ایران فایل اسکان

رهن اجاره مغازه پیروزی

رهن و اجاره مغازه پیروزی سه روز قبل

۱۲ متر قدیمی ; پیروزی محلاتی خ مخبرشمالی کوی باغ فرید نبش چهارراه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

سابقه آرایشگاه زنانه

رهن و اجاره مغازه پیروزی پنج روز قبل

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر بین پل دوم و سوم خ بوستان نبش بوستا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

از طول بر اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی پنج روز قبل

۲۰ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; پیروزی نبردشمالی ائمه اط..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی شش روز قبل

۱۱۷ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; پیروزی صددستگاه ..

امکانات: آب و برق

ورودی مستقل-۸پله به پایین

رهن و اجاره مغازه پیروزی شش روز قبل

۱۰۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی صددستگاه ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۰ متر قدیمی ; پیروزی خ نبردشمالی خ نبی اکرم خ شه..

جهت خرازی و بوتیک

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوارابوذر پل ششم خ فاضل ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۲۲ متر - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; پیروزی چهارراه نبرد مجتمع کسا..

امکانات: گاز . آسانسور . چیلر

۲لاین آسانسور

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۲۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی ۲۱متری دهقان..

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی چهارراه کوکاکولا خ ۲۱متری دهقان کو..

امکانات: گاز . درب ریموت کنترل . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۳۰ متر ; پیروزی پرستار شمالی نرسیده به چهارراه گلسرخ نبش کوی نا..

اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۲۵ متر ۳۰ ساله ; پیروزی نبرد شمالی پایین تراز چهارراه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

کارهای تمیز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

۵۳ متر قدیمی ; پیروزی خ مقداد نرسیده به فلکه اول مقداد نبش..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فاقد جواز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی چهارراه کوکاکولا خ ..

امکانات: کولر . باز سازی شده

مناسب تهیه غذا

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر بین پل اول و دوم بین کوی ن..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

۱۰۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; پیروزی سه راه سلیمانیه نرسیده به بیمارستان فجر نبش کوی شها..

امکانات: گاز . آسانسور . ورودی مجزا

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۲۸ متر قدیمی ; پیروزی سرآسیاب خ شهید واضح..

امکانات: آب و برق

جواز صوتی و تصویری-اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۷۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی تقاطع خ پرست..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد - یک دهنه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

۱۰ متر - طبقه سوم ۱ ساله ; پیروزی چهارراه کوکاکولا پا..

امکانات: آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۲۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی سه راه سلیمانیه اول دهم ف..

امکانات: کولر . گاز

۳دهنه-دارای جوازآزاد

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۱۲۰ متر قدیمی ; پیروزی میدان باغچه بیدی خ زینتی افخم کوی قزا..

امکانات: گاز . آب و برق

جهت داروخانه-۳بر

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۱۳ متر - طبقه همکف ; پیروزی خ دهقان کوی شهید س..

امکانات: باز سازی شده

از جهت ملک و سن بنا اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۲۷ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی بلوارابوذر تقاطع محلاتی جنب ..

امکانات: کولر

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۵۰ متر قدیمی ; پیروزی خ پرواز خ صفا شرقی پلا..

امکانات: کولر . باز سازی شده . دوربین مداربسته . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۱۵ متر نوساز ; پیروزی نبرد خ ارجمندی پلاک..

امکانات: کولر . گاز

فقط اجاره به تعمیرات لوازم خانگی

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۴۶ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیروزی محلاتی آهنگ خ میثم خ شهید احمدکیانی نبش کوی م..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۱۷ متر قدیمی ; پیروزی سه راه سلیمانی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

از نما اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۲۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی خ نبرد خ نجارمحمودی کوی غنیا نبش..

سوپرمارکت فعال

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۴۰ متر قدیمی ; پیروزی چهارراه کوکاکولا نبردشم..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پیروزی بلوارابوذر روبروی دانشگده تهران ..

امکانات: گاز

ازطول براطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی روبروی چهارصددستگاه بین کلینی و پیچک ن..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

۱۴ متر ۱۵ ساله ; پیروزی خ دوم نیروی هو..

امکانات: کولر . گاز

سابقه سوپرمارکت

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۳۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوارابوذر بالاترازپل اول نبش ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

۲۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی سه راه سلیمانیه اول دهم ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۳دهنه -جوازمیوه فروشی

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۱۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پیروزی نبردشمالی کوی نجارمحمودی پل..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۴۰ متر قدیمی ; پیروزی ۲۱متری دهقان نبش کوی عباس زاد..

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۳۵ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; پیروزی پاسدار گمنام نبش م موتور آب پ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

۱۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پیروزی خ پرواز میدان باغچه بیدی روبروی باشگاه بدن..

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۱۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی پیچک شمالی نبش کوی میرزائی ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی روبروی ۴۰۰ دستگاه جنب داروخان..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه-دارای جواز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۳۸ متر ۱ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر پل ششم خ شهید بقائی روبرو..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

مناسب پروتئینی

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۳۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی شکوفه بالاترازمسجد تقاطع عزیزی جنب داروخ..

امکانات: گاز . باز سازی شده . برق ۳ فاز . آب و برق

مناسب همه مشاغل- قابل تبدیل تا ---/۱۰۰م

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۴۰ متر نوساز ; پیروزی چهارراه کوکاکولا نبردشمالی پ..

امکانات: گاز . اسپلیت . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۶۵ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; پیروزی نبش دهم فروردی..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۴۵ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پیروزی میدان ۱۳ آبان نبش شهاب پل..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی چهارراه کوکاکولا نبش سینما ..

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

۶۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی خ محصل نبش شاملو پلاک..

۵دهنه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

۱۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; پیروزی چهارراه کوکاکولا مجتمع پ..

امکانات: کولر

از طول بر و جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

۳۳ متر قدیمی ; پیروزی خ نبرد بین ده حقی و بقائی پ..

از طول بر و جهت ملک اطلاع نداشتند- کترینگ فعال- لوازم جداگانه محاسبه میشود

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

۳۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی خ۲۱متری دهقان ابتدای ن..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

قرار داد ۳ ساله منعقد میگردد - اجاره به تعمیرگاه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی نرسیده به چهارراه کوکاکولا ..

امکانات: کولر . گاز

۲دهنه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۸ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; پیروزی نبردشمالی پاسدارگمنام قیام جنوبی نبش شاهدیا..

امکانات: کولر . گاز

۲دهنه-۳۰مترانباری

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲۰ متر قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر نرسیده به پل اول نبش کوی ..

امکانات: کولر

سوپرمارکت- از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی زمزم شرقی ربذه شمالی پلا..

امکانات: کولر . گاز

به مشاغل مکانیکی وکبابی و۰۰ اجاره داده نمیشود

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۲۴ متر - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; پیروزی سرآسیاب خ شیوا..

امکانات: گاز . آب و برق

۳ورودی-۲باب-فاقد جواز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۲۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی روبروی ۴۰۰دستگاه پلاک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر پل دوم پلاک ..

امکانات: کولر . فروش با مستاجر . آب و برق

یک دهنه-جواز کابینت-جهت کلیه مشاغل

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۳۰۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پیروزی خ درودیان روبروی مسجد جابری پ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۱۸ متر ۵ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی خ صاحب الزمان ۱۰متری عباس نوری..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۳۵ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; پیروز پرستار لادن غربی خ ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۲۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی ۲۱متری دهقان بین کوی نهم و دهم بین عباس زاده و مه..

امکانات: کولر

دکور جهت پوشاک- از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوار ابوذر بالاتر از پل دوم نبش کوی عقیل م..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۴۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی مقداد بین دوم وسوم نبش کلاله جو ..

امکانات: گاز

۲بر-سوپرمارکت فعال باکلیه لوازم واجناس

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی ۴۰۰دستگاه چهارراه یاس خ دومانلو نانوائی تاف..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی ۴۰۰دستگاه خ شیخ الرئیس چهارراه یاس خ دومانلو جنب ..

امکانات: آب و برق

سوپرمارکت

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوارابوذر بین پل دوموسوم نبش کوی پنجم شر..

امکانات: گاز . آب و برق

چاله سرویس

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۵ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; پیروزی صد دستگاه خ بستان..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۸۵ متر قدیمی ; پیروزی بزرگراه امام علی نرسیده به پیروزی خروجی ک..

امکانات: کولر . باز سازی شده

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۷ متر ۱۵ ساله ; پیروزی روبروی پمپ بنزین سه راه سل..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

سوپرمارکت-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۵۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی روبروی ستادنیروی هوائی نبش کو..

امکانات: گاز . آب و برق

جوازآزاد-۲دهنه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۱۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی بلوارابوذ..

فاقد جواز-یک دهنه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۳۰ متر - طبقه اول ۵ ساله ; پیروزی خ نبردجنوبی خ زمزم روبروی دادگاه خانواده خ شمشاد م..

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۲۴ متر قدیمی ; پیروزی میدان بروجردی خ برو..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۱۲ متر ۳۰ ساله ; پیروزی پیچک شمالی خ ثارا..

امکانات: گاز . آب و برق

مناسب سوپرمارکت و تمامی مشاغل

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۳۰ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; پیروزی سه راه سلیمانیه ۲۰متری شهید ش..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

پول پیش قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۱۰ متر - طبقه همکف ۴۰ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ شهید عم..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۳۲ متر ۶ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر نرسیده به پل دوم نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز

در حال حاضر لبنیاتی- بصورت مبله نیز اجاره داده میشود

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی صددستگاه خ قره ی..

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۴۵ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پیروزی میدان ۱۳ آبان نبش شهید اف..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۷۱ متر - طبقه همکف ۱۳ ساله ; پیروزی خ شکوفه نبش کوی موسوی پل..

امکانات: کولر

جواز آرایشگاه-اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۱۷ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ افراسیابی شما..

امکانات: گاز . آب و برق

با کلیه تجهیزات آرایشی و بهداشتی

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۴۳ متر ۴ ساله ; پیروزی خ افراسیابی نبش کوی شه..

امکانات: گاز . آب و برق

دارای ۴سال سابقه لبنیاتی با کلیه لوازم

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۱۷۰ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; پیروزی بزرگراه محلاتی چهارراه میثم خ شهید..

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

۲۳۵ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی بلوار ابوذر خ مسلم شمالی کوی ۴۰ ..

امکانات: گاز . اسپلیت

۳۰۰متر انباری

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

۲۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی مترو نیروی هوا..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

۳۵ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پیروزی ضلع شرقی میدان ۱۳ آبان پل..

امکانات: آب و برق

از طول بر و نما و جهت ملک اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

۱۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی چهارراه کوکاکولا خ نبردشمالی نبش کوی اصلان..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

۶۰ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; پیروزی پل پنجم خ ده ح..

امکانات: گاز . آب و برق

با کلیه وسایل

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

۱۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; پیروزی میدان بروجردی خ تاجری نبش کوی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

۱۳ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ کیانی پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

۷۳ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی ۲۱متری دهقان جنب کوی سو..

امکانات: گاز

اجاره یکسال پیش دریافت میشود:--/۲۱۶م

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

۱ ساله ; پیروزی محلاتی خ قوا..

امکانات: آب و برق

یک دهنه-جواز دفتر پیشخوان دولت

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

۲۰ ساله ; پیروزی بلوارابوذر ۳۵متری پاسدارگمنام غرب میدان ام..

امکانات: گاز

۳بر-مناسب بانک و فروشگاه بزرگ

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ دهقان ..

امکانات: کولر . گاز

جواز طلا فروشی

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پیروزی خ درودیان روبروی مسجد جابری ..

امکانات: گاز . آب و برق

به سوپرمارکت و میوه فروشی اجاره داده نمیشود

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

۲۵ ساله ; پیروزی نبردجنوبی خ آقاجانلو پلا..

امکانات: کولر . گاز

جوازآژانس باقدمت ۲۵سال دارای رانندگان متعددودارای طرح زوج وفرد

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

۲۳۵ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی ۴۵متری نبردجنوبی پائین ترازچهارراه ولیعصر نبش..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

۲۰ ساله ; پیروزی خ شهید محلاتی خ مخبرشمالی (عار..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰متری:(۸۰۰---/۱۰م)-از نما اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

۷ ساله ; پیروزی بلوارابوذر پل او..

امکانات: گاز

یک دهنه-جوازآزاد

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

۱۵ ساله ; پیروزی بلوارابوذر بین پل سوم وچهارم خ ربذ..

امکانات: کولر . گاز

سه دهنه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

۳۳ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی بلوار ابوذر خ هشتم غربی ابتدای گلستا..

۳نبش-یا ۲/۵۰۰م---/۳۰م

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

۲۳۵ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; پیروزی نبردجنوبی نرسیده به تقاطع ده حقی ها..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

۱۸ متر ۱۲ ساله ; پیروزی ائمه اطهار..

امکانات: گاز . آب و برق

باکمیسیون کامل

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; پیروزی بین بزرگراه امام علی و کلینی جنب اتومبیل فر..

امکانات: گاز

به قهوه خانه و فست فود اجاره داده نمی شود

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۹/۲۳

۱۵ متر ۲۵ ساله ; پیروزی خ زرین نعل پلاک ه..

امکانات: کولر . گاز

جواز کپی

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

۲۵ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ عم..

امکانات: اسپلیت . آب و برق

۲دهنه-جواز آزاد

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۸/۲۵

۱۲ متر ۲۰ ساله ; پیروزی شکوفه عمری..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

کمیسیون توافقی

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

۱۴ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ شکوفه خ دلگ..

امکانات: گاز

یک دهنه-جوازآزاد-دارای برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

۱۶ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; پیروزی محلاتی خ فتح الله شمالی خ شهید مرتضی طالبی گ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه-جواز خواربار فروشی

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

۵۰ متر - طبقه همکف ۱۳ ساله ; پیروزی محلاتی بلوارآهنگ پانزده خرد..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه-جوازآزاد

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی نبردشمالی بین کوی خالقی ومی..

امکانات: گاز

دارای جوازاملاک-یک دهنه-۸متربالکن

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۷/۰۸

۸۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; میدان شهدا خ پیروزی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره آپارتمان/مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; پیروزی چهارراه نبی اکرم کوی شهید ک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

۱۱ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی نبردجنوبی خ نبی اکرم خ اصلاحی نبش کوی است..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

۱۵ متر قدیمی ; پیروزی خ شکوفه خ عزیز..

امکانات: کولر . باز سازی شده . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

۱۴ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر نرسیده به پل سوم نبش کوی..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی خ نبردشمالی کوی اسما..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه-جوازآزاد

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۴/۲۴

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی خ نبردشمالی نرسیده به چهارراه..

امکانات: گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

۱۶ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; پیروزی خ پرواز..

امکانات: گاز . اسپلیت

یک دهنه-فاقد جواز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۱ ساله ; پیروزی بلوارابوذر بالاترازپل دوم بالاترازمسجد فاطمه..

امکانات: گاز . آب و برق

۲بر جواز آزاد

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

۳۰ متر ۲۰ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر جنب کوی هشتم..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۳/۲۹

۲۰ متر ۲۰ ساله ; پیروزی خ شکوفه پ..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۳/۲۷

۹ متر ۲۵ ساله ; پیروزی نبردشمالی پاسدارگمنام کوی ملایری پ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی بلوارابوذر روبروی تالار..

امکانات: گاز

یک دهنه-جوازآزاد

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

۱۵۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی خ پرستار پائین تراز چهارراه گل سرخ نبش کوی نا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

یک دهنه - جوازازاد

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

۱۲ متر ۲۰ ساله ; پیروزی خ محصل بین کوی یازدهم و د..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

دارای جواز-تبدیل تا ---/۱۰م

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۵/۰۱/۱۵

۱۳ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی نرسیده به چهارراه فرزانه روبر..

امکانات: آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۱۲/۲۶

۲۶ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ کریم شاهیان نبش کوی ابیانه ..

امکانات: کولر . گاز

فاقدجواز-از طول بر اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۱۲/۲۶

۱۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی نرسیده به سرآسیاب کوی ..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه-جوازآزاد

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

۱۶۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیروزی بالاتر از خ شکوفه جنب دبیرستان فلسفی..

امکانات: کولر

از طول بر و ارتفاع اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی تقاطع خ پرستا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز آزاد - یک دهنه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی نبردجنوبی خ آقاجانلو گلس..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه-مناسب آرایشگاه زنانه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

۱۲۶ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیروزی نبردشمالی خ صاحب ال..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

۱۶ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; پیروزی خ پرواز..

امکانات: گاز . اسپلیت

یک دهنه-فاقد جواز-

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

۱۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیروزی روبروی خ پنجم ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز خرازی

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۱۰/۱۳

۱۶ متر - طبقه همکف ۹ ساله ; پیروزی خ پرواز..

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

۲۳ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; پیروزی خ شکوفه نورصال..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه-جوازکابینت

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۹/۲۹

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی صددستگاه خ بستان منش کباب سرای اخ..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۹/۱۷

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر پل او..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز کابینت

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۹/۱۷

۱۲ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ نبردجنوبی خ بقائ..

امکانات: کولر . اسپلیت . دوربین مداربسته

پرتردد-تابلو روان LED-گذر ۳۵متری

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

۲۵۰ متر ۴ ساله ; پیروزی صد دستگاه ایستگاه درختی نبش کوچ..

ارتفاع ۵ متر - ۵۰ متر بالکن

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۹/۰۱

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی نبردشمالی نبش کوی مهدی اسماعیلی ..

امکانات: گاز

یک دهنه-جوازآزاد

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ نبردشمالی نبش کوی مهدی اسماعیلی ..

امکانات: کولر . گاز

جواز آزاد-۴دهنه-۴۰مترانباری

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

۲۳ متر ۱۶ ساله ; پیروزی خ صفا نبش پیچک شم..

امکانات: کولر . گاز

جواز آزاد-۱۴مترانباری

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی خ شکوفه نرسیده به پارک پل..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه -دارای جواز خرازی

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

۶۵ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی پاسدار گمنام پلاک ..

قابل تبدیل- ارتفاع ۵ متر -۲۰متر بالکن

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

۸ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی میدان سرآسیاب دولاب خ اکبر..

امکانات: گاز

ارتفاع ۲.۵ متر

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیروزی خ شکوفه پ..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه جواز آزاد

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۷/۰۵

۲۳ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی بلوار ابوذر پل زمزم ربذه شمالی..

امکانات: گاز

با کلیه لوازم-شغل وجواز سوپرمارکت-ارتفاع ۲.۸ متر - قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی خ نبردشمالی خ پاسدار ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

۱۱۰ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; پیروزی بر اصلی نرسیده به..

امکانات: کولر . گاز

۷۰ متر بالکن_ارتفاع ۶متر - قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

۲۶ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

کمیسیون کامل

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

۱۹ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی شهید محلاتی خ پاسدارگمنام خ شریفی ن..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه- با وسایل ساندویچی

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

۸۱ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر نرسیده به پل ششم جنب ب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۵/۲۸

۱۱۰ متر - طبقه اول ۳ ساله ; پیروزی نرسیده به خیابان ششم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۷۰متر بالکن - ارتفاع ازکف ۶متر- قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۵/۲۷

۱۲ متر ۱۲ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین(سلیمانی) روبروی داروخان..

امکانات: کولر . گاز . برق ۳ فاز

۴۰مترکارگاه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی نبرد شمالی چهارراه فر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲۰متر انباری

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

۲۷ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر بین دوازدهم و سیزدهم غربی..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز آزاد

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۴/۲۹

۱۰۰ متر ۲۵ ساله ; نیرو هوایی خ اول نبش ۱/۳۳ پلا..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۴ متر- قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

۱۴ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; پیروزی چهارراه کوکاکولا ۲۱ متری دهقان..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

۲۰ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; پیروزی خ پرواز..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

۷۴ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر نرسیده به پل..

امکانات: آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۳/۱۷

۲۶ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پیروزی کریم شاهیان بین ائمه اطهار و خ رصا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

۲۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی تقاطع سه راه سلیمانیه اول دهم فروردین جنب د..

امکانات: گاز . آب و برق

۳دهنه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی خ پرستار بین چهارراه گلسرخ و میدان سیزده آ..

امکانات: کولر

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

۶۴ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پیروزی سرآسیاب پاساژ کیش ..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

۶۵ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی پاسدار گمنا..

قابل تبدیل- ارتفاع ۵ متر -۲۰متر بالکن

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

۵۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پیروزی نبرد شمالی نرسیده به امه اطهار نبش..

امکانات: گاز

۱۲متر بالکن

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۲/۰۹

۶۰ متر ۱ ساله ; پیروزی خ شکوفه بلوار نیکنام روبروی کاشی ..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۲/۰۵

۲۴ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر پل د..

امکانات: اسپلیت

جواز آرایشی و بهداشتی

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پیروزی صد دستگاه خ بوستان..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۱/۱۵

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی بلوار ابوذر جنوبی پایین از پل زمزم خ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه- جواز آزاد

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۱/۱۵

۹۵ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی نرسیده به چهارراه کوکاکولا روبروی ر..

فاقدجواز - یک دهنه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۴/۰۱/۰۵

۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی خ شکوفه پائین تر از پارک پ..

امکانات: کولر . گاز

دارای جواز خرازی-یک دهنه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

۱۶ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی نبردشمالی روبروی سازمان آب نبش غلامعلی شر..

امکانات: گاز . آب و برق

دارای جوازخرازی و آرایشی بهداشتی

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی بر خ دهقان..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه/دفتر کار پیروزی ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی میدان بروجردی خ برو..

امکانات: آب و برق

۸پله به بالا-مناسب آرایشگاه زنانه و مطب

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

۱۱ متر - طبقه سوم ۴ ساله ; پیروزی چهارراه کوکاکولا پاساژ..

امکانات: آسانسور

دارای جوازپوشاک-یک دهنه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

۳۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی چهارراه کوکاکولا ۲۱متری دهقان بین خ پنج..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز طلا فروشی برق ۳ فاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

۲۲ متر - طبقه همکف ۱ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ کیا نبش کوی..

امکانات: گاز . آب و برق

کمیسیون کامل-درحال حاضر مسکن میباشد

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۳/۱۱/۱۱

۸۰ متر نوساز ; پیروزی خ پرستار نبش کوی شیرین ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

فاقد جواز-هرباب یک دهنه

رهن و اجاره مغازه/دفتر کار پیروزی ۱۳۹۳/۱۰/۲۵

۵۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; پیروزی نبرد شمالی پشت مخابرات ک یک..

امکانات: کولر . گاز

مناسب جهت انبار و تولیدی

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۳/۱۰/۱۸

۱۲ متر - طبقه همکف نوساز ; پیروزی ۴راه کوکاکولا خ نبرد ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیروزی تقاطع تاجری و دهم فروردین خ..

امکانات: گاز . آب و برق

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۳/۰۸/۰۶

۱۲ متر ۱۰ ساله ; پیروزی خ نبرد موبایل میل..

امکانات: کولر . آب و برق

مناسب موبایل فروشی

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

۴۰ متر - طبقه اول ۹ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر زمزم ..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵

۱۵ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر نرسیده به پل سوم نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

کمیسیون کامل - یک دهنه

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۳/۰۶/۲۷

۱۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیروزی افراسیابی جنوبی نبش کوچ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

۶۰ متر ۱۳ ساله ; پیروزی خ شکوفه پ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۳/۰۵/۲۲

۲۲ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; پیروزی روبرو تسلیحان ارتش نبش ک ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

۳۰ متر ۱۰ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر خ مسلم نبش ک۲۸..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه پیروزی ۱۳۹۳/۰۴/۳۰

۳۱۰ متر ۲۵ ساله ; پیروزی خ ۳۱متری دهقان ابتدای ..

امکانات: کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات