ایران فایل اسکان

رهن اجاره مغازه امیر آباد

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۴۵ متر نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین روبه روی ساندویچی ..

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

۱۶ متر - طبقه همکف نوساز ; امیرآبادشمالی خ مظفری خو..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; امیر آباد شمالی بالاتر از پمپ بنزین ..

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۶/۱۲/۲۴

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; امیر آباد شمالی بالاتر از پمپ بنزین ..

فروش اجاره رهن مغازه امیر آباد ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

۴۸ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; امیر آبادجنب سفارت پاکستان نبش پا..

امکانات: کولر . گاز . آب و برق

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۵/۰۴/۱۳

۳۳ متر - طبقه پنجم ۵ ساله ; کارگر شمالی روبروی مخابرات پاسا..

امکانات: گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

درب ریموت

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۵/۰۳/۲۰

۱۰۵ متر - طبقه همکف نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی کو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۵- مناسب بانک- ملکیت وسرقفلی-فقط به بانک

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۵/۰۱/۲۳

۳۳ متر نوساز ; کارگر شمالی روبروی مخابرات پا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۵-برق-ملک وسرقفلی

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

۳۰ متر نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی بالاتر..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر-دارای ۴ متر بالکن -بستنی فروشی -اجاره با وسایل

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

۱۶ متر - طبقه همکف نوساز ; امیر آبادبر کارگر ش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۴-کاغذ دیواری-یا۱۴۰م رهن

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

۸۳ متر نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی ..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۵.۵ متر - ۴۰ متر بالکن

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

۲۵ متر نوساز ; امیرابادشمالی روبروی مخابرات مج..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۲/۷۰متر - برق ملک وسرقفلی- بامستاجر

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۹/۰۴

۳۰۰ متر نوساز ; کارگر شمالی روبروی پارک لاله پل..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

۲۲متر تابلوخور-ارتفاع۵-۴دهنه-بانک و موسسات

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

۱۱ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی خ نصرت شهید م..

امکانات: گاز

جواز قصابی - ارتفاع ۲.۸ متر

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

۳۲ متر - طبقه همکف نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی روبروی باز..

امکانات: کولر . گاز

شغل آبمیوه فروشی-اجاره با وسایل- ارتفاع ۴ متر

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۸

۹۰ متر نوساز ; امیرآبادشمالی بالای پمپ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

سرقفلی-ارتفاع۳-قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

۸۳ متر - طبقه همکف ۲۳ ساله ; امیرآباد خ کارگر شمالی ..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۵.۵ متر -۴۰ متر بالکن

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۸/۱۳

۳۰ متر - طبقه همکف نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی بالاتر..

امکانات: کولر . گاز

ارتفاع ۳ متر-دارای ۴ متر بالکن

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۷/۲۹

۳۴۰ متر - طبقه زیر همکف نوساز ; کارگر شمالی بعدازفرصت نبش ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جواز پروتئینی - ارتفاع۵-قابل تبدیل- ۲۰۰متر حیاط

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۷/۰۵

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; امیرآباد کارگر شمالی بین فرصت ..

امکانات: کولر . گاز

دکوراسیون کامل - ارتفاع ۳.۵ متر

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

۱۸ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; امیرآباد بالاتراز جلال نبش خ ..

امکانات: گاز

ارتفاع ۵ متر

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۴/۲۴

۴۵ متر - طبقه همکف نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین روبروی سا..

ارتفاع ۳ متر،۴۵ متر بالکن - قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۳/۰۳

۴۵ متر نوساز ; امیرآباد شمالی بالای پمپ بنزین روب..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۲و۳-جواز کفاشی-قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

۳۳ متر - طبقه اول نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی روبروی مخابرات پاس..

امکانات: گاز

ارتفاع ۵ متر

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۴/۰۲/۱۷

۳۳ متر نوساز ; کارگرشمالی روبروی مخابرات پا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع۵-برق-ملک وسرقفلی

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

۳۲ متر نوساز ; کارگر شمالی خ مظفری خواه نبش رهی معیری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

ارتفاع ۳/۵-غیر قابل تبدیل

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۳/۱۱/۰۹

۳۲ متر - طبقه همکف نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی روبروی باز..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۳/۰۷/۱۰

۱۶۰ متر نوساز ; امیرابادشمالی نبش خ ۱..

امکانات: شوفاژ

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۳/۰۶/۱۵

۸۳ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; امیر آباد خ کارگر شمال..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

۱۶۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی روبروی مرکز..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

۱۵ متر ۱۰ ساله ; امیر آباد خ کارگر شمالی نرسیده به بلوار ک..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۳/۰۵/۱۸

۴۵ متر - طبقه همکف نوساز ; امیرآباد کارگر شمالی نصرت شهید ثا..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۳/۰۵/۰۲

۱۳ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; انقلاب ضلع جنوب شر..

امکانات: گاز

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۳/۰۴/۲۴

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; امیرآباد خ کارگر شمالی خ خ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۳/۰۴/۰۴

۱۵ متر - طبقه همکف نوساز ; امیرآباد خ کارگر شمالی نرسیده به بلوار کش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره مغازه امیر آباد ۱۳۹۳/۰۲/۰۶

۶ متر نوساز ; کارگر شمالی بین خ ۱۲ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات