ایران فایل اسکان

رهن اجاره مغازه نیروی هوایی

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی امروز

۱۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوایی خ ۳۰متری جنب بانک ملی روبروی نم..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . استریومرکزی . آب و برق

جواز نمایشگاه اتومبیل

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی امروز

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نیروی هوایی خ اول بعد از ۱/۲۲ پل..

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۴۲ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نیروهوائی فلکه چهارگ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۸۰ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; نیروهوائی ۳۰متری جنب مخابرات اما..

امکانات: گاز . اسپلیت

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۸۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی امامت بین بسطامی ..

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

۳۵ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری بین ۷/۲۵ ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۱۴مترانباری

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۲۰ متر قدیمی ; نیروی هوائی ۳۰متری خ ۶/۳۱ (شهید ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۳۰سال سابقه سوپرمارکت

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

۷۲ متر ۳۰ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم بالاتر از فلکه دوم نرسیده ب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی نبش ۱/۲..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی خ سوم نرسیده به فر..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۱۲ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; نیروی هوائی خ سوم نبش ۲..

امکانات: کولر . گاز

جواز سوپرمارکت و خواربار-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

۱۲ متر ۱۲ ساله ; نیروی هوائی بین فلکه اول و دوم کوی ۵..

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۷۵ متر قدیمی ; نیروی هوائی فلکه لوزی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۸پله به پائین-مناسب انبار

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۲۳ متر قدیمی ; نیروی هوائی خ چهار..

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی ۳۰متری نرسیده به پمپ بنزین وثوق روبروی درمانگ..

با لوازم فست فود-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۱۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی سی متری خ بصیر خ کامبیز خشی..

امکانات: آب و برق

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۲۱ متر - طبقه همکف ; نیروی هوائی خ ششم نبش کوی ۵/۲۹ پل..

از سن بنا و جهت ملک اطلاع نداشتند- در حال حاضر فست فود

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۵۰ متر ۲۵ ساله ; نیروی هوائی سی متری نرسیده به ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۱۰مترانباری

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۳۰ متر ۳۰ ساله ; نیروی هوائی سی متری احمدزاده بالاترازمسیل جاجرود..

امکانات: گاز . آب و برق

دارای جواز وسابقه سوپرمارکت-بردیگر۵متر

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۸۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی ایستگاه مدر..

امکانات: برق ۳ فاز . آب و برق

اجاره به ابزار فروشی و وسایل ساختمانی

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نیروی هوائی سی متری فلکه چهارگوش جنب..

باکمیسیون کامل-اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نیروی هوائی سی متری بعد از عط..

کمیسیون کامل-اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نیروی هوائی سی متری فلکه چهارگوش جنب..

کمیسیون کامل

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نیروی هوائی سی متری..

امکانات: گاز

کمیسیون کامل

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۵/۰۱/۲۸

۲۰ متر - طبقه ۲باب ۱۰ ساله ; نیروی هوائی سی متری فلکه چهارگوش جنب..

کمیسیون کامل-دو باب مغازه جنب هم-بصورت جداگانه نیز اجاره داده میشود:(---/۲م---/۲۰م)

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

۵۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری ایستگاه سنگکی جنب ..

امکانات: گاز . آب و برق

باکمیسیون کامل-مناسب نمایشگاه و مبل فروشی-موبایل فروشی

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیروزی ۳۰ متری نیروی هوا..

امکانات: گاز

کمیسیون کامل

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

۱۹ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نیروی هوائی سی متری فلکه چها..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

کمیسیون کامل-بالابر

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

۸۲ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ ششم..

امکانات: کولر . اسپلیت . باز سازی شده . آب و برق

۲دهنه - جواز ازاد

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نیرو هوایی خ ۵ نیروهوایی فلکه دوم مرکز خ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نیروی هوائی سی متری بین ۷/۳۷ و..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

کمیسیون کامل-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

۲۵ متر ۸ ساله ; پیروزی نیروی هوائی خ ۳۰م..

امکانات: گاز . آب و برق

باکمیسیون کامل

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۰۷/۰۶

۱۸ متر ۱۰ ساله ; پیروزی سی متری نیروی هوا..

امکانات: گاز . آب و برق

کمیسیون کامل

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۲۵ متر ۱۰ ساله ; نیروی هوائی سی متری ضلع شرقی فلکه چهارگوش ..

امکانات: گاز . آب و برق

کمیسیون کامل-در کل ۵۰متر-مناسب تمامی مشاغل

فروش اجاره رهن مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

۴۰۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نیرو هوایی خ ۳۰متری نیروی هوایی پایین تر از ایست..

امکانات: کولر . گاز

۴۰۰ متر سالن تجاری که تالار میباشد + ۱ طبقه مسکونی ۱۰۰ متری قیمت زمین و تجاری با هم۲۵۰۰میلیارد

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۰۵/۲۱

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی خ سوم..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز سوپر مارکت

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۰۴/۱۱

۲۱ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; نیروی هوایی خ شور..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

۱۵ متر - طبقه اول ۴ ساله ; نیرو هوایی روبروی خ ۵ پاسا..

امکانات: کولر . گاز

جواز خرازی - ارتفاع ۳ متر - انباری ۵متر

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

۱۰۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نیرو هوایی خ اول نبش ۱/۳۳ پلا..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۴ متر .قابل تبدیل

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات