ایران فایل اسکان

فروش آپارتمان ارسباران

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; سیدخندان خ ارسباران خ شف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; جلفا خ ارسباران کوی س..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۳ ساله ; شریعتی خ ارسباران کوی عطار پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه سوم سندی

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; سیدخندان خ ارسباران خ عطار خ چلچله ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; سیدخندان جلفا ارسباران خ پیشداد بن بست جو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سیدخندان جلفا ارسباران کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

۱۳۱ متر ۲ خوابه ۳ ساله ; ارسباران کوی ستاری بن بست..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

طبقه اول پاسیو دارد

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; سیدخندان خ ارسباران کوی ارغوان پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; جلفا ارسباران نبش خ فاخته پلا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; سیدخندان خ ارسباران کوی شفاپی پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; ارسباران پایین تر از فرهنگسرا کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

۹۶ متر ۲ خوابه نوساز ; ارسباران کوی ستاری بن بست (ستار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; ارسباران پایینتر از فرهنگسرا ک ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; ارسباران پایین تر از فرهنگسرا ک ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۶/۰۳/۱۳

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; سیدخندان ارسباران کوی ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; جلفا ارسباران شفاپی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۶/۰۱/۲۶

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; ارسباران پایین تر از فرهنگسرا ک ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

۲۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; سیدخندان خ جلفا خ ارسباران کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; ارسباران پایینتر از فرهنگسرا ک ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; ارسباران پایینتر از فرهنگسرا ک ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ارسباران کوی پرس..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ارسباران کوی ستاری بن بست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابلیت تبدیل به ۳ خواب

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; جلفا خ ارسباران..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

واحد سندی ۴۵ متر میباشد-دارای قدرالسهم

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; سیدخندان خ جلفا خ ارسباران کوی مسعو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; ارسباران پایین تر از فرهنگسر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

۱۱۴ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۹ ساله ; سیدخندان ارسباران کوی ستاری بن ب..

امکانات: شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; جلفا ارسباران خ عطار کوی چلچله کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۶/۰۷

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ارسباران ک پرست..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

انتن مرکزی-

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

۲۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; سیدخندان خ جلفا خ ارسباران کوی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

۲۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جلفا سیدخندان جنب بوستان بهشت ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۱۲۰متر قدرالسهم

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جلفا خ شفاپی پلاک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; جلفا خ ارسباران خ ع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰متر قدرالسهم-طبقه سوم سندی

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; ارسباران پایین تر از فرهنگسرا کوی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

فروش معاوضه آپارتمان ارسباران ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جلفا کوی دراج شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۵ متر قدر السهم -معاوضه با ملک در منطقه

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; جلفا فرخ سرشت نبش ..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

الویت فروش

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

۱۹۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جلفا خ ارسباران جنب کوی عطار بن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲مترانباری- طبقه اول بصورت دوبلکس

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۴/۱۱/۲۰

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; سیدخندان ارسباران کوی ستاری بن ب..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

بدون پارکینگ:۶/۲۰۰م متری

فروش معاوضه آپارتمان ارسباران ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

۲۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; جلفا خ ارسباران کوی شف..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

معاوضه با مستغلات

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; سیدخندان خ جلفا خ ارسباران خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; جلفا ارسباران..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۰۰ متر حیاط

فروش آپارتمان ارسباران ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; جلفا بوستان مادران خ کاویان غربی کوی نیلگ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات