ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان مجیدیه

فروش آپارتمان مجیدیه دو روز قبل

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مجیدیه جنوبی مسیل باختر خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه دو روز قبل

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی صالحی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه دو روز قبل

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; مجیدیه شمالی خ لاهیجانی خ کمالی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه دو روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی امامیان کوی کریم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مجیدیه چهار روز قبل

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی خ صالحی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه چهار روز قبل

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی الیا..

امکانات: گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی از ساعت ۱۸ الی ۱۹

فروش آپارتمان مجیدیه چهار روز قبل

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مجیدیه شمالی میدان ملت خ امیرکیانوش کوی عدال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه پنج روز قبل

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; مجیدیه شمالی خ ابوالحسنی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

مالک تمایل به رهن دارد:(---/۲۰۰م رهن)

فروش آپارتمان مجیدیه پنج روز قبل

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; مجیدیه جنوبی ۱۶ متری اول کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مجیدیه شش روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; مجیدیه شمالی خ شهیدکرد خ خا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۱۱۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; مجیدیه جنوبی خ قدس جنب مترو صیاد کوی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۳ ساله ; مجیدیه شمالی خ خانعلی کوی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری دوم خ موسوی کوی نصرآباد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مجیدیه جنوبی ۱۶ متری اول خ سی سی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مجیدیه جنوبی کرمان جنوبی خ شهید..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیجفروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی شیردل فر ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶ متری اول شمالی کوی رخشا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی کوی شاهمرادی پ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; مجیدیه شمالی خ قدیری کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; مجیدیه شمالی میدان ملت خ کیانوش خ امیرنیا مجتمع ۱..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی عرب پلاک ..

امکانات: کولر

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی بالاتر از آتش نشانی نبش کوی قربان..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; مجیدیه شمالی خ کرد بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول جنوبی کوی شه..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۷۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; مجیدیه جنوبی روبروی ۱۶متری دوم خ ابراهیم نژاد خ ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; مجیدیه شمالی خ منصوری نبش کوی طالبی مجت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول بن بست پانزده..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲بالکن-در مرحله نازک کاری-تحویل ۵ ماه آینده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی خ موسائی بن بست یاس سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی کوی نوری (ز..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; مجیدیه جنوبی نرسیده به مترو صیاد کوی غنچه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۱۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی مرادی کوی سوری ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مجیدیه جنوبی خ شادآلوئی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; مجیدیه جنوبی سه راه ارامنه کوی حسن بیگ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مجیدیه جنوبی اثنی عشری کوی جمشی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری دوم جنوبی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; مجیدیه جنوبی مسیل باختر پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; مجیدیه جنوبی خ سی سی کوی قلی بیگیان روبروی قا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

بازدید با همانگی

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی خ مولوی بن بست اسحاقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در کل ۱۶ واحد-طبقه سوم رویتی

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی روبروی پارک گلریز بن بست ع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۸۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; مجیدیه شمالی خ برادران محمودی لاهیجان یسابق جنب ق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی امامی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی میدان شهیدبهشتی خ ریحانی نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; مجیدیه جنوبی بالاتر از مسیل باختر کوی ف..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸پله به پائین

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; مجیدیه ۱۶ متری اول کوی فراهانی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مجیدیه جنوبی کوی فروزنده اصل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه ۱ ساله ; مجیدیه شمالی لاهیجان..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; مجیدیه شمالی میدان ملت خ نعیم غربی پلاک ۱۰۶ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . دوربین مداربسته . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; مجیدیه جنوبی کوی رویان نرسیده به کلی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ مشاع

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; مجیدیه شمالی بالاترازلاهیجانی کوی فرم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; مجیدیه شمالی بالاتر از میدان ملت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۸مترقدرالسهم

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم خ لاهیجانی بین کما..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مجیدیه شمالی سه راه ارامنه کوی حسن بیگی..

امکانات: کولر . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; مجیدیه شمالی خ خسروآب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶پله به پائین-۲انباری

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; مجیدیه جنوبی بالاتر از رودخانه کوی فرهاد ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۵۲ متر ۱ خوابه قدیمی ; مجیدیه شمالی ۱۶ متری دوم خ منصوری کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; مجیدیه جنوبی بالاتر از پل مسیل باختر کوی غنچه بن ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی مر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی خ گلستان دوم غربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; مجیدیه شمالی خ صالحی کوی حسینیان کوی لاله..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; مجیدیه شمالی کرمان شمالی خ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی محمدرضا سی سی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; مجیدیه جنوبی میدان امام رضا خ ایزدی جنوب..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش معاوضه آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۰۶ متر ۲ خوابه نوساز ; مجیدیه شمالی بالاتراز سه راه پرتوئی خ شفیعی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

معاوضه

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی صالحی بن بست افشی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

---/۱۲م وام

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی کاظ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی میرشر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش معاوضه آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; مجیدیه شمالی خ نادر زندی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مورد تکواحدی معاوضه با آپارتمان ۸۰ متری تک واحدی در همین منطقه

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; مجیدیه جنوبی خ خزر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش معاوضه آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی میدان ملت سه راه پیاله کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی خ شهیدکرد کوی صفائی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۲ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی صالحی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵پله به پایین-انباری داخل سند قید نشده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; مجیدیه جنوبی مسیل باختر خ نوروزی فر..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; مجیدیه شمالی خ صالحی کوی سیاوش کوی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۸ ساله ; مجیدیه شمالی نبش خ موسائی پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری دوم کوی یا..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

تحویل ۲ ماه آینده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; مجیدیه جنوبی نبش کوی میرشریفی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; مجیدیه شمالی خ حسینی کوی موذنی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; مجیدیه شمالی کوی علی علی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مجیدیه جنوبی خ رویان کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول جنوبی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول خ سیاوش فراهانی خ عربشاهی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی کوی چاووش پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۸۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; مجیدیه شمالی خ کمالی نبش موسائی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مجیدیه شمالی خ برادران محمودی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شمالی گلستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; مجیدیه شمالی بالاتر از میدان ملت کوی حسین پور نبش کوی ثنا ق..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۹۶ متر ۲ خوابه ۳ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شمالی خ مظفری بالاتر از ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . برق اضطراری

در۲ورودی

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی صالحی نبش بن بست افشین ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی شادالوئی کوی دهقان کوی اول شر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

واحد ۱۳سال تخلیه بوده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مجیدیه جنوبی خ مقیس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; مجیدیه جنوبی خ رویان خ خیرآبادی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; مجیدیه جنوبی سه راه ارامنه کوی خطائ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲انباری

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; مجیدیه جنوبی نرسیده به سه راه ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; مجیدیه شمالی میدان ملت سه راه پیاله کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . داکت اسپلیت . چیلر . روف گاردن

تحویل ۲ماه آینده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; مجیدیه جنوبی کوی عر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری دوم جمشید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

کنتورهای مجزاء

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مجیدیه جنوبی خ لشگر خ شجاعی کوی اسدی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

--/۳۰م پارکینگ

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; مجیدیه جنوبی خ شادالوئی پلاک..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; مجیدیه شمالی سه راه پیاله بن بست شهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول کوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مجیدیه شمالی خ کمال..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی خضری پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مسترروم

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی فضلعلی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; مجیدیه جنوبی خ کرمان خ صافی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; مجیدیه جنوبی خ رفیعا کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; مجیدیه شمالی خ شهید منصوری بالاترازتره با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دوواحد دارای یک سند

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; مجیدیه جنوبی خ صالحی بن بست سیاو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; مجیدیه شمالی کوی نو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده . اطفاء حریق . دوربین مداربسته

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; مجیدیه ۱۶شمالی متری دوم شمالی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; مجیدیه جنوبی کرمان جنوبی زرین ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; مجیدیه جنوبی خ صافی کوی..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

پارکینگ مزاحم-بازدید ازساعت ۱۸

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; مجیدیه جنوبی خ امامیان خ کریمی خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; مجیدیه جنوبی روبروی بانک پاسا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی صالحی بن بست افشی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مجیدیه جنوبی۱۶متری دو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; مجیدیه جنوبی کوچه شهید ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; مجیدیه جنوبی بن بست ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; مجیدیه جنوبی خ گن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳واحد فوق بصورت یکجا بفروش میرسد

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مجیدیه جنوبی کوی فضلعلی بیک پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی میرشریفی ساختم..

امکانات: گاز . آسانسور . گرمایشی از کف

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; مجیدیه شمالی خ لاهیجانی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; مجیدیه شمالی کوی صالحی پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول کوی سی سی پ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی خ فراها..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش معاوضه آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مجیدیه جنوبی خ کرمان جنوبی کوی صافی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . فروش با مستاجر

معاوضه با آپارتمان کوچکتر

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی ک کاظم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول کوی د..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول خ سی سی پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۸پله به پائین

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری دوم کوی عاد..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی الیاسی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; مجیدیه جنوبی بین خ همائی و اثنی عشری کوی ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

دارای--/۲۵م وام( قسمتی از آن پرداخت شده است)

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; مجیدیه جنوبی کوی میرش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۴متری لشگر خ شهید..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; مجیدیه جنوبی خ ۱۶متری اول خ سیاوش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; مجیدیه شمالی بلوار بیژن خ گلستان ده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; مجیدیه جنوبی خ فردوسی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶ متری دوم خ شهیدخان علی..

امکانات: کولر . گاز

پارکینگ مشاع

فروش معاوضه آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; مجیدیه جنوبی سه راه ارامنه کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

مورد تکواحدی - فقط معاوضه در همین محدوده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; مجیدیه جنوبی میدان امام رضا پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی نج..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; مجیدیه شمالی استادحسن بنا نبش خس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در ۲ بلوک

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; مجیدیه جنوبی خ اثنی عشری (۱۶متری دوم) کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی خ منصور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مجیدیه شمالی بالاتر از میدان ملت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; مجیدیه شمالی کرمان شمالی خ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مجیدیه جنوبی خ صالحی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; مجیدیه جنوبی خ کرمان خ شهید صافی کوی دیان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شمالی خ لاهیجانی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

درکل ۱۴ واحد

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; مجیدیه جنوبی۱۶متری اول بن بست دوم غر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; مجیدیه شمالی خ علی علی ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مجیدیه جنوبی کوچه رحیمی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

جهت بازدید و هماهنگی با خانم برهود۰۹۱۹۷۲۴۸۴۴۷

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مجیدیه بین رسالت و گلبرگ کوی رحیمی ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; مجیدیه شمالی خ برادران مح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; مجیدیه جنوبی مسیل باختر خ نوروزی ف..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

مالک تمایل به رهن دارد

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مجیدیه جنوبی کوی آزا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; مجیدیه جنوبی کرمان جنوبی کوی کری..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۶ ساله ; مجیدیه جنوبی مسیل باختر خ قاری کوی مهربان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; مجیدیه شمالی بلوار بیژن گلستان دهم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم کوی رحمتی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شمالی کوی طالبی ساخ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; مجیدیه جنوبی خ کرمان خ صافی کوی دیانت بن بست ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; مجیدیه جنوبی بالاترازپل مجیدیه کوی غنچه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش معاوضه آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۳ ساله ; مجیدیه جنوبی سه راه ارامنه خ میرعل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

معاوضه با آپارتمان کوچکتر با پارکینگ و آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; مجیدیه شمالی خ حسین..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . چیلر

انباری کاذب

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; مجیدیه جنوبی مقیسه کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی غن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; مجیدیه جنوبی مسیل باختر خ شاهرخی خ ع..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۶ ساله ; مجیدیه جنوبی خ صالحی خ طالبان بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی میرشر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری دوم جنوبی بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مجیدیه جنوبی کوی ناصر صالحی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

انباری مشاء

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; مجیدیه شمالی نرسیده به لاهیجانی کوی طهماس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی صال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی خ حاجی پور خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی مقیسه پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴پله به پائین

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; مجیدیه شمالی خ گلستان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; مجیدیه شمالی نرسیده به پرتوی کوی طهماسب کوی کریم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مجیدیه جنوبی خ داریوش سعدی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۸۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; مجیدیه شمالی کوی خاکبازان کوی مرادی کوی سوری بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; مجیدیه جنوبی کوی امام..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مجیدیه شمالی ۲۰متری لاهیجانی کوی گنجی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; مجیدیه جنوبی خ حاجی پور کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری اول شمالی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷پله به پایین

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۵۲ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۲ ساله ; مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم شمالی خ گلستان..

امکانات: کولر . گاز

۱۴پله به پائین-۳۲متر قدرالسهم

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; مجیدیه شمالی خ برادران محمودی ( پروژه ایران ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; مجیدیه جنوبی خ اثنی عشری کوی رویان کوی دیانت بن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان مجیدیه ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; مجیدیه جنوبی کرمان جنوبی ک عباس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات