ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان ملک

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی خ ملک خ کشواد خ ادیبی کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۹ ساله ; ملک کوی لواسانی نبش خوشحا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹پله به پائین-نورگیر خوب

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شریعتی ملک کوی سمیع ز..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; سهروردی جنوبی خ ملک کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شریعتی خ ملک کوی لواسانی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; سهروردی جنوبی خ ملک کوی جلالی بن ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شریعتی ملک خ شبستری پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شریعتی ملک جنب تاکسیر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شریعتی خ ملک کوی جلالی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; شریعتی خ ملک خ باقری شبستری نبش کل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شریعتی خ ملک کلیم کاشانی نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; ملک کوی شکوری ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . اسپلیت

در۲بلوک

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شریعتی ملک یوسفیان کوی نسترن کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی خ ملک خ کشواد خ کلیم کاشانی کوی حق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; شریعتی خ ملک خ کشواد خ ک..

امکانات: شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

انباری داخل واحد-۵پله به پایین

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; شریعتی ملک جنب اقلی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شریعتی خ ملک کوی جلالی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی ملک کوی جلالی کوی خوشحا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; شریعتی خ ملک خ ادیبی کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه چهارم رویتی

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شریعتی ملک خ باقری شبستری ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی خ ملک بن بست گلزار پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شریعتی ملک بن بست ایران..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; شریعتی خ ملک کوی جلالی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی شنبه ۱۸ الی ۲۰

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شریعتی خ ملک خ ادیبی کوی امامی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شریعتی خ ملک خ باقری شبستری پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

---/۴۵م وام تعلق میگیرد

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی ملک کوی ایران یاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شریعتی خ ملک خ باقری شبستری خ منبع آب شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی خ ملک خ اقلیمی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی خ ملک کوی جلالی بن بست او..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی ملک خ زنده دلان بن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۱۲/۰۵

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ملک خ زنده دلان بن بست ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

۵ ساله ; شریعتی ملک کوی ایرانیاد پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی خ ملک خ یوسفیان کوی نسترن ک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شریعتی روبروی ملک کوی باقری شبستری پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

درب ریموت

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; پیچ شمیران خ ملک بین یوسفیان و ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شریعتی خ ملک کوی ایرانیاد پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ملک یوسفیان کوی ارغ..

امکانات: گاز . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; ملک خ جلالی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; ملک باغ صبا کوی زنده دلان پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر . درب ضد سرقت

- کلا۸واحد درب ریموت

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۹/۰۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی خ ملک کوی جلالی بن بست مجتهدی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹مترانباری

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شریعتی خ ملک شکوری پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۲مترانباری

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; شریعتی باغ صبا خ ملک خ زنده..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شریعتی خ ملک خ یوسفیان کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سهروردی جنوبی خ ملک خ یوسفیان کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شریعتی روبروی ملک خ باقری شبستری بن..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

تمایل مالک به رهن درب ریموت

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شریعتی خ ملک کوی لواسانی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اطلاعات دقیق نداشتند

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; ملک ک لواسانی نبش خوشحال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سهروردی جنوبی خ ملک کوی یوسفیان کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۷/۱۹

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; سهروردی خ ملک روبروی تاکسی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۷/۰۸

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شریعتی ملک خ جلالی بن بست مجتهد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

مورد تک واحدی

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; ملک ک لواسانی نبش خوشحال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۷/۰۱

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شریعتی خ ملک کوی جلالی بن بست جابری ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

یکواحد دوبلکس میباشد

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; شریعتی ملک باقری شبستری نبش بن بست افشار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شریعتی خ ملک خ ادیبی کوی امامی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شریعتی ملک ادیبی بن بست کشوری پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شریعتی بالاترازملک کشواد خ ادیب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر

تخفیف درب ریموت

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شریعتی روبروی ملک خ باقری شبستری ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از ملک ک مینا ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شریعتی روبروی ملک کوی باقری ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

درب ریموت

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

۹۰ متر ۲ خوابه نوساز ; شریعتی ملک خ خداپرست کوی کامبیز بن بست لاهوت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

تحویل۸ماه آینده درب ریموت

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شریعتی خ ملک خ یوسفیان کوی زنبق بن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۴/۱۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; شریعتی سه راه ملک نبش کوی شکوری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شریعتی خ ملک خ زنده دلان کوی امام..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۳/۲۷

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; شریعتی خ ملک کوی جلالی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

سوم رویتی

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی خ ملک خ جلالی بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۹ ساله ; شریعتی خ ملک خ جلالی کوی خوشحال غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶پله به پائین

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

۶۶ متر ۱ خوابه ۴ ساله ; شریعتی خ ملک خ لواسانی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; ملک ک لواسانی نبش خوشحال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ملک خ زنده دلان بن بست ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی خ ملک کوی جل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ملک کوی ایرانیا..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

بازدید باهماهنگی - پارکینگ مشترک

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; ملک ک چشواد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; ملک ک لواسانی نبش خوشحال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

۱۰۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شریعتی ملک ایرانیاد پلاک ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . دوربین مداربسته

۲پارکینگ

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; شریعتی خ ملک خ ادیبی خ ثریا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی ملک کوی جلالی کوی خوشح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; شریعتی خ ملک کوی لواسانی نبش خوش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۹/۰۹

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; ملک ک جلالی..

امکانات: گاز . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شریعتی ملک کوی ایران ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ملک خ یوسفیان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; شریعتی روبروی ملک باقری شبستر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی خ ملک کوی مستعدی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲بالکن

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; شریعتی ملک زنده دلان امامی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۷/۲۶

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی روبروی خ ملک ابتدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۴۵م وام+۴۵م رهن+۸۵م نقد

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مطهری ترکمنستان ملک بن بست شهیدزاده ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

تراس -پارکینگ مشاع

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی خ ملک خ وزوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شریعتی خ ملک کوی ایرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شریعتی خ ملک خ ادیبی کوی ثریا پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی ملک زنده دلان بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; ملک ک ایران یا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۵/۱۰

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شریعتی ملک خ کشوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۴/۱۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شریعتی روبروی ملک کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

، ،درب ریموت ،

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

۶۲ متر ۲ خوابه ۳ ساله ; شریعتی روبروی ملک بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

، ،درب ریموت ،

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; شریعتی خ ملک خ جلالی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۲۵ ساله ; ملک بر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

-بازسازی شده-مالک- سرویس مستخدم-واحد شرقی

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; ملک باغ صبا خ کاج روبروی درب سوم ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده- قابل - مهندسی ساز

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شریعتی ملک کوی جلالی بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۳/۰۷

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیر همکف ۲۰ ساله ; شریعتی روبروی ملک باقری شبستری منبع آب ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; شریعتی خ ملک خ یوسفیان پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شریعتی خ ملک کوی شکوری پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ملک خ اقلیمی بن بست گل پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۲/۳۰

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; شریعتی ملک شکوری پلاک ه..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; شریعتی ملک خ باقری شبستری نبش بن بست ان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۲/۲۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی خ ملک کوی ایران یاد بن ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شریعتی خ ملک خ وزوا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

آشپزخانه نیمه اپن

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی خ ملک خ زنده د..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

۱۳۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شریعتی خ ملک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; ملک ک فرهومن..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ ملک کوی جلالی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی ملک خ زنده دلان بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سهروردی خ ملک خ زنده د..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شریعتی نرسیده به ملک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۰۹/۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه ۱۶ ساله ; ملک خ مقدم خ ادیبی ک امامی پلا..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۰۹/۱۳

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; ملک ک جلالی ک عباسی پ..

امکانات: کولر . گاز

۳۳متر انبار+ قدرالسهم

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۰۷/۲۹

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ملک ک جلالی بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

۱۰۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۶ ساله ; ملک ک جلالی ک عباسی پ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۰۷/۲۷

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; شریعتی ملک پ۱..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۰۷/۱۵

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شریعتی ملک یوسفیان کوی زنیق ب..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; ملک ک میرمجتهدی جنب اتحا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۰۶/۰۹

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شریعتی بالاتراز ملک خ کشوا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۰۶/۰۹

۱۱۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; شریعتی ملک خ کشواد خ کلیم کاشانی..

امکانات: کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; ملک ک جلالی بن بست خوشحا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۰۵/۲۲

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; ملک زنده دلان ک ام..

امکانات: گاز . پکیج

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۰۵/۰۲

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; ملک خ باقری خ شبستری پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; شریعتی سه راه ملک خ کشواد خ ادیب..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان ملک ۱۳۹۳/۰۳/۲۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; ملک روبروی ترکمنستان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات