فروش آپارتمان خواجه نظام

فروش آپارتمان خواجه نظام دیروز

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی ۴..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

----/۶۵م وام

فروش آپارتمان خواجه نظام دیروز

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی ماندگ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام سه روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; خواجه نظام خ باقرزاده بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام چهار روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; خواجه نظام کوی بوریائ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲ واحد دارای یک سند

فروش آپارتمان خواجه نظام چهار روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم نوساز ; خواجه نظام نبش کوی دق..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام چهار روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه نوساز ; خواجه نظام خ تیموری کوی ف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام چهار روز قبل

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی سمیع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ مشاع

فروش آپارتمان خواجه نظام پنج روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; خواجه نظام خ معصوم..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام پنج روز قبل

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خواجه نظام حشمتیه جنب بزرگراه صیاد پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۶مترانباری

فروش آپارتمان خواجه نظام شش روز قبل

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه نظام اجاره دار کوی اروجنی نبش کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; خواجه نظام خ محلوجیان پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; خواجه نظام کوی بوریائی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۷۲ متر ۲ خوابه نوساز ; خواجه نظام کوی هوشنگ نوری بن بست چهارم ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; خواجه نظام خ ماندگار نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ مشاع میباشد

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; خواجه نظام کوی باقرزا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; خواجه نظام الملک کوی بور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; خواجه نظام اجاره دار خ شایقی بن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام خ شیخ صفی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۸۵ متر ۲ خوابه نوساز ; خواجه نظام خ ارامنه جنب کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید و تماس از ساعت ۱۴

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; خواجه نظام نرسیده به مینائ..

امکانات: کولر . گاز

۲۰مترانباری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; خواجه نظام کوی خمیجانی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; خواجه نظام کوی ماندگار بن بست ..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; نامجو خ خواجه نظام خ ماندگار کوی صادق پور ۶متری ان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام نبش کوی شهید..

امکانات: کولر . گاز

هماهنگی با آقای بشردوست ۰۹۱۹۷۲۱۳۷۰۱

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; خواجه نظام خ ارامنه کوی زندی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی اقبالی نبش کوی اسماعیلی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; خواجه نظام بن بست غفا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳پله به پائین - ۲واحد دارای یک سند

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; خواجه نظام ارامن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

تحویل ۳ماه آینده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; پلیس خ خواجه نظام بن بست ک..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام ۱۰متری ارامن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; خواجه نظام خ ماندگار نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ مشاع

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۱ ساله ; خواجه نظام خ شیخ صفی پلا..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کوی ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی آذری من پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; خواجه نظام کوی موثق پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی کیوان پلاک ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; خواجه نظام خ اجاره دار بن بست..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام خ اقبالی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی بوریائی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲واحد دارای یک سند میباشد

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; خواجه نظام کوی محمودباقرزاده ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بدون پارکینگ متری ۸ م

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; خواجه نظام بن بست غفا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳پله به پائین - ۲واحد دارای یک سند

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; خواجه نظام ۱۰متری ارا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخ صفی کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; خواجه نظام کوی ۴۸ پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۲ پارکینگ

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی اروج..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش سوئیت / آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; خواجه نظام کوی ماندگار کوی صا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۲۳متر سوئیت-هر۲واحد دارای یک سند-دارای طرح تفضیلی

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

یک میلیون شیرینی مشاور----/۵۰ م در رهن میباشد

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; شریعتی خ معلم خ خواجه نظام خ هما بن بست طالبی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸مترانباری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; خواجه نظام کوی نورانیان بن بست به..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خواجه نظام خ ارام..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی بوریائی (اروجنی) پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی بوریا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۳ ساله ; خواجه نظام کوی شایق..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه نظام کوی شهید باقرزاده بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳۵م دررهن مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; خواجه نظام خ موثق نبش کوی ملک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان کوی امینی خوئی کوی بهزادی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; خواجه نظام کوی هوشنگ نوری پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۶۰ متر ۱ خوابه ۱۰ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان نبش کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; خواجه نظام کوی شهید تیموری بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; خواجه نظام کوی بوریا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه نظام کوی تیموری بن بست هفتم پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

۵۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام خ اقبالی نبش اسم..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۱ ساله ; خواجه نظام نبش شیخ صفی نبش کوی ۴۳ پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; خواجه نظام خ باباخانلو خ ش..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه نظام کوی بوریا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی قانع پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; خواجه نظام خ دقت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; خواجه نظام کوی نورانیان بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۳۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; خواجه نظام خ ماندگار خ م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

۸۵ متر ۲ خوابه ۲ ساله ; خواجه نظام کوی نورانیان کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخ صفی کوی احمد..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش معاوضه آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; سپاه خ سرباز خ خواجه نظام نبش کوی محل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

معاوضه با آپارتمان سهروردی

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; مطهری خ خواجه نظام کوی مان..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . اسپلیت

----/۱۰۰م وام مسکن

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; خواجه نظام کوی بوریای..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی اقبالی کوی اس..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; خواجه نظام کوی تیمو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سپاه خ خواجه نظام کوی خمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خواجه نظام نرسیده به سه راه عظیم پور کوی چهارد..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۳۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; خواجه نظام بالاترازچهارراه شیخ صفی بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . درب ضد سرقت

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی پلیس خ خواجه نظام خ با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; خواجه نظام کوی شهدا بن بست بیگلری بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدیدباهماهنگی ساعت ۱۷الی۱۹

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پلیس خ خواجه نظام کوی مان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; خواجه نظام کوی سمیع ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵مترانباری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

۴۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; خواجه نظام کوی بوریائی پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۸ ساله ; خواجه نظام کوی بوریا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; خواجه نظام تیموری بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش معاوضه آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; خواجه نظام کوی نورانیان کوی حسین مدی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

--/۲۰م وام دارد-معاوضه با واحد بزرگتر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۲ ساله ; خواجه نظام کوی رجب زاده پلاک..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; خواجه نظام کوی مرادی نرسیده به ع..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش معاوضه آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; خواجه نظام روبروی پلیس کوی ماندگار کوی یوسفی کوی وحدت (۱۳)..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

معاوضه با واحد طبقه اول

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; خواجه نظام خ جهانگیر مطبوع بن بست شر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ موتور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه نظام خ ارامنه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; خواجه نظام خ بوریائی پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; خواجه نظام کوی عطر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام بالاتر از شیخ صفی روبروی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۳۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; خواجه نظام کوی ۲..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; خواجه نظام کوی شهید..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; خواجه نظام کوی مطب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; خواجه نظام کوی باقرزاده پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان بن بست ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام ماندگار..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه نظام خ ماندگا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

----/۶۰م وام

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; خواجه نظام بن بست احمدط..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

۶۰ متر ۲ خوابه ۳ ساله ; خواجه نظام کوی اروجنی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی کیو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; خواجه نظام ک بوریائی پلا..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; خواجه نظام کوی هوشنگ ن..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شریعتی خواجه نظام بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . روف گاردن

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; خواجه نظام کوی قنبری پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام خ باباخانلو کوی م..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۱ ساله ; خواجه نظام خ شیخ صفی کوی گلپایگانیها ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خواجه نظام کوی حمیدی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; خواجه نظام چهارراه شیخان کوی کیوان ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۷ ساله ; خواجه نظام کوی بهشت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید ازساعت ۱۹

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی باقر ز..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۲ ساله ; معلم خواجه نظام خ بوریا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۶پله به پائین

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; خواجه نظام کوی اقبالی بن بست هفت..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; خواجه نظام کوی جهانی کوی واقف..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; خواجه نظام خ بوریائ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۳۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; خواجه نظام کوی شهداء بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۶ ساله ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۳۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; خواجه نظام کوی نورانیان بن بست سوم شم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پلیس خواجه نظام کوی ماندگار کوی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شریعتی میدان سپاه خ خواجه نظام بالاتر از چهارراه شیخ صفی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵مترانباری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خواجه نظام خ ۱۰متری ارامنه روبروی کلیسا نبش کوی ن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تحویل ماه آینده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; خواجه نظام الملک پایین تر از شیخ صفی ک قیداری کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۳۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; خواجه نظام کوی قیداری پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; خواجه نظام نبش هوشنگ نوری پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; خواجه نظام کوی محلوجیان کوی ص..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۳۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی بوریا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; خواجه نظام خ شیخ صفی خ درویش بن بست درو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; خواجه نظام خ نور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; خواجه نظام کوی تار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۶ ساله ; خواجه نظام خ بارزگان ک م..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; خواجه نظام الملک نرسیده به چهارراه شیخ صفی ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; خواجه نظام کوی بازرگان بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی اقبالی بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم رویتی-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام پایین تر از خ ۱۰ متری ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; خواجه نظام خ ماندگار کوی یوسفی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . درب ضد سرقت

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی شایقی بن ..

امکانات: کولر . گاز

فروش معاوضه آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; خواجه نظام خ موث..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فقط معاوضه باماشین

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پلیس خواجه نظام کوی ماندگار خ مجدآبا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; خواجه نظام کوی تیمو..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; خواجه نظام خ ماندگار کوی صاد..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; خواجه نظام کوی بازرگان پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اعلام حریق . اطفاء حریق

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی خواجه نظام کوی بور..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام خ تیموری بن بست امید..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; خواجه نظام کوی انار..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹مترانباری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; شریعتی خ معلم خ خواجه نظام کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶پله به پائین-۷مترانباری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; خواجه نظام کوی قجاوندغ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; خواجه نظام کوی محلوجی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

۴متر انباری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان پلاک ..

امکانات: کولر . گاز

۱۰ پله به پائین

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۳۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; خواجه نظام نبش چهارراه شیخان کوی صفری بن بست یک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه ۶متری..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; خواجه نظام چهارراه شیخ صفی کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

---/۱۶م وام دارد

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۳۷ متر ۱ خوابه ۲ ساله ; شریعتی خواجه نظام کوی شهدا پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; خواجه نظام کوی محلوجیان پور کوی امیرتقی..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; شریعتی خواجه نظام کوی ماندگار ۶متری ان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

کلیدنخورده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; خواجه نظام بین صیاد شیرازی و اجاره دار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; خواجه نظام بین صیاد شیرازی و اجاره دار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; خواجه نظام خ ماندگا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; خواجه نظام کوی شایقی کمالپور ..

امکانات: کولر . گاز

پشت قواره ای - ۵۰ قدرالسهم

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; خواجه نظام کوی عزیزآبادی فراهانی پلاک ۳۵ ساخت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; خواجه نظام کوی انار..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; اجاره دار کوچه تیموری بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوچه اکبریان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; خواجه نظام بن بست مسجد پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۷۵ متر ۲ خوابه ۱۲ ساله ; خواجه نظام الملک نرسیده به چهارراه شیخ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی موثقی کوی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; خواجه نظام ماندگار یوسفی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; خواجه نظام کوی کیوان پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خواجه نظام کوی حمیدی نبش قدیر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

فروش

خواجه نظام

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی