات خ واشق..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نارمک سه روز قبل

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نارمک میدان ۷۳ کوی برادران سور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک چهار روز قبل

۱۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; نارمک میدان هلال احمر خ گلستان خ بزرگیان کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نارمک چهار روز قبل

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نارمک میدان ۷۳ کوی سا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نارمک چهار روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نارمک میدان ۸۸ کوی قنبریان پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک چهار روز قبل

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نارمک نرسیده به تلفخانه کوی یگانه کوی مسجدکمیل بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نارمک چهار روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; نارمک خ مهرجنوبی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نارمک چهار روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نارمک میدان ۸۶ خ دانش یکم پلا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان نارمک چهار روز قبل

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; نارمک میدان ۱۶ پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲انباری

فروش آپارتمان نارمک پنج روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نارمک میدان ۷۳ بن بست س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۰مترانباری

فروش آپارتمان نارمک پنج روز قبل

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; نارمک نرسیده به چهارراه تلفنخانه خ نوروزی کوی مرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان نارمک پنج روز قبل

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نارمک خ حیدرخانی خ تاجیک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نارمک پنج روز قبل

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نارمک پدرثانی خ ملایری نبش آغمیون..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان نارمک پنج روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; نارمک میدان ۳۳ کوی اربابیان پلا..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

فروش آپارتمان نارمک پنج روز قبل

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نارمک میدان پانزدهم کوی زمانی نیا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نارمک پنج روز قبل

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نارمک میدان ۷۳ کوی نهم پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی-دارای ۴۰متر قدرالسهم

فروش آپارتمان نارمک پنج روز قبل

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; نارمک میدان تسلیحات خ قاسم نژاد کوی شفی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک شش روز قبل

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; نارمک میدان ۶۰ بن بست اول پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نارمک شش روز قبل

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نارمک بالاتر از میدان تسلیحات کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک شش روز قبل

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; نارمک حاجی صادقی بین مرجان و مدائن میدان ۲۹ کوی ۸..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی-۷پله به پائین

فروش آپارتمان نارمک شش روز قبل

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; نارمک هفت حوض میدان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نارمک شش روز قبل

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نارمک میدان ۴۴ بن بست شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲انباری

فروش آپارتمان نارمک شش روز قبل

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نارمک میدان ۸۹ کوی کل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

فروش آپارتمان نارمک شش روز قبل

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نارمک میدان ۹۰ کوی م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نارمک شش روز قبل

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نارمک میدان شانزدهم کوی ا..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک شش روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; نارمک چهارراه تلفنخانه خ ثانی خ ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان نارمک شش روز قبل

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نارمک میدان ۷۶ کوی هشت متر..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش معاوضه آپارتمان نارمک یک هفته قبل

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نارمک میدان ۳۲کوی ۸متری شما..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

معاوضه با واحد دارای پارکینگ و آسانسور

فروش آپارتمان نارمک یک هفته قبل

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; نارمک ۴۶متری شرقی خ فراهانی کوی یکم ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

جای پارک ۲ ماشین

فروش معاوضه آپارتمان نارمک یک هفته قبل

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نارمک ۴۶متری شرقی میدان ۹۲ پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک یک هفته قبل

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نارمک خ شیرمرد جنوبی بن بست ص..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک یک هفته قبل

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نارمک خ میرفخرائی خ رجب بلوکات کوی شهید ثانی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک یک هفته قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; نارمک میدان ۴۴ هشت متری او..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش معاوضه آپارتمان نارمک یک هفته قبل

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; نارمک ۴۶متری شرقی کوی مهر ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فقط معاوضه با ملک

فروش آپارتمان نارمک یک هفته قبل

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴۰ ساله ; نارمک خ آیت خ قانع عبادی استاد ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک یک هفته قبل

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نارمک میدان ۱۸ کوی بر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان نارمک یک هفته قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری غربی خ گ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نارمک یک هفته قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نارمک ضلع جنوبی میدان هفتم پلا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان نارمک یک هفته قبل

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; نارمک سرسبز خ بهرامی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک یک هفته قبل

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; نارمک خ ۴۶متری غربی خ قیاسی پور..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۵۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; نارمک تسلیحات ۱۵متری تسلیحات کوی صال..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نارمک خ چمن شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ توافقی

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; نارمک روبروی پارک فدک مجتمع تکش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; نارمک میدان هفدهم کوی لاریجانی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نارمک خ مرجان کوی صادق ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; نارمک خ برادران صادقی نبش جویبار پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; نارمک ۴۶متری شرقی خ حدادی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

---/۴۰م وام

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; نارمک خ کامیاب ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نارمک میدان ۶۶ کوی دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نارمک بین دردشت و باقری خ برادران ضعیف کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; نارمک میدان ۵۵ پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نارمک میدان ۱۱ کوی جو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نارمک خ آیت خ چمن ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نارمک میدان ۸۵ ضلع غربی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; نارمک میدان تسلیحات کوی ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; نارمک چهارراه تلفنخانه خ دین محمدی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نارمک خ ۴۶متری غربی بالاتر از شیرمرد پشت ایستگاه ات..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نارمک میدان ۷۲ کوی شادی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نارمک خ آیت بالاتر از چهارراه تلفنخانه خ رجب بلوک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; نارمک خ گلستان میدان ۹۳ کوی نظری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نارمک میدان ۵۶ کوی مان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نارمک خ مهر خ اخلاقی غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۷۸مترقدرالسهم

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; نارمک ۴۶متری شرقی خ فراه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; نارمک میدان ۲۱ کوی پیشو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; نارمک میدان ۴۵ کوی فهیمی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; نارمک خ زرکش کوی نور پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نارمک خ گلستان نرسیده به مترو فدک پ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; نارمک شهیدثانی خ طاهری بین سرنوشت وسرگذشت کوی باز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش معاوضه آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه بدلخواه نوساز ; نارمک میدان ۱۹ کوی نور..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

معاوضه با کلنگی

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نارمک خ سامان شمالی میدان ۷۶ کوچه۸..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

---/۱۸۰ م در رهن مستاجر

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نارمک ضلع جنوب غربی میدان ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نارمک خ گلدار انتهای گلدار پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . درب ضد سرقت

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; نارمک ۴۶متری غربی خ غیاثی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

واحدنمی دانست

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; نارمک میدان ۱۰۰ خ فرهنگ نبش ۳۴غرب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; نارمک هفت حوض میدان ۱۱ کوی اول غربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نارمک مدائن شمالی کوی حافظ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۵۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; نارمک میدان ۵۵ نرسیده به چهارراه سرسبز کوی ق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نارمک ۴۶متری غربی بین پدرثانی و میرفخرائی خ آغمیونی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; نارمک ۴۶متری غربی خ افشاری کوی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; نارمک میدان ۱۷ خ باقر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; نارمک مدائن شمالی کوی عبدالقادر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نارمک ۴۶متری غربی خ گل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۵۷مترقدرالسهم-۲۰مترانباری

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نارمک میدان ۷۱ کوی شر..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۸۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نارمک آیت خ جویبارغ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش معاوضه آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نارمک میدان ۶۰ کوی طلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

کلیدنخورده-معاوضه با کلنگی و آپارتمان دارای قدرالسهم- ۲پارکینگ

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; نارمک خ گلستان میدان تسلیحات خ فاطمی غربی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نارمک میدان ۴۳ کوی هشتم شرقی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; نارمک خ دردشت کوی بصائری پلاک..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; نارمک خ ۷۲شرقی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نارمک چهارراه تلفنخانه بن بست..

امکانات: کولر . گاز

فروش معاوضه آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نارمک میدان ۷۲ کوی قائم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

معاوضه با آپارتمان در منطقه نارمک

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نارمک خ آبادان جنوبی خ غیاثی پور پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; نارمک میدان ۸۵ کوی بهار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۶پله به پائین-دارای قدرالسهم

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نارمک میدان ۳۰ کوی ۷متری غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نارمک میدان ۵۱ کوی دوم غربی پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در مرحله تخریب-تحویل یکسال آینده-اطلاع دقیق نداشتند

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; نارمک میدان امامت خ جدیدی خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; نارمک میدان ۷۰ کوی اعتمادی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۲۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نارمک خ گلشن دوست کوی ار..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; نارمک ۴۶متری شرقی خ مهر کوی نک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; نارمک خ آیت خ قریشی خ باقرپور..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نارمک میدان ۸۶ کوی دانش پنجم ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; نارمک جویبارشرقی ورودی میدان ۲۷ پل..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

سوم سندی

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نارمک خ مدائن شمالی خ اخلاقی ..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; نارمک مسیل باختر کوی عبادی پ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نارمک میدان ۳۳ کوی اربابیان پلا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نارمک خ گلستان پشت داروخانه شهریار باغ سرهنگ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود:(----/۲۰م)

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; نارمک تسلیحات زینعلی تجریشی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; نارمک خ آیت کوی یگانه پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

---/۴۰م وام

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نارمک خ مهر کوی صبو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نارمک میدان ۱۰۰کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; نارمک خ شهید طاهری نبش کوی تاج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; نارمک میدان تسلیحات خ وا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نارمک میدان تسلیحات کوی حسینی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; نارمک میدان ۱۶ کوی فشمی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نارمک میدان ۲۳ کوی شا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; نارمک هفت حوض چهارراه تلفنخانه خ زمانی نیا کوی مصطفی ع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; نارمک میدان ۴۴ خ هشت متری او..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۷۰ متر ۱ خوابه نوساز ; نارمک چهارراه سرسبز خ ۳۰متری خ مظاهری جنب مسجد اح..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

درمرحله خاکبرداری-تحویل سال آینده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نارمک میدان تسلیحات خ زرکش کوی ..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نارمک میدان هلال احمر خ گلستان خ شهید امامی روبروی اس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; نارمک میدان ۴۴ کوی ۸متری او..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; نارمک ۴۶متری شرقی بالاتر از چهارراه تلفنخانه کوی مهرنژاد بن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

در مرحله نازک کاری-تحویل ۳ماه آینده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; نارمک خ مهرشمالی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸پله به پایین -انباری درسند قید نشده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; نارمک نرسیده به چهارراه تلفنخانه ک..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نارمک میدان ۸۲ بن بست دوم ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; نارمک ضلع شمال شرقی میدان ۵۴ کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲انباری

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نارمک نرسیده به سه راه گلستان کوی حسن سل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نارمک نرسیده به چهارراه تلفنخانه ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; نارمک ضلع شمالی میدان تسلیحات سیروس حسینی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نارمک میدان ۷۴ کوی حجازی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۲۹ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; نارمک میدان ۶۶ کوی تبری..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; آیت نرسیده به چهار راه تلفنخانه ک قر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; نارمک خ مدائن میدان ۲۱ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نارمک میدان تسلیحات کوی ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نارمک خ آیت نرسیده به تلفنخانه خ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدیدصبح تا۱۱ بعداز ظهر ۶به بعد.

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۷۵ متر ۲ خوابه نوساز ; نارمک چهارراه دردشت خ حیدرخانی کوی احدزاده..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; نارمک بین آیت و حیدرخانی کوی ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; نارمک بین مهر و مدائن میدان ۲۲ بن ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; نارمک میدان هفدهم کوی شهید مشهدی تق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; نارمک زرکش کوی غریبیان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۳ ساله ; نارمک میدان تسلیحات جنب مسجد پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نارمک میرفخرائی کوی شیلاتی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درمرحله نقاشی-تحویل ۲ ماه آینده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; نارمک میدان ۶..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵پله به پایین.

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نارمک خ چمن میدان ۲۷ پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; نارمک گلستان نرسیده به داروخانه ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; نارمک چمن بین خ سامان و خ..

امکانات: کولر . گاز

دارای ۸۰متر قدرالسهم

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نارمک بین آیت وپل خ طاهری ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

انباری درسندقیدنشده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نارمک خ نادی میدان ۹۵ کوی مهدی موعود بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۸متر پارکینگ اختصاصی که در سند قید شده-۲تا پارکینگ

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نارمک خ رضوان غربی پلا..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

طبقه دوم سندی

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نارمک میدان ۷۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; نارمک میدان ۹۳ کوی خد..

امکانات: شوفاژ . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نارمک خ گلستان میدان ۹۵ پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . فروش با مستاجر

--/۱۴م وام مسکن

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نارمک چهارراه تلفنخانه ۴۶متری شرقی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نارمک میدان هلال احمر میدان ۸۲ خ اول ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; نارمک میدان ۸۵ خ بهار پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; نارمک نبش تقاطع میدان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نارمک میدان ۴۴..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تحویل ۲۰روز آینده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نارمک میدان ۴۰ ک آزادبنان پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; نارمک میدان ۷۰ کوی شادال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; نارمک خ گلستان ۱۵متری تسلیحات کوی مهر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; نارمک خ رودباری بالاتر از بوج..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; نارمک میدان نوزدهم کوی آقائی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نارمک خ گلستان خ انصاری فر کو..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نارمک ۴۶متری غربی ضلع شمال شرقی میدان ۹۲..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ اختصاصی-شیرینی مشاور ---/۳م

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نارمک خ۴۶متری غربی خ دین محمدی پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; نارمک م ۲۲ کوی شه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان نارمک ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; نارمک ۴۶متری شرقی کوی فراهانی ب..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فروش با مستاجر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات