ایران فایل اسکان

رهن اجاره مغازه گیشا

رهن و اجاره مغازه گیشا چهار روز قبل

۱۵ متر ۳ ساله ; گیشا بین سیزدهم وپانزدهم مر..

امکانات: گاز . اسپلیت

رهن و اجاره مغازه گیشا چهار روز قبل

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ فروزان فر..

امکانات: باز سازی شده

رهن و اجاره مغازه گیشا شش روز قبل

۳۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشاجلال آل احمد بین پل گیشا و آزمایش بالاترازتقاطع آرش مهر جنب با..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا ابتدای بلوچستا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۶۰ متر قدیمی ; گیشا فروزانفر بین کوی هفتم ..

امکانات: گاز . باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۵۰ متر قدیمی ; گیشا جلال آل احمد بین پل گیشا و آزمایش جنب اداره ..

جهت مکانیکی و صافکاری-از طول بر اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۱۵۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; گیشا بزرگراه جلال آل احمد جنب بانک..

امکانات: گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

۳۶متر انباری- از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۲۰ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; گیشا خ پنجم نبش فروزان..

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۳ متر - طبقه همکف ; گیشا بازار بزرگ نصر..

امکانات: گاز

جوازپوشاک-اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

۱۱ متر - طبقه همکف ; گیشا بازار بزرگ نصر..

امکانات: گاز

از طول بر و سن بنا و جهت ملک اطلاع نداشتند-برق

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا بین سیزدهم و پانزدهم مر..

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا بین سیزدهم و پانزدهم پلا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۲۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا بلوچستان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

فست فود فعال

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۱۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا زیر پل گیشا ورودی چ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۳ متر - طبقه همکف ; گیشا بازار بزرگ نصر..

امکانات: گاز

جوازپوشاک-اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا نبش خ پانزدهم ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

از طول بر و جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۱۳ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; گیشا پاساژ نصر ..

امکانات: کولر . گاز . داکت اسپلیت

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۷۰ متر - طبقه همکف ; گیشا بین سیزدهم و پانزدهم مرک..

امکانات: گاز . آب و برق

دارای لوازم-اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۱۷ متر قدیمی ; گیشا خ فروزانفر بالاتر از رستو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ ناظریان قمی روبروی شیرینی فروشی تشریف..

امکانات: آب و برق

فقط شغلهای اغذیه و پروتئینی

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۶۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; گیشا خ هفدهم پ..

امکانات: کولر

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۶۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; گیشا نبش ۲۰ پلاک هن..

امکانات: کولر . گاز

۶۰متر انباری

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۶۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا کوی نصر خ بلوچس..

امکانات: گاز

۲۰مترانباری

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

۳۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ بلوچستان تهیه غذای ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

۱۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا پاساژ نصر ..

امکانات: کولر

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۲ متر - طبقه همکف ۱۴ ساله ; گیشا خ جواد فاضل پاساژ نصر نو..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۳۰ متر ۳۵ ساله ; گیشا بین خ هفدهم ونوزدهم..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲کنتوربرق

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ پانزدهم پ..

امکانات: گاز . آب و برق

ازطول براطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا پیروزی غربی پاساژ س..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

۳۰ متر ۱ ساله ; گیشا بین سیزدهم و پانزدهم مرکز تجا..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۱۲ متر - طبقه همکف ۱۹ ساله ; گیشا بازار بزرگ نصر..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۱۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا کوی نصر بازار نص..

امکانات: کولر . پکیج

اجاره ترجیحا به موبایل فروشی

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

۱۱ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; گیشا بازاربزرگ نصر..

امکانات: گاز . فن کوئل

دارای جوازموبایل-۴۰پله به پائین

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

۱۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ فاضل پلاک هن..

امکانات: آب و برق

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

۱۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ فاضلی روبروی خ جوادی جنب نانوائی بربر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

۳دهنه

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ ۱۵ بازارچه گ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; گیشا فاضلی شمالی روبروی خ جوادی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد - یک دهنه

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۲/۲۰

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا بین خ سیزدهم و پانزدهم مجت..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۶/۰۱/۰۶

۱۴۰ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; گیشا بین خ پیروزی و۲..

امکانات: کولر . اسپلیت

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

۱۰ متر - طبقه اول نوساز ; گیشا پاساژ نصر نوی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

۲۳ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; گیشا بزرگراه آل احمد پاسارگاد پل..

امکانات: اسپلیت

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; گیشا پاساژ نصر نوی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

۲۰۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا خ ۱۷ پ..

امکانات: کولر . گاز

۸دهنه

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

۱۴ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشابین ۱۳و ۱۵ پا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۲۰۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ ۱۷ پ..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

باجوازسوپر مارکت- ۸دهنه -۲۰۷متر پارکینگ سندی در زیرهمکف درحال حاضر تبدیل به انباری شده

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

۱۹ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا بازار نصر پ..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

۱۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ فاضل شمالی پاساژ نصر ..

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۱۲ متر - طبقه همکف نوساز ; بزرگراه آل احمد مجتمع پاسارگ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

۱۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا نبش خ ۲۱ پلاک ه..

در حال حاضر سفره خانه میباشد

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا خ جوادفاضل بازار نفت نوین پل..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

۶۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا بین خ ۵و۷ فرو..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

جواز خرازی- یک دهنه-اجاره یکسال پیش دریافت میگردد

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

۱۶ متر نوساز ; گیشا ناظریان قمی بین طهماسبی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳/۷۰-

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

۲۰ متر نوساز ; گیشا بین ۱۳ و۱۵ پا..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۳/۱۸

۲۶ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا بلوچست..

امکانات: گاز

ارتفاع۵-تابلوخور-ملکیت-حمام وروشویی-

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

۲۲ متر نوساز ; جلال زیرپل یادگار مرکز خرید پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۲/۵

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۳/۰۳

۱۱ متر نوساز ; گیشا بازارچه نصر بازا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل- ارتفاع۲/۵

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا ابتدای بلوچست..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . مبله

ارتفاع۴/۵-سرقفلی- تابلوخور- ۱باب -

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا خ ۱۵نبش پاسا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۵/۵- فوری- سرقفلی

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

۹۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; بزرگراه آل احمد بین امیرآب..

امکانات: گاز

جواز دائمی تهیه غذا ۴ اختلاف سطح

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

۱۴ متر - طبقه اول نوساز ; جلال پل یادگار مرکز خر..

امکانات: گاز . پکیج

ارتفاع۳/۵-

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

۳۷ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا پایین ترازک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

۱۶ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; بزرگراه آل احمد مجتمع پاسار..

امکانات: گاز

جواز دائمی پوشاک آب ۳ اختلاف سطح

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

۶۵ متر نوساز ; گیشا خ پیروزی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۲/۸۰

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

۷۰ متر نوساز ; گیشا خ اصل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۲/۲۶

۴۰ متر ۲۵ ساله ; گیشا ابتدای خ بلوچستان مبلمان ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴.۵ متر -۶ متربالکن - قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

۶۵ متر نوساز ; گیشا خ پیروزی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۲/۸۰

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

۱۸ متر نوساز ; گیشا فاضلی شمالی روبروی خ جوادی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳- سرقفلی-

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

۲۸ متر نوساز ; گیشا نبش خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۲/۵

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

۱۶ متر - طبقه اول نوساز ; جلال زیرپل یادگار مجتمع تج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

۱۹ متر ۵ ساله ; گیشا ک فاضل غربی انتهای پاسا..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۴.۳۰ - قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا ناظریان قمی بین خ طهماسبی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۴

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

۲۳ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; گیشا خ ۲۸ پ..

امکانات: گاز

ارتفاع۴ متر- ۹ متر بالکن-با وسایل و جواز سوپر مارکت

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

۱۹ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; گیشا بر فاضل غربی بعد از پاسا..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۴.۳۰ - قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

۱۱ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; گیشا پاساژ نصر نوین ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر - قابل تبدیل جزئی

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا ابتدای خ بلوچستان مبلمان ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴.۵ متر -۶ متربالکن - قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

۱۱ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; گیشا تقاطع فروزانفر و فاضل غربی..

امکانات: کولر

ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

۲۶ متر ۳۰ ساله ; گیشا بلوچستان ..

امکانات: گاز . پکیج

دارای ۲۶ متر بالکن -فست فود فعال -ارتفاع ۵ متر-دو دهنه

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا خ ..

امکانات: گاز . پکیج

ارتفاع ۳/۵- کرکره برقی

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

۱۲ متر نوساز ; گیشا پاسا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

۱۳ متر نوساز ; گیشا کوی نصر پ۵۰۵و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳- قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

۱۳ متر نوساز ; گیشا پاساژ ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۴-جواز خرازی- همکار توافقی-دکور

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا پاساژ نصر نوین..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳.۲۰متر - قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

۱۴ متر - طبقه اول ۴ ساله ; بزرگراه آل احمد زیر پل یادگار ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳متر

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

۶۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا بر اصلی نبش پیرو..

امکانات: گاز

ارتفاع ۲.۸ متر

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۹/۰۹

۱۴ متر - طبقه اول نوساز ; گیشا بازار نصر بازار طلا و ج..

امکانات: گاز

جواز طلافروشی- ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۹/۰۴

۷۲ متر - طبقه همکف ۲۸ ساله ; گیشا بین خیابان پنجم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

۷۲ متر ۲۸ ساله ; گیشا بین خیابان پن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای جواز پوشاک زنانه

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

۲۳ متر ۱۰ ساله ; گیشافروزان فر پ ب..

امکانات: مبله

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

۲۳ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; گیشا خ ۲۸ پ..

امکانات: گاز

ارتفاع۴ متر- ۷ متر بالکن-با وسایل و جواز سوپر مارکت

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

۱۱۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا پیروزی غربی ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

ارتفاع ۳ متر-دارای ۶۰ متر انبار

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

۱۲ متر نوساز ; گیشا بازار نصر ن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۲/۸۰-جواز خرازی

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۸/۱۴

۱۹ متر نوساز ; گیشا پاساژ نصر بعدازبازار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۴

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

۱۲ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; گیشا خ فروزانفر پاساژنصر ن..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۱۹ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; گیشا ک فاضل غربی انتهای پاسا..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۴.۳۰

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۵/۱۲

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا ابتدای خ بلوچستان مبلمان ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴.۵ متر

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا پاساژ نصر نوین..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳.۲۰متر - قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

۲۶ متر - طبقه همکف ۲۹ ساله ; گیشا بلوچستان ..

امکانات: کولر . گاز

۲۶ متر بالکن -ارتفاع ۵متر-فست فود فعال- دودهنه

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

۱۴ متر - طبقه اول نوساز ; گیشا بازار نصربازار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۳/۲۰متر - برق- دزگیر- مداربسته

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

۲۶ متر - طبقه همکف ۲۹ ساله ; گیشا بلوچستان ..

امکانات: کولر . گاز

۲۶ متر بالکن -ارتفاع ۵متر-فست فود فعال- دودهنه

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا فروزان فر..

امکانات: گاز

بازسازی شده - ارتفاع ۳.۵ متر

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

۴۰ متر نوساز ; گیشا خ بلوچس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

سرقفلی- ارتفاع۴/۵- بازسازی-

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

۱۱ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; گیشا پاساژ نصر نوین ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر - قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

۸۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا زیر پل گیشا جنب ک البرز لوازم بهدا..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

۲۵ متر نوساز ; گیشا جوادفاضل شمال ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۴متر - برق - ملک وسرقفلی

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

۳۵ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا خ ۳۱ پ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر-شغل سوپر مارکت -اجاره با وسایل

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

۱۳ متر - طبقه اول نوساز ; گیشا بازار نصر بازار طلا و ج..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

۱۱ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا پاساژ نصر پ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر - قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۴/۰۴

۱۴ متر - طبقه اول نوساز ; گیشا بازار نصر بازار طلا و ج..

امکانات: گاز

جواز طلافروشی ، ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

۱۹ متر نوساز ; گیشا پاساژ نصر بعدازبازار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۴

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا جنب با..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۲/۱۷

۱۳ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا ۲۰متری پاساژ ستاره..

امکانات: شوفاژ . گاز

ملکیت

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۲/۱۴

۴۳ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا جنب درب ورودی بازار بزر..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۲/۰۶

۲۳ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; گیشا خ ۲۸ پ..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

۵۲ متر نوساز ; گیشا انتهای بازار ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۴متر - سرقفلی

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

۹۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا روی کانال جنب پاساژ نصر پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . برق ۳ فاز

۲دهنه - باجواز پوشاک و سوپر مارکت- برق تک فاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

۱۸۶ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; گیشا بین گیشا و آزمایش ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۱۱/۰۴

۱۳ متر نوساز ; گیشا ۲۰متری پاساژ ستاره..

امکانات: شوفاژ . گاز

ملکیت

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

۴۴ متر - طبقه همکف ۲۴ ساله ; گیشا خ جواد فاضل غربی نرسیده به شورای ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا خ ۱۵ بازار علی..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۱۰/۱۷

۳۵ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا خ ۱۵ بازارچه گیش..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۱۰/۰۹

۶۷ متر ۲۵ ساله ; گیشا خ جواد فاضل شمال غربی خ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۱۰/۰۹

۱۳ متر نوساز ; گیشا بازار نصر طلا و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

۵۰ متر نوساز ; گیشا نبش ..

امکانات: شوفاژ . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۹/۱۸

۱۱ متر نوساز ; گیشا پاساژ نصر ورودی بی ۷ پ۴۴..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۹/۰۶

۱۴ متر نوساز ; گیشا کوی نصر پاساژ نصرنوین طبقه هم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۸/۲۴

۲۳ متر نوساز ; گیشا خ ۲۸..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۸/۱۸

۳۲ متر نوساز ; گیشا فروزان فر جنب کفش ملی پ۱۴آژانس ..

امکانات: شوفاژ . گاز

۱۸سال سابقه - ارتفاع ۴

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۸/۰۶

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۷ ساله ; گیشا بین خ ۶ و ۸..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۷/۱۵

۱۱ متر نوساز ; گیشا پاساژ ن..

امکانات: شوفاژ . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۷/۱۰

۱۱ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; گیشا خ جوادفاضل تقاطع خ فرحزادی بازار طلا و..

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۶/۲۷

۱۲ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; گیشا خ پیروزی غربی مرکز تج..

امکانات: کولر

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۶/۱۶

۸۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا زیر پل گیشا خ البرز لوازم ..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه/دفتر کار گیشا ۱۳۹۳/۰۵/۰۵

۱۸۶ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا بین گیشا و آزمایش ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

۱۳۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا خ۱۷ پلاک هنگ..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه- جواز آرایشگاه

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۴/۱۸

۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا ابتدای خ ..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

۸۰ متر قدیمی ; زیرپل گیشا جنب کوی البرز لوازم به..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۲/۳۰

۴ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; گیشا کوی نصر با..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۲/۲۹

۸۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; گیشا روبروی پل نبش خ ال..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۲/۲۹

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا انتهای گیشا نرسیده به حکیمیه ن..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۲/۲۹

۱۳ متر - طبقه همکف نوساز ; گیشا بازا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۲/۰۶

۳۴ متر نوساز ; گیشا بین خ۱۴و۱۶ پلاک ه..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۱/۲۶

۸۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; گیشا نبش پل جنب گل فروش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵متربالکن-جوازقنادی - یک دهنه

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۱/۲۴

۱۰ متر نوساز ; گیشا پیروزی غر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه گیشا ۱۳۹۳/۰۱/۲۳

۱۲ متر - طبقه همکف ۱۳ ساله ; گیشا انتهای خ فروزانفر با..

امکانات: کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات