ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان فرجام شرقی

فروش آپارتمان فرجام شرقی امروز

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; فرجام شرقی بلوار اردیبهشت خ گلستان پنجم ش..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان فرجام شرقی دو روز قبل

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; فرجام شرقی چهارراه ولیعصر خ برادر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان فرجام شرقی چهار روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نارمک خ فرجام شرقی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان فرجام شرقی پنج روز قبل

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; فرجام شرقی خ حیدرخانی خ ملک لو ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان فرجام شرقی یک هفته قبل

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; فرجام شرقی خ حیدرخانی کوی سع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; فرجام شرقی نرسیده به چهارراه خاور خ شهد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; فرجام شرقی کوی صالحی پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی . اعلام حریق . اطفاء حریق

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه نوساز ; فرجام شرقی بین چهارراه آیت و حیدرخانی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; فرجام شرقی خ دانشگاه خ حیدرخانی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; فرجام شرقی صالحی شر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

پرداخت در۲مرحله

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; فرجام شرقی بلوار اردیبهشت خ خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; فرجام شرقی چهارراه خاور خ صالحی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; فرجام شرقی خ ۴۱ مجتمع م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; فرجام شرقی کوی صالح..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; فرجام شرقی خ اردیبهشت خ گلستان هفتم شرقی..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . اعلام حریق . اطفاء حریق . ایرکاندیشن

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; فرجام شرقی چهارراه خاور کوی ص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۶ ساله ; فرجام شرقی پشت مترو باقری خ ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۸ متر قدر السهم- سندی طبقه دوم

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; فرجام شرقی خ ۴۳..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; فرجام شرقی احدزاده کوی ص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; فرجام شرقی خ عبادی جنوبی کوی رحمت..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۱۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۹ ساله ; فرجام شرقی کوی تاجیک نژاد پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; فرجام شرقی خ گلشنی خ یزدان دوست(۱..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; فرجام شرقی نرسیده به میدان ۱۰۰ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; فرجام شرقی خ حیدر خانی ک ن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; نارمک خ فرجام شرقی خ حیدرخانی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی- ۸پله به پایین

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; فرجام شرقی بلوار اردیبهشت خ ۱۸۰/۱ بین باقری و ایزد ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; فرجام بلواراردیبهشت کوی شهید خدابنده ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; فرجام شرقی چهارراه ولیعصر کوچه تاج..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶پله به پائین

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; فرجام شرقی خ برادران باقری ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله نازک کاری تحویل ۶ماه آینده- ۲واحد۱۰۰متری با هم-حق اسکان۱۰۰میلیون

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; فرجام شرقی کوی شهید برادران..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; فرجام شرقی ۴راه ولیعصر خ برادران باقری کوی عبدال..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; فرجام سرلج ک صالح..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; فرجام شرقی چهارراه خاور پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; فرجام شرقی حیدرخانی خ لطفی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; فرجام شرقی خ ۴۱متری فرجام مجتمع فرجام بلو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; فرجام شرقی کوی ساجد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; فرجام شرقی چهارراه خاور ک شهید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; فرجام شرقی نرسیده به چهارراه خاور جنب خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; فرجام شرقی تقاطع باقری ک داروخانه ک ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

دارای ۲ پارکینگ

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; فرجام شرقی خ حیدرخانی شمالی روبروی درب اصلی دانشگ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; فرجام شرقی بالاتراز چهارراه ولیعصر روبروی بانک اقتصاد نوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; فرجام شرقی خ اردیبهشت خ خدابنده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان فرجام شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; فرجام شرقی چهارراه خاور خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات