ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان سید خندان

فروش آپارتمان سید خندان چهار روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سید خندان خ جلفا خ پیشداد کوی نر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش معاوضه آپارتمان سید خندان پنج روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سید خندان جلفا عط..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

معاوضه با آپارتمان بام سعادت آباد-۵۰متر قدرالسهم

فروش آپارتمان سید خندان شش روز قبل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; سیدخندان کوی همدانی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان سید خندان شش روز قبل

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; سیدخندان خ حمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; سیدخندان خ جلفا خ شفاپی نبش کوی یک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; سیدخندان خ ارسباران کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ شیخ شعبانی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اختلاف سطح

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سیدخندان جلفا خ ارسباران کوی م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سیدخندان خ کابلی کوی همدانی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; سیدخندان خ پیشداد بن بست جواهری..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

بصورت مبله نیز بفروش میرسد

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; سیدخندان خ دبستان خ موحد ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۹ ساله ; سیدخندان کوی بسطامی ساخ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۱۳۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; سید خندان جلفا کوی عطار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; سیدخندان خ جلفا نبش شفاپیک چلچله پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

سوم سندی

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سیدخندان خ حمیدی ابتدای ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی آریان محمود..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; سیدخندان کوی مسجد پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

دارای ۲۲مترسوئیت

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; سیدخندان ایستگاه کاج پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سید خندان خ آریان محم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; سیدخندان خ سیمرغ خ فتحی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سیدخندان جلفا خ مجتبایی ک کاوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; سیدخندان روبروی پارک کوروش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; سیدخندان خ پیشداد بن بست جواهری پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۱ ساله ; سیدخندان دبستان کوی آ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی آگاهی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سیدخندان خ سروستان پنجم کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سیدخندان بین دبستان و صیاد شی..

امکانات: شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; سیدخندان خ مجتبائی خ قهرمان بن بست یک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; سیدخندان سیمرغ غربی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۱۴۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; سیدخندان نبش صیادشیرازی جنوبی جنب سازمان آب خ حاجی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سیدخندان کوی خیام پلاک ه..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; سیدخندان بطرف رسالت پل صیادشی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

درب مستقل-پارکینگ درحیاط-پارکینگ توافقی

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; سیدخندان خ یوسف کابلی خ محمودی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۳۸ متر ۳ خوابه نوساز ; سیدخندان خ آریان محم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فول امکانات

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی موحد ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سیدخندان خ آریان محمو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . لابی . اطفاء حریق . دوربین مداربسته

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سیدخندان خ ابوذر جنوبی خ شش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سیدخندان ابتدای خ دبستان پلاک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲مترانباری

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; سید خندان ابوذرجنوبی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; سیدخندان خ دبستان کوی آریان محمودی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; سیدخندان دبستان ک همدانی بعداز ف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; سیدخندان دبستان کوچه مح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . روف گاردن

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; سیدخندان خ مجتبائی بن بست احسان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سیدخندان خ شهید یوسف کاب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

کمیسیون کامل

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; سیدخندان میدان کتابی خ جلفا ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان سید خندان ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; سیدخندان جلفا شفاپی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات