ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان زرتشت

فروش آپارتمان زرتشت یک هفته قبل

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; زرتشت نبش دائم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش معاوضه آپارتمان زرتشت ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۴۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; زرتشت جنب پمپ بنزین خ پزشک پور پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۲بر-پارکینگ مشاء-دارای قدرالسهم

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فاطمی خ زرتشت نبش خ دا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر زرتشت غربی خ علیرضا دائمی کوی پنجم..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; زرتشت غربی بالاترازبیمارستان مهر نبش کوی سیزده..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۱۱۰مترقدرالسهم- انباری داخل واحد

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۱۸۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; زرتشت غربی خ کبکانیان کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری در سند قید نشده است

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; زرتشت خ چهارم کوی یزد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۳۲۱ متر ۵ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; زرتشت غربی خ مهدوی نبش غفاری پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مسترروم

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۲۵ ساله ; بلوار کشاورز خ زرتشت غربی بن بست وحد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; زرتشت غربی ک یزد..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش معاوضه آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; فاطمی خ زرتشت خ کبکانیان تقاطع ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۲۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; زرتشت غربی بالاتر از بیمارستان مهر کوی نوری..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲بالکن

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; زرتشت غربی کوچه یزد..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; ولیعصر زرتشت غربی خ ۴ ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی- فروش با مستاجر

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; زرتشت غربی ک یزدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; زرتشت حافظ شرقی کوی روش نو پلا..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; زرتشت غربی ک یزد..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; زرتشت کوی غزالی عت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; زرتشت غربی ک یزدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲تا پارکینگ با ۵تا انباری

فروش معاوضه آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۲۸۶ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; زرتشت غربی کوی کامب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

معاوضه با۳آپارتمان-۲۲۷مترقدرالسهم-۲نبش

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; زرتشت غربی بعد از بیمارستا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; زرتشت غربی ک یزد..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; زرتشت غربی خ چهارم کوی ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

۲۰متر تراس اختصاصی

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; زرتشت غربی ک یزد..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; زرتشت ک غزالی ک عق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; ولیعصر زرتشت غرب..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; زرتشت غربی کوی یز..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۵تا انباری- ۲پارکینگ

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; زرتشت ک غزالی ک عق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; زرتشت غربی ک یز..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه ۱۰ قدیمی ; کریمخان خ زرتشت شرقی بهجت آباد مجتمع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; ولیعصر زرتشت غرب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; ولیعصر خ زرتشت غربی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲پارکینگ-۵انباری

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; زرتشت ک غزالی عت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; زرتشت غربی خ ۴ ک یز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

۱۴۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; زرتشت شرقی خ پزشک پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; زرتشت ک غزالی ک عق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; زرتشت شرقی نبش حافظ بل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

۱۹۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر خ زرتشت مجتمع مسکو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; زرتشت خ عبدالله زاده خ سرآبادان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۰۵/۱۴

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; زرتشت غربی خ ۴ ک ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی -

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; زرتشت غربی خ مهدوی خ مو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

--/۲۰م وام- --/۸۰م دررهن مستاجر- بازدید با هماهنگی ساعت۱۶الی ۲۰باشماره۰۹۱۰۴۱۹۱۸۳۲

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

۱۸۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; زرتشت غربی پشت بیمارستان مهر خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۰۳/۱۱

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; زرتشت غربی خ دائمی کوی آ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زرتشت فلسطین شمالی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۲۵ ساله ; زرتشت شرقی بن بست وحدت وا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; زرتشت غربی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; زرتشت غربی خ ۴ ک ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; ولیعصر زرتشت حافظ شمالی کوی روش نو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان زرتشت ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۱ ساله ; زرتشت غربی نبش خ دائ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

بازسازی شده-

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات