ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان دروازه شمیران

فروش آپارتمان دروازه شمیران چهار روز قبل

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; دروازه شمیران خ اعلائی کوی حاج علی رضائی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دروازه شمیران خ ساد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; انقلاب دروازه شمیران خ مازندران کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت خ اعلائی کوی حاج علیرضائی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دروازه شمیران خ سادات نبش رجایی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش معاوضه آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۷۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ فخر آباد کوی۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

قابل معاوضه

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; دروازه شمیران خ خورشید ک و..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید کوی واسعی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

دوم سندی

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; دروازه شمیران خ مجاهدین اسلام خ کاظمی کوی ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

در صورت مبله۴۰تا ۵۰میلیون اضافه می شود

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دروازه شمیران خ روشندلان کوی فروغی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱مترانباری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دروازه شمیران خ هدایت خ ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل کوی قدوسی م..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ دیالمه کوی بنی جمالی کوی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; دروازه شمیران خ روشندلان خ اعتمادی نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دروازه شمیران خ سادات کوی افراسیابی بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت بین ظهیرالاسلام و ص..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ ساد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸مترانباری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دروازه شمیران چهارراه فخرآباد کوی حاجی باباشمیرانی کوی ص..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد خ قائن کوی امیری..

امکانات: کولر . گاز

--/۸۰م وام

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ کفائی خ ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; دروازه شمیران خ روشندلان کوی گل ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۲مترانباری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروازه شمیران خ ناطقی (خورشید) کوی ششم ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۲پارکینگ

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دروازه شمیران خ هدایت خ نادری بن بست سیدعلی..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

دارای ۱۰۰ متر قدرالسهم زمین

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران میدان ابن سینا خ بیانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید ۱۸الی ۲۰

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد کوی هفدهم بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

چهارم رویتی

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; دروازه شمیران چهارراه خورشید ته..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دروازه شمیران خ روشندلان خ ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت خ اعلائی کوی م..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; دروازه شمیران خ کفائی امانی کوی خ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دروازه شمیران فخرآباد خ سادات نبش امامی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

هرواحد۲پارکینگ

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; دروازه شمیران خ مجاهدین بالاتر از ایستگاه به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; دروازه شمیران چهارراه فخرآباد خ هدایت کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه سوم سندی

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دروازه شمیران خ حقوقی نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

مورد ۲ واحدی

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; دروازه شمیران فخر آباد نبش کلهر پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . فروش با مستاجر

---/۱۰۰م دررهن مستاجر

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت کوی تهرانی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶پله به پائین پارکینگ در حیاط

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دروازه شمیران روبروی مترو شهدا خ برادران زرین..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸مترانباری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; دروازه شمیران خ هدایت کوی شهی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; دروازه شمیران کوی بیانی کوی متر..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی نص..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; دروازه شمیران خ اسکوئی بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۲۰۵ متر ۴ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دروازه شمیران فخرآباد خ سادات نبش خ امامی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳پارکینگ ط ششم- ط دوم ۲پارکینگ

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۸۶ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; دروازه شمیران ۲۰متری روشندلان کوی کهتری کوی جل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶مترانباری-۷پله به پایین

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; دروازه شمیران خ همایون ناطقی جنب شورای ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; پیچ شمیران پل چوبی خ دروازه شمیران خ مازندران کوی نص..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دروازه شمیران بالاترازچهارراه فخرآباد کوی حاجی شمیرانی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروازه شمیران خ اسکو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; دروازه شمیران کوی حاج باباشمیرانی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; دروازه شمیران خ نصرآب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

کمسیون کامل

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل کوی بدیع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; دروازه شمیران چهارراه فخرآباد پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; دروازه شمیران خ اعلائی (گودرزی) کوی حاج..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی خ منوچهری ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دروازه شمیران فخرآباد خ خورشید کوی افراسیابی بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی کوی منوچهری پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دروازه شمیران فخرآباد خ ساداتا نبش خ امام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳پارکینگ

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دروازه شمیران خ ناطقی خ واسعی بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دروازه شمیران خ هدایت خ اع..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . اطفاء حریق

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; دروازه شمیران بالاترازپل چوبی خ اسکوئی بن بست گر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۵مترقدرالسهم

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; دروازه شمیران خ اسکوئی بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید نرسیده به چهارراه خورشید کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; دروازه شمیران خ ناطقی غربی(خورشی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; دروازه شمیران خ کفایی امانی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; درو.ازه شمیران چهارراه خورشید تهر..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروازه شمیران خ تهران نو کوی انتظاری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; دروازه شمیران خ سادات کوی افر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروازه شمیران خ دماوند کوی انتظاری پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; دروازه شمیران خ زیرن نع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران کوی بی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۷۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دروازه شمیران خ فخراباد کوی۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; دروازه شمیران کوی حاج باباشمیرانی نبش کوی صم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰مترقدرالسهم-۷پله به پائین-انباری داخل واحد

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروازه شمیران خ هدایت کوی علایی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دروازه شمیران خ برائدران قائدی خ گودرزی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید خ واسعی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۳متربالکن

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت خ نورمحمدی ک..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; دروازه شمیران کوی حاج رضایی کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

سندی سوم - ۲ انباری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل خ انتظاری پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; پیچ شمیران دروازه شمیران میدان ابن سینا خ نا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران مازندرانی خ نصرآبادی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۱۷۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; دروازه شمیران خ روشندلان کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی انتظاری بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; دروازه شمیران بالاترازچهارراه فخرآباد کوی شم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; دروازه شمیران خ سادات پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۷۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ فخر اباد کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; دروازه شمیران خ زرین خامه خ سادات ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ امامی خ شیرعلی بن بست محبو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل کوی خسرونژاد ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; دروازه شمیران کوی حاج باباشمیرانی نبش کوی صم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰مترقدرالسهم-۷پله به پائین-انباری داخل واحد

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران روشندلان کوی تهرانی پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دروازه شمیران هدایت نورمحمدی نبش بن بست خوش..

امکانات: کولر . گاز

قدرالسهم- پارکینگ حیاط

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۷۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ فخر اباد کوی۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروازه شمیران خ هدایت پلاک..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۴۰ مترانباری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی نصرآبادی کوی..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ روی سند قید نشده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; دروازه شمیران خ روشندلان کوی کهتر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پیچ شمیران دروازه شمیران خ بیانی ک درختی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروازه شمیران خ فخرآباد خ سادات ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷مترانباری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروازه شمیران خ سادات کوی امامی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلید نخورده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروازه شمرون فخرآبادی کوی کلهر نبش کوی پار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ ۶متر انباری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران مازندران خ نصرآبادی ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۱۰۳ متر ۲ خوابه نوساز ; دروازه شمیران خ روشندلان کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; دروازه شمیران خ روشندلان کوی زهره پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; دروازه شمیران خ ایران کوی گل محمدی کوی شهید ندایی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

۱۷۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد کوی۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید کوی واسعی کوی شیر..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت کوی مالک پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; دروازه شمیران چهارراه فخرآباد پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت خ اعلائی روبروی باغ نگار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱مترانباری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ همایون ناطقی (خورشید) کوی واس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه چهارم رویتی-پارکینگ اجاره ای موجود میباشد

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی خ دانش ور خ ن..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید خ امامی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی کوی ۸متری درخت..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروازه شمیران فخر آبادی کوی کلهر نبش کوی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ ۶متر انباری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۷/۰۵

۱۷۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ فخر اباد کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید جنب دبیرستا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل بن بست مولاا..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; دروازه شمیران خ ۸متری درختی پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; دروازه شمیران روبروی خ فخرآباد خ هدایت روبروی گرماب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروازه شمران فخر آبادی کوی کلهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ ۶متر انباری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دروازه شمیران خ اعلائی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; دروازه شمیران خ زرین ..

امکانات: شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دروازه شمیران خیابان هدایت خیابان خدایی کوچ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷ متر انباری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; دروازه شمیران خ قائ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروازه شمیران خ فخر آباد ک حاج بابا شمیرانی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; دروازه شمیران زرین نعل کوی ناظرزا..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; انقلاب خ دروازه شمیران خ شهید سادات کوی امامی کوی شیرعلی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری پاگرد-طبقه سوم رویتی

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ سادات کوی امامی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه چهارم رویتی

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروازه شمیران فخر آبادی کوی کلهر نبش کوی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید کوی واسعی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دوم سندی

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دروازه شمیران خ هدایت خ اعلائی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; دروازه شمیران فخرآباد کوی کلهر پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; دروازه شمیران هدایت بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; دروازه شمیران خ ناطقی روبروی بوستان فخرآب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروازه شمیران کوی حاج باباشمیرانی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی احمدی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; دروازه شمیران زرین نعل کوی ناظرزاد..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

۱۷۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ فخر اباد کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروازه شمران فخر آبادی کوی کلهر نبش کوی پا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ ۶متر انباری

فروش آپارتمان/سوئیت دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

۳۵ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید کوی واسعی بن بست خ..

امکانات: کولر . گاز . فلت

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید خ بیانی کوی منوچهری کوی مت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

---/۴۰ م وام - مالک تمایل به رهن دارد

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران میدان ابن سینا کوی ۸متری منوچه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت کوی عشقی بن بست ثابت ق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۵۰متر قدرالسهم

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت خ اع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دروازه شمیران به سمت فخرآباد خ کلهر بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی خ منوچهری خ مت..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی نصرآبادی بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروازه شمران فخرآبادی کوی کلهر نبش کوی پار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ ۶متر انباری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

۱۷۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد (شهید محسن مشکی) کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۲ تا بالکن

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید(ناطقی) کوی واسعی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی نصرآبادی ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دروازه شمیران کوی مازندران کوی نصرآبادی نبش شا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

۸۶ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; دروازه شمیران ۲۰متری روشندلان کوی کهتری کوی جل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

فروش معاوضه آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد خ قائم کوی ا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید کوی واسعی بن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروازه شمیران فخرآباد کوی کلهر نبش کوی پار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ-۶مترانباری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; دروازه شمیران ابن سینا خ زرین خامه تهرانی د..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروازه شمیران خ فخر آباد کوی حاج بابا شمیرانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ امیرعباس سادات ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران خ نصرآبادی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

۷ ساله ; دروازه شمیران بالاتر از پل چوبی خ شهید مشکی خ زرین خامه خ شهید س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; دروازه شمیران خ فخرآباد کوی هفدهم کوی اول..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; انقلاب دروازه شمیران کوی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

انباری در سند قید نشده است

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دروازه شمیران خ فخرآباد کوی ۱۵ بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروازه شمیران خ ناطقی تقاطع امیرعباس سادا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۴۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; دروازه شمیران خ هدایت کوی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دروازه شمیران خ تنکابن بالاترازخ هدایت کوی عشقی ن..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

۶پله به پائین

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۰۷/۱۵

۸۴ متر ۲ خوابه نوساز ; دروازه شمیران خ هدایت کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

پشت قواره-از جهت ملک اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; دروازه شمیران خ واسعی خ منوچهری کوی ۸ متری ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; دروازه شمیران خ قائم کوی فرائن بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل کوی درودی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ مازندران کوی نصرآبادی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دروازه شمیران خ خورشید کوی روحانی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; دروازه شمیران خ زرین نعل سه راه دربند کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

--/۲۰م پارکینگ

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ شهید مشکی (فخرآباد) نبش کوی میرزا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵مترانباری

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی ک درختی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران خ مازند..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دروازه شمیران خ بیانی خ دانش ور خ نصر آبادی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۶ ساله ; دروازه شمیران ک حاج بابا شمیرانی بن ..

امکانات: کولر . گاز

بازسازی شده

فروش آپارتمان دروازه شمیران ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دروازه شمیران کوی نصر آبادی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات