رهن اجاره مغازه شهرک غرب

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب سه روز قبل

۱۷ متر نوساز ; شهرک غرب بلوار فرحزادی جنب میلاد نور پارک خرید..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب سه روز قبل

۳۵ متر ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ ایثارشمالی خ امام زاده صالح جنب درمانگاه..

امکانات: کولر . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب سه روز قبل

۲۰ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ سپهر ساختمان ی..

امکانات: چیلر . فن کوئل

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب چهار روز قبل

۲۶ متر قدیمی ; شهرک غرب خ مهستان مجتمع تجاری..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب چهار روز قبل

۳۲ متر نوساز ; شهرک غرب پاساژ ا..

امکانات: کولر . گاز . چیلر

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب چهار روز قبل

۲۶ متر ۲ ساله ; شهرک غرب میدان صنعت بلوار فرحزادی مرکز خرید ل..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب شش روز قبل

۱۱۰ متر - طبقه اول ۴ ساله ; شهرک غرب توحید خ گلها کوی عسگری پل..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب شش روز قبل

۲۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوار دریا نبش ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب یک هفته قبل

۳۳ متر نوساز ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ طاهرخانی ..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب یک هفته قبل

۲۰ متر نوساز ; شهرک غرب اریکه ایرانیان خ شهید حاف..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب یک هفته قبل

۲۲ متر ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بالاتر از نیایش گ..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب یک هفته قبل

۲۰ متر - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب روبروی میلاد نو..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب یک هفته قبل

۱۷ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی مجتمع لید..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

۳۰ متر ۳۰ ساله ; بلوار دادمان بلوار درختی روبروی پارک س..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

۳۰ متر ۱۷ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان خ فخار مقدم ن..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

۶۷ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; شهرک غرب فاز۵ خ سیمای ایران ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . برق ۳ فاز . آب و برق

اجاره به برند

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

۱۳۰ متر - طبقه همکف ; شهرک غرب بلوار دریا..

کمیسیون کامل-از سن بنا اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

۲۴ متر ۱۵ ساله ; بلوار فرحزادی خ اناری پاساژ ا..

امکانات: کولر . فن کوئل

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

۱۸ متر ۴ ساله ; شهرک غرب ۴۵متری درختی نبش خ ثقفی (گلس..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

۲۰ متر - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی مجت..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب خ سپهر نبش می..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

۱۸ متر ۴ ساله ; شهرک غرب ۴۵متری درختی نبش خ ثقفی (گل..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

۱۷ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب پاساژ ایران زمین ..

امکانات: گاز

/ ۳نبش/برق تک فاز/مناسب خرازی/دارای جواز/سند تجاری

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

۲۵ متر - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب سپهر مجت..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

۳۶ متر ۱۲ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان خ معراج..

امکانات: کولر

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

۱۰ متر ۳۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ شهید حاف..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

۱۷ متر - طبقه دوم ۸ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ اناری خ ارغوا..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب بالاتر از بیمارستان آت..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

۱۶ متر ۳۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

۴۰ متر نوساز ; شهرک غرب روبروی میلادنور بلوارفرحزادی..

امکانات: گاز . فن کوئل

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

۱۵ متر - طبقه اول ۲ ساله ; شهرک غرب خ فخار مقدم..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

۳۹ متر - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شهرک غرب مجتمع تجاری..

امکانات: آسانسور . فن کوئل

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

۱۰ متر ۳ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی ک انا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

۴۲ متر - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; شهرک غرب خ ایران زمین پاسا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

۱۸ متر ۱۲ ساله ; شهرک غرب خ سپهر نب..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

۴۰ متر قدیمی ; شهرک غرب فازیک پلاک ه..

امکانات: گاز . آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند-۲۰سال سابقه کافه رستوران

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

۵۰ متر - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شهرک غرب مجتمع میلاد ..

امکانات: گاز . آسانسور . فن کوئل

اطلاع دقیق نداشتند

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

۱۹ متر ۱۲ ساله ; شهرک غرب ارغوان غربی مجتمع..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل تا ۳م / برق تک فاز/دیوار سنگ

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۴۵ متر نوساز ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ حافظی بین فخار م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

تجاری

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۲۲۵ متر نوساز ; شهرک غرب فرحزاد خ طاهر ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۶ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی روبروی اریکه پاساژ صد..

امکانات: گاز

دارای جوازلوازم صوتی وتصویری

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب خ شهیدحافظی خ کاج مجتمع ت..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۱۱۰ متر نوساز ; شهرک غرب بلوار دادمان نبش ک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲بر

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۲۰ متر ۱۵ ساله ; بلوار فرحزادی بالاتر از کتاب آسمان..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۵۰ متر - طبقه همکف ; شهرک غرب بلوار دادمان ۱۲متری گلاب پ..

۳۵مترانباری-از سن بنا اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۵۲ متر ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ ایران زمین مجتمع..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

۳۲ متر - طبقه چهارم نوساز ; شهرک غرب پاساژ ا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر

مناسب پوشاک

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۳۰ متر ۶ ساله ; خ ایثارگران شمالی خ امام زاده..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۳۱ متر - طبقه سوم ۲ ساله ; شهرک غرب میدان صنعت پاساژ پلاتین مجتمع تج..

امکانات: آسانسور . فن کوئل . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۵۱ متر ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ ایران زمین پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۱۷ متر ۱۵ ساله ; شهرک غرب مرکز خرید ..

جواز پوشاک

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

۲۰ متر ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بالاتر از کتاب آسمان ها نبش آس..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی ضلع جنوب غربی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بالاتر از میدان کتاب ..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۱۰ متر نوساز ; شهرک غرب خ درختی پ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب خ شهید حافظی خ کاج مجتمع ت..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۷۶ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شهرک غرب مجتمع تجاری میلا..

اسپیلت- جواز ندارد-مناسب هر شغلی - برق ۳فاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب بلوار دادمان بلوار درختی روبروی پارک..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۲۷ متر نوساز ; شهرک غرب فاز ۱ خ مهستان مجتمع تجا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۲۵ متر ۳ ساله ; شهرک غرب دادمان روبروی حسن سیف نبش صدف ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۶۵ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; شهرک غرب دادمان روبروی حسن سیف نبش صدف ..

امکانات: آب و برق

دو نبش

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۲۵ متر ۱۵ ساله ; بلوار دادمان خ درختی خ سوم پلا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۱۹ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی ارغوان غربی م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

برق تک فاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۲۸ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ ایران زمین مجتم..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۲۹ متر ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی میل..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۵۰ متر - طبقه دوم قدیمی ; شهرک غرب مرکز تجاری گلس..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . برق ۳ فاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ شهید حافظی خ کاج مجت..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۲۴ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ سپه..

امکانات: کولر . اسپلیت

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بالاتراز بیمارستان آتیه خ ناخد..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۵۲ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ ایران زمین مجتمع..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۲۷ متر ۱۵ ساله ; بلوار دادمان خ درختی خ سوم پلا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۳۰ متر ۶ ساله ; شهرک غرب خ ایثارگران شمالی خ امام ز..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۱۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب خ درختی نبش خ نورانی روبروی مجتمع و..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

۲۱ متر - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شهرک غرب خ فرحزادی مجتمع تج..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۲۰ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ سپهر ساختمان یا..

امکانات: چیلر . فن کوئل

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۲۸ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزاد..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۶ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب خ ایران زمین پاساژ گلستان ..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۱۲۰ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; شهرک غرب بلوار پاکنژاد نرسیده به بلوار دریا نب..

امکانات: کولر . گاز . تابلو خور . آب و برق

۳بر -۴۰ متر تابلو خور -در حال حاظر رستوران فعال

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

۴۶ متر - طبقه همکف ۱۸ ساله ; شهرک غرب پاساژ میلاد ..

امکانات: کولر . گاز

مناسب فست فود و کافی شاپ و مواد غذایی-۲نبش

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

۱۳۰ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شهرک غرب ایران زمین پاساژگ..

امکانات: کولر . گاز

جواز پوشاک یک دهنه

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

۲۳ متر ۴ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ گلها پلا..

امکانات: اسپلیت

تابلوخور-باجواز-فست فست فود-با کلیه امکانات

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۴۰ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; شهرک غرب مرکز تجاری گلستان ۳۰ پل..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۲۸ متر نوساز ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار ..

امکانات: گرمایشی از کف

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۱۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلواردادمان پلاک ..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۱۷

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوار خوردین خ توحید اول نبش رامش..

امکانات: گاز . آب و برق

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ شهید حافظ..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۵۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار دریا خ نورانی خ فخارمقدم روبروی مرک..

امکانات: کولر

در حال حاضر کافی شاپ

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

۳۶ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب فاز ۶ خ گل افشان جنوبی مجتم..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۵۵ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوار خوردین نرسیده به آتش نشانی خ توحید..

امکانات: آسانسور . پکیج

۲نبش

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

۳۰ متر ۲ ساله ; شهرک غرب فاز ۴ بلوار دادمان بلوار درختی نبش کوی..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

۱۹۰ متر - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; شهرک غرب نبش گلستان ی..

امکانات: آب و برق

۱۹۰مترانباری-باجواز-۵پله به پائین-رستوران فعال با وسایل-از طول بر اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۲۰

۶۰ متر ۴ ساله ; شهرک غرب میدان کتاب صحرای شمالی روبرو..

امکانات: گاز . آب و برق

مناسب کترینگ وانبار

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

۳۴ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب فازیک خ ایران زمین مرکز تج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

۲۴ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ اناری پاساژ..

امکانات: کولر . گاز

جواز آزاد یک دهنه

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

۳۱۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان روبروی دارایی ..

امکانات: کولر . گاز

دو دهنه - جواز آزاد

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

۱۴ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; شهرک غرب خ فخارمقدم..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

۲۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; شهرک غرب خ درختی روبروی ورزشگاه زیتون نبش خ شهید ثقف..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۶۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب بلواردادمان نرسیده به پل یا..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۱۵ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; شهرک غرب بلوار درختی خ بوستا..

امکانات: باز سازی شده . برق ۳ فاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۵۰ متر قدیمی ; شهرک غرب بلوار دریا ۲۱متری گلها پلاک ی..

امکانات: کولر . باز سازی شده

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۸ متر - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; شهرک غرب خ ایران زمین پاساژ ایر..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۲۱ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شهرک غرب ایران زمین مجتمع ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

مناسب تمامی مشاغل

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

۱۵ متر - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب جنب میلادنور..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۸ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب مرکز تجا..

امکانات: کولر . باز سازی شده

یک دهنه-۲۰سال سابقه اجاره فقط عینک فروشی

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

۲۵ متر - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب خ سپهر گلبرگ ۳م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۱۵ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; شهرک غرب فرحزادی روبروی اریکه ایرانیان کوی عباس انا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

یک دهنه-

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۵۰ متر - طبقه دوم ۲۳ ساله ; شهرک غرب ایران زمین مرکزتجاری ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ شهید حافظی خ کاج مجتم..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب فاز یک مجتمع تجار..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز خرازی وپوشاک-۵پله به پائین

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۲۴ متر - طبقه اول قدیمی ; شهرک غرب پاساژ ارغوا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۲۴ متر - طبقه دوم ۹ ساله ; شهرک غرب ارغوان شرقی پاساژ ار..

امکانات: فن کوئل . آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

۴۳ متر - طبقه دوم نوساز ; شهرک غرب بلوار فرحزادی مجت..

امکانات: کولر . آسانسور . چیلر

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب بلواردریا بین چهارراه پاکنژا..

امکانات: گاز

۱۲مترانباری

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

۳۲ متر نوساز ; شهرک غرب نرسیده به میلاد نور پاساژ تجار..

امکانات: چیلر

۲دهنه- فقط اجاره به پوشاک

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

۲۸ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی روبروی میلاد نور..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

۴۰۰ متر ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ عباسی انا..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . آب و برق

۵پارکینگ-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۲۰ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; شهرک غرب خ گل افشان شمالی پ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

کمیسیون کامل

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

۱۸ متر - طبقه چندباب نوساز ; شهرک غرب فاز ۶ خ گل افشان جنوبی مر..

بردیگر:(۳متر)-از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب فرحزادی بالاترازنیایش گلستان۳ ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۵ پله به پایین

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلواردادمان خوردین نرسیده به بلواردریا وحی..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۸ متر ; شهرک غرب فاز ۶ ایوانک غرب خ گل افشان جن..

از طول بر و سن بنا و جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۳ متر - طبقه اول ۵ ساله ; شهرک غرب خ مهستان مرکزت..

امکانات: گاز . آب و برق

پله برقی دارد

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب جنب میلاد نور مجتمع تجاری..

امکانات: گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۳۰ متر ۲۰ ساله ; شهرک غرب دادمان خ گلها نبش می..

۳بر-۲۰مترانباری

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۷۰ متر ۲۶ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا ۲۱متری..

امکانات: اسپلیت . باز سازی شده

رستوران- با کلیه لوازم رستوران-جواز فست فود- قیمت وسایل جداگانه:(---/۱۵۰م)

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۳۰ متر - طبقه اول ۷ ساله ; شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزاد مجتمع..

امکانات: گاز . چیلر . تهویه مطبوع . آب و برق

بردیگر ۵متر

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۱۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب خ درختی نبش خ نورانی روبروی مجتمع و..

امکانات: گاز . آسانسور . پکیج

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

۳۳ متر - طبقه چهارم نوساز ; شهرک غرب خ سیمای ایرا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۳۰ متر ۲ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان درختی روبروی پارک س..

امکانات: گاز . اسپلیت

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۶۵ متر ۱۲ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بالاترازمید..

امکانات: گاز . باز سازی شده . آب و برق

کمیسیون کامل-تابلوخور

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

۱۴۰ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا نرسیده به ..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

رهن و اجاره مغازه / دفتر کار شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

۱۷ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; شهرک غرب مرکز خرید ایران..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

۱۵ متر قدیمی ; شهرک غرب بلوار فرحزادی دادمان بلوار درختی بالاتر از ۴ راه س..

امکانات: کولر . گاز

جواز ندارد/برق ۳ فاز /

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۶۸ متر - طبقه اول قدیمی ; شهرک غرب بلواردادمان بلواردرختی..

امکانات: گاز . آب و برق

باکمیسیون کامل-یک دهنه-

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۱۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب بلوار فرحزادی جنب تره با..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

یک دهنه- جواز آزاد

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

۱۲۰ متر نوساز ; شهرک غرب بلوار دادمان نرسیده به یادگار اما..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۲۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب خ سپهر..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-فاقد جواز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

۱۴۴ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوار دریا پلاک ..

امکانات: گاز . اسپلیت . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۲۱ متر قدیمی ; شهرک غرب ایران زمین مجتمع تجار..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

مناسب تمامی مشاغل

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

۱۷ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ سپهر ساختمان یادگار پل..

امکانات: چیلر . فن کوئل

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

۵۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب مرکز تجاری گلستان پلا..

امکانات: گاز . آب و برق

مغازه پوشاک

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب خ ارغوان شرق..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

دارای جوازصوتی وتصویری برای بازدید کلید دست مدیر پاساز آقای فرزان-مناسب همه مشاغل

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

۲۵ متر نوساز ; شهرک غرب خ درختی بالاتر از چهارراه سپهر مجتمع تجاری..

امکانات: آسانسور

۴طبقه فودکورت-متراژ دیگر ۴۵متری میباشد

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

۱۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلواردادمان ۲۰متری فخارمقدم نبش گلبرگ دوم ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

۸۵متربالکن-جوازآزاد

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

۴۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب فاز ۴ فلامک شمالی نبش ک..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

۲دهنه- ۳۰متر انباری

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

۲۲ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب فرحزادی بالاترازنیایش گلستان۳ ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

۱۳۰ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا..

امکانات: آب و برق

کمیسیون کامل-مناسب نمایندگی خودرو

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

۳۳ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; شهرک غرب نبش ارغوان غربی ا..

امکانات: شوفاژ . گاز

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

۴ ساله ; شهرک غرب خ حافظی روبروی اریکه ا..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

نوساز ; شهرک غرب بلوار فرحزادی نبش خ سیمای ایران ..

امکانات: چیلر

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

۴ ساله ; شهرک غرب بلوار پونک باخت..

۲۳متری با طول بر ۳/۵:(---/۱۲م---/۸۰م)

رهن و اجاره مغازه / دفتر کار شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

۳۵ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب درختی گلستان ۱..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

۶۰ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شهرک غرب ایران زمین مجتمع میل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

۱۲۰ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; شهرک غرب میلاد نور طبقه ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

۴۰ متر نوساز ; شهرک غرب فاز۶مرکز خرید گل ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

مناسب آژانس مسافرتی وداروخانه

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

۲۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب خ سپهر خ مرصاد نبش خ دوم پ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب خ سپهر خ درختی ..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه / دفتر کار سند اداری شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

۷۰۰ متر ۸ خوابه - طبقه درکل ۵ ساله ; شهرک غرب بالاتر از بلوار دادمان نبش سپه..

امکانات: آسانسور . چیلر . فن کوئل . پکیج

۲۰متر مغازه

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

۱۷ ساله ; شهرک غرب فاز ۴ خ فلامک نبش کو..

امکانات: گاز . آب و برق

۲دهنه

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب خ درختی روبروی استخر زیتون ن..

امکانات: آب و برق

۱۰مترانباری

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

۳۶ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوار دریا۲۰ متری ..

امکانات: کولر

یک دهنه - اجاره به کافی شاپ

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

۶۶ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوار فرحزادی جنب میلاد نور..

امکانات: چیلر

مناسب برای برند

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

۲۸۱ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوار دریا خ نو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

۴دهنه

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

۴۰۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; شهرک غرب ارغوان شرقی مرکز ..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

جواز رستوران یک دهنه -۵پارکینگ

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۷/۲۹

۹۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی بلواردریا..

امکانات: داکت اسپلیت . تابلو خور

بالابر-۹۰متری درطبقه منفی ۲ میباشد بصورت آشپزخانه

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب فاز یک مجتمع تجا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز خرازی وپوشاک

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

۴۶ متر - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; شهرک غرب میلاد نو..

امکانات: گاز . آب و برق

دارای جوازپوشاک وخرازی

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

۳۲ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب فاز ۴ خ فلامک شمالی ..

کمیسیون کامل-۲۰مترانباری

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

۱۳۵ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بالاترازنیایش گلستان د..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳- ۲نبش-

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

۳۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان نرسیده به یادگار امام ایستگا..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۵/۰۳

۲۴ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب جنب میلاد نور ..

ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

۲۱ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شهرک غرب فاز۶ گل افشان مج..

امکانات: شوفاژ . کولر

ارتفاع۳-با جواز کار- جهت کافی شاپ -دوبلکس

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

۴۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوار درختی خ ثقفی پلا..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

۳۰ متر ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ ..

امکانات: کولر . دوربین مداربسته

/*-ارتفاع ۲/۵ متر - جواز کافی شاپ - با وسایل یا بی وسایل -

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

۳۳ متر - طبقه دوم نوساز ; شهرک غرب فاز۶پاساژ گل افشان ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۴- قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

۱۵ متر - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب جنب میلاد نو..

امکانات: گاز

ارتفاع ۳متر

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

۷۴ متر - طبقه همکف ۱۴ ساله ; شهرک غرب بین بلوار خوردین و پاکنژاد روبروی برجهای ه..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

درحال حاضرسفره خانه فعال

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; بلوار درختی نبش سپ..

امکانات: گاز

اسپیلت

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۴۱ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; بلواردریا خ را..

امکانات: کولر

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

۱۳۰ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; شهرک غرب بلواردریا بین پاکنژاد و ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جواز ازاد - یک دهنه

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

۲۱ متر نوساز ; شهرک غرب انتهای بلوار دادمان..

امکانات: شوفاژ

ارتفاع۳-با جواز کار- جهت کافی شاپ -دوبلکس

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۳/۱۷

۳۰ متر نوساز ; شهرک غرب مجتمع میلادن..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

برق - جوازخرازی - ارتفاع ۴/۵متر -۲بر-

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۳/۱۱

۱۱ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب فرحزادی پاسا..

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

۱۸ متر - طبقه زیر همکف نوساز ; شهرک غرب فاز۱مرکزی تجاری..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۳/۵- جواز پوشاک

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

۲۵ متر - طبقه بالکن ; شهرک غرب دریا خ گ..

امکانات: کولر

/*- ارتفاع ۳/۵۰ - جواز فست فود

رهن و اجاره مغازه شهرک غرب ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

۳۸ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب میلاد ن..

امکانات: کولر

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

اجاره

شهرک غرب

مغازه