ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان بهار شمالی

فروش آپارتمان بهار شمالی چهار روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۶ ساله ; سهروردی جنوبی خ بهارشمالی خ مانی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی پنج روز قبل

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهارشمالی جنب اداره ب..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بهارشمالی خ جوادکارگر خ جهان روبروی بیمارستان ایران..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید بعدازظهرها-۴۰متربالکن

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۱ ساله ; شریعتی بهار شمالی خ نیرو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; طالقانی خ بهارشمالی خ کارگر پلا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۷ ساله ; بهارشمالی بالاترازطالقا..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۳ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی مهندسی کوی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; سهروردی جنوبی خ بهارشمالی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۵متر قدرالسهم

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۸ ساله ; بهارشمالی پشت بیمارستان سجاد نبش نیرومند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; بهارشمالی کوی به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; بهارشمالی کوی مهندسی کوی ارکیده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۴۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهارشمالی نرسیده به بهارشیراز روبروی منبع..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ارکیده ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ ایثار..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۶متر زیرزمین سندی در کل ۱۸۷متر-بازسازی شده جزئی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; بهار شمالی جنب بانک س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهارشمالی جنب اداره برق پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شریعتی بهارشمالی کوی عبدالکریم ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان/سوئیت بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۸ ساله ; بهارشمالی کوی علمداری پلا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

طبقه سوم رویتی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بهارشمالی خ آقامحمد..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; بهارشمالی خ حمزه علمداری پلاک..

امکانات: گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; سهروردی بهارشمالی کوی د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهار شمالی کوی هاله پ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ بختیار ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ابن سینا پ..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی روبروی اداره برق ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری مشترک

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهارشمالی نبش خ جواد کارگر روبروی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

دوم رویتی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; سهروردی جنوبی خ بهارشمالی کوی سازگار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بهار شمالی خ جوادکا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۱۳۰ متر ۳ خوابه نوساز ; بهارشمالی بالاترازطالقانی کوی حجت ال..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بهار شمالی بالاتر از طالقانی کوی حجت ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهار شمالی نرسیده به جواد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی محمدی کوی مسجد خرقان..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی خ جوادکارگر ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی خ علمداری خ ..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; بهارشمالی خ طبا پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

ملک روی مغازه واقع شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۲۰۳ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی خ بهار خ کار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی خ علم..

امکانات: کولر . گاز

اطلاع دقیق نداشتند

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بهار شمالی کوی طباطبائی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بهار شمالی روبروی کوی علم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهارشمالی جنب اداره برق پل..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهارشمالی کوی شکیب..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۱ ساله ; سهروردی جنوبی خ بهارشمالی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; طالقانی بهارشمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ جواد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دارای قدرالسهم

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; هفت تیر خ بهار شمالی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۵۶ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بهار شمالی بین ورزنده و ورکش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; بهارشمالی کوی اتحا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

درکل ۱۸ واحد

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; بهارشمالی کوی سازگاربن بس..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهارشمالی خ ایثارغر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; بهارشمالی کوی علمدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . جاروبرقی مرکزی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; بهار شمالی خ طباطب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; بهارشمالی کوی شکیبا بن بست او..

امکانات: کولر . گاز

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; بهارشمالی خ بهارمستی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

---/۱۰۰م وام

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; بهارشمالی جوادکارگ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۲پله به پایین

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بهارشمالی خ ورزنده کوی سلماسی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; بهارشیراز خ بهارشمالی خ اتحاد پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; هفت تیر بهارشمالی کوی حجت الله..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; طالقانی خ بهارشمالی کوی مهندسی کوی مسجد خراقان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۱ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; بهارشمالی کوی محمدی کوی مسجد بن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی شکیبا بن بست ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بهارشمالی خ ایثار غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . درب ضد سرقت

۴۵مترقدرالسهم

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; بهارشمالی کوی میثاق ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی مانی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهارشمالی خ جوادکارگر نبش جهان پلا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی جنب بیمارستان سجاد خ مهندسی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; هفت تیر بهار شمالی کوی بختیار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی از ساعت ۱۶ الی ۱۹

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; بهارشمالی روبروی بیمارستان نیروی انتظامی خ بهشت ن..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۸ ساله ; بهار شمالی جنب بانک س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی روبروی اداره برق خ طب نبش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; بهار شمالی کوی ابن س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; طالقانی بهارشمالی کوی یزدانیان کوی آفتاب بن..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی بختیار کوی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله تیغه چینی-تحویل ۵ماه آینده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۳ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; بهارشمالی خ مانی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; هفت تیر خ بهار شمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; بهارشمالی طبقه فوقانی بانک پاسارگاد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۴ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ جوادکارگر خ جهان شم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

۱۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هفت تیر خ بهار شمالی خ جواد..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

۱۳۰ متر ۳ خوابه نوساز ; بهار شمالی بالاتر از طالقانی کوی حجت ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه نوساز ; بهارشمالی بالاترازطالقانی کوی حجت ال..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; طالقانی بهارشمالی کوی یزدا..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; طالقانی بهارشمالی کوی مهندس کوی ارکی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بهارشمالی بالاتر از بیمارستان امام سجاد..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; بهار شمالی کوی حمزه علم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی بهشت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۱۵۶ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بهار شمالی بین ورزنده و ورکش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باز سازی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بهار شمالی کوی طبا کوی خلف پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

۲بالکن- بازدید با هماهنگی-۱۲متر انباری

فروش معاوضه آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

۱۰۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; بهار شمالی کوی آقا مح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

معاوضه با آپارتمان بزرگتر در همان منطقه

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۰۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هفت تیر بهارشمالی کوی علمداری..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۱۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; خ بهار شمالی خ جواد ک..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی علمداری نبش..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; انقلاب بهارشمالی کوی سرهنگ س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; بهارشمالی کوی علمداری پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۱۶

۱۵۶ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بهار شمالی بین ورزنده و ورکش و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی وا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۲پارکینگ

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی سازگار بن بست دوم..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰مترانباری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; بهار شمالی خ وار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

باز سازی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

۱۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; بهار شمالی خ جوادکا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

باز سازی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; هفت تیر بهار شمالی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بهار شمالی جنب بانک س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; هفت تیر خ مفتح جنوبی خ ورکش خ بهارشمالی کوی برومند بن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی طبا کوی شب تاب ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

۱۵۹ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; هفت تیر بهارشمالی کوی کوثر پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; بهار شمالی بالاتر از بیمارستان سجاد ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۲ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی جوادکارگر کوی میراش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; بهار شمالی جواد کار..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی خ حجت الله..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی محمدی کوی مسجد خرقانی بن ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۱۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی خ جواد..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۱۳۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; بهارشمالی کوی ایثار غربی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲بالکن

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; بهارشمالی جوادکارگر کوی سپهر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۳ ساله ; بهارشمالی خ ایثار غربی بالاترازچهارراه جوادنیا خ ایثار شرقی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ علمداری پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بهارشمالی کوی آقامحم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بهار شمالی جنب بانک س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

۱۳۰ متر ۳ خوابه نوساز ; بهار شمالی بالاتراز بیمارستان امام سجاد ک حج..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; بهارشمالی کوی دانش پل..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی بهشت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; بهارشمالی کوی بختی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بهارشمالی کوی شهید یزدان نیا بن بس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی طبا پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; بهار شمالی کوی ابن س..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۱ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی هاله پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸مترانباری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

۱۳۵ متر ۳ خوابه نوساز ; بهارشمالی بالاترازطالقانی کوی حجت ال..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; بهار شمالی خ وارس..

امکانات: شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور . باز سازی شده . کولر گازی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی شیمی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; طالقانی بهارشمالی کوی یزدانیا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; بهارشمالی کوی محمدی پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; بهار شمالی بالاتر از بیمارستان سجا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بیواسطه

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; هفت تیر بهارشمالی بن بست سرهنگ سازگ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی حجت الل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; هفت تیر بهار شمالی جوادکا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی بختیار پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

قابلیت ۳ خواب

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی مانی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی ابن سینا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; بهار شمالی ک محمدی کوی گ..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی طالقانی خ بهارشمالی کوی شهید ی..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۳۰ ساله ; بهار شمالی پایین تر از طالقانی خ شهید ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی خ ایثار غربی کوی ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۱ ساله ; بهار شمالی خ محمدی کوچه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

۲۶ ساله ; شریعتی بهارشمالی خ علمداری کو..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

۱۶ ساله ; بهارشمالی خ ورکش خ برومند پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

۳۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی خ نیرو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

نوساز ; بهارشمالی نرسیده به بهارشیراز کوی سرهنگ سازگار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

۱ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی علمداری پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; بهار شمالی بالاتر از بیمارستان سجا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بیواسطه

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

۱۵ ساله ; بهارشمالی کوی طبا نبش بن بست خل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

نوساز ; هفت تیر خ بهارشمالی بالاتر از بیمارستان امام س..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی عل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بهارشمالی کوی بهشت پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

۲۵ ساله ; طالقانی بهارشمالی کوی جوادکارگر کوی به فروز بن بست هرم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

۱۷ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی بهشت کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; بهار شمالی خ طباطب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

۱۶۰ متر ۳ خوابه نوساز ; بهار شمالی کوی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; هفت تیر بهار شمالی کوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

۹۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; هفت تیر خ بهارشمالی روبروی بیمارستان سجاد کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بهار شمالی بالاتر از بیمارستان سجا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بیواسطه- فروش با مستاجر

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی سازگار بن..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; بهارشمالی خ طبا پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; بهارشمالی خ جوادنیا کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; هفت تیر بهار شمالی کوی علمداری پل..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فروش با مستاجر

بازدید ۸/۳۰ شب به بعد

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

۹۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; هفت تیر بهار شمالی کوی کوثر بروم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی نبش کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی بالاتر از بیمارستان سجا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; طالقانی بهارشمالی خ طبا کوی شب تاب پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی طباطبائی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

۷۰مترقدرالسهم-درکل ۱۰ واحد

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۹/۲۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; بهار شمالی کوی چهار برادران..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; بهارشمالی نرسیده به بهارشیراز روبروی سازمان آب کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; بهار شمالی ک سارم ط ۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

۶۵ متر ۱ خوابه نوساز ; هفت تیربهارشمالی کوی ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

۱۵۶ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بهار شمالی بین ورزنده و ورکش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی ک..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; هفت تیر بهار شمالی کوی ا..

امکانات: کولر . گاز

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی کوثر کوی برومند بن بست..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی محمدی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

۹۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; بهارشمالی بالاترازطالقانی کوی طب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; بهارشمالی کوی محمدی کوی گرمابه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بهار شمالی بالاتر از بیمارستان سجا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بیواسطه

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی بهار گروسی پ۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش معاوضه آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; بهار شمالی روبروی بیمارستان ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

در ۲بلوک-جهت

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۰۶

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; هفت تیر بهارشمالی کوی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۷/۲۹

۱۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; هفت تیر خ بهارشمالی کوی بختیار پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان بهار شمالی ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; هفت تیر بهار شمالی کوی طبا پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات