ایران فایل اسکان

رهن اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی شش روز قبل

۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; گلبرگ شرقی نرسیده به درد..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نارمک خ گلبرگ شرقی بالاتر از دردشت پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۱۵ متر - طبقه پنجم ۷ ساله ; تهرانپارس فلکه اول خ گلبرگ شرقی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

مورد اجاره ۲اتاق از واحد ۱۰۰متری ۴خوابه میباشد

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; گلبرگ شرقی نرسیده به بزرگراه باقری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۲۰۰ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی نرسیده به مدائن پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; گلبرگ شرقی نبش مهر (رودباری) پل..

امکانات: کولر . گاز

همکف مغازه میباشد

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۵۵ متر - زمین: ۰ متر ۸ ساله ; نارمک میدان هفت حوض خ گلبرگ شرقی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

از مساحت زمین اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; گلبرگ شرقی تقاطع گلبرگ و رشید جنب لوکس طلائی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; گلبرگ شرقی روبروی تصویربرداری ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

انباری بصورت توافقی

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; گلبرگ شرقی خ مصطفوی جنوبی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۸۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; گلبرگ شرقی بین رشید و ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; گلبرگ شرقی لادن جنو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

دارای ۲ بالکن

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۱۵ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; گلبرگ شرقی نرسیده به درد..

امکانات: کولر . گاز

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۸۰متری ۲خوابه میباشد

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; گلبرگ شرقی نبش دردشت پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; گلبرگ شرقی خ مصطفو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی بین چهارراه مهر و..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره یکسال پیش دریافت میگردد

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; گلبرگ شرقی جنب رشید..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۸۶ متر - طبقه سوم ۳۰ ساله ; گلبرگ شرقی نرسیده به چهارراه..

امکانات: کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; گلبرگ شرقی خ مصطفو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; گلبرگ شرقی باقری تقاطع دردشت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نارمک هفت حوض خ گلبرگ شر..

امکانات: کولر . گاز

از نما و تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; گلبرگ شرقی بین رشید و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهر و مدا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهرو درد..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

۶۰ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; گلبرگ شرقی تقاطع دردش..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; گلبرگ شرقی روبروی مرکز رادیولوژی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ و انباری با توافق میباشد

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; گلبرگ شرقی مسیل باختر پلاک..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; تهرانپارس گلبرگ شرقی روبروی محصولا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

دارای تجهیزات اداری

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; گلبرگ شرقی خ لادن جنوبی روبروی املاک تخت ج..

امکانات: کولر . گاز

بالوازم آرایشگاه زنانه

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۵ ساله ; گلبرگ شرقی مهرجنوبی ایستگاه م..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; نارمک خ گلبرگ شرقی روبروی MRI ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; گلبرگ شرقی روبروی تصویربرداری ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

۳ ساله ; نارمک هفت حوض گلبرگ شرقی خ مصطفوی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

۱۳۰ متر ۷ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; هفت حوض ابتدای گلبرگ شر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

۶ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهر و در..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دردشت گلبرگ شرقی ایستگاه م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

باکمیسیون کامل

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; گلبرگ شرقی بالاتر از تقاطع مدائن جنب قنادی هرمس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی بین رودباری ودردشت پل..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی نرسیده به مدائن جنب ف..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی نرسیده به چهارراه کرمان ساخ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

۱۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; تهرانپارس خ گلبرگ شرقی نرسیده به ف..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی بین دردشت و با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

۱۰۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ گلبرگ شرقی نرسیده به ف..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی بالاتر از چهارراه ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . دزدگیر . دوربین مداربسته

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهر و مد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی بالاترازمدائن جنب بانک صادرات..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

مناسب مطب و آرایشگاه

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نارمک میدان هفت حوض میدان۳۳ گلبرگ شرقی سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره مستغلات/دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

۳۵ متر - زمین: ۷۰ متر قدیمی ; گلبرگ شرقی بالاتر از چهارراه ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . دزدگیر . دوربین مداربسته

مناسب شرکتهای حسابرسی و وکلا و پزشکان و داروخانه و دفاتر اسناد رسمی-۳۵متری با درب مستقل

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; گلبرگ شرقی نرسیده به چهارراه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

مناسب آموزشگاه دفتر وکالت ومهندسی ومطب

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهر و مدائن طبقه فوقانی شیشه و آئینه ش..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

ملک روری مغازه واقع شده است

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۱/۱۵

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; نارمک میدان هفت حوض ابتدای گلبرگ ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۱/۱۴

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی بین خ مهرو مدائن روبروی چلو..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

۷۸ متر ۲ خوابه نوساز ; گلبرگ شرقی بین باقری و دردشت ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس فلکه اول گلبرگ شرقی ساختمان گلست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

مبله آرایشگاه-۲پارکینگ

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهرو مدائن ساختم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۱۰/۲۰

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ; نارمک گلبرگ شرقی ورودی میدان ۶۳ پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

ازسن بنااطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

۵۲ متر - طبقه اول ۱ ساله ; گلبرگ شرقی خ مصطفو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۹/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی روبروی آتش نش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تبدیل ---/۱۰م

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نارمک هفت حوض گلبرگ شرقی تقاطع اول یا لادن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی بین دردشت و با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهر و دردشت جنب با..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده . مبله . برق ۳ فاز

مناسب دندانپزشکی و دفتر مهندسی

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; گلبرگ شرقی ابتدای میدان ۳۳ ساختم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مناسب مطب و دفتر وکالت ودفترفنی فاقد تابلوباشند

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; گلبرگ شرقی نبش پیتزا سندبا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهر و مدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

۲۰۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; گلبرگ شرقی نرسیده به تقاطع..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

طبقه دوم:(---/۲۰۰م رهن کامل)-قابل تبدیل

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۴/۱۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نارمک خ گلبرگ شرقی خ لادن جنوبی روبروی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ; نارمک میدان میدان هفت حوض خ گلبرگ شر..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . مبله

۱۰پله به پائین-از سن بنا اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; تهرانپارس فلکه اول گلبرگ شرقی بین رشی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره مغازه/دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

۲۲ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نارمک خ گلبرگ شرقی تقاطع خ..

امکانات: کولر . آب و برق

کمیسیون کامل-۱۴متر بالکن

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

۷۰ متر - طبقه دوم ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی خ لادن جنو..

امکانات: کولر . گاز . فلت

مناسب جهت مزون و زیبائی-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۳/۱۰/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; گلبرگ شرقی بین مهر و دردشت پل..

امکانات: گاز . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۳/۱۰/۱۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نارمک میدان هفت حوض خ جانبازان شرقی خ شهید مصطفوی طبقه فوقان..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

همکف تجاری میباشد

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۳/۰۸/۰۴

۵۵ متر - طبقه دوم ۲ ساله ; گلبرگ شرقی بالاترازتقاطع م..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . فلت

به آرایشگاه اجاره داده نمی شود

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی بین مهر و دردشت پ..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده . مبله

برق ۳فاز-همکف مغازه میباشد

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۳/۰۶/۱۷

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهرومدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۳/۰۶/۱۲

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; گلبرگ شرقی بین مهر و مدائن پلا..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۳/۰۴/۰۲

۸۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی نرسیده به اتوبان..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات