ایران فایل اسکان

رهن اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) شش روز قبل

۱۰ متر ۷ ساله ; شریعتی بالاتراز میرداماد روبروی مترو شریع..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مستغلات/مغازه/دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) یک هفته قبل

۹۰ متر - زمین: ۱۲۵ متر ۲۵ ساله ; شریعتی روبروی حسینیه ارش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۲۰ متر تجاری

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

۵۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شریعتی نرسیده به میرداماد روبروی حسینیه ارشا..

امکانات: گاز . اسپلیت . باز سازی شده . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

۳۵۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شریعتی نرسیده به سیدخندان روبروی پارک..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

درکل۵۰۰ متر تجاری

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شریعتی بالاتر از حسینیه ارشاد روبروی بیمارستان م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . داکت اسپلیت

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

۱۰۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی بالاتر از حسینیه ارش..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

۱۱۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل سیدخندان کوی خندان ..

۶پله به پائین

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

۸۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی روبروی حسینیه ارشاد پلا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

۱۶ متر - طبقه دوم ۹ ساله ; شریعتی بین میرداماد و ظ..

امکانات: گاز

یک دهنه جواز آزاد اجاره فقط به املاک

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۷/۰۱/۰۵

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی روبروی حسینیه ارشاد پلا..

امکانات: کولر . گاز

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۳۸ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; شریعتی بالاتر ازمیردا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

۱۰۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی بالاتراز حسینیه ارشادجنب لو..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۳۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی بالاتر از میرداما..

امکانات: کولر

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

۳۹ متر - طبقه همکف نوساز ; شریعتی بالاتر از میرداماد پاساژ ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

۱۰ متر ۷ ساله ; شریعتی بالاتراز میرداماد روبروی مترو شریع..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

۳۷ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شریعتی روبروی میرداماد پلاک..

امکانات: کولر . گاز

-مناسب پرده فروشی و لوازم خانگی

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

۲۵ متر قدیمی ; شریعتی بالاتر از پل سیدخندان کوی خیام ..

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

۱۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; شریعتی نرسیده به میرداماد روبروی حسینیه ارشا..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

۱۴پله به پایین

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۰ متر ۷ ساله ; شریعتی بالاتراز میرداماد روبروی مترو شریع..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

۲۰ متر - طبقه اول ۴ ساله ; شریعتی بالاترازمیرداماد پاساژ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

یک دهنه-جوازآزاد

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱۰ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد روبروی مترو شریعت..

امکانات: کولر

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

۲۴ متر - طبقه اول ۵ ساله ; شریعتی بالاترازمیرداماد مرکز خر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

یک دهنه-جوازآزاد

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۲۲ متر - طبقه اول ۸ ساله ; شریعتی بالاترازمیرداماد روبروی ایستگاه مترو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . آب و برق

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۲۴ متر ۸ ساله ; شریعتی بالاترازمیرداماد روبروی ایستگاه متر..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . آب و برق

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۲۰ متر - طبقه اول ۸ ساله ; شریعتی بالاترازمیرداماد روبروی ایستگاه مترو..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . چیلر . آب و برق

یک دهنه

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

۱۰۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی بالاترازپل سیدخندان کوی ..

امکانات: گاز

مناسب بانک-بردیگر ۱۵متر

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شریعتی خ پور مشکا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شریعتی بالاتر از حسینیه ارشاد روبروی بیمار..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شریعتی بعد ازحسینیه ارشاد ..

/- ارتفاع ۳/۵۰ - جواز اغذیه فروشی

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

قدیمی ; شریعتی نبش سیدخندان ..

امکانات: گاز . آب و برق

کمیسیون کامل

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

۱۴۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; شریعتی جنب بلوار میرداماد..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۶ متر - دارای ۴۰متر بالکن

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شریعتی بالاتر از میرداماد نبش پمپ بنزین..

امکانات: کولر . گاز

جواز و شغل خرازی- ارتفاع ۳ متر

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۴/۰۷/۲۰

۱۰۰ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; شریعتی جنب بلوار میرداماد پلاک ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۶ متر - دارای ۴۰متر بالکن

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۴/۰۷/۱۴

۲۵ متر - طبقه اول ۴ ساله ; شریعتی بالاترازمیرداماد پاسا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

یک دهنه-جوازپوشاک-۲۲متری :---/۱۰۰م رهن کامل

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۹ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد نبش پمپ بنزین..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

۷پله به پایین -جواز و شغل خرازی-یک دهنه

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۴/۰۶/۱۰

۱۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی بالاتراز میرداما..

امکانات: گاز . آب و برق

۲ دهنه- ترجیحا بانک و موسسات معتبر

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

۲۱ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; شریعتی بالاترازمیرداماد برج مینا نب..

امکانات: چیلر

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شریعتی بالاتراز میرداماد پاساژ نگی..

ارتفاع ۵.۸ متر - ۲ بر- موقعیت عالی - قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۴/۰۴/۰۹

۱۶ متر - طبقه دوم نوساز ; شریعتی بین میرداماد و ظف..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه شریعتی(سیدخندان تا ظفر) ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

۱۶ متر - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی بالاتر از میرداماد جنب پمپ بنزین ظف..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

یک دهنه - جواز ازاد-با کمیسیون کامل- با کلیه لوازم املاک

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات