ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان خواجه نظام

فروش آپارتمان خواجه نظام امروز

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; خواجه نظام خ ماندگار کوی یوسفی کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . درب ضد سرقت

فروش آپارتمان/سوئیت خواجه نظام امروز

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; خواجه نظام کوی ماندگار کوی صا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دارای ۲۳متر سوئیت-هر۲واحد دارای یک سند-دارای طرح تفضیلی

فروش آپارتمان خواجه نظام امروز

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

یک میلیون شیرینی مشاور----/۵۰ م در رهن میباشد

فروش آپارتمان خواجه نظام دیروز

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی شایقی بن ..

امکانات: کولر . گاز

فروش معاوضه آپارتمان خواجه نظام دیروز

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; خواجه نظام خ موث..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فقط معاوضه باماشین

فروش آپارتمان خواجه نظام چهار روز قبل

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; خواجه نظام خ جهانگیر مطبوع بن بست شر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ موتور

فروش آپارتمان خواجه نظام چهار روز قبل

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; خواجه نظام خ ماندگار کوی صاد..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام چهار روز قبل

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; خواجه نظام کوی تیمو..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام چهار روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; خواجه نظام کوی بازرگان پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اعلام حریق . اطفاء حریق

فروش آپارتمان خواجه نظام چهار روز قبل

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; خواجه نظام خ باباخانلو خ ش..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام چهار روز قبل

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پلیس خواجه نظام کوی ماندگار خ مجدآبا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام شش روز قبل

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی خواجه نظام کوی بور..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام شش روز قبل

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; خواجه نظام خ ارامنه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

با پارکینگ متری:(۷/۵۰۰م)

فروش آپارتمان خواجه نظام شش روز قبل

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; خواجه نظام کوی انار..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹مترانباری

فروش آپارتمان خواجه نظام شش روز قبل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام خ تیموری بن بست امید..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام یک هفته قبل

۶۰ متر ۲ خوابه ۳ ساله ; خواجه نظام کوی اروجنی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه نظام اجاره دار ک اروجنی ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; شریعتی خ معلم خ خواجه نظام کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶پله به پائین-۷مترانباری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۹۰ متر ۲ خوابه نوساز ; خواجه نظام خ تیموری کوی ف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

ت.ت/

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; خواجه نظام ک بوریائی پلا..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ت.ت/

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; خواجه نظام کوی قجاوندغ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; خواجه نظام کوی محلوجی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

۴متر انباری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۳۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; خواجه نظام نبش چهارراه شیخان کوی صفری بن بست یک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان پلاک ..

امکانات: کولر . گاز

۱۰ پله به پائین

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۵۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام خ اقبالی نبش اسم..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; خواجه نظام کوی بوریا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی باقر ز..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۳۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; خواجه نظام کوی نورانیان بن بست سوم شم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; خواجه نظام کوی جهانی کوی واقف..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه ۶متری..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام ۱۰متری ارامن..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه نظام کوی شهید باقرزاده بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳۵م دررهن مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۱ ساله ; خواجه نظام نبش شیخ صفی نبش کوی ۴۳ پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; خواجه نظام چهارراه شیخ صفی کو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

---/۱۶م وام دارد

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۳۷ متر ۱ خوابه ۲ ساله ; شریعتی خواجه نظام کوی شهدا پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; خواجه نظام کوی محلوجیان پور کوی امیرتقی..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; شریعتی خواجه نظام کوی ماندگار ۶متری ان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

کلیدنخورده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; خواجه نظام بین صیاد شیرازی و اجاره دار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; خواجه نظام کوی شهدا بن بست بیگلری بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدیدباهماهنگی ساعت ۱۷الی۱۹

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پلیس خ خواجه نظام کوی مان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; خواجه نظام بین صیاد شیرازی و اجاره دار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; خواجه نظام خ ماندگا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۴۵ متر ۱ خوابه ۱ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان بن بست ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخ صفی کوی احمد..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; خواجه نظام کوی بوریای..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; خواجه نظام کوی سمیع ز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵مترانباری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; خواجه نظام کوی شایقی کمالپور ..

امکانات: کولر . گاز

پشت قواره ای - ۵۰ قدرالسهم

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی سمیع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ مشاع

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۴۰ متر ۱ خوابه ۲ ساله ; خواجه نظام کوی نورانیان کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی اقبالی کوی اس..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; خواجه نظام کوی عزیزآبادی فراهانی پلاک ۳۵ ساخت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; خواجه نظام کوی انار..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; خواجه نظام اجاره دار خ شایقی بن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; اجاره دار کوچه تیموری بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوچه اکبریان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خواجه نظام نرسیده به سه راه عظیم پور کوی چهارد..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۱ ساله ; خواجه نظام خ شیخ صفی کوی گلپایگانیها ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; خواجه نظام بن بست مسجد پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۶۰ متر ۱ خوابه ۱۲ ساله ; خواجه نظام الملک نرسیده به چهارراه شیخ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; شریعتی خ معلم خ خواجه نظام خ هما بن بست طالبیا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸مترانباری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام ماندگار..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; خواجه نظام ماندگار یوسفی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; خواجه نظام کوی باقرزاده پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی موثقی کوی ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخ صفی کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی بوریائی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲واحد دارای یک سند میباشد

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; خواجه نظام کوی کیوان پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش معاوضه آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; خواجه نظام کوی نورانیان کوی حسین مدی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

--/۲۰م وام دارد-معاوضه با واحد بزرگتر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۲ ساله ; خواجه نظام کوی رجب زاده پلاک..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خواجه نظام کوی حمیدی نبش قدیر..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۶۰ متر ۱ خوابه ۱۰ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان نبش کو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان خ شهید ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

در کل ۱۰ واحد- مورد تکواحدی

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; خواجه نظام ک هوشنگ نوری کو..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ درانتظار

فروش معاوضه آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; خواجه نظام روبروی پلیس کوی ماندگار کوی یوسفی کوی وحدت (۱۳)..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

معاوضه با واحد طبقه اول

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; خواجه نظام خ شیخ صفی کوی خسرواحمدی پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; شریعتی پلیس خواجه نظام کوی بو..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی قانع پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شی..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲مترانباری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۳۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی حمیدی بن بست شفق پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; خواجه نظام الملک کوی بازر..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . باربیکیو

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه نظام نرسیده به شای..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام خ ماندگا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه نظام کوی ماندگار پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲بالکن

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه پل..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; سپاه خ خواجه نظام کوی خمی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پلیس خواجه نظام کوی ماندگار کوی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; پلیس خواجه نظام کوی بهزادنوری گلپایگ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; خواجه نظام خ ماندگار نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

پارکینگ مشاع میباشد

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; خواجه نظام خ ۴۸ پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; خواجه نظام الملک پایین تر از شیخ صفی ک قیداری کوی ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; شریعتی اجاره دار کوی کمیجانی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دارای ۲۳م وام

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; خواجه نظام بن بست غفا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳پله به پائین - ۲واحد دارای یک سند

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; شریعتی خواجه نظام خ انارکی بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی بوریائی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه ۶متری..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; خواجه نظام خ بارزگان ک م..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; خواجه نظام خ اجاره دار بن بست..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه نظام ۱۰متری ارامنه پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; خواجه نظام نبش هوشنگ نوری پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; خواجه نظام ۱۰متری ارا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۳۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی بوریا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; خواجه نظام خ قیداری کوی حنیف ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند-وام دارد

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; خواجه نظام الملک نرسیده به چهارراه شیخ صفی ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; خواجه نظام کوی بازرگان بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; شریعتی خ پلیس خ خواجه نظام کوی ارامنه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; خواجه نظام کوی ماندگ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۱ ساله ; نامجو خ خواجه نظام کوی موثق کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی بوریائ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی محلوجیان بن بست شش..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام پایین تر از خ ۱۰ متری ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام الملک کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان کوی شهیدی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; خواجه نظام کوی بازرگان پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; خواجه نظام کوی عباس فراه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خواجه نظام الملک کوی دوازده..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; خواجه نظام خ ماندگار کوی صادق پو..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; خواجه نظام کوی ماندگا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; خواجه نظام کوی دقت بن بس..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

--/۳۵م دررهن مستاجر- --/۱۵م وام

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; خواجه نظام کوی ماندگ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; خواجه نظام کوی غفاری پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; خواجه نظام کوی ماندگ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; خواجه نظام کوی محلوجیان پور کوی امیرمتقی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی باقر زا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی هشتم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; خواجه نظام کوی تیموری کوی دولت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; خواجه نظام کوی محمودیان بن بست جم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

مبلغ ---/۳۰م در رهن- دارای ----/۵۰م وام

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام کوی بوریائی پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

---/۳۰م وام کم بهره

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; خواجه نظام بالاتر از ۱۰متری ارامنه کوی ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگیساعت ۱۸ به بعد

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام خ اقبالی بن بست ۷ پل..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخ صفی کو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; خواجه نظام خ بازرگان خ مه..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; خواجه نظام کوی شهید جهان بین کوی اسکندری بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; سپاه خ خواجه نظام کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; خواجه نظام کوی شهداء نبش امیرمتقی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; خواجه نظام خ ماندگا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; خواجه نظام خ ارامنه کوی نصر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی چهاردهم پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲مترانباری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; خواجه نظام کوی قیداری پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷پله به پائین- دارای ---/۴۰ م وام

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه نظام خ شیخ صفی بن بست کیوان پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی کیو..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; خواجه نظام کوی محلوجیان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; خواجه نظام خ بوریائی پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

دارای ---/۳۲م وام

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; خواجه نظام بن بست ۵۰ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دوم سندی-انباری کاذب

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; خواجه نظام کوی شایقی کوی پایدار..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; خواجه نظام کوی رئیسی بن بست قائ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی کو..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; خواجه نظام کوی احمد طاری پلاک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شریعتی پلیس خواجه نظام کوی نورانیان ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; سپاه خواجه نظام کوی محلوجیان پور بن بست کاظم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵پله به پائین

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; خواجه نظام کوی تیموری کوی دولت..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مطهری خ خواجه نظام نرسیده به چهارراه شی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; خواجه نظام چهارراه شیخ صفی کوی محمد..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه چهارم رویتی-دارای --/۲۰م وام

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; خواجه نظام شیخان کو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۴۰متر قدرالسهم

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; خواجه نظام کوی د..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۴۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نامجو خ خواجه نظام خ هجدهم بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی کیوان پلاک ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; خواجه نظام الملک کوی موثق نبش بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; خواجه نظام کوی تیمو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی موث..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴مترانباری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خواجه نظام کوی ۴..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; خواجه نظام خ اجاره دار کوی ماندگار ک..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شریعتی خواجه نظام کوی ار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; خواجه نظام بن بست پن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳پله به پائین

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; خواجه نظام بن بست غفا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳پله به پائین - ۲واحد دارای یک سند

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; خواجه نظام کوی تیموری بن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; خواجه نظام خ هوشنگ نو..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲تراس

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; خواجه نظام خ ماندگار کوی امیر م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ معلم خواجه نظام کوی ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; خواجه نظام کوی حمید..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; خواجه نظام روبروی کوی سرباز ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; خواجه نظام سلمان فارسی خ حسینی نژاد کوی شهریا..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ; خواجه نظام کوی کیوان پلا..

امکانات: کولر . گاز

اطلاع دقیق نداشتند

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; خواجه نظام خ ماندگا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان خواجه نظام ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۵۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; خواجه نظام خ اقبالی نبش اسم..

امکانات: کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات