ایران فایل اسکان

رهن اجاره مغازه مینی سیتی

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

۳۵ متر - طبقه اول ۴ ساله ; مینی سیتی بزرگراه ارتش مرکزخرید..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

۳۰ متر ۶ ساله ; مینی سیتی شهرک نفت بلوار آبادان جنب خشکشوئی ما..

امکانات: کولر . آب و برق

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

۳۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; مینی سیتی شهرک نفت بلوارآبادان جنب کبابی..

امکانات: آب و برق

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

۸۰ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; مینی سیتی شهید محلاتی جنب پمپ بنزین محلات..

از طول بر اطلاع نداشتند- تعمیرگاه- ۴۰متری:(۴/۵۰۰م---/۱۰م)

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۳۵ متر - طبقه اول ۶ ساله ; مینی سیتی بلوار ارتش جنب شهرک کوثر ..

امکانات: کولر . فن کوئل . آب و برق

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۲۰ متر ۱۰ ساله ; مینی سیتی ارتش شهرک لاله پلاک..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۴۴ متر قدیمی ; مینی سیتی روبروی دانشگاه پیام نور کب..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۴۵ متر قدیمی ; مینی سیتی بلوارارتش اراج خ پروین (۲۲به..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

۱۳ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; مینی سیتی شهرک محلاتی پا..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴۰ متر - طبقه همکف ; مینی سیتی شهرک قائم خ خد..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جوازفست فود-ازسن بنااطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

۲۸ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; مینی سیتی بلوار ارت..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۳۵ متر - طبقه دوم قدیمی ; مینی سیتی بلوارارتش جنب برجهای مسکونی کوثر مرک..

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

۶ متر - طبقه همکف ۱۹ ساله ; مینی سیتی خ نخل پاساژ نخل ورود..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; مینی سیتی شهرک نفت بلوار آبادان شهرک اقتدار جنب رستوران کبابی ..

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۳۱ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; مینی سیتی شهرک محلاتی بلوار شاهد میدان صاحب الزمان خ ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه - جواز آزاد

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

۳۱ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; مینی سیتی شهرک محلاتی بلوار شاهد میدان صاحب الزمان خ ..

امکانات: گاز . آب و برق

جواز فرش فروشی یک دهنه

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

۱۰ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; مینی سیتی خ مروارید پا..

یک دهنه-تماس از ساعت ۱۱

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

۵۰ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; مینی سیتی شهرک نفت بلوار آبادان شهرک اقتدار ک گلستا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

۳ ساله ; مینی سیتی شهرک ابوذر خ ذ..

امکانات: گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

۲۷ متر ۷ ساله ; مینی سیتی شهرک نفت بلوارآبادان جنب املاک آباد..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . آب و برق

دارای درب ریموت کنترل

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

۳۰ متر ۳ ساله ; مینی سیتی شهرک نفت بلوار آبادان جن..

کمیسیون کامل

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مینی سیتی شهرک محلاتی بلوار شاهد مجتمع تجاری ز..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

۷ متر - طبقه همکف نوساز ; مینی سیتی شهرک نفت بلوارآبادان گلستان ..

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

۳۵ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; مینی سیتی شهرک نفت بلوار آ..

امکانات: گاز . آب و برق

جواز خشکشویی - یک دهنه -مناسب تمامی مشاغل

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

۴۷ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; مینی سیتی سوهانک کوی بش..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه-جواز آزاد

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

۳۵ متر - طبقه همکف نوساز ; مینی سیتی شهرک نفت بلوار آبادان روبروی بوستان ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۱۰/۰۹

۵۰ متر - طبقه همکف ۵ ساله ; مینی سیتی شهرک نفت بلوار آبادان شهرک اقتدار ک گ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; بزرگراه ارتش بلوار اوشان خ پیروز شفیعی اب..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳/۵ متر - دارای ۶متر بالکن - جواز مکانیکی و صافکاری و رنگ اتومبیل

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

۳۵ متر - طبقه همکف نوساز ; مینی سیتی شهرک نفت..

امکانات: گاز

ارتفاع ۲.۷ متر

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

۴۰ متر - طبقه اول ۵ ساله ; بزرگراه ارتش شهرک قائم مجتمع..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۴ متر - دارای ۱۵متر بالکن - فست فود فعال

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۷/۰۹

۴۵ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; مینی سیتی شهرک محلاتی بلوار شاهد م..

امکانات: گاز

ارتفاع ۵/۵ متر

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۷/۰۵

۲۵ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; مینی سیتی خ نخل جنب بانک تجارت پ..

امکانات: کولر . گاز . فن کوئل

جواز لوازم خانگی-یک دهنه

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۵/۲۴

۱۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مینی سیتی شهرک البرز ک شهید ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر - دارای جواز قصابی

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۵/۱۴

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; مینی سیتی خ نخل جنب بانک تج..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

کمسیون کامل

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۵/۰۴

۳۰۲ متر - طبقه دوم ۵ ساله ; بزرگراه ارتش بلوار ارتش مرکز خرید ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

مناسب فست فود و برند - ارتفاع ۵.۵ متر

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۴/۲۴

۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; مینی سیتی شهرک محلاتی بلوار شاهد م..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

۲۴ متر - طبقه همکف نوساز ; مینی سیتی شهرک محلاتی میدان امام علی..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۴/۱۱

۲۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مینی سیتی شهرک محلاتی پاساژ ..

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

۶۷ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; بزرگراه ارتش بلوار اوشان خ پیروز شفیعی ا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۲/۰۹

۲۵ متر - طبقه دوم ۱۴ ساله ; مینی سیتی شهرک محلاتی مجتم..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه -جواز ازاد

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۲/۰۹

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; مینی سیتی بلوار ارتش مجتم..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه -فاقد جواز

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

۴۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; بلوار ارتش شهرک قائم م اول پاساژ ابریش..

امکانات: شوفاژ . کولر

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۱/۲۳

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; بزرگراه ارتش بلوار اوشان خ شفیعی رو..

امکانات: گاز

جواز تهیه غذا - ارتفاع ۴ متر

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۱/۲۳

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شهرک محلاتی بل..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۴/۰۱/۱۵

۲۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; شهرک محلاتی فاز۳ بالاتراز مسجد امیرا..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

۶۰ متر - طبقه اول ۵ ساله ; بزرگراه ارتش بلوار ارتش مرک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

۴۰ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; مینی سیتی شهرک محلاتی ..

ارتفاع ۵ متر - دارای حدودا ۷متر بالکن

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; مینی سیتی شهرک محلاتی انتهای خ ولایت ..

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۳/۱۱/۱۲

۱۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; مینی سیتی شهرک محلاتی خ مروارید پاساژساح..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جوازبلور-چینی وکریستال

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

۵۰ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; مینی سیتی شهرک نفت بلوار آبا..

امکانات: گاز . آب و برق

۲دهنه-جواز آزاد-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

۴۰ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; بزرگراه ارتش شهرک قائم فاز ۱ جنب نانو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مناسب آرایشگاه

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

۴۴ متر - طبقه همکف نوساز ; بزرگراه ارتش انتهای بلوار ارتش کوی لاله شهرک مسکون..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۳/۰۸/۲۵

۵۶ متر - طبقه زیرهمکف ۷ ساله ; مینی سیتی خ ارتش شهرک شهید محلاتی خ نصیر مجتمع تجا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۶پله به پائین-یک دهنه -آب مشترک-برق وگاز مجزا

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۳/۰۷/۰۵

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; مینی سیتی شهرک شهید محلاتی بلوار بسیج شرق..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۳/۰۵/۳۰

۷۰ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; مینی سیتی بزرگراه ارتش شهرک نفت بلوار آباد..

امکانات: کولر . گاز

سالن زیبایی فعال - یک دهنه - اجاره با لوازم -فقط به ارایشگاه زنانه

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۳/۰۵/۲۱

۶۵ متر - طبقه سوم نوساز ; بزرگراه ارتش بعد از مینی سیتی مرکز خری..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۳/۰۴/۱۹

۱۰۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; برزرگراه ارتش بلوار اوشان جنب..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

۱۴ متر - طبقه همکف نوساز ; مینی سیتی شهرک قائم م نیایش بل..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۳/۰۲/۰۴

۷۵ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; شهرک محلاتی فا..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه مینی سیتی ۱۳۹۳/۰۱/۲۰

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; مینی سیتی خ سوهان..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۶۰متر انبار-یک دهنه-مناسب سوپرمارکت -با وسایل کامل

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات