ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان مینی سیتی

فروش آپارتمان مینی سیتی دیروز

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; مینی سیتی شهرک نفت شهرک صدف بر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

فروش آپارتمان مینی سیتی دیروز

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; مینی سیتی ارتش شهرک قائم فاز دوم کوی شب بو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فروش با مستاجر

دارای ۱۱۰ متر قدرالسهم زمین -۲انباری

فروش آپارتمان مینی سیتی دیروز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; مینی سیتی بزرگراه ارتش شهرک لا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

فروش آپارتمان مینی سیتی دیروز

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مینی سیتی بزرگراه ارتش شهرک قائم فاز یک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان مینی سیتی دیروز

۱۵۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; مینی سیتی سوهانک نبش کوی درمانگاه کوی علی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان مینی سیتی دو روز قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مینی سیتی شهرک البرز کوهستا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۸۰متر قدرالسهم - دارای سند ۶ دانگ مجزا

فروش آپارتمان مینی سیتی دو روز قبل

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مینی سیتی نرسیده به م ارتش رستوران اقدسیه کوی ندا بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فن کوئل . پکیج

فول امکانات

فروش آپارتمان مینی سیتی دو روز قبل

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مینی سیتی ارتش شهید مژدی خ شهرداری جنب ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

یک واحد۱۳۵متری مشاع-۲لاین آسانسور

فروش آپارتمان مینی سیتی دو روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; مینی سیتی شهرک قائم فاز ۲ بالاتر از آ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

دارای سوئیت مشترک-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان مینی سیتی دو روز قبل

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۹ ساله ; مینی سیتی سوهانک خ شهید حسین سوهانی باغ سردار خ کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مینی سیتی دو روز قبل

۲۰۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; مینی سیتی سوهانک کوی بش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مینی سیتی دو روز قبل

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; مینی سیتی سوهانک خ سوهانی خ بیدستان روبروی بیدستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مینی سیتی دو روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; مینی سیتی بلوار اوشان خ پیروز شفیعی روبروی مسجد ام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مینی سیتی چهار روز قبل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; مینی سیتی بزرگراه ارتش بلواراوشان خ پیروزشفیعی خ یاران یارا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مینی سیتی چهار روز قبل

۲۰۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; مینی سیتی سوهانک کوی بش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مینی سیتی چهار روز قبل

۱۴۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; مینی سیتی بزرگراه ارتش بلوار اوشان خ یاران یار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مینی سیتی چهار روز قبل

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; مینی سیتی شهرک محلاتی خ نور نورچهار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

دارای تراس ۲۳متری

فروش آپارتمان مینی سیتی شش روز قبل

۱۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مینی سیتی بزرگراه ارتش بلوار ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله نازک کاری -تحویل۸ ماه آینده

فروش آپارتمان مینی سیتی شش روز قبل

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; مینی سیتی ارتش بلوار اوشان شهرک تعاونی مسکن خل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مینی سیتی یک هفته قبل

۱۴۵ متر ۲ خوابه نوساز ; مینی سیتی ارتش شهرک محلاتی خ شهدای گمنام..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مینی سیتی یک هفته قبل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; مینی سیتی شهرک لاله مجتمع ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مینی سیتی یک هفته قبل

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; مینی سیتی بلوار ارتش کوی یاس کوی اول غربی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . مسترروم

فروش آپارتمان مینی سیتی یک هفته قبل

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مینی سیتی بلوار ارتش خ ۲۲بهمن خ شهید سعیدی کوی باغ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

فروش آپارتمان مینی سیتی یک هفته قبل

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مینی سیتی بلواراوشان خ شهرداری شهر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تحویل ۶ماه آینده-درمرحله نازک کاری

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۱ ۱۰ ساله ; مینی سیتی بزرگراه ارتش بلوار اوشان برج مسک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فن کوئل

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه نوساز ; مینی سیتی بلوار اوشان شهرک گلها ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله گودبرداری تحویل یکسال و چهار ماه آینده

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۱ ۲ ساله ; مینی سیتی بلواراوشان خ صحرائی..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مینی سیتی بلوارارتش سوهانک خ سوهانی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; مینی سیتی بلوار ارتش مجتمع ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۰۵ متر ۲ خوابه نوساز ; مینی سیتی سوهانک میدان پرستو پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درمرحله گچ کاری-تحویل ۶ماه آینده

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; مینی سیتی بلواراوشان خ محک بن ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

دارای جواز-کدرهگیری

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; مینی سیتی ارتش فاز ۲شهرک قائم کوی گل ..

امکانات: شوفاژ . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; مینی سیتی شهرک محلاتی فاز ۳ امام علی کوی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مینی سیتی سوهانک بلوار ارتش روبروی کمیته امداد خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مینی سیتی شهرک قائم خ خدادادی کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; مینی سیتی سوهانک بلوارخندان کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; مینی سیتی بلوارشهرک لاله کوی پیرحیاتی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; مینی سیتی شهرک نفت کنگان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; مینی سیتی شهرک محلاتی فاز۳ خ نور نو..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

۳طبقه مشاعات-آسانسور بالابر-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; مینی سیتی کوی لاله خ پیر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۱۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; مینی سیتی بلوار ارتش کوی یاس کوی اول غربی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . مسترروم

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مینی سیتی سوهانک میدان پرستو بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

فروش آپارتمان مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; مینی سیتی بلوار نخل شهرک صدف بر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . لابی

پارکینگ در فضای باز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات