ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان عباس آباد

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; میرزای شیرازی روبروی پمپ بنزین نب..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; عباس آباد ک علی اکب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; عباس آباد کاووسی فر کوی نکیسا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۱۶۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; عباس آباد اندیشه ک شک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۸۷ متر قدالسهم دارد

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

۱۷۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; عباس آباد خ پاکستان خ شهید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; عباس آباد خ پاکستان کوی ۴ ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . پکیج . باز سازی شده

۲انباری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; عباس آباد اندیشه انتهای خ اندیشه ک ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; عباس آباد میدان تختی خ سورنا خ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; عباس آباد اندیشه خ شک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهشتی بعدازچهارراه اندیشه جنب نمایشگاه ام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

۱۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; عباس آباد خ اندیشه ۲ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۳ متر تراس دارد

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; عباس آباد خ سورنا نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

دارای مستاجر ( ۶۰ میلیون پیش + ۵۵۰ هزار ماهیانه ) مبلغ ( ---/۱۲۰م میلیون وام

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۹/۱۱

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; عباس آباد خ اندیشه اندیشه..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

ت.ت/درب ریموت

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; عباس آباد م تختی خ سورنا ک آر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

طبقه سوم متری ۶/۶۰۰م وطبقه چهارم متری ۷/۵۰۰م و طبقه اول متری ۷م- - واحد۷۶متری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

۱۷۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; عباس آباد پاکستان ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; عباس آباد خ مهناز خ هویز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; عباس آباد بالاتر از به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; عباس آباد مفتح شمالی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

بازسازی

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; عباس آباد م تختی خ سورنا ک آر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

طبقه سوم متری ۶/۶۰۰م وطبقه چهارم متری ۷/۵۰۰م و طبقه اول متری ۷م- - واحد۷۶متری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; عباس آباد خ بهشتی خ شهید خلیل حسینی یل(س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مقطوع

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; عباس آباد مهناز ک مهمان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

انتن مرکز ی

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۷/۰۸

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; عباس آباد اندیشه نهم پلاک ..

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; عباس آباد م تختی خ سورنا ک آر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

طبقه سوم متری ۶/۶۰۰م وطبقه چهارم متری ۷/۵۰۰م و طبقه اول متری ۷م- - واحد۷۶متری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; عباس آباد خ بهشتی خ شهید خلیل حسینی یل(س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مقطوع

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; عباس آباد خ مهناز خ هویز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; عباس آباد اندیشه اصلی خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر

درب ریموت

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; بهشتی اندیش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

بازسازی درب ریموت

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; عباس آباد اندیشه ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; عباس آباد خ پاکستان ک ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ط۳ موجود

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; عباس آباد بالاتر از به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; عباس آباد م تختی خ سورنا ک آر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . تهویه مطبوع

-

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بهشتی سورنا کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

درب ریموت

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۸ ساله ; عباس آباد اندیشه اندیشه۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; عباس آباد اندیشه اصلی اندیشه ۳شر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; عباس آباد خ بهشتی خ شهید خلیل حسینی یل(س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهشتی خ اندیشه خ اندیشه ۶ شرقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; عباس آباد بالاتر از بهشتی ک کوروش پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; عباس آباد م تختی خ سورنا ک آر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

طبقه سوم متری ۶/۶۰۰م وطبقه چهارم متری ۷/۵۰۰م و طبقه اول متری ۷م- - واحد۷۶متری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۷ ساله ; عباس آباد اندیشه اصلی اندیشه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; عباس آباد مهناز ک مهمان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

انتن مرکز ی

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; عباس آباد اندیشه ۶ شر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; عباس آباد بالاتر از به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۳/۰۱

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; سورنا ک فرها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ت.ت/

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; عباس آباد خ اندیشه اندیشه..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

درب ریموت

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; عباس آباد خ بهشتی خ اندیشه اندیش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

۱۲۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; عباس آباد خ مهناز کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

-بازسازی-اسپیلت-مالک-

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; عباس آباد بهشتی مهناز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

۹۹ متر ۲ خوابه نوساز ; عباس آباد خ سورنا کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

درب ریموت

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; عباس آباد بالاتر از به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۱/۲۶

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; عباس آباد خ مهناز ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; عباس آباد انتهای خ بهشتی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

/-بازسازی شده

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۱۲/۲۲

۱۲۳ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; عباس آباد قائم مقام کوی م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

بازسازی-دارای یک سند فروش باهم-قیمت زیرهمکف متری۳/۵۰۰م-۲پارکینگ-۲تراس ،درب ریموت

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

۹۷ متر ۲ خوابه ۱۴ ساله ; عباس آباد خ بهشتی خ شهید خلیل حسینی یل(س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

۲۱۵ متر ۴ خوابه ۱۲ ساله ; عباس آباد دریای نور ک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

اداری تجاری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

۱۴۷ متر ۳ خوابه ۲۵ ساله ; عباس آباد خ مهناز خ هویز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; عباس آباد خیابان شهید بهشتی خیابان داریوش نب..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; عباس آباد اندیشه خ شک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; عباس آباد خ سورنا ک آریا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ط ۳ موجود

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; عباس آباد خ اندیشه ۳ شرقی بن بست ر..

امکانات: کولر . آسانسور . پکیجفروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; عباس آباد اندیشه ۲ کوی ر..

امکانات: گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

۱۳۱ متر ۳ خوابه نوساز ; بهشتی انتهای اندیشه بالاترازمطهری..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . باربیکیو

- ، ،درب ریموت ،

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; عباس آباد اندیشه ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; عباس آباد خ اندیشه اصلی ک اندیشه ..

امکانات: کولر . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; عباس آباد خ اندیشه ۳ شرقی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

۱۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; عباس آباد خ اندیشه اندیشه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

-بازسازی شده

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; عباس آباد خ بهشتی خ مهنا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ط۴ ۶۹ ۲خ متری موجود

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; عباس آباد بهشتی اندیشه ۲ کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

ط ۴ واحد ۷۸ متری موجود

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۹/۰۸

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; عباس آباد م تختی خ سورنا ک آر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

/۲ واحد موجود--

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۹/۰۷

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; عباس آباد خ اندیشه ۵ غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای سوئیت ۱۲ متری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۹/۰۷

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; عباس آباد اندیشه ۴ ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; عباس آباد خ شهید بهشتی خ شهید خلیل حسینی ( ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; عباس آباد اندیشه اصلی اندیشه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; عباس آباد شهید بهشتی اندیشه ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

ط۴ موجود

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه واحد ها نوساز ; عباس آباد انتهای اندیشه ک ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; عباس آباد خ اندیشه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

-بازسازی شده--واحدها موجود

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; عباس آباد بهشتی پاکستان خ ساو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; بهشتی اندیشه ۵شرقی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

بازسازی ، ،درب ریموت ،

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; عباس آباد اندیشه اصلی اندیشه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; عباس آباد م تختی پ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

۱۲۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; عباس آباد خ مهناز کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

ت.ت/

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

۱۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; عباس اباد اندیشه خ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

بازسازی- انبار مشاء ،

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بهشتی خ اندیشه خ شکرآ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

۱۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; عباس آباد اندیشه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; عباس آباد خ مهناز ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون یک طرفه

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; عباس آباد خ بهشتی خ اندیشه اصلی نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۸/۰۷

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه واحد ها نوساز ; عباس آباد خ سرفراز نبش ک۸..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

ت.ت/

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; عباس آباد اندیشه ۲ ۱۰ متری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

-

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۷/۲۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; عباس آباد ولیعصر خ دل آرا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

/*-

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; عباس آباد م تختی خ سورنا ک آر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; عباس آباد خ اندیشه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

انتن مرکزی -

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

۱۳۳ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; عباس آباد مقابل خ پاکست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; عباس آباد اندیشه ۴ ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۷/۰۹

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; عباس آباد خ بهشتی خ پاکستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; عباس آباد بهناز ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی کامل

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; عباس آباد خ پاکستان کوچه۱۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; عباس آباد خ مهناز ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون یک طرفه

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; عباس آباد اندیشه ۴ ش..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۶/۱۱

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; عباس آباد شهید بهشتی خ سهند کوچه شه..

امکانات: شوفاژ . کولر

بازسازی شده

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; عباس آباد خ مهناز خ هویز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; عباس آباد اندیشه اصلی اندی..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

۱۳۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; عباس آباد اندیش..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . آیفون تصویری

/-

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه واحد ها نوساز ; عباس آباد بهشتی اندیشه ۲ کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

ط ۴ واحد ۷۸ متری موجود

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۲۷

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; عباس آباد خ سورنا ک آریا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ط ۳ موجود

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۲۶

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; بهشتی خ پاکستان کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

/-

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; عباس آباد خ بهشتی خ پاکستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; عباس آباد خ اندیشه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ارسال مجدد به خواست مالک-- پایان سفت کاری- تحویل اسفند۹۲

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; عباس آباد م تختی خ سورنا ک آر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; عباس آباد اندیشه خ شک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش معاوضه آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; عباس آباد خ بهشتی کاووسی فر کوی آریا وط..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

با آپارتمان بزرگتر

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; عباس آباد بهشتی اندیش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۱۰

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; عباس آباد تقاطع سهروردی جنب قنادی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۰۸

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; عباس آباد خ متحی..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه واحد ها ۱۸ ساله ; عباس آباد خ بهشتی خ مهن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۱۴۱ متر ۳ خوابه نوساز ; عباس آباد انتهای اندیشه ک ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

- باربیکو- - - طبقات مختلف

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

۲۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; عباس آباد هویزه غربی جنب ساخت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

۱۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; عباس آباد خ شکراب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۴/۱۴

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; عباس آباد بهشتی مهناز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

۳۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; عباس آباد شهید بهشتی خ سرافراز ..

امکانات: گاز

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۸ ساله ; عباس آباد خیابان اندیشه کوچه اندیش..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

شامل ۲۳۵ متر حیاط و ۱۴۰ متر آپارتمان زیر همکف - کلا ۳۷۵ متر-قیمت حیاط و بنا باهم محاسبه شده

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; عباس آباد خ مهناز ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; عباس آباد شهید بهشتی اندیشه اصلی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; عباس آیاد خ سورنا پیل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۳/۲۵

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; عباس آباد ۴ راه قصر خ قدوسی خ امجدی منش ک خند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ت.ت/

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۳/۲۰

۱۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; عباس آباد اندیشه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; عباس آباد خ اندیشه نب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . مبله

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; عباس آباد خ اندیشه ۵ غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای سوئیت ۱۲ متری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; عباس آباد شهید بهشتی خیابان اندیشه اصلی کوچه ی حمید قدس ..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

انباری ۱۶.۵متر

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه زیر همکف ۴۰ ساله ; عباس آباد خ پاکست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۳/۰۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; عباس آباد خ سورنا ک نک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; عباس آباد خ اندیشه اصلی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷ متر به صورت مسقف میباشد

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۳/۰۴

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; عباس آباد خ پاکستان کوچه۱۲ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۳/۰۲

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; عباس آباد خ پاکستان کوچه۱۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۲/۳۰

۱۰۵ متر ۲ خوابه نوساز ; عباس آباد کاووسی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; عباس آباد خ مهناز کوی چهارم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

۹۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; عباس آباد خ اندیشه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ط ۱ موجود

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; عباس آباد خ بهشتی خ شهید خلیل حسینی یل(سو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; عباس آباد خ سرافراز ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; عباس آباد خ سهند خ متحیری..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۲/۱۷

۷۵ متر ۲ خوابه نوساز ; عباس آباد بهشتی اندیشه ۲ کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۲/۱۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; عباس آباد میر عماد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قیمت بامالک

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بهشتی خ عبادی خ دلاو..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۲/۰۷

۸۲ متر ۱ خوابه ۱ ساله ; عباس آباد خ نیلوفر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۲/۰۷

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; عباس آباد پاکستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۲/۰۲

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; عباس آباد خ بهشتی خ اندی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۲/۰۲

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; عباس آباد م تختی خ سورنا ک آر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

/۲ واحد موجود--

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; عباس آباد اندیشه اصلی اندیشه ۸ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . پکیج

۱۰ متر مسقف - بازسازی شده

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۲۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; عباس آباد نرسیده به ۴راه ت..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; عباس اباد اندیشه ۸ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; عباس آباد خ بهشتی اند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۱/۲۹

۱۸۴ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; عباس آباد خ شهید بهشتی خ پاکستان ک ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دکتربهشتی بعداز ۴راه اندیشه..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; عباس آباد خ مهناز ک چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی-بازسازی شده-مالک-

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; عباس آباد م بهشتی خ داریوش نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; عباس آباد پاکستان کوچه حکیمی ..

امکانات: شوفاژ . کولر

بازسازی کامل

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; عباس آباد خ شهر تاش بین سهند..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۲/۲۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; عباس آباد خ اندیشه اندی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; عباس آباد خ اندیشه ۹ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۲/۱۲

۱۳۱ متر ۳ خوابه نوساز ; عباس آباد انتهای اندیشه ک ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; عباس آباد خ مهناز ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

۲۱۲ متر ۶ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; عباس اباد ۴راه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; عباس آباد خ بهشتی نرسیده به میدان تختی رو به روی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

ط۳ و ۴ موجود

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; عباس آباد خ پاکس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; عباس آباد خ اندیشه اصلی خ ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بهشتی کاووسی فر کوی ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۲/۰۲

۱۶۴ متر ۴ خوابه - طبقه نهم ۱۰ ساله ; عباس آباد خ بهشتی خ سرافراز روبروی سفا..

امکانات: آسانسور . چیلر

۲ پارکینگ

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۲/۰۲

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; عباس آباد اندیشه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; عباس آباد پاکستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

نوسازی -قابل ـ اسپیلت -۱۰۰ متر حیاط اختصاصی

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

۱۴۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; عباس آباد چهارراه تختی کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۲ پارکینگ مجزا

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; عباس آباد اندیشه ۶ گودرزی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

واحد ۵۳ متری ۷/۲۰۰متری

فروش آپارتمان/سوئیت عباس آباد ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

۳۵ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; عباس آباد شهید بهشتی خ سرافراز ..

امکانات: گاز . فلت

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; عباس آباد خ اندیشه اصلی اندیشه کوچه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷ متر به صورت مسقف میباشد

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۱/۰۹

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; عباس آباد نیلوفر ادامه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . حیاط مشاع

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۱/۰۵

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; عباس آباد خ اندیشه ک اندیشه ۳شرقی ن..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; عباس آباد خ خرمشهر خ نیلوف..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; عباس آباد اندیشه ۶ شرقی داخل پله..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; عباس آباد اندی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; عباس آباد شهید بهشتی اندیش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۰/۲۸

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; بهشتی ولیعصر عبادی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۰/۲۳

۱۵۵ متر ۴ خوابه ۲۴ ساله ; عباس آباد خ بهشتی خ دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۰/۲۳

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دکتر بهشتی ابتدای سرافر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; عباس آباد ۴ راه قصر خ قدوسی خ امجدی منش کوی خن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ در حیاط

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۰/۱۳

۱۱۵ متر ۲ خوابه ۱۰ ساله ; عباس آباد بهشتی خ پاکستان..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۰/۰۷

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; عباس آباد خ اندیشه کوی ان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۱۰/۰۴

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; عباس آباد اندیشه ۶غربی ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; عباس آباد بعد از سهروردی خ کاووسی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بهشتی اندیشه ۵ غ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۲متر سوئیت

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; عباس آباد اندیشه اصلی اندیش..

امکانات: آسانسور

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۰۸/۲۸

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; بهشتی صابونچی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۰۸/۱۸

۲۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; عباس آباد خ بهشتی بعداز ..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

فروش آپارتمان عباس آباد ۱۳۹۳/۰۸/۱۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; عباس آباد خ پاکستان ک ح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات