ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان برزیل

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

۱۹۳ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۶ ساله ; برزیل شرقی بالاتر از دیوان محاسبا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۴ ساله ; برزیل شرقی روبروی دیوان مح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فاقد سند

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۹۴ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; برزیل شرقی بالاتر از دیوان محاسبات ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; ونک خ شیراز جنوبی خ برزیل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; ونک خ برزیل خ ۱۱..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; ملاصدرا خ شیراز شمالی خ برزیل غربی..

امکانات: گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; برزیل بن بست لاله..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲واحددارای یک سند

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

۲۳۱ متر ۵ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; برزیل بن بست لال..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۱۹۳ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۶ ساله ; برزیل شرقی بالاتر از دیوان محاسبات..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۱۹۴ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; برزیل شرقی بالاتر از دیوان محاسبات ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; برزیل شرقی روبروی دیوان مح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

با ۲ ورودی

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۶/۰۶/۰۴

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; برزیل شرقی روبروی دیوان مح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

۱۹۴ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; برزیل شرقی بالاتر از دیوان محاسبات ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ونک خ برزیل شرقی روبروی دیوان م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دارای ۲۵۰ متر حیاط اختصاصی

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; ونک برزیل شرقی کوی بهاره بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; برزیل شرقی ک بهاره بن بست بنفشه..

امکانات: گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

۱۹۴ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; ونک خ برزیل شرقی بالاتر از دیوان محاسبات بن بس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

ملک روی شیب واقع شده است

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; برزیل خ نیلو جنب کوی یاز..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

در۲بلوک- فروش با مستاجر

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; برزیل شرقی کوی بهاره بن بست بنفش..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

هماهنگی باواحد۱۰

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; برزیل شرقی روبروی دیوان محاسب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۰متر قدرالسهم

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; برزیل شرقی بن بست ل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; برزیل شرقی بن بست ل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

۲۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۹ ساله ; برزیل شرقی روبروی دیو..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; برزیل شرقی روبروی دیوان محاسب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

نما بی اطلاع

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۵/۰۸/۰۳

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; برزیل شرقی بن بست ل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; برزیل شرقی روبروی دیوان محاسبا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

درب ریموت

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

۲۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; برزیل روبروی دیوان محا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; ونک برزیل کوی نیلو نبش کوی ی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; برزیل شرقی روبروی دیوان محاسبا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

درب ریموت

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; برزیل شرقی رو به روی دیوان محاسب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

درب ریموت

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۵/۰۵/۰۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; ونک خ برزیل شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۰ ساله ; برزیل شرقی ک لا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; برزیل شرقی رو به روی دیوان محاس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۵/۰۱/۱۹

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; شیخ بهائی جنوبی خ برزیل غربی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; ونک خ برزیل (نیلو) خ لاهیجانی نبش بن بست شانزدهم مجتمع ل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

مقطوع

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; ونک خ برزیل شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; ونک خ برزیل کوی نیل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل . باز سازی شده

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; ونک خ برزیل شرقی کوی بهاره بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۰ ساله ; برزیل شرقی ک لا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

-

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ونک برزیل خ نیلو مجتمع ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ونک برزیل شرقی کوی بهاره بن بست بنف..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شیراز جنوبی خ برزیل شرقی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

مورد ۲واحدی

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

۱۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; برزیل ابتدای برزیل خ لاهیجانی ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۳۶متر بالکن دارد - بازسازی

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

۸۵ متر ۲ خوابه نوساز ; ونک برزیل شرقی خ نیلو کوی چ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن . لابی

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۳/۰۷/۲۴

۳۲۰ متر ۶ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ونک خ برزیل خ نیلو کوی دوازدهم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده- ۱۷۵متر قدر السهم

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۳/۰۷/۰۶

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; برزیل بن بست لال..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۳/۰۶/۱۲

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; برزیل شرقی ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۳/۰۶/۰۴

۳۲۵ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; برزیل نیلو ک۱۲..

امکانات: شوفاژ . کولر . آسانسور

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۳/۰۶/۰۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ونک خ شیرازجنوبی خ برزیل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان برزیل ۱۳۹۳/۰۵/۱۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; ونک برزیل خ نیلو م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات