رهن اجاره دفتر کار گلبرگ شرقی

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; گلبرگ شرقی بین هفت حوض و مدائن جنب ف..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره مستغلات / دفتر کار سند اداری گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

۲۲۰ متر - زمین: ۰ متر ۸ ساله ; هفت حوض خ گلبرگ شرقی خ ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; گلبرگ شرقی جنب رشید..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; گلبرگ شرقی نرسیده به درد..

امکانات: کولر . گاز . اسپلیت

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; گلبرگ شرقی روبروی تصویربرداری ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; گلبرگ شرقی تقاطع درد..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; گلبرگ شرقی بالاتر از لادن روبروی تصویربر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۶مترتابلوخور-آرایشگاه زنانه با وسایل

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; گلبرگ شرقی نرسیده به ر..

امکانات: شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; گلبرگ شرقی بین رشید و..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; گلبرگ شرقی تقاطع گلبرگ و رشید جنب لوکس طلائی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نارمک خ گلبرگ شرقی بالاتر از دردشت پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

۱۵ متر - طبقه پنجم ۷ ساله ; تهرانپارس فلکه اول خ گلبرگ شرقی پل..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

مورد اجاره ۲اتاق از واحد ۱۰۰متری ۴خوابه میباشد

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; گلبرگ شرقی نرسیده به بزرگراه باقری ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار سند تجاری گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

۲۰۰ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی نرسیده به مدائن پ..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

رهن و اجاره دفتر کار سند تجاری گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۱۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; گلبرگ شرقی نبش مهر (رودباری) پل..

امکانات: کولر . گاز

همکف مغازه میباشد

رهن و اجاره مستغلات / دفتر کار سند اداری گلبرگ شرقی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

۵۵ متر - زمین: ۰ متر ۸ ساله ; نارمک میدان هفت حوض خ گلبرگ شرقی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

از مساحت زمین اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; گلبرگ شرقی خ مصطفوی جنوبی پلا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

۸۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; گلبرگ شرقی بین رشید و ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره دفتر کار سند تجاری گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; گلبرگ شرقی لادن جنو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

دارای ۲ بالکن

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

۱۵ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; گلبرگ شرقی نرسیده به درد..

امکانات: کولر . گاز

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۸۰متری ۲خوابه میباشد

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; گلبرگ شرقی نبش دردشت پلاک ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; گلبرگ شرقی خ مصطفو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی بین چهارراه مهر و..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره یکسال پیش دریافت میگردد

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۸۶ متر - طبقه سوم ۳۰ ساله ; گلبرگ شرقی نرسیده به چهارراه..

امکانات: کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; گلبرگ شرقی خ مصطفو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; گلبرگ شرقی باقری تقاطع دردشت ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نارمک هفت حوض خ گلبرگ شر..

امکانات: کولر . گاز

از نما و تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهر و مدا..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهرو درد..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

رهن و اجاره دفتر کار سند تجاری گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

۶۰ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; گلبرگ شرقی تقاطع دردش..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; گلبرگ شرقی روبروی مرکز رادیولوژی..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ و انباری با توافق میباشد

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; گلبرگ شرقی مسیل باختر پلاک..

امکانات: کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۲/۲۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; تهرانپارس گلبرگ شرقی روبروی محصولا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

دارای تجهیزات اداری

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۵ ساله ; گلبرگ شرقی مهرجنوبی ایستگاه م..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; گلبرگ شرقی خ لادن جنوبی روبروی املاک تخت ج..

امکانات: کولر . گاز

بالوازم آرایشگاه زنانه

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; نارمک خ گلبرگ شرقی روبروی MRI ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری گلبرگ شرقی ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; گلبرگ شرقی روبروی تصویربرداری ..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

۳ ساله ; نارمک هفت حوض گلبرگ شرقی خ مصطفوی پ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

۱۳۰ متر ۷ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; هفت حوض ابتدای گلبرگ شر..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

۶ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهر و در..

امکانات: کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۱۰/۲۷

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دردشت گلبرگ شرقی ایستگاه م..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

باکمیسیون کامل

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۸/۱۳

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; گلبرگ شرقی بالاتر از تقاطع مدائن جنب قنادی هرمس..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی بین رودباری ودردشت پل..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی نرسیده به مدائن جنب ف..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی نرسیده به چهارراه کرمان ساخ..

امکانات: کولر . گاز

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

۱۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; تهرانپارس خ گلبرگ شرقی نرسیده به ف..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی بین دردشت و با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

۱۰۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ گلبرگ شرقی نرسیده به ف..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی بالاتر از چهارراه ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . دزدگیر . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهر و مد..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۴/۰۸

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی بالاترازمدائن جنب بانک صادرات..

امکانات: کولر . گاز . پکیج

مناسب مطب و آرایشگاه

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نارمک میدان هفت حوض میدان۳۳ گلبرگ شرقی سا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره مستغلات / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

۶۸ متر - زمین: ۷۰ متر قدیمی ; گلبرگ شرقی بالاتر از چهارراه ..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده . دزدگیر . دوربین مداربسته

مناسب شرکتهای حسابرسی و وکلا و پزشکان و داروخانه و دفاتر اسناد رسمی-۳۵متری با درب مستقل

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۳/۰۹

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; گلبرگ شرقی نرسیده به چهارراه..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

مناسب آموزشگاه دفتر وکالت ومهندسی ومطب

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهر و مدائن طبقه فوقانی شیشه و آئینه ش..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری

ملک روری مغازه واقع شده است

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۱/۱۵

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; نارمک میدان هفت حوض ابتدای گلبرگ ش..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۵/۰۱/۱۴

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی بین خ مهرو مدائن روبروی چلو..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

۷۸ متر ۲ خوابه نوساز ; گلبرگ شرقی بین باقری و دردشت ..

امکانات: گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس فلکه اول گلبرگ شرقی ساختمان گلست..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . پکیج

مبله آرایشگاه-۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهرو مدائن ساختم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۱۰/۲۰

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ; نارمک گلبرگ شرقی ورودی میدان ۶۳ پل..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

ازسن بنااطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

۵۲ متر - طبقه اول ۱ ساله ; گلبرگ شرقی خ مصطفو..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۹/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی روبروی آتش نش..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تبدیل ---/۱۰م

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نارمک هفت حوض گلبرگ شرقی تقاطع اول یا لادن ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی بین دردشت و با..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهر و دردشت جنب با..

امکانات: کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده . مبله . برق ۳ فاز

مناسب دندانپزشکی و دفتر مهندسی

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; گلبرگ شرقی ابتدای میدان ۳۳ ساختم..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مناسب مطب و دفتر وکالت ودفترفنی فاقد تابلوباشند

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; گلبرگ شرقی نبش پیتزا سندبا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهر و مدا..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

۱۹۰ متر ۵ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; گلبرگ شرقی نرسیده به تقاطع..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

طبقه دوم:(---/۲۰۰م رهن کامل)-قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مسکونی اداری گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۴/۱۱

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نارمک خ گلبرگ شرقی خ لادن جنوبی روبروی ..

امکانات: شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ; نارمک میدان میدان هفت حوض خ گلبرگ شر..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . مبله

۱۰پله به پائین-از سن بنا اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; تهرانپارس فلکه اول گلبرگ شرقی بین رشی..

امکانات: کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره مغازه / دفتر کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

۲۲ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نارمک خ گلبرگ شرقی تقاطع خ..

امکانات: کولر . آب و برق

کمیسیون کامل-۱۴متر بالکن

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۴/۰۱/۱۸

۷۰ متر - طبقه دوم ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی خ لادن جنو..

امکانات: کولر . گاز . فلت

مناسب جهت مزون و زیبائی-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۳/۱۰/۱۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; گلبرگ شرقی بین مهر و دردشت پل..

امکانات: گاز . اسپلیت . باز سازی شده

رهن و اجاره دفتر کار سند اداری گلبرگ شرقی ۱۳۹۳/۱۰/۱۳

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نارمک میدان هفت حوض خ جانبازان شرقی خ شهید مصطفوی طبقه فوقان..

امکانات: کولر . گاز . باز سازی شده

همکف تجاری میباشد

رهن و اجاره آپارتمان / دفتر کار مناسب کار گلبرگ شرقی ۱۳۹۳/۰۸/۰۴

۵۵ متر - طبقه دوم ۲ ساله ; گلبرگ شرقی بالاترازتقاطع م..

امکانات: کولر . گاز . پکیج . فلت

به آرایشگاه اجاره داده نمی شود

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

اجاره

گلبرگ شرقی

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه