ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) امروز

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی جنب مترو شریعتی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فن کوئل . پکیج

بازسازی

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) دیروز

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی بالاتر از سیدخندان روبروی پارک شریعتی کوی اتوبانک نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) چهار روز قبل

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; شریعتی پشت پارک کوروش ک بر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) چهار روز قبل

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل سیدخندان کوی اتو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

اسپیلت

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) پنج روز قبل

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شریعتی روبروی حسینیه ارشاد نستر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) پنج روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی نو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) شش روز قبل

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی روبروی حسنیه ارشاد کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

سیستم داکت

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاترازپل سیدخندان خ لاد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵مترقدرالسهم

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی روبروی میرداماد ک احمدبیان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از سیدخندان خ شقاقی نبش کوی گنج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد ک بهرو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲متر انباری-سوم سندی

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی پیروز پ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی نورمحمدی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی ذکائ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۲۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شریعتی بالاتراز سیدخندان پشت پارک کوروش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

دارای۹۰ متر قدرالسهم

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی جنب مترو شریعتی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فن کوئل . پکیج

قدرالسهم

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شریعتی روبروی پارک شریعتی خ خوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; روبروی پارک کوروش کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

گرمایش از کف ۱۲متر انباری

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; شریعتی خ گل نبی کوی و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی گلی نبی ناطق نوری نب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل سیدخندان کوی اتوبانک بن بست ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی روبروی حسنیه ارشاد کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی نرسیده به حسینیه ارشاد ک..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شریعتی روبروی پارک کورش کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

۱۴متر انباری

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; شریعتی روبروی ایستگاه مترو بالاترازمیرداماد کوی آهور نبش به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۲۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۲ ساله ; شریعتی م کتابی خ قهرمانی به طرف پارک کوروش بالاتراز باش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۰متر قدرالسهم دارد

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ; شریعتی بالاترازپل سیدخندان کوی مسجد ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

ازسن بنااطلاع نداشتند

فروش معاوضه آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; شریعتی نرسیده به میرداماد بن بست ساحل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

معاوضه با واحد کوچکتر

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی روبروی حسنیه ارشاد کو..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ط چهارم یک پارکینگ غیرسندی

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۲۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شریعتی بالاتراز سیدخندان پشت پارک کوروش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

دارای۹۰ متر قدرالسهم

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شریعتی بالاتراز سیدخندان کوی خوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی بالاتراز خواجه عب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی روبروی میرداماد ک احمدبیان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; شریعتی روبروی پارک کوروش ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

چهارشنبه ها ۱۸الی ۲۰بعدازظهر

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی بالاتر از سیدخندان خ شقاقی نبش کوی گنج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی نرسیده به میرداماد کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی بالاتراز میرداماد ب..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . سالن اجتماعات

/*- سالن - ۲ پارکینگ - ۱۵ متر انبار - دوربین

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شریعتی روبروی پارک شریعتی کوی نورمحمدی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی روبروی پارک کوروش کوی پیروز پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

پارکینگ درحیاط

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی جنب مترو شریعتی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۱۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; شریعتی بین ظفر ومیرداماد خ اطلسی کوی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

باکمیسیون کامل

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; شریعتی پشت پارک کوروش ک بر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی نرسیده به پورمشکانی کوی شواری کوی زمر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات