ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی دیروز

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن خ جنت کوی ششم شرقی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

شیرینی مشاور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی دیروز

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت کوی هجده..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۲ بلوک

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی چهار روز قبل

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ معین روبروی معین ششم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی پنج روز قبل

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ اردیبهشت کوی دوم کوی به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی پنج روز قبل

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اشرفی اصفهانی بالاترازپل حکیم خ نسترن خ آهنگ کوی مه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی پنج روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ الوند مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . ماهواره مرکزی

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی پنج روز قبل

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; اشرفی اصفهانی کوی آذ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی پنج روز قبل

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; اشرفی اصفهانی نرسیده به خ ۲۲بهمن واصل جنوبی ناطق ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج . دوربین مداربسته

۶۰مترقدرالسهم

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی شش روز قبل

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار مخابرات س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی شش روز قبل

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; اشرفی اصفهانی خ مخبری مجتمع ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل-شیرینی مشاور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی شش روز قبل

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ الو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

درمرحله نازک کاری-تحویل ۲ ماه آینده

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی یک هفته قبل

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; اشرفی اصفهانی خ تختی خ امام رضا کوی دوم شرقی شهرک م..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

سنددردست اقدام

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی یک هفته قبل

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی ۲۲بهمن برج آ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی یک هفته قبل

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ ناطق نوری خ ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ فکوری ۲۴متری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

۱۳۰ متر ۲ خوابه نوساز ; اشرفی اصفهانی بالاتر از حکیم خ درخشانی نبش شقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

در مرحله نازک کاری - تحویل ۱۴ماه آینده

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ الوند..

امکانات: گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

در مرحله فونداسیون-تحویل یکسال آینده-باشگاه بیلیارد

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی م دانشگاه شهرک حصارک خ امام خمینی شقا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ناطق نوری کوی صاح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

---/۱۵م وام- ۴۰مترقدرالسهم

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; اشرفی اصفهانی خ ناطق نوری قانع..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی پشت تیراژه خ طالقانی کوی خان بابائ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی کوی شکو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی ۱۲متری یکم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۷۵ متر ۲ خوابه نوساز ; اشرفی اصفهانی روبروی باغ فیض خ ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش معاوضه آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; اشرفی اصفهانی پشت تیراژه ۱۲مت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فقط معاوضه با۱۳۵متری نوساز

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۱۶۲ متر ۳ خوابه ۱ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به باغ فیض ۲۰م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ پیامبر خ شهاب بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۴بلوک

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ قموشی(پارک) پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ باهنر روبروی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۸۴ متر ۱ خوابه - طبقه هشتم نوساز ; اشرفی اصفهانی باهنرخ حصارکی پروژه حکیم مجت..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات

از واحد اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ گلستان ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ نفت بالاترازبرجهای سهند ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ فکوری خ امام رضا کوی یکم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل- شیرینی مشاور ---/۲م

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی میدان دانشگاه بلوارشهدای حصارک خ امام خمینی سلمان..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

فروش معاوضه آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی بعداز پل حکیم انتهای خ نسترن خ آهنگ نبش بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

معاوضه با واحد کوچکتردرهمین منطقه

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ گلبرگ خ گلزار نهم با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازمیدان پونک خ کربلائی ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ اقبال پور کوی دوازد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ آذری آخرین خط جنوبی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . سالن اجتماعات

کمیسیون کامل-لابی من-۲لاین آسانسور-کارواش

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; اشرفی اصفهانی باغ فیض خ ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی سرایدار۰۹۱۹۶۸۳۶۷۹۲

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; اشرفی اصفهانی بالاترازهمت کوی استادن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۸۰مترقدرالسهم

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ مخابرات..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی طالقانی کوی سوری سو..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

سوم رویتی- دارای--/۱۲۰م وام

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ پیامبر شرقی خ شاهد کوی گلستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۳۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی بوستان یکم گلس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۱۵ متر ۳ خوابه نوساز ; اشرفی اصفهانی باهنر بهار..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; اشرفی اصفهانی بالاترازنیایش خ طالقانی کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰مترقدرالسهم

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اشرفی اصفهانی کوی مختاری پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج . لابی

کلیدنخورده-۱۰۰۰متر لابی- ۵۰متر سالن مهمانداری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت کوی ۲۲ پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جهت بازدید هماهنگی با سرایدار- شیرینی مشاور ---/۳م

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت خ۷ خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اشرفی اصفهانی روبروی باغ فیض خ نسترن خ دستغیب خ مدنی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

سوم وپنجم موجود

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ معین پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۱۳۲ متر ۲ خوابه نوساز ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت کوی ۱۵ خ ۱۲ بهمن شم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . روف گاردن

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی نیروی هوائی بلوار صبا ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اشرفی اصفهانی تیراژه باغ فیض خ امام حسین خ امام رضا..

امکانات: کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فروش با مستاجر

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ اقبالپور کوی چهارد..

امکانات: شوفاژ . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ نسترن خ دستغیب خ صدوقی غ..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ اقبالپور خ ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

دوم رویتی

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ صبح دوست کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی ۱۶متری ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

سیستم مرکزی- ۱۰۷ متری موجود

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ فکوری خ ششم غربی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ پیامبر خ شاهد گلستان ۲۸..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

انباری بعدازپایان کار

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار جنب دانشگاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . لابی

طبقه اول دارای ۱۲۰ متر حیاط اختصاصی

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; اشرفی اصفهانی بین حکیم و پیامبر گلستان ۲۷..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۳۷مترقدرالسهم

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی روبروی دانشگاه علوم وتحقیقات خ سرو م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ نوساز ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ الوند..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . سالن اجتماعات . لابی . شوتینگ زباله . دوربین مداربسته

درمرحله فونداسیون-لابی من-۳طبقه پارکینگ-تحویل ۱۶ماه آینده

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازنیایش خ طالق..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ طالقانی کو..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اشرفی اصفهانی چهاردیواری خ امام رضا کوی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ طالقانی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی کوی بیدکی خ آهنگ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ طالقانی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار شهرک نفت (زا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی امام رضا کوی یک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

باکمیسیون کامل-شیرینی به مشاور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ صبا خ شقایق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ تیراژه خ زمانی کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش معاوضه آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ چمران نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; اشرفی اصفهانی باغ فیض خ امیرابراهیمی بلوک کاج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ البرز کوهس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

باکمیسیون کامل

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ قمو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

شیرینی مشاور ---/۲م- بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ اقبالپور خ کوهسار خ چ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ گلزار یکم بن بست اکبری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

دوم رویتی

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ قموشی (پار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

شیرینی مشاور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ گلستان شرقی پ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; اشرفی اصفهانی نرسیده به بزرگراه همت کوی مختا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

۱۵۰۰متر باغچه-بازدید با هماهنگی-۳لاین آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی باهنر جنب تره بار بن بست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴ بلوک

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ معین بین معین ا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ بیدکی کوی تربی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۷۶ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ الوند خ ال..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

درمرحله خاکبرداری-تحویل ۲سال آینده-۲پارکینگ

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از تیراژه خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۱۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; اشرفی اصفهانی بالاتر از جلال آل احمد کوی طالقانی پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی خ معین نبش معین سوم پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده . لابی

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتراز حکیم کوی نسترن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷بلوک-دارای ۵۷متر قدرالسهم می باشد

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازنیایش خ فکوری خ چمران کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اشرفی اصفهانی ناطق نوری خ امام رض..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲بر

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اشرفی اصفهانی ضلع شمالی باهن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . چیلر . سالن اجتماعات

دارای مهد کودک

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ فکوری کوی چهارم غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن خ مهستان خ یا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ نفت کوی هفتم کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; اشرفی اصفهانی جنب تیراژه کوی خان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶مترانباری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; اشرفی اصفهانی ۳۵متری گلس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای ۱۱۴مترقدرالسهم عرصه ۴۵۵

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ بید..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

باکمیسیون کامل-برج باغ-۲لاین آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی گلستان هفت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت خ ۲۰ نبش کوهپایه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن نبش گلستا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ اقبالپور خ هفتم مر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اشرفی اصفهانی کوی آ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . سالن اجتماعات . لابی

کارواش

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۳۵ متر ۳ خوابه نوساز ; اشرفی اصفهانی خ باهنر روبروی سه راه امی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۶۰ متر ۱ خوابه نوساز ; اشرفی اصفهانی چهاردیواری خ معین مجتم..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

واحدها از۶۰ الی۱۰۰متر میباشد-تحویل ۵ماه آینده-در مرحله نازک کاری-هرطبقه ۲۰۰هزارافزایش قیمت

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ تختی خ امام رضا نبش سوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ حید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درکل ۱۶ واحد

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار مخابرات سهند کوی سهند ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ شاهد پ..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به پل همت خ حیدری کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; اشرفی اصفهانی روبروی باغ فیض خ نسترن خ دستغیب خ مدنی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ فکوری خ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اشرفی اصفهانی ۲۰متری باهنر مسجد ثامن ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه ششم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ ناطق نوری و..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

گرمایش هوا ساز

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۷۴ متر ۲ خوابه نوساز ; اشرفی اصفهانی ۲۰متری باهنر خجسته پور باغ فی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ بید..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۲پارکینگ سندی

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی باهنر انتهای طالبی مفتح..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۰۶ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; اشرفی اصفهانی بلوار همیلا خ پارک پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

---/۵م شیرینی مشاور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ اقبالپور کوی کوه..

امکانات: کولر . گاز

انباری داخل واحد

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی گلستان..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار جنب دانشگاه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ فکوری کوی یکم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۱۵۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; اشرفی اصفهانی فکوری خ سوم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۱۱۵ متر ۳ خوابه نوساز ; اشرفی اصفهانی باهنر بها..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کابینت های گلاس -کف لمینیت

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوارانتهای الوند مج..

امکانات: آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

در مرحله نازک کاری - تحویل ۱سال آینده

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی چمران نبش کوی ششم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی تقاطع اشرفی و جلال کوی لاله..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۹ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر جنب میوه و تره بار بن بست میلاد مجت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۰مترانباری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ معین ک مع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲کله

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; اشرفی اصفهانی بالاتر از حکیم کوی مختاری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

۱۵۰۰متر حیاط محوطه سازی

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت نبش کوی نهم پ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

درمرحله نازک کاری-تحویل ۶ ماه آینده

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; اشرفی پیامبر خ شاهد گلستان ۲۹..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۹۵ متر ۲ خوابه نوساز ; اشرفی اصفهانی بالاترازحکیم خ درخشانی نبش شقا..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . چیلر . سالن اجتماعات . لابی . تهویه مطبوع

۵طبقه مشاعات- بازدید با هماهنگی-درمرحله نارک کاری-تحویل ۱۵ماه آینده

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن کوی مومن پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ تختی خ امام رضا کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل- بازدید با هماهنگی سرایدار-مبلغ -/۲م شیرینی به مشاور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی میدان ۲۲به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ البرز یکم غربی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی شهرک نفت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتراز نیایش طالقانی کوی دربندی دو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; اشرفی اصفهانی ورودی غروی شرقی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تحویل یکسال آینده - در مرحله نازک کاری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ خوش ط..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; اشرفی روبروی باغ فیض خ نسترن خ دست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی پیامبر خ شهاب ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه خ شهید قموشی شهرک همای جنوبی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲پارکینگ

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; اشرفی اصفهانی خ نفت کوی بیست ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

تحویل یکسال آینده-درمرحله سقف سوم

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ شاهی خ ثامن الحجج کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی پیامبر شرقی خ شاهد گلستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی تیراژه خ بوستان بن بست ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ باهنر جنب شیرینی فروشی الماس غ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۳ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش خ هفتم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی تیراژه پیروزی سوم پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ امام رضا نبش د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۳۶مترقدرالسهم دارد-کمیسیون کامل

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; اشرفی اصفهانی خ امام حسین ابراهیم نوری ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۹ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن کوی جنت کوی چه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; اشرفی اصفهانی بلوار سیمون بولیوار شهرک نفت خ ن..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مختلف

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱ ساله ; اشرفی اصفهانی کوی هفتم بالاترا..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاترازنیایش خ دوم (دربندی) پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۴ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش کوی هفتم ..

امکانات: گاز . آسانسور . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; اشرفی اصفهانی خ پیامبر شرقی خ ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

۱۰۷مترقدرالسهم

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۱ نوساز ; اشرفی اصفهانی باهنر جنب برج اس..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

پارکینگ مهمان-سالن مهد کودک

فروش آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; اشرفی اصفهانی خ نسترن خ آهنگ مجت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات