ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان طرشت

فروش آپارتمان طرشت امروز

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; طرشت میدان حسن حسینی کوی لطفی ک..

امکانات: گاز . آسانسور

فروش آپارتمان طرشت سه روز قبل

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۶ ساله ; طرشت میدان تیموری بن بست ولیعصر پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰م رهن مستاجر

فروش آپارتمان طرشت شش روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; طرشت خ شهید گلاب خ حسینی کوچه شعبانی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۹۵ متر ۲ خوابه نوساز ; طرشت میدان سماء کوی مولوی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تحویل ۲ماه آینده

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۱۱۸ متر ۳ خوابه نوساز ; طرشت میدان تیموری کوی درویش وند پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; طرشت خ حبیب اللهی پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید ازساعت۱۸

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; طرشت خ دکتر هوشیار خ اکبرآبادی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; طرشت شمالی نبش درویشوند پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; طرشت میدان حسن حسینی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; ستارخان خ طرشت خ مسلم حسین مردی کوی میلاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; ستارخان طرشت بالاتر از چوب تراش کوی ت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; طرشت شمالی خ مختار خ باغ کاج بن بست مقدم پلا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; طرشت شمالی کوی مختار کوی باغ کاج بن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازسازی شده

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; طرشت میدان حسینی کوی ص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; طرشت خ دریان نو خ لطفعلی خانی خ مظاهری کرمانی خ ذ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۳طبقه پارکینگ

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۳۹ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; طرشت میدان سماچ بلوار عزیزی کوی سلطان محمدی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; طرشت بالاترازمیدان سماء پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; طرشت م تیموری به سمت محمد علی جناح بین فرهاد حسی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; طرشت بلوارتیموری کوی درویش وند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مورد ۴ واحدی

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; طرشت خ صالحی خ حسین م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۱ ساله ; طرشت میدان حسن حسینی کوی ابراهیمی بن بست ..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; طرشت صالحی خ گلچین کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ستارخان طرشت خ همایونشهر جنوبی خ لطفعلی خانی خ مظاهر کرمانی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; ستارخان طرشت میدان تیموری روبروی خوابگاه د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; طرشت م سما خ بایندریها کوی شهید احمدی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه ۱ ساله ; طرشت خ گلاب خ حسینی کوی گلناز..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; طرشت نرسیده به میدان سماء بلوار عزیزی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ستارخان طرشت خ همایونشهر جنوبی خ لطفعلی خانی خ مظاهر کرمانی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; طرشت بلوار صالحی خ شهید اکبری جنوبی خ شهید..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; طرشت شمالی نبش کوی درویش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; طرشت خ اکبری خ شهید غلامی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; طرشت خ جناح بلوار صالحی کوی حسین مردی شمالی کوی خوشنو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; طرشت بلوارصالحی خ طرشت شمالی کوی تیم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; طرشت میدان سما خ پیام ک ار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; طرشت خ بایندریها روبروی املاک قربانی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت بلوار صالحی خ شهید اکبری جنوبی خ شهید..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; طرشت خ گلاب خ شهید صلاحی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت جنب مترو طرشت ساخت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; طرشت بلواراکبری کوی اتکا خ ناهید نبش کوی دری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; طرشت م سما خ اکبری خ بایندریها خ امرال..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; طرشت جنوبی جنب ورزشگاه طرشت دانشگاه ته..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . دوربین مداربسته

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت شمالی نبش کوی درویش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۱۰۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; طرشت جنوبی مسلم حسین مردی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; طرشت نبش درویشون..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; طرشت بلوار صالحی بلوار شهید اکبری خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; طرشت میدان تیموری بلوار جواد اکبری خ سلطان محمدی کوی حسین مردی بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت خ نوریاب غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; طرشت میدان سماء خ اکبری خ بایندریها خ امر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; طرشت تیموری بلوار صالح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; طرشت بلوار اکبری کوی ق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت شمالی کوی محسن زمانی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; طرشت لطفعلی خان کوی سوم روبروی تختی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; صادقیه متروطرشت بلوار گلاب پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت خ نوریاب غر..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مرحله نقاشی تحویل ۲ماه آینده

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; طرشت بلوار صالحی ک رستم..

امکانات: کولر . گاز

۱۱۱متر قدرالسهم

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۲/۳۰

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; طرشت بلوارصالحی نرسیده به میدان سماء کوی رستم خانی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

شیرینی به مشاور

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; طرشت خ بایندریها خ ام..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت خ نوریاب غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درمرحله اتمام نازک کاری تحویل ۴ماه آینده

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; طرشت بلوار صالحی ک رستم..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۱قدرالسهم

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; طرشت علی حسین مردی شمالی جنب اس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; طرشت بلوار عزیزی نرسیده به میدان سما..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; طرشت بلوار صالحی ک رستم..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; طرشت تیموری خ لطف علی خانی خ یاس ۱خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱۴ ساله ; طرشت جنوبی مجتمع پتروش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; طرشت بلوار تیموری خ درویش..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; طرشت خ حسین مردی بلوار صالحی کوی ر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; طرشت بلوار جواد اکبری کوی اتکا مجت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۱/۱۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; طرشت نبش درویش و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

- بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; طرشت شمالی بن بست م..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; طرشت جنوبی کوی آزاد..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; طرشت بلوار صالحی کوی رست..

امکانات: کولر . گاز

۱۱۱متر قدرالسهم

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; طرشت میدان تیموری کوی فرهاد ح..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; طرشت بلوار تیموری انتهای درو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; طرشت میدان تیموری کوی گ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

واحد دارای ۲پارکینگ

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; طرشت پمپ بنزین کوی امام ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت جنوبی کوی آزا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; طرشت بلوار صالحی جنب پارک عزیزی کوی کوروش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; طرشت میدان سماء کوچه حسین مردی جن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

رهن ۵۰ م - بازسازی

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت علی حسین مردی جن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; طرشت م سما خ بایندریها کوی احمدی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت شمالی نبش کوی درویش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; طرشت شمالی نرسیده به زیر گذر شیخ ف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش معاوضه آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; طرشت م سما خ بایندریها پلاک..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; طرشت میدان همایونشهر ج خ خسروان کوی ماهوار..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی ۰۹۱۲۱۹۴۶۴۴۲

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; طرشت گلاب خ حسین مردی کوی مسجد الجو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دارای قدرالسهم

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; طرشت بلوار عزیزی نرسیده به میدان س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت شمالی ک مول..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۱۱

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت قاسم زادیان کوی توحید..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

ت.ت/درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; طرشت ک خ باغ کاج بن بست ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; طرشت سلمان محمدی ک نو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت جنوبی کوی آ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; طرشت بلوار تیموری نرسیده به شیخ فضل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; طرشت حسین مرد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; طرشت آزادی محمدعلی جناح خ صالحی کوی ولدخانی جنوبی کوی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

نگهبانی

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; طرشت خ صالحی کوی پیام کوی مولوی نبش ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

کمد دیواری درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت شمالی نبش ک درویش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت شمالی ک مول..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۰۶

۱۴۲ متر ۳ خوابه ۱ ساله ; طرشت شمالی کوی حسینیه نبش بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; طرشت حسین مردی ج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازسازی درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; طرشت بلوار صالحی ک رستم..

امکانات: کولر . گاز

۱۱قدرالسهم

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۸/۰۴

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; طرشت بلوار تیموری خ آزاده غربی خ بهار ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

۱۱۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت امرالهی ک..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; طرشت بلوار تیموری خ ابراهیمی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; طرشت بلوار اکبری کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

با مستاجر درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; طرشت میدان سماء کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; طرشت مترو شریف ک شاه رض..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

۷۰ متر ۱ خوابه نوساز ; طرشت جنوبی ک آزا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت شمالی نبش ک درویش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; طرشت ج خ لطفعلی خانی ساختمان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; طرشت م تیموری بلوار اکبری خ محمدی نبش نورگاه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; طرشت میدان همایون شهر جنوبی خ خسروان کوی ماهوا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; ستارخان طرشت میدان تیموری خ لطفعلی خانی خ پ..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . لابی . جاروبرقی مرکزی

۲آسانسور

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; طرشت بلوار صالحی ک رستم..

امکانات: کولر . گاز

۱۱قدرالسهم

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; طرشت میدان سما خ بایندریها..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; طرشت ک خ باغ کاج بن بست ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; طرشت بلوار صالحی کوی پیام ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; طرشت جنوبی مجتمع مسکونی دانشگاه ت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

سرایداری- سند تعاونی

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت میدان سما به سمت جناح خ حسین وردی جنوبی نبش شب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

قیمت ۶۵متری ۴/۷۰۰م درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت خ تیموری ک درویشوند ک..

امکانات: کولر . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; طرشت نیروها خ انرالهی ک عابدینی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; طرشت بلوار صالحی کوی بهار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; طرشت شمالی ک محمدی با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اوقانی سند

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; طرشت خ صالحی خ سلطان محمدی کوی ب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; طرشت حسین مردی جنو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

بازسازی شده

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه واحد ها نوساز ; طرشت جنوبی ک آزا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; طرشت حسین مردی شمالی انتهای کوی خ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۲پارکینگ-قیمت طبقه اول ۴/۳۰۰م متری-طبقه۵ ۲پارکینگIRA

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت شمالی نبش ک درویش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; طرشت تیموری خ لطف علی خانی خ یاس ۱خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۱۷۹ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; طرشت بایندریها بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; طرشت شمالی کوی مولوی ساخت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; طرشت م سما بلوار عزیزی ک ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; طرشت بلوار تیموری خ درویش ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; طرشت خ حسین مردی بلوار صالحی ک رس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; طرشت بلوار اکبری بعد از خ سلطا..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; طرشت بلوار اکبری کوی ناهید بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; طرشت ک مختا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; طرشت جنوبی بلوار اکبری روبروی بانک سین..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; طرشت بلوار صالحی ک رستم..

امکانات: کولر . گاز

قدرالسهم

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; طرشت بلوار صالحی خ حسینمردی خ آفرین شمال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۱۰

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; طرشت بلوار تیموری خ درویش ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۱۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; طرشت خ درویش وند ۱۶متری ولیعص..

امکانات: کولر . گاز . چیلر

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; طرشت گلاب خ حسین مردی کوی مسجد الجواد ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

درحال نصب - بازسازی-مقطوع درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; طرشت میدان سماء صالحیان کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; طرشت بلوارصالحی خ جواداکبری خ س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۵/۰۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; طرشت سلطان محمدی کوی نورگاه پ۷ساخت..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

بازسازی درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; طرشت بلوار صالحی کوی گلچین..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت شمالی نبش ک درویش ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; طرشت شمالی ک محمدی پ ۲۰..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; طرشت خ حسین مردی بلوار صالحی ک ر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; طرشت میدان تیموری بلوارصالحی بلواراکبری خ قاسمی خ صادقی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; طرشت میدان سماء بلوار عزیزی خیابان سلطان محمدی نبش ع..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

-

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۴/۲۴

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; طرشت بلوار صالحی جنب پارک عزیزی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; طرشت درویشوند پ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; طرشت ک نورافکن انتهیا..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

کابینت های گلاس- کف لمینیت درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; قاسم زادیان خ طاهری ک ع..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیر همکف ۱ ساله ; طرشت شمالی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه زیر همکف نوساز ; طرشت شمالی کوی حسینیه نبش بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; طرشت خ امرالهی اک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; طرشت حسین مردی شمالی انتهای کوی خداداد ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۲پارکینگ درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; طرشت شمالی ک محسن م..

امکانات: گاز

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۶ ساله ; طرشت بایندریها نبش ک ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

۸۵ متر ۲ خوابه ۴ ساله ; طرشت سلطان محمدی کوی بشیر م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; طرشت م سما بلوار اکبری خ ولیع..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

مرحله سنگ کاری-- واحدها موجود-سند دردست اقدام- -

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; طرشت بلوارشهید اکبری ک اتکا مجت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

نقاشی شده زیرزمین

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۳ ساله ; حبیب الهی بلوار تیموری نرسیده به یادگارامام جن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۱۲متر حیاط خلوت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; طرشت سلطان محمدی کوی مه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت قاسم زادیان کوی توحید..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; طرشت بلوار شهید صالحی کوچه شهید علی حسین..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیر همکف ۱ ساله ; طرشت ک مولو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

های گلاس - اسپیلیت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۱۳

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; طرشت شمالی بلوار صالحی بعد از سه راه اکبری کوچه فرها..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت شیخ فضل الله بین تیموری و یادگار امام کوی ذ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲ پارکینگ

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت شمالی نبش ک درویش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۰۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت بایندریها خ امرالهی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

۱۳۶ متر ۳ خوابه ۱ ساله ; طرشت میدان سماء بلوار عزیزی خیابان سلطان محمدی نبش ع..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

۱۷۰ متر ۴ خوابه قدیمی ; طرشت شمالی خ باغ کاج خ محسن محمدی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; طرشت خ صالحی خ سلطان محمدی کوی بش..

امکانات: گاز . آسانسورفروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; طرشت بایندریها امرالهی ک..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . فروش با مستاجر

سرایداری - - درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; طرشت بلوار اکبری ک قا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; طرشت بایندریها خ فرزانه کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; طرشت خ شیخ فضل الله کوی باغ ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

قیمت طبقه۱متری ۳/۲۰۰م درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; طرشت شمالی کوچه محسن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

کنترها مجزا درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; طرشت بلوار صالحی خ اکبری کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; طرشت علی حسین مردی شمالی جنب ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; طرشت شمالی خ باغ کاج بن بست مقدم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; طرشت بلوار صالحی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خ حسین مردی بلوار صالحی ک رست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان طرشت ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; طرشت جناح حسین ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

درب ریموت

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات