ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان قنات کوثر

فروش آپارتمان قنات کوثر سه روز قبل

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ توحید کوی نو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بین قزاقی و باقری ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ دوم غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر خ ششم..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر نبش نهم شرق..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; تهرانپلرس قنات کوثر خ دوم غربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; قنات کوثر بلوارمطهری چهارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بین اردیبهشت و..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ششم غربی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ هفتم شرقی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر کوی هفتم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی دوازدهم پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; قنات کوثر بلوارمطهری کوی دوازده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی دوازده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; قنات کوثر بلوار مطهری ک نه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

ط ۳

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بین اردیبهشت و باقری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی هفتم غربی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; قنات کوثر خ دهم مرک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ-۶مترانباری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر مطهری جنوبی کوی دوم غ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر نبش نهم بلوار مطهری..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; قنات کوثر بلوار مطهری کوی چهارم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; قنات کوثر شکوفه کوی ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ هشتم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ششم غربی پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; قنات کوثر نهم غرب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

هرواحد۲پارکینگ.

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ هفتم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

باکمیسیون کامل

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر کوی او..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ یکم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار استقلال ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر خ اول مرکزی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۰متری مسجد خ ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ سوم غربی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ- بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری خ یکم غرب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر کوی هفتم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله نازک کاری -تحویل ۵ماه آینده

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری خ چهارم ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۱۶۹ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ سندی

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; قنات کوثر کوی دهم مرکزی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باربیکیو

مالک تمایل به رهن ملک خود را دارد:---/۲۵۰م

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۳۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; قنات کوثر ۲۰ متری مسجد کوی شش..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش معاوضه آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۹۰ متر ۲ خوابه نوساز ; قنات کوثر ۱۱ مرکز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فقط زوج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری خ دوازدهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر سوم غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ سوم غربی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

هرواحد ۲پارکینگ سندی

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ-۶مترانباری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر خ ششم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری خ هشتم مر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰متری خ قنات کوثر خ ش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; قنات کوثر خ مطهری خ دوازدهم شرقی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار شهید مطهری کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس بلوار قنات کوثر خ پنجم مرکزی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ دهم مرکزی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ مسجد کوی چها..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری یازدهم م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اطفاء حریق . دوربین مداربسته

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; قنات کوثر خ ۸مرکزی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ۲۰متری مسجد کوی نهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۰متری مسجد کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلواراستقلال بین سراج وشکو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; قنات کوثر بلوار مطهری کوی چهارم غربی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر خ دوازده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر شهرک..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده

پارکینگ مسقف

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۰متری مسجد کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ کوثر کوی پنجم شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس بزرگراه باقری خ قنات کوثر کوی..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ چهارم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; قنات کوثر خ ۸مرکز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ ۲انباری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ چهارم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی هشتم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۰متری مسجد نبش هفتم مرک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ دوازدهم..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۴۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه ۱۰ ۲۰ ساله ; قنات کوثر شهرک ام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . ماهواره مرکزی . اعلام حریق . اطفاء حریق . آب اضطراری . برق اضطراری . دوربین مداربسته

۲پارکینگ

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی چهارم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر روبروی شهرک امید خ ۲۰متری مسجد نبش سو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر یکم مرکزی پایین تر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۷۰ متر ۲ خوابه نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر نبش نهم بلوار مطهری..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ نهم ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۹۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی هفتم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ یازدهم..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ششم مرکزی..

امکانات: کولر . گاز

--/۱۸م وام-پارکینگ مشاع میباشد

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ پنجم مرکزی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر کوی هشتم پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر چهارم غربی علی نق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; قنات کوثر ۳۵متری استقلال خ کوهستان شهرک کوهست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قنات کوثر نبش دوم غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویریفروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی هفتم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ نهم مرکزی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر کوی دوازد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ هشتم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; قنات کوثر بلوار مطهری کوی چها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارشکوفه ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; قنات کوثر بلوار مطهری خ ششم شرقی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; قنات کوثر هشتم مرکز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; قنات کوثر فلکه چهارم خ توحید شهرک پارس خ نگا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ توحید کوی نوز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; قنات کوثر بلوار اردیبهشت خ رحمتی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

واحد ۶۴متر در سند می باشد

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; قنات کوثر ک دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپاربس قنات کوثر بلوارمطهری کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۴/۰۸

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری خ ششم مرکزی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۳۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; قنات کوثر ششم مرکز..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; قنات کوثر نبش چهارم م..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش معاوضه آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس خ قنات کوثر کوی سوم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . جاروبرقی مرکزی

۲پارکینگ-معاوضه با کلنگی نیز انجام میشود

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; قنات کوثر کوی د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ استقلال خ صاحب الزمان شمالی نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوی چهارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ مشترک

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس خ قنات کوثر ۲۰متری مسجد نب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; قنات کوثر خ هفتم مر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوی دهم شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دارای ---/۱۴م وام مسکن

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ سیزدهم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; قنات کوثر کوی دوازدهم پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر کوی یکم غربی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲ پارکینگ

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر ۲۰متری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ نهم ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۱۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۰متری مسجد کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ مطهری خ ۷مرکزی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ دهم ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

۷۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; قنات کوثر نبش خ مسجدخ دوم مرکزی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ششم شرقی ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; قنات کوثر بلوار مطهری خ سوم مرکزی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار شهید مطهری کوی هفتم مرکزی جنب بانک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; قنات کوثر خ مطهری کوی سیزدهم شرقی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر کوی دهم مرکزی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در مرحله اسکلت-تحویل ۱۲ ماه آینده

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ دوم مرکز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵مترانباری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر خ چهارم مرکزی ۲۰..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری خ هفتم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر کوی دو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

قابلیت ۳ خواب دارد

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۲/۲۶

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; قنات کوثر توحید نهم شرقی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوی دوم م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۲/۲۲

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; قنات کوثر چهارم غربی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی دو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

۸۱ متر ۲ خوابه نوساز ; قنات کوثر بلوار مطهری کوی او..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . ماهواره مرکزی . دوربین مداربسته

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

نوساز ; قنات کوثر خ سوم غربی پلاک ..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . مسترروم

هرواحد۲پارکینگ

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

۱۰ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر خ توحید شهرک پا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; قنات کوثر کوی سوم غربی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ چهارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

۱۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۰متری مسجد خ دوم غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ هشتم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

۴۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه ۱۰ ۲۰ ساله ; قنات کوثر شهرک امی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی

نگهبان

فروش معاوضه آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; قنات کوثر ۲۰ متری مسجد ۷..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

حیاط خلوت

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; قنات کوثر خ دوم غربی پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر یکم م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

قدیمی ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری خ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری خ یازدهم شرقی قواره..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۰متری مسجد کوی هفتم غربی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ هفتم غرب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

۱۳۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر کوی اول غربی پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

نوساز ; تهرانپارس خ قنات کوثر کوی سوم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . جاروبرقی مرکزی

هرواحد ۲پارکینگ

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

نوساز ; قنات کوثر ۲۲۲غربی بین باقری و ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر هشتم م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . اسپلیت

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; قنات کوثر کوی نهم غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ ششم غربی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ هفتم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

۴۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه ۱۰ ۲۰ ساله ; قنات کوثر شهرک ام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی

۲تا پارکینگ

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر چهارم ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۰/۱۶

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ نهم غربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری خ چهارم شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; قنات کوثر بلوار مطهری خ یازده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; قنات کوثر کوی ششم غ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; قنات کوثر خ توحید کوی سیزده..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

شرینی مشاور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ هشتم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; قنات کوثر خ پنجم غر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش معاوضه آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر خ یکم غربی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی-مبلغ ---/۷۲م در رهن مستاجر-معاوضه باتهرانسر شهرک راه آهن کوهک

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ مطهری خ س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ چهار..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوی هفتم م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه سوم سندی

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ هشتم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۹/۱۶

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر چهارم مرکزی نبش خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی سو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

فروش معاوضه آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ توحید کوی هف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

معاوضه با خانه مستقل

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; قنات کوثر سیزدهم شر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر هفتم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۹/۰۹

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۴ قدیمی ; تهرانپارس قنات کوثر شهرک..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل . باز سازی شده

پارکینگ مسقف-۱۲مترانباری

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۹/۰۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; قنات کوثر ۲۰متری مسجد پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

--/۷۰م وام

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ یازدهم..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی پنجم غربی..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری خ ه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ چهارم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان قنات کوثر ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

۱۶۷ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; قنات کوثر خ هفتم مرک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات