ایران فایل اسکان

رهن اجاره مغازه نظام آباد شمالی

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

۱۶ متر - طبقه هشتم ۳ ساله ; نظام آبادشمالی پاساژ م..

امکانات: گاز . چیلر

بردیگر۴ متر

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آبادشمالی جنب مترو پلاک..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۲۵ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; نظام آباد شمالی پ..

امکانات: گاز

برق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی خ ارباب م..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی خ ارباب مه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۵۲ متر - طبقه همکف ۱۹ ساله ; نظام آباد شمالی ایستگاه لشگر خ عبدلی روبروی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۸ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی نرسیده به میدان رسالت جنب مترو گل..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه/دفتر کار نظام آباد شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۵۴۰ متر - طبقه درکل ۲۰ ساله ; نظام آباد شمالی نرسیده به مترو فد..

امکانات: کولر . گاز

بازسازی

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

۹۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی خ ۱۳۸ جنب مسجد خلیل الله..

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۲۵ متر ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی کوی سر..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

۶ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نظام آباد مدنی شمالی بازار روز و..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۳ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی نرسیده به مترو ..

امکانات: کولر

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آبادشمالی چهارراه نظام آباد روبروی سینماشاهد جنب مت..

۴باب-قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

۱۸۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نظام آباد شمالی نرسیده به مترو فدک..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

۱۴۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی نبش وحیدیه پلا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۱۸ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از مترو..

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی وحیدیه خ سلیمی افضل روبروی مسجد ب..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه -مناسب تمامی مشاغل

رهن و اجاره آپارتمان/مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

۱۸۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نظام آباد شمالی روبه روی مسجد فدک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی جنب بازار روز ولیعصر خ..

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

۲۷ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه خ نجاری نبش بن..

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی نرسیده به وح..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۳۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; نظام آباد شمالی روبروی مترو ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

دارای جواز ساندویچی

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۱۴۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه ..

امکانات: کولر . گاز

۲باب باهم اجاره داده میشود

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۱۷ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی خ ارباب مهدی جنب کوی شفیعی..

امکانات: آب و برق

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۳۰ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; نظام آباد شمالی روبروی مترو ..

امکانات: کولر . گاز

جواز ساندویچی-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۲۰۴ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه ..

امکانات: کولر . گاز

۲بر-اجاره یکسال پیش دریافت میشود

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۱۸ متر ۱۴ ساله ; نظام آباد شمالی نرسیده به میدان ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-دارای جوازآرایشگاه

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۲۵ متر نوساز ; نظام آباد شمالی خ بخت آزاد نبش کوی شفیعی ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

هرباب یک دهنه-فاقدجواز-پارکینگ تجاری-متراژاز۱۷مترالی ۲۵متر میباشد

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

۳۲ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; نظام آباد شمالی خ شهید مدنی مسیل باخ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز خشک شوئی

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۱۴۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه ..

امکانات: کولر . گاز . تابلو خور . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

۷۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آبادشمالی سه راه وحیدیه روبروی ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه جواز خرازی۲۰متر بالکن

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

۲۰۴ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه ..

امکانات: گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

جوازتالار پذیرائی-درب مجزا

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

۱۷ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نظام آباد شمالی بخت آزاد(ارباب مهدی)روبروی کوی..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

۱۴۰ متر - طبقه اول قدیمی ; نظام آباد شمالی خ فتا..

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

۱۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی کوی مهدیه غلامرضا..

امکانات: باز سازی شده . آب و برق

یک دهنه-جوازآزاد - کرکره برقی

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی متروسبلان پلاک..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

۱۰ ساله ; نظام آباد شمالی نبش کوی میرغضنفری جنب درمانگ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز لوازم خانگی

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

۱۴ متر قدیمی ; نظام آباد شمالی خ طاووسی کوی قنبری نب..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز سوپرمارکت-از طول بر و جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

۲۱ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی بالاتر از چهارراه خ داوود..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه -جواز آزاد

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

۴۵ متر ۲۰ ساله ; نظام آباد شمالی خ وحیدیه خ تیرگان نبش کوی خو..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۳دهنه-از طول بر اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

۲۴ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی خ شهید فتاحی (طاووسی) نبش..

امکانات: گاز . آب و برق

اطفاء حریق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نظام آباد شمالی روبروی مترو ..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

۳۳ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد شمالی پایین تراز مترو فدک ..

امکانات: گاز

جهت انبار

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی خ حسینی نبش خ ..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

۳دهنه - جواز ازاد-۲نبش

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

۲۲ متر ۳۰ ساله ; نظام آباد شمالی خ اسلام ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز فست فود

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

۱۰۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد پایین تر از ده متری ارامنه روبر..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

یک دهنه - جواز آزاد

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

۳ متر قدیمی ; نظام آباد ابتدای خ ۱۰ متری ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

۶۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; نظام آبادشمالی خ طاووسی ( فل..

امکانات: گاز . آب و برق

۶۰ متر انباری تجاری- یک دهنه - جواز پوشاک و لوازم خانگی- مناسب بانک و موسسات مالی

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

۳۲ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نظام آبادشمالی خ ۱..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

۶۲ متر - طبقه دوم قدیمی ; نظام آباد ۴راه نظام آباد شهید مدنی نبش ارباب ..

امکانات: کولر . گاز

طبقه دوم ---/۳۰ م ودیعه ۲/۵ اجاره

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

۳۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد خ مدنی شمال..

امکانات: گاز

تجاری جواز دائمی قصابی آب ۳.۵ اختلاف سطح دیوارسنگ

رهن و اجاره مغازه/دفتر کار نظام آباد شمالی ۱۳۹۵/۰۱/۲۸

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نظام آباد شمالی روبروی مترو فدک طبقه فوقانی سا..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ تجاری میباشد

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

۴۲ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آبادشمالی جنب مترو فدک پلا..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

۱۶ متر ۹ ساله ; نظام آباد بالاتر از چه..

امکانات: آسانسور

ارتفاع۳متر، ۶مترانباری که قیمت آن جداگانه محاسبه میشود

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

۱۹ متر - طبقه همکف نوساز ; وحیدیه خ ده متری بانک ک طاهری مید..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر،قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

۸ متر ۲۵ ساله ; نظام آباد خ مدنی شمالی خ آهن ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

۳۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; گلبرگ غربی خ مدنی شمالی روبروی مترو فدک..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

جوازفست فود-ازطول براطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

۲۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی خ شهید رجبی ( شاهرخ..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲ دهنه- جواز کابینت

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۶/۱۶

۵۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد انتهای خ کهن نرسید..

امکانات: کولر . گاز

۱۲متر زیرزمین

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۵/۲۲

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۴ ساله ; نظام آباد ابتدای خ طیر..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۸۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نظام آباد بالاتر از باشگاه دیهیم نبش..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

۲۶ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; نظام آباد بعد از ۴ راه پاساژ..

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

۲۰۴ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; نظام آباد شمالی بالاتر از باشگاه رسالت ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

دارای جواز تالار پذیرائی -جمعا ۳۴۸متر

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

۱۸ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; نظام آباد خ مدنی بعد از پل..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; نظام آباد نرسیده به ۴ راه جنب..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

۳۶ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; وحیدیه میدان تسلیحات خ زرکش خ شهی..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر ، ۱۲ متر بالکن

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۳/۰۹

۱۰۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد خ بخت آزا..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳.۵ متر - ۲۵متر بالکن

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۳/۰۹

۱۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد خ مدنی جنوبی روبروی بیمارستان امام ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۲ متر

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

۲۲ متر - طبقه همکف ۱۱ ساله ; نظام آباد خ مدنی جنوبی بین کهن و محمودی ک..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۲/۱۴

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نظام آباد خ مدنی خ بخشی فر پلا..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر ، تقریبا ۷ متر انباری

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۲/۰۳

۱۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد شمالی خ وحید..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه- جواز آزاد

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; نظام آباد ابتدای خ ارباب م..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

۸ متر ۲۵ ساله ; نظام آباد بعد از ۴ راه خ آهن..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

۲۰ متر ۱۲ ساله ; نظام آباد ابتدای خ ارباب م..

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

۴۰ متر ۲۵ ساله ; وحیدیه خ سلیمی افضل روبروی مسجد باب ال..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۳/۱۱/۱۶

۲۰ متر نوساز ; وحیدیه ۱۵ متری تسلیح..

امکانات: کولر . گاز

۶۲ متر زیرزمین تجاری

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۳/۱۰/۲۱

۱۳ متر - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نظام آباد شمالی روبروی ۱۴متری لشگر پ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

۲۸ متر ۲۸ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; نظام آباد ۴راه گلچین نبش ..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۳/۰۸/۲۵

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آبادشمالی چهارراه سب..

یک دهنه-جوازطلافروشی

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۳/۰۸/۲۲

۴۵ متر - طبقه همکف نوساز ; نظام آباد شمالی نرسیده به گلبرگ نبش کوی ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه - فاقد جواز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

۲۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نظام آباد ۴راه نظام آباد شهید..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۳/۰۶/۱۶

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نظام آباد خ مدنی روبروی بیمارستان اما..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۳/۰۴/۱۱

۱۵ متر - طبقه اول ۷ ساله ; نظام آباد بعد از ۴ راه..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۳/۰۲/۲۲

۱۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; نظام آباد برادران محمدی به طرف م امام حسین س..

امکانات: کولر

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۳/۰۲/۱۵

۲۴ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نظام آباد مدنی طیرا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه نظام آباد شمالی ۱۳۹۳/۰۱/۲۳

۱۴ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; نظام آباد وحیدیه خ شجاع الدین ..

امکانات: کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات